Služby


Podještědské muzeum nabízí svým návštěvníkům komentované prohlídky muzea a johanitské komendy a nově též komentované prohlídky města. Prohlídky jsou určeny jednotlivcům i větším skupinám (školy a zájezdy).
 
Informace o VSTUPNÉM

Dále nabízíme pronájem prostor ke kulturním a společenským akcím
(besedy, přednášky, koncerty, schůze), k soukromým svatebním obřadům
či k filmování.

Informace k PRONÁJMU PROSTOR


Samozřejmostí je rovněž prodej publikací, map, pohlednic a suvenýrů.