Český Dub


Český Dub

 
Město Český Dub se nachází přibližně 12 km jihozápadně od Liberce, jižním směrem od vrcholu Ještěd (1012 m n.m.). Katastrální rozloha města, zahrnující části Bohumileč, Český Dub, Hoření Starý Dub, Kněžičky, Libíč, Loukovičky, Malý Dub, Modlibohov, Smržov, Sobákov, Sobotice a Starý Dub, činí 2 257 ha. Ke dni 31. 12. 2009 žilo ve městě žilo 2 782 obyvatel.

Město Český Dub je jedním z nejstarších sídel v severních Čechách, jeho historie sahá až do 13. století.  Vzniklo jako tržní osada při kupecké stezce spojující Prahu s Lužicí, na vyvýšenině obtékané dvojicí potoků, Ještědkou a Rašovkou. Počátky města jsou spojovány s osobou Markvartice Havla z Lemberka, zakladatele zdejší komendy johanitského řádu, který se stal majitelem území roku 1237.  První písemná zmínka týkající se lokality pochází z roku 1291, status města je doložen k roku 1373.

Na území města se nachází několik zajímavých kulturních památek. Turisticky velmi atraktivní je zmiňovaná johanitská komenda, pocházející ze 13. st, s dochovaným velkým vstupním románsko-gotickým sálem a románskou kaplí sv. Jana Křtitele, která je jednou z nejstarších dochovaných staveb na severu Čech. Z dalších památek je možno uvést pův. gotický kostel sv. Ducha a kostel Nejsv. Trojice, pocházející ze 16. st., renesanční, secesně upravenou radnici, či rozsáhlé pozůstatky středověkých městských hradeb s městskou hláskou a mnoho dalších památek, dotvářejících nezaměnitelný charakter města. Pro své nepopiratelné umělecko-historické a urbanistické hodnoty bylo centrum Českého Dubu  vyhlášeno v roce 1992 městskou památkovou zónou.

Za návštěvu stojí také Podještědské muzeum, sídlící v architektonicky hodnotném objektu neorenesanční, secesně upravené vily s dochovanými původními interiéry, prezentující  návštěvníkům své sbírky národopisné, historické a umělecké a v neposlední řadě též rozsáhlou pozůstalost spisovatelky Karolíny Světlé. Muzeum nabízí také unikátní expozici historického nábytku zdobeného gotickou šablonovou technikou, včetně vzácného originálu pozdně gotické šablonově zdobené skříně z konce 15. století. 

 
Město Český Dub disponuje velmi dobrou občanskou vybaveností, zahrnující mateřskou, základní i základní uměleckou školu, knihovnu, dům s pečovatelskou službou, zdravotnická, restaurační a ubytovací zařízení, stejně jako síť obchodů a služeb. Ve městě je pořádána řada kulturních akcí, volnému času slouží sportovní hala, fotbalový areál, kemp, zámecký park či přírodní koupaliště, v zimním období je v blízkosti města k dispozici několik sjezdovek a běžeckých tratí. 

 

ZÁKLADNÍ ZEMĚPISNÉ ÚDAJE:

Zeměpisná délka - 15° východní délky (od Greenwich)

Zeměpisná šířka - 50° 90' severní šířky

Nadmořská výška (u radnice) - 330 m. n. m.