Byli jste při tom


ČESKODUBSKÝ BETLÉM V COVIDOVÉM ROCE 2020

 

Rok 2020 byl po všech směrech rokem velmi zvláštním a svojí netypičností poznamenal i tradiční českodubskou událost, kterou je s vánočními svátky ve městě neodmyslitelně spojené vystavení Českodubského betlému.

Tento unikátní betlém, vznikající od roku 2004, od kdy je také o Vánocích pravidelně vystavován, je s lokalitou svého vzniku spojen především prostřednictvím postav betlémských daráčků, představovaných skutečnými osobnostmi z historie i současnosti města a regionu. S Českým Dubem jej pevně spojuje také trojice jeho tvůrců a rovněž tak i místo jeho tradiční vánoční instalace - historické prostory románsko-gotické kaple sv. Jana Křtitele místní johanitské komendy, v níž se roku 1357 modlil i nejvýznamnější návštěvník našeho města, sám císař a král Karel_IV.    A v neposlední řadě dotvářejí myšlenku a velkolepost Českodubského betlému také místní obyvatelé i přespolní návštěvníci, kteří se ke "svému" betlému každoročně v obrovském počtu vracejí. 

Covidový rok 2020 přinesl do našich životů mnoho zásadních a nepříjemných zvratů a změn, z nichž jednou z mnoha byla i nemožnost tradičního vystavení Českodubského betlému. Samozřejmě se nabízelo nejjednodušší možné řešení, s odvoláním na nepřízeň osudu na tuto krásnou a v životech mnoha z nás i společensky velmi důležitou českodubskou událost "pro jednou" zcela rezignovat. Ale ... Nosnou myšlenkou "betlémů" je přece víra, naděje a lidská sounáležitost. Tudíž i to, nevzdávat se ani v časech, které nám zrovna nepřejí. Možná si dokonce uvědomit, že právě nelehké časy nás lidsky posunují mnohem dále, než jakékoliv jiné, a že ani v těžkých časech nejsme sami. A to jsou důvody, které nás vedly k zamyšlení, hledání a nalezení cesty, aby ani v covidovém roce 2020 Českodubský betlém svým příznivcům nechyběl. Betlém na ně proto letos shlížel alespoň "distančně" z oken knihovny, kde nalezl své útočiště. Lidé měli možnost přijít, potěšit se půvabným dílem a jeho netradiční instalací i popřemýšlet. V rámci bezpečných protiepidemických opatření se mohli na čerstvém vzduchu potkat s ostatními, zjistit, že v boji s nelehkými dny nejsou sami. A určitě to stálo za to! Dle zpětných reakcí splnilo naše úsilí o nalezení schůdného řešení svůj účel a to je pro nás velkým zadostiučiněním. Přestože jsme se v roce 2020 mohli vídat pouze velmi sporadicky, jsme stále s Vámi a jsme tu pro Vás. A děkujeme, že i Vy zůstáváte s námi.

Přejeme nám všem co možná nejlepší rok 2021! 

 

Vánoční poselství Českodubského betlému najdete ZDE (.PDF, 1,65 MB).

 

Fotografie z vystavení Českodubského betlému v oknech městské knihovny najdete ZDE.

 

*********************************************************************

PIETNÍ AKT - 28. ŘÍJEN 2020

 

V covidovém roce 2020 proběhl pietní akt u příležitosti nejvýznamnějšího českého národního svátku v poněkud netradičním duchu. Veřejná připomínka 102. výročí vzniku samostatného československého státu se musela uskutečnit za dodržení přísných bezpečnostních opatření. Na českodubský pietní stolec tak položili květiny v symbolických barvách národní trikolory zástupci Města Český Dub a regionální paměťové instituce - Podještědského muzea a knihovny tentokráte bez účasti veřejnosti. Vzpomenut byl význam událostí vrcholících 28. října 1918 i důležitost národní a lidské pospolitosti, která je nadmíru aktuální i v dnešních dnech. Všem občanům města a jejich blízkým, a obecně i všem ostatním lidem v naší zemi i na světě, přejeme hlavně zdraví a dostatek fyzických i psychických sil v nerovném boji proti společnému nepříteli. Pevně věříme, že příští rok budou nepříjemnosti a komplikace toho letošního již pouhou poučnou minulostí. Držíme palce nám všem a těšíme se na Vás při dalších společných setkáních v době bezpečnější, než je ta stávající. Bez Vás a společných prožitků to není ono.

 

Fotografie z Pietního aktu si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT 2020 -

HANNAH ESTHER MINUTILLO  A  GUITAR ARTE TRIO

 

Ani v problematické situaci letošního roku nepřišel hlavní patron českých zemí, sv. Václav, ani příznivci koncertů vážné hudby, rozeznívající u příležitosti světcova svátku již po mnoho let místní kostel Seslání Ducha Svatého, o svůj "Svatováclavský koncert".

