Prodej publikací, pohledů, map a suvenýrů


Prodejna Podještědského muzea Vám nabízí

prodej vybraných publikací a map, vážících se na oblast Podještědí,

můžete v ní zakoupit pohlednice, turistické vizitky a známky,

sběratelské karty, magnetky a další tematické suvenýry. 

Připravena pro Vás máme rovněž turistická razítka

Podještědského muzea, Johanitské komendy, Města Český Dub

a razítko vydané ke 100. výročí založení

Podještědského muzea a lidové knihovny v Českém Dubu.

Nově u nás naleznete také krásné razítko Žitavské svatojakubské cesty.
 

Všechny níže uvedené publikace a upomínkové předměty

je možné zakoupit přímo v prodejně Podještědského muzea

nebo si je objednat prostřednictvím e-mailu: muzeumceskydub@seznam.cz.

Turistické vizitky, fotonálepky, turistické známky a sběratelské karty

poštou nezasíláme, zakoupit je můžete pouze na místě.

 

V případě objednání zboží s poštovním doručením

bude k uvedené prodejní ceně připočteno poštovné

dle aktuálního ceníku České pošty.

Upozorňujeme, že bezpečnostích důvodů zasíláme veškeré zásilky pouze "doporučeně". 

Z technických důvodů nezasíláme zboží mimo Českou republiku.

 

 

***

 

Informace pro poskytovatele obchodních nabídek zboží do komise: 

Prodej zboží formou komisního prodeje z technických důvodů nerealizujeme,

obchodní nabídky tohoto typu proto nepřijímáme.

Děkujeme za pochopení.

 

 

Z NABÍDKY MUZEJNÍ PRODEJNY ... 

 

Tomáš Edel
Podještědí v Hitlerově třetí říši. Kronika obyčejného života let 1938-1946.

Vyd. Podještědské muzeum a knihovna, p. o. v roce 2015


Kniha svým čtenářům předkládá historické informace vážící se k období let 1938 – 1946 v regionu českodubského Podještědí. Jde o řadu doslovně otištěných dobových textů a autentického obrazového materiálu, provázené propojujícími komentáři založenými na autorově studiu dobových pramenů a dalších archiválií, uložených v Podještědském muzeu a v dalších veřejných i soukromých sbírkách. Současně vychází také z nesmírně cenných osobních výpovědí pamětníků uvedených událostí, s nimiž autor knihy na vydaných textech a komentářích po mnoho měsíců intenzivně spolupracoval. Kniha velmi zdařile slučuje informace získané z regionálních obecních, školních a soukromých kronik s vyslechnutými příběhy „obyčejných“ lidí z řídnoucích řad pamětníků.  Tímto spojením vnikl vzácně ucelený a přitom velmi detailní průřez dějin „obyčejného života“ v Podještědí v uvedených letech poznamenaných válkou.

Kniha spatřila světlo světa poprvé v roce 2009, přičemž byla ve vydaném nákladu 1000 ks rozebrána během jedné jediné sezóny. Vzhledem k historickému významu obsažených údajů i k samotnému charakteru knihy byla po celou dobu od jejího vyprodání opakovaně požadována jak odbornou veřejností, tak i laiky zajímajícími se o dějiny zdejšího kraje, ale i o historii uvedeného období obecně. Druhé vydání, připravené Podještědským muzeem a knihovnou , p. o. k pátému výročí úmrtí autora, který byl dlouholetým ředitelem Podještědského muzea v Českém Dubu, vyšlo v roce 2015 díky laskavé finanční podpoře sponzorů (v abecedním pořadí): ELECTROPOLI-GALVIA, s. r. o. Český Dub; HPQ – Plast, s. r. o. Český Dub; LUKOV Plast spol. s r. o.; Marie Janečková - Drogerie, Český Dub; Město Český Dub; REAGRO spol. s r.o., Hoření Starý DubZa finanční i morální podporu při vydání knihy všem zúčastněným velice děkujeme.

