Zajímavosti z muzea


Karolina Světlá na návštěvě u cestovatele Vojty Náprstka
Od 7. března do konce června 2020 mohli zájemci navštívit výstavu o Karolině Světlé, 
kterou v rámci dlouhodobého projektu "Svět ve vitrině"
připravilo ve svých prostorách Náprstkovo muzeum v Praze.
Návštěvníci muzea měli možnost spatřit vybrané osobní předměty, literární památky
a fotografie ze života významné české spisovatelky,
jejíž pozůstalost je z velké části uchovávána v Podještědském muzeu v Českém Dubu.  
 
 
 
  ***
 
Architektonická perla Českého Dubu - Blaschkova vila (muzeum)
opětovně přilákala filmové tvůrce.
Na přelomu února a března 2016 se českodubská historizující Blaschkova vila
proměnila v sídlo anglického reverenda za doby druhé světové války.  
Stalo se tak v rámci připravovaného dvoudílného filmu německé televize ZDF,
zpracovaného podle románu současné německé autorky Ursuly Krechel 
"Landgericht" (Zemský soud),
oceněného v roce 2012 významnou literární cenou Německa. 
Film vzniká podle scénáře Heide Schwochow, pod režií Matthiase Glasnera. 
V hlavních rolích Johanna Wokalek, Ronald Zehrfeld aj. přední němečtí herci.
Na produkci filmu se významně podílí rovněž česká strana,
Český fond státní kinematografie a společnost MIA Film,
která odpovídá za kompletní produkční zajištění filmu v Čechách i v Německu. 
Film zpracovává drásavý příběh o osudu jedné německé,
židovsko-křesťanské rodiny, kterou rozdělila druhá světová válka.
"Zfilmování románu ukazuje ze zvláštní perspektivy první poválečná léta
v Německu a mapuje oběti, které holokaust a válku přežili v exilu.
Zkušennosti útěku a odloučení od rodiny vryly hluboké jizvy,
které se nezahojily ani po návratu do cizí, znovuzaložené, vlasti. 
Televizní adaptace románu má dát těmto lidem hlas a tvář." (ZDF).
 
   
       
 
  ***
 
Areál Podještědského muzea se na dva listopadové dny roku 2015
ponořil zpátky do historie.  
Stal se jedním z dějišť připravovaného filmu české produkce "Tenkrát v ráji",  
který provede své diváky nevšedním životem
významného českého horolezce Josefa Smítka z Turnova,
popraveného nacisty za druhé světové války.
Společně s námi se můžete těšit na zastoupení Českého Dubu
ve filmu s hvězdným obsazením, vznikajícím podle scénáře Josefa Urbana,
autora mj. i předlohy úspěšného českého filmu Habermannův mlýn.
Všem občanům a návštěvníkům Českého Dubu se omlouváme
za dočasná omezení a komplikace, způsobené natáčením.
Děkujeme za pochopení.
 
   
 
 
***

S Toulavou kamerou do Českém Dubu

V pátek 7. března 2014 zavítal do Českého Dubu

jeden z divácky nejsledovanějších pořadů České televize,

mapující nejpozoruhodnější zajímavosti, památky a lokality České republiky

– Toulavá kamera.
Prostřednictvím reportáže Kamily Šimkové Broulové a Vladimíra Šimka,
provázené moderátorkou Ivetou Toušlovou,
měli diváci ČT 1 možnost seznámit se s historií a pamětihodnostmi Českého Dubu
a s přírodními zajímavostmi v jeho okolí.
Pořad byl ve své premiéře odvysílán v neděli 16. března 2014.
Reportáž je možno shlédnout v internetovém archivu České televize.
Reportáž "Český Dub" z pořadu Toulavá kamera najdete ZDE (archiv ČT).10. června 2015 byla odvysílána další zregionálních reportáží Toulavé kamery, 
zaměřená tentokráte na Naučnou stezku Po stopách Karoliny Světlé ve Světlé v Podještědí.
Reportáž "Krajinou Karoliny Světlé" z pořadu Toulavá kamera najdete ZDE (archiv ČT).


***
 
Do Českého Dubu zavítal oblíbený pořad Záhady Toma Wizarda
Po diváckém úspěchu březnové Toulavé kamery,
jejíž návštěva českodubské johanitské komendy podnítila zájem veřejnosti napříč republikou
o neopakovatelnou historii i architektonické hodnoty této památky,
se do Českého Dubu opět vrátily kamery České televize.
Televizní studio Brno, redakce publicistických pořadů pro mládež,
zde o víkendu 6. a 7. září 2014 natáčela tematicky zaměřený díl oblíbeného pořadu
„Záhady Toma Wizarda aneb Dobrodružná pátrání po tajemstvích české historie a krajiny“.
Honza alias Tom Wizard (Jan Adámek)
se svojí kamarádkou Majdou (Magdalena Tkačíková)
tentokráte pátrali po stopách slavného objevu českodubské johanitské komendy,
kterým její objevitel, někdejší ředitel Podještědského muzea a nezapomenutelná
osobnost Českého Dubu, PhDr. Tomáš Edel,
zapsal toto malebné městečko v podještědském ústraní
do historie zajímavostí světového významu.
Téměř neuvěřitelný příběh objevu "ztraceného kláštera",
na jehož počátku stála historikova utkvělá myšlenka jdoucí proti veškeré zdánlivé „realitě“,
provázená nezdolnou vůlí, odhodláním a badatelským nadšením,
může být pro mladé diváky České televize poučením
nejen o historii jedné zajímavé stavby.
Českodubský díl Záhad Toma Wizarda byl odvysílán v pondělí 10. listopadu 2014.
Pořad je možno shlédnout v internetovém archivu České televize.
Díl "Dobyvatelé ztraceného kláštera" z pořadu Záhady Toma Wizarda najdete ZDE (archiv ČT).
 