Letos se o slavnostním pondělí 28. září setkalo hudbymilovné obecenstvo s pozoruhodným komorním seskupením Guitar Arte Trio, provázejícím svými 18 mistrně ovládanými strunami skvělou operní pěvkyni, mezzosopranistku českého původu Hannah Esther Minutillo. Tato výrazná osobnost operního světa zavítala z lesklých prken nejslavnějších evropských operních scén na kamenné "jeviště" českodubského kostela, aby svým zpěvem potěšila přítomné diváky i samotného sv. Václava, kterému společně s kytaristy Jindřichem Kaulfersem, Ivanem Šoltysem a Stanislavem Prokešem věnovala závěrečnou modlitbu - středověkou píseň "Svatý Václave". Kromě ní zazněla celá řada nádherných pěveckých árií a také několik instrumentálních skladeb upravených pro tři dokonale sehrané kytary, vše z děl slavných i méně známých hudebních skladatelů 16. - 19. století. Letošní svatováclavský zážitek byl i v sychravém zářijovém podvečeru ohromný. Český Dub tak opětovně velmi krásně a důstojně oslavil svátek našeho největšího světce a přímluvce, který je českému národu nápomocen v dobách dobrých i zlých. A že s námi má po ty dlouhé věky opravdu hodně práce!  

 

Fotografie ze Svatováclavského koncertu si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2020

 

I v letošním, svým průběhem velmi podivném roce se v Českém Dubu konal tradiční den věnovaný místním historickým památkám a pamětihodnostem. Náš "Den evropského dědictví" proběhl v sobotu 5. září 2020 a celkově se velmi podařil, i když odpolední počasí si s účastníky akce lehce pohrávalo. Pohrávalo, ale nad zájmem o historii našeho města nezvítězilo :-). Návštěvníků bylo mnoho a my jim za jejich účast, a tím i podporu naší práce, velice děkujeme!

Návštěvníci českodubského dne památek si mohli seskládat svůj program dle svých zájmů, chuti i času a připravený program byl tentokráte opravdu velice pestrý. Kromě tradičních stanovišť zajišťovaných ze strany Podještědského muzea a knihovny společně s několika dobrovolnými spolupracovníky, se pořádání velké českodubské akce účastnila také instituce slavící v tomto roce 100 let od svého vzniku - Církev československá husitská. Farářka Náboženské obce českodubské Mgr. Kateřina Havelková připravila prohlídkové povídání "Slovem i Obrazem", jinak řečeno, návštěvníci měli možnost vyslechnout si z jejích úst zajímavosti z doby vzniku a následujících sta let dějin samostatné církve československé, z historie objektu sloužícího dnes jako Husův sbor a také podívat se na vybrané fotografie z farního archivu. 

Během dne bylo dále možno absolvovat např. netradiční prohlídku vybrané části muzejní expozice, věnovanou rodinám Schmitt-Blaschka, kde návštěvníky provedl nejen tzv. Blaschkovou vilou, ale také životem a zájmy svých blízkých, sám někdejší majitel vily Konrád Blaschka (Martin Hess) se svým nadčasovým průvodcem (Matěj Paclt). Johanitskou komendou i peripetiemi životů zakladatelů českodubské komendy, velmože Havla z Lemberka a jeho ženy sv. Zdislavy, provedla své příznivce sama patronka Libereckého kraje - Sv. Zdislava (Veronika Rybářová). V nabídce tradičně nechyběl ani farní kostel Seslání Ducha Svatého, kde se návštěvníků ujali - v interiéru kostela Renesanční pán (Mgr. Daniel Rubáš), zastupující dobu největšího stavebního rozmachu kostela, a na věži s vyhlídkou na krásy našeho města a s povídáním o zvonech pán současný (Jiří Šrýtr). Farním kostelem to ale ještě nekončilo. Zájemci o historii českodubských kostelů měli možnost absolvovat také komentovanou prohlídku hřbitovního areálu s kostelem Nejsvětější Trojice (Mgr. Helena Gollová), zahrnující i historii dvou zaniklých českodubských hřbitovů, a nechyběla ani společná procházka po zajímavých náhrobcích a významných "obyvatelích" místního hřbitova. A když už Dny evropského dědictví zavítaly na českodubský hřbitov, kde se nachází několik netušených sochařských a architektonických perel, tak bylo zájemcům umožněno vyslechnout si z povolaných úst historika umění a památkáře Mgr. Jaroslava Horáčka mnoho zajímavého i k vybraným kamenným pokladům místního hřbitova. Součástí českodubských Dnů evropského dědictví tradičně bývá i tematická výstava v Městské knihovně. Ta letošní, založená na fotografiích z historie našeho města, nese název "Český Dub očima Jindřicha Součka".