 

    Cena 100 Kč

*******************************************************************************

 

Tomáš Edel
Českodubsko v památkách 12. - 20. století

Vyd. Podještědské muzeum Český Dub v roce 2006


Českodubsko prošlo od začátku 90. let 20. století mimořádně šťastným obdobím odhalování své překvapivě bohaté středověké historie. Objev knížecího hradu Vladislavice z počátku 12. století, v jehož areálu založil Havel z Lemberka se sv. Zdislavou krátce po roce 1237 johanitskou komendu sv. Ducha, představuje jen zlomek poznávání této půvabné podještědské krajiny. Autor, na základě vlastních dlouholetých výzkumů i výsledků práce týmu archeologů,  na území Českého Dubu a dalších lokalit dubského středověkého panství systematicky dokumentuje památky z 12. - 20. století, včetně již zaniklých.
 

  T. Edel: Českodubsko v památkách 12. - 20. století.   Cena 170 Kč

*******************************************************************************

Tomáš EDEL
Interiér a nábytek vesnického domu Podještědí v 16. - 19. století

Vyd. Sdružení rodáků a přátel kraje Karoliny Světlé ve Světlé pod Ještědem v roce 1990

Publikace představuje základní práci věnovanou vztahu a vývoji maloměstského a vesnického interiéru a nábytku od 16. do 19. století.

T.Edel: Interiér a nábytek venkovského domu Podještědí 16.-19. století      Cena 15 Kč

*******************************************************************************


Tomáš EDEL
Legionáři z Českodubska

Vyd. Sdružení rodáků a přátel kraje Karoliny Světlé ve Světlé pod Ještědem a Podještědské muzeum Český Dub v roce 1990

Publikace, vydaná u příležitosti 90. výročí založení republiky a odhalení pamětní desky v Českém Dubě, je věnována problematice čs. legií, zejména však legionářům z oblasti Českodubska. Je doplněna historickými fotografiemi ze sbírek Podještědského muzea.


T.Edel: Legionáři z Českodubska       Cena 60 Kč

*******************************************************************************


Zdeněk JODAS
Český Dub a okolí na dobových obrázcích

Vyd. Zdeněk Jodas v nakladatelství RK Liberec v roce 2009

Obrazová publikace věnovaná historickým fotografiím a pohlednicím z oblasti Českodubska. Obsahuje četné dobové fotografie a pohlednice, doplněné řadou historických údajů a vzpomínek pamětníků. Část knihy je věnována velké osobnosti 19. století - textilnímu podnikateli a  majiteli místních továren Franzi Schmittovi a jeho rodině.

      Cena 495 Kč

*******************************************************************************

Zdeněk JODAS
Okres Českodubský Josefa Škody

Vyd. Zdeněk Jodas v nakladatelství RK Liberec v roce 2011

Kniha přináší ucelené zpracování rukopisu Josefa Škody z Janovic u Českého Dubu. Zabývá se místopisem obcí bývalého českodubského okresu a města Českého Dubu. Popisuje historii a posloupnost vlastníků všech vesnických usedlostí a domů ve městě od první poloviny šestnáctého století až přibližně do roku 1850. Opis rukopisu je doplněn mnoha poznámkami profesora J. V. Šimáka, který si ho velmi cenil a část publikoval časopisecky ve dvacátých letech dvacátého století. Text je obohacen o životopisné údaje Josefa Škody, přehled nejdůležitějších archivních pramenů pro českodubské panství a obsahuje obrazovou přílohu s ukázkami kopií některých dobových zápisů a listin, které souvisí s danou problematikou.

       Cena 495 Kč

 

*******************************************************************************

LIDOVÉ PÍSNĚ Z PODJEŠTĚDÍ (Václav Havel)
Ed. Adam Votruba

Vyd. Nakladatelství PLOT, 2016

V roce 2016 se po více než 100 letech od jejího vzniku (1910) dočkala své první kompletní tištěné podoby vzácná sbírka podještědských lidových písní sebraných místním národopiscem, českodubských řídícím učitelem a zakladatelem zdejšího muzea Václavem Havlem. Pod názvem "Lidové písně z Podještědí" knihu edičně připravil a příslušnými komentáři opatřil folklorista Mgr. Adam Votruba, PhD., vydána byla v národopisné edici Fabula Nakladatelství PLOT.      