     

 
Českodubské téma v pořadu Záhady Toma Wizarda podruhé ...
"Záhada dračí skříně"

Ve dnech 14. - 16. ledna 2015 ožilo pod rukama štábu České televize
Televizního studia Brno, které do Podještědského muzea zavítalo již podruhé,
další českodubské téma. Pořad „Záhady Toma Wizarda
aneb Dobrodružná pátrání po tajemstvích české historie a
krajiny“
tentokráte zvídavému divákovi podhalí tajemství vzácné českodubské gotické skříně
zdobené technikou šablonové malby.
Díl "Záhada dračí skříně" z pořadu Záhady Toma Wizarda najdete ZDE (archiv ČT).


 


***

  Uměleckohistorická chlouba Českého Dubu
- románský dvouramenný ostatkový kříž -
byl po tři měsíce vystaven v Praze mezi nejcennějšími skvosty
českého středověkého umění

  Od 7. listopadu 2014 do 15. března 2015 byl na výstavě
"Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800 - 1300"

ve Valdštejnské jízdárně v Praze
mezi nejcennějšími památkami českého středověkého řeholního umění
k vidění i originál českodubského ostatkového kříže.
Výstava byla nádherná a románskému kříži z Českého Dubu to na ní moc slušelo.


   


***
Němeční rodáci z Českého Dubu vzpomínají
V pátek a v sobotu 16. a 17. května 2014 přijeli do končin svého mládí
a rodiště svých předků zavzpomínat někdejší němečtí obyvatelé Českého Dubu,
kteří byli po roce 1945 nuceně vysídleni ze svých zdejších domovů.
Na místo svého původu nikdy nezanevřeli a nezapomněli,
do kraje pod Ještědem se opakovaně vracejí již po více než půl století.
Téměř dvacetičlennou skupinu německých českodubských rodáků a jejich potomků
v páteční podvečer slavnostně přivítali zástupci města,
kteří pro německou výpravu připravili tematický přednáškový program
zakončený společnou besedou o Českodubsku v historii i současnosti.
Velmi přátelská atmosféra tohoto setkání pokračovala
sobotní prohlídkou expozic Podještědského muzea,
které mezi návštěvníky přivítalo mj. i nejstarší členku výpravy,
dnes více než devadesátiletou vnučku Konráda Blaschky a pravnučku Franze Schmitta,
paní Eriku Raunihar,
která svým velice vstřícným a laskavým vyprávěním vyplnila
některé dosavadní mezery ve znalostech historie
této významné českodubské rodiny (mj. i stavebníků budovy sídla Podještědského muzea),
za což jí i mnoha ostatním zúčastněným patří náš velký dík.
 
 
***
 
 
V polovině února 2014 přibyla na konto filmových natáčení v Českém Dubu další položka.
Podještědské muzeum se na dva dny proměnilo v kulisy filmového příběhu
ze seriálu TV Nova, připravovaného pod pracovním názvem "Expozitura II."
Místo tradičních návštěvníků se muzeem hemžily desítky členů televizního štábu,
kteří v obdivuhodné koordinaci filmařského "mraveniště",
počínaje režií a produkcí, přes herecké představitele
až po nezbytný personál zajišťující technické zázemí natáčení,
připravovali a zpracovávali materiály, na jejichž konečný výsledek
si diváci budou muset ještě nějaký ten čas počkat.
Z dějových souvislostí samozřejmě nic sdělovat nesmíme, můžeme však prozradit,
že to krásným interiérům Podještědského muzea slušelo i v jeho další filmové "roli".


***
 
Sdělení Podještědského muzea a knihovny, p. o.
k použití fotografie Johanitské komendy v rámci předvolební kampaně
 
Vážení spoluobčané,
na základě Vašich opakovaných podnětů k uvedené věci sděluji,
že fotografie použitá na předvolebních materiálech pana Marka Vávry
nebyla poskytnuta z naší strany a Johanitská komenda byla na dotčených materiálech
použita bez souhlasu, resp. bez vědomí majitele i správce dotčeného objektu.
Jako správci objektu s tímto jednáním nesouhlasíme a použití fotografie
považujeme za neoprávněné.
Výzva k odpovědnosti za vzniklou situaci spadá do běžné agendy naší instituce,
chránící zájmy svěřeného majetku a hodnot,
proto je věc z naší strany od počátku řešena, stejně jako jiné obdobné případy,
oficiální občansko-právní cestou.
Jménem instituce se zcela distancuji od politizace našeho jednání,
která nám je veřejně podsouvána.
Z uvedených důvodů se v této věci dále vyjadřovat nebudeme.
Děkuji za pochopení.
 
Mgr. Helena Gollová,
ředitelka Podještědského muzea a knihovny, p. o.