Podještědské muzeum

Podještědské muzeum (Blaschova vila) v Českém Dubu

 

Podještědské muzeum a Johanitská komenda

se těší na Vaši návštěvu !!!

 

 

 

 
Bezpečnostní opatření Covid-sezóny 2020
 
Vzhledem k nutnosti zajištění bezpečného provozu muzea pro naše návštěvníky
prosíme o pochopení a dodržování následujících opatření:
1) povinná desinfekce rukou u vstupu do našich objektů
2) důsledné dodržování respirační hygieny
3) dodržování rozestupů mezi návštěvníky
 
Povinnost použití roušek byla zrušena k 1. 7. 2020,
vzhledem k prostorově omezené expozici muzea však doporučujeme,
zejména při početnějších skupinách, roušky i nadále používat. 
 
V případě "chřipkových" příznaků nebo nařízené karantény
platí zákaz vstupu do všech našich objektů.
 
Děkujeme za pochopení.

 

***

 

Informace o mimořádných změnách termínů pravidelných prohlídek

Podještědského muzea a Johanitské komendy

 

Z důvodu konání svatebních obřadů budou zrušeny prohlídky

níže uvedených objektů v následujících termínech a časech:

v sobotu 29. srpna ve 13.00 hod. (muzeum)

Dále:

v sobotu 5. září bude po celý den upraven režim prohlídek (muzeum i komenda)

v rámci Dnů evropského dědictví

(přesný harmonogram akce bude uveřejněn s předstihem)

 

Zrušení prohlídek se týká pouze uvedeného času a uvedeného objektu.

Ostatní prohlídky zůstávají nedotčeny.

 

Za případné komplikace se návštěvníkům omlouváme

a děkujeme za pochopení.

 

***

 


Přijměte pozvání na probíhající a připravované akce
Podještědského muzea a knihovny

 

Omlouváme se našim návštěvníkům a zájemcům o kulturní akce naší organizace

za omezení vzniklá v souvislosti s opatřeními proti šíření nákazy Covid-19. 

Z uvedeného důvodu jsou ZRUŠENY

VŠECHNY VEŘEJNÉ HROMADNÉ AKCE,

PLÁNOVANÉ NA PRVNÍ POLOLETÍ ROKU 2020.

O zrušený program však nepřijdete, 

většina plánovaných akcí bude přesunuta na nové, bezpečnější termíny. 

SLEDUJTE PROSÍM WEBOVÉ STRÁNKY NAŠÍ ORGANIZACE.

Děkujeme za pochopení.

 

 

Informace pro tělesně handicapované:
 
Expozice Podještědského muzea ani Johanitská komenda
NEJSOU BEZBARIÉROVÉ.
Jako bezbariérové nemohou být vybudovány
z důvodu historického charakteru obou muzejních objektů.
Děkujeme za pochopení.
 
Zájemce o prohlídku Johanitské komendy upozorňujeme,
že terén této prohlídkové trasy je náročný (historická hloubená schodiště)
a vzhledem k umístění v podzemních prostorách trvale vlhký a kluzký. 
Současně upozorňujeme na teplotní výkyvyzejm. v letním období.
Teplota v interiéru komendy se celoročně pohybuje kolem 8°C.
Osobám tělesně handicapovaným a osobám citlivým na změny teploty
proto doporučujeme zvážit návštěvu johanitské komendy
vzhledem ke svému aktuálnímu zdravotnímu stavu.
 
 
***
 
 
Informace o platbě:
 
V Podještědském muzeu z technických důvodů není možná
platba kartou ani platba v Euro.
 
 Návštěvníky prosíme o připravení hotovosti v řádově odpovídající výši.
Děkujeme za pochopení.
 
 
***
 
 
Zahájení a průběh turistické Covid-sezóny 2020

 

Vzhledem k usnesením vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu,
omezení volného pohybu a shlukování osob,
bohužel nebylo možné otevřít brány našim návštěvníkům v tradičním termínu 1. dubna.  
Datum spuštění turistické sezóny v našem muzeu se odvíjelo a stále odvíjí
od vývoje pandemie Covid 19 a s ní souvisejícími opatřeními ze strany vlády.
Otevření našeho muzea bylo umožněno od středy 13. května 2020, 
byť v upraveném režimu.
 
Vzhledem ke komplikovanosti situace, která se již několikrát nárazově měnila, 
prosím sledujte informace o případných změnách na těchto stránkách

(www.muzeumceskydub.cz), 

kde najdete informace vždy aktualizované a platné,
případně se informujte na tel. č. 728 045 065 nebo 777 277 624.
Děkujeme.

 

***