Pamětihodnosti vyprávíKategorie: Pamětihodnosti vypráví


seřadit         
2023-09-01 02:14

Radnice

Renesanční budova s nárožní osmibokou “strážní” věží byla do prostoru náměstí včleněna roku 1565. Původní vybavení radnice tvoří tři dochované renesanční kamenné desky - s erbem českodubského hejtmana ...

2023-09-01 02:12

Okresní hospodářská záložna

Funkcionalistickou budovu někdejší Okresní hospodářské záložny z roku 1937 projektoval liberecký architekt František Zejdl (1897-1971). V letech 1937-1938 zde žil spisovatel, dramatik a básník František Křelina (1903-1976).

2023-09-01 02:11

Půdorysy roubených haltýřů

V dlažbě chodníku jsou naznačeny půdorysy roubených haltýřů z 15.- 17. století, napájených vodou z přilehlé strouhy, které sloužily k chlazení potravin a uchovávání živých ryb. Haltýře zanikly během třicetileté války ...

2023-09-01 02:10

Lékárna U Zlatého orla

Novorenesanční dům, který nechal v roce 1867 vystavět zdejší textilní průmyslník Franz von Schmitt (1816-1883), byl sídlem lékárny U Zlatého orla. Působil zde vlastenecký lékárník Viktor Tengler (1847-1886), jeden z prvních ...

2023-09-01 02:09

Česká beseda

Bývalý hostinec Česká Beseda z doby krátce po roce 1866 byl střediskem českého společenského života Podještědí. Pobýval zde revolucionář J. V. Frič (1886), historik August Sedláček (1892), spisovatelé K. V. Rais (1892), M. A. ...

2023-09-01 02:08

Místo bývalé Hoření městské brány

V těchto místech stávala od konce 15. do poloviny 19. století pozdně gotická Hoření brána s padacím mostem přes vodní příkop, napájený z nově vybudované strouhy ze Starého Dubu. Brána oddělovala město od Hořeního předměstí ...

2023-09-01 02:05

Husův sbor

Novogotická budova Husova sboru vznikla roku 1873 podle projektu Františka Havliny (1815-1881) na objednávku českodubského notáře Josefa Uhlíře (1826-1882). Na přelomu století vilu zakoupila vdova po podnikateli Franzi von Schmittovi Ida ...

2023-09-01 02:04

Městský hřbitov

Nový městský hřbitov byl založen na sklonku 70. let 16. století. Ještě před rokem 1590 na něm byl vystaven původně luteránský kostel Nejsvětější Trojice. Další dominantu hřbitova tvoří novoklasicistní hrobka továrníka ...

2023-09-01 02:03

Kostel Nejsvětější Trojice

Kostel Nejsvětější Trojice vznikl krátce před rokem 1590 původně jako luteránský. Stalo se tak v době masivního příchodu německého obyvatelstva do města. Roku 1681 prošel kostel přestavbou, při které získal západní raně ...

2023-09-01 02:02

Schmittova hrobka

Monumentální novoklasicistní hrobka továrníka Franze von Schmitta (1816-1883) a jeho rodiny vznikla roku 1873 podle návrhu vídeňského architekta Carla Tietzeho (1831-1874). Tři pískovcové sochy z roku 1876 pochází z dílny ...

2023-09-01 01:59

Hláska a městské hradby

Pozdně gotická břitová věž při někdejší městské hradební zdi z konce 15. století sloužila jako hláska a současně jako šatlava s mučírnou. K věži přiléhal roubený domek strážného, zaniklý v letech 1904-1905 v souvislosti ...

2023-09-01 01:58

Helenhof

Secesní budovu zvanou Helenhof nechala v letech 1904-1905 vystavět na místě starší zástavby ze 16. století Helena von Schmitt (1864-1936). Věnovala ji městu jako dočasné sídlo radnice v době její přestavby. Později se Helenhof stal ...

2023-09-01 01:56

Turnhalle

Reprezentativní novoklasicistní budovu Turnhalle, tj. tělocvičnu a spolkový dům německých “turnerů”, nechali na místě původní renesanční zástavby vybudovat Konrad Blaschka (1849-1913) a rodina Schmittů. V současné ...

2023-09-01 01:55

Lýnkův dům

Na místě renesančního domu českodubského hejtmana Šebastiána Forsta z Forstu (1549-1579) vznikl po roce 1825 klasicistní dům, ve kterém na přelomu 50. a 60. let 19. století žila u svého bratra Josefa Lýnka Barbora Smetanová ...

2023-09-01 01:53

Vartenberský dům

Pozdně gotický Vartenberský dům si nechal počátkem 16. století vystavět majitel českodubského panství Jan z Vartenberka. Z původní stavby se dodnes dochovaly valeně klenuté sklepy se dvěma půlkulatými portály.  

2023-09-01 01:52

Hotel Koruna

Nárožní budova Hotelu Koruna patří k historicky nejvýznamnějším objektům ve městě. Dům v roce 1851 zakoupil českodubský textilní průmyslník Franz von Schmitt (1816-1883). Ten nechal, po zničujícím požáru města v roce 1858, ...

2023-09-01 01:52

Fara

Dnešní zděná budova fary pochází z roku 1695. V 70. letech 16. století zde až do své smrti působil M. Václav Melissaeus (1540-1578), významný skladatel duchovních písní dochovaných v Lomnickém kancionálu. Za působení ...

2023-09-01 01:51

Kostel sv. Ducha

Původně gotický kostel Seslání Ducha Svatého byl postaven po roce 1237. Poprvé je i s patrociniem zmíněn roku 1291. Součástí areálu kostela byl johanitský špitál, v němž velmi pravděpodobně působila sv. Zdislava. Současnou ...

2023-09-01 01:50

Bývalá obecná škola

V budově obecné školy, postavené roku 1814 na místě zrušeného farního hřbitova, žil varhaník a regenschori Jan Holuška (1819-1880), kterého při svých českodubských pobytech v letech 1859 a 1860 navštěvoval hudební skladatel ...