 

  

        

 

 

 

       Cena 300 Kč

 

*******************************************************************************


Marie ŘEPKOVÁ
Vypravěčské umění Karoliny Světlé

Vyd. Severočeské nakladatelství v Ústí nad Labem pro Podještědské muzeum Karoliny Světlé v roce 1977


Kniha o proměnách tématu a tvaru ještědské prózy v díle Karoliny Světlé.

M.Řepková: Vypravěčské umění Karoliny Světlé       Cena 28 Kč


*******************************************************************************

František KŘELINA
Soud nad Bábelem

Vyd. Hejkal v roce 1995


Psychologický román českodubského spisovatele Františka Křeliny, odehrávající se ve dvou březnových roku 1939, kdy se na pozadí chmurných politických událostí odvíjí příběh letce postaveného před soud s obviněním z otcovraždy. Ve výpovědích obžalovaných a svědků vyvstává před čtenářem nejen rekonstrukce tragické události, ale i obraz života na pomezí Čech a Rakouska, kde Němci a Češi žili dříve společným životem i problémy. Dějové napětí románu je posunuto do roviny úvah o otázkách viny a svědomí a boj obžalovaného o spravedlnost má paralelu v autorově přesvědčení o nutnosti boje proti politickému bezpráví, páchanému na českém národu.

F.Křelina: Soud nad Bábelem       Cena 147 Kč

*******************************************************************************


Hana PRAŽÁKOVÁ
Nadějí tu žijem

Vyd. Hejkal v roce 2001


Memoárový román dcery českodubského spisovatele Františka Křeliny, v němž autorka líčí život svůj a své rodiny v padesátých letech dvacátého století, kdy byl její otec vězněn v komunistických kriminálech. Kniha je zajímavá zejména tím, že autorka nelíčí poměry ve vězení, ale běžný život mladé dívky "na svobodě", studentský život, kamarádky a přátele, svatbu, ale i existenční problémy ...

H.Pražáková: Nadějí tu žijem       Cena 145 Kč

*******************************************************************************

Sborník Od ještěda k Troskám č. 4/2019,

"Sto let Podještědského muzea v Českém Dubě"

Vyd. Pamět Českého ráje a Podještědí, z.s. prosinec 2019


Součástí čísla je článek Mgr. Daniela Rubáše
"Sto let Podještědského muzea v Českém Dubě".

      

 

 

        

 

 

 

 

  

      Cena 50 Kč

*******************************************************************************


Pozdně gotická šablona gryfa ze skříně z Českého Dubu
grafický list Aleny a Radka Brožových
, 34 x 49 cm

    Cena 100 Kč


*******************************************************************************

Pozdně gotická šablona jelínka ze skříně z Českého Dubu
grafický list Aleny a Radka Brožových, 34 x 49 cm


     Cena 100 Kč


*******************************************************************************

Pohlednice Podještědského muzea a johanitské komendy, města Českého Dubu i širší oblasti Podještědí

     Cena dle motivu


*******************************************************************************

Turistická známka: Český Dub

        Cena: 40,- Kč
 

Výroční turistická známka: 100. výročí vzniku československé republiky

 

         Cena: 40,- Kč

 

*******************************************************************************

Turistická vizitka
 

Vizitky: "Podještědské muzeum", "Johanitská komenda", "Radnice",

              "Letecký pohled na Český Dub", "Světlá pod Ještědem"    

 

         

          Cena 12,- Kč (á 1 ks) 

 

Dvojvizitka "Čertova zeď":

 

  Cena 15,- Kč  

 

 

Fotonálepka Pohledy do minulosti - Objevuj památky:

"Českodubský zámek skrývající "ztracený" klášter johanitů"

 

      Cena 12,- Kč  

 

 

Fotonálepky Kdo byl kdo: "Karolina Světlá", "Bedřich Smetana", "Karel IV."

 

         Cena 15,- Kč  (á 1 ks)

 

*******************************************************************************

Turistická razítka

   Samozřejmě zdarma :-)