Svatební obřady


Podještědské muzeum v Českém Dubu nabízí své reprezentativní prostory
k pořádání svatebních obřadů,
a to ve slavnostní schodišťové hale Podještědského muzea 
a ve Velkém sále středověké Johanitské komendy.

 

 

 

 

OBŘAD V PODJEŠTĚDSKÉM MUZEU
 

 

Cena za pronájem haly Podještědského muzea ...... 3 500 Kč

Příplatek za vytápění haly (v zimní sezóně)
............. 1 000 Kč

Příplatek za fotografování svatebčanů v expozici
... 1 500 Kč

 

Možnost fotografování svatebčanů ve slavnostní hale včetně ochozu

je zahrnuta v ceně služby.

Příplatek za fotografování se vztahuje na uzavřené prostory expozice.

Parkování v areálu Podještědského muzea je bezplatné. 
 

 

Formulář smlouvy - SVATBA V MUZEU (.PDF, 360 kB)

 

 

***

 

 


OBŘAD V JOHANITSKÉ KOMENDĚ

 

Cena za pronájem Velkého sálu Johanitské komendy ... 3 500 Kč


Možnost fotografování svatebčanů v prostorách Johanitské komendy
je zahrnuta v ceně služby.


Parkování před areálem Johanitské komendy je bezplatné. 


 

Formulář smlouvy - SVATBA V KOMENDĚ (.PDF, 360 kB)

 

 

Dovolujeme si upozornit,

že vzhledem k obtížné přístupnosti historického prostoru Johanitské komendy

není svatební obřad v tomto objektu vhodný pro osoby se sníženou pohyblivostí.

Vstup do objektu je na vlastní nebezpečí,  

za bezpečnost svatebčanů odpovídá objednavatel svatebního obřadu. 

V případě osoby se sníženou pohyblivostí mezi svatebčany

doporučujeme zvážit realizaci svatebního obřadu v jiném objektu, 

např. v Podještědském muzeu v Českém Dubu. 

Současně upozorňujeme, že v Johanitské komendě je z technických důvodů

omezen počet připravených míst k sezení na minimální množství

(připravovány jsou maximálně 4 židle).

 

 


***  Veškeré informace týkající se pronájmu prostor

Podještědského muzea  a Johanitské komendy

Vám rádi poskytneme

na tel. č.: 728 045 065 nebo 485 147 090 

nebo na e-mailu: muzeumceskydub@seznam.cz.

 

 

***

 

Z důvodu minimalizace omezení veřejných prohlídek objektů

Podještědského muzea  a Johanitské komendy

žádáme svatebčany,

aby v případě obřadů v období turistické sezóny (od dubna do září včetně)

volili časy obřadů vždy s ohledem na provoz muzea, tj.: 

pro obřady v Podještědském  muzeu v liché hodiny,

pro obřady v Johanitské komendě v sudé hodiny.

Mimo turistickou sezónu

lze časy obřadů domlouvat bez uvedených omezení.

Děkujeme za pochopení.

 

 

***

 

 

Dovolujeme si upozornit žadatele o rezervaci termínu svatebního obřadu, 

resp. žadatele o pronájem prostor

Podještědského muzea a Johanitské komendy,

že jsou tyto rezervace organizací evidovány. 

Evidence osobních údajů potřebných k rezervaci a realizaci

svatebního obřadu (pronájmu prostor)

probíhá v nezbytně nutném rozsahu informací

(jméno kontaktní osoby a kontakt poskytnutý žadatelem)  

a probíhá v souladu s pravidly o ochraně osobních údajů,

včetně Nařízení GDPR.*** Oddávajícího a termín obřadu ze strany matriky

je nutné si zajistit samostatně !


Svatební obřad zajišťuje matrika Městského úřadu Český Dub
(kontakt: marie.braxatorisova@cdub.cz , tel. 485 147 051).


 Administrativní záležitosti a výběr hudby pro obřad zajišťuje

matrika Městského úřadu Český Dub.

Služby fotografa si svatebčané zajišťují externě.***