Podještědské muzeum

Podještědské muzeum (Blaschova vila) v Českém Dubu

 

Podještědské muzeum a Johanitská komenda

se těší na Vaši návštěvu opět v příští sezóně 2021 !!!

 

ZA AKTUÁLNÍ SITUACE ZÁKAZŮ

A OMEZENÍ NAŘÍZENÝCH VLÁDOU

NEJSOU MIMOŘÁDNÉ PROHLÍDKY MOŽNÉ !!!

 

Děkujeme za pochopení.

 

 

 

 V případě zájmu o mimořádné prohlídky Podještědského muzea
a johanitské komendy mimo sezónu (tj. od října do března)
nás prosím kontaktujte na tel. č. 728 045 065.
Prohlídky mimo sezónu je nutné vždy domlouvat s dostatečným předstihem.
Požadovaným termínům mimořádných prohlídek může být vyhověno,
bude-li to v aktuálních personálních a technických možnostech organizace.
Z technických důvodů platí nabídka prohlídek mimo sezónu
pouze pro organizované skupiny návštěvníků v počtu nad 10 osob (zájezdy, školy, apod.).

V případě období vládou nařízených omezení počtu osob v interiéru v max. počtu 10 osob

mimořádné prohlídky muzea a komendy možné nejsou

Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

 

***

 

 
ČESKODUBSKÝ BETLÉM
NA VÁS LETOS SHLÍŽÍ Z OKEN MĚSTSKÉ KNIHOVNY
 
 
 
***
 
 
Podještědské muzeum a knihovna Vám přeje
šťastný, zdravý a "normální" rok 2021.
 
 
 
 
***
 
 

 

***

 

 

Informace pro tělesně handicapované:
 
Expozice Podještědského muzea ani Johanitská komenda
NEJSOU BEZBARIÉROVÉ.
Jako bezbariérové nemohou být vybudovány
z důvodu historického charakteru obou muzejních objektů.
Děkujeme za pochopení.
 
Zájemce o prohlídku Johanitské komendy upozorňujeme,
že terén této prohlídkové trasy je náročný (historická hloubená schodiště)
a vzhledem k umístění v podzemních prostorách trvale vlhký a kluzký. 
Současně upozorňujeme na teplotní výkyvyzejm. v letním období.
Teplota v interiéru komendy se celoročně pohybuje kolem 8°C.
Osobám tělesně handicapovaným a osobám citlivým na změny teploty
proto doporučujeme zvážit návštěvu johanitské komendy
vzhledem ke svému aktuálnímu zdravotnímu stavu.
 
 
***
 
 
Informace o platbě:
 
V Podještědském muzeu z technických důvodů není možná
platba kartou ani platba v Euro.
 
 Návštěvníky prosíme o připravení hotovosti v řádově odpovídající výši.
Děkujeme za pochopení.
 
 
***