Jak vidno, program byl opravdu široký. Velký dík patří všem, kteří se na jeho realizaci jakýmkoliv způsobem podíleli, kromě všech výše jmenovaných také kolegyni knihovnici Aleně Tvrzníkové a sezónní průvodkyni muzea Kateřině Dostálové. A za zpřístupnění kostelů velice děkujeme rovněž panu faráři Miroslavu Maňáskovi a správci hřbitovního areálu panu Ivo Jandurovi. 

Kultura a historie je to, co po nás zůstává. Přežily dlouhá staletí a musí přežít i dobu koronaviru. Vy, naši návštěvníci a "parťáci", nám s tím vším svojí přízní pomáháte. Děkujeme a těšíme se na všechna další setkání s Vámi!

 

Výběr fotografií z českodubských DED 2020 si můžete prohlédnout v naší FOTOGALERII.

Foto z Blaschkovy vily,   z Johanitské komendy,  z kostela sv. Ducha,  ze hřbitovního areálu,  z Husova sboru  a z výstavy v Městské knihovně.

 

*********************************************************************

PREZENTACE PROJEKTU ŽÁKŮ ZŠ ČESKÝ DUB

"OBOJŽIVELNÍCI A PLAZI V PODJEŠTĚDÍ"

 

Ve čtvrtek 5. března 2020 zaplnili improvizovaný přednáškový sál Městské knihovny v Českém Dubu nejen zvídaví návštěvníci přírodopisné prezentace, ale také několik desítek studenokrevných živočichů v podobě fotografií, pořízených pohotovými fotografy na několika lokalitách v Podještědí. Projekt ZŠ Český Dub, vedený paní učitelkou Mgr. Věrou Horáčkovou, výrazně podporovaný i profesionály z řad ochránců přírody, představuje unikátní pozorovací a současně také ochranářskou práci skupiny dobrovolníků, kterým není lhostejný osud uvedené skupiny živočišné říše, z níž řada druhových zástupců představuje smutné řádky v seznamu ohrožených druhů. 

V rámci čtvrteční prezentace projektu byly odvyprávěny "příběhy" čtyř vzácných a ohrožených druhů, pozorovaných v podještědské přírodě - čolka horského, ještěrky obecné, mloka skvrnitého a dvou hadích "sestřenic", užovek obojkové a hladké. Někteří z přítomných přišli na přednášku s obdivem k těmto v mnoha ohledech zajímavým tvorům, jiní spíše se zvědavostí, leč s předsudkem lehkého strachu či odporu k našim slizkým a hadovitým společníkům. Věřím však, že po skončení vyprávění vedoucí projektu Mgr. Věry Horáčkové a třech jejích obojživelníkomilných svěřenců Markétky, Adélky a Lukáše, odcházeli domů s mnohem vstřícnějšími pocity. Děkujeme všem přednášejícím, včetně čestného hosta z odboru životního prostředí Krajského úřadu Libereckého kraje Mgr. Radomíra Studeného, za zajímavou a povedenou prezentaci, i za práci, kterou pro přírodu v našem okolí společně s mnoha dalšími dobrovolníky dělají. 

A ty, kteří se přednášky neúčastnili, srdečně zveme alespoň na prohlídku tematické výstavy, která je v městské knihovně k vidění až do konce dubna. V tuto chvíli však zájemce o výstavu upozorňujeme na dočasné uzavření knihovny pro veřejnost z důvodu stávající epidemiologické situace, věříme však, že toto nepříjemné, leč nezbytné mimořádné opatření nebude potřeba dlouho. Zdraví nás všech je však to nejdůležitější, proto všem přejeme hlavně pevné zdraví, zvlášť v těchto neblahých dnech.

 

Fotografie z prezentace "Obojživelníci a plazi ..." si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

VÁNOČNÍ NÁVŠTĚVA ČESKODUBSKÉHO BETLÉMU

 

Ani v roce 100. výročí založení okresního muzea v Českém Dubu samozřejmě nemohla chybět tradiční vánoční výstava unikátního Českodubského betlému, vystavovaného v kapli sv. Jana Křtitele místní johanitské komendy od roku 2004. Počínaje vystavením pouhých tří figurek Svaté Rodiny v uvedeném roce, přibývá u jesliček každým rokem počet daráčků, přicházejících se podívat a poklonit se "českodubskému" Jezulátku. Zajímavostí zdejšího Betléma, vznikajícího v rukou tří místních umělců - Jiřího Havelky, Jindřicha Součka a Jany Nejedlové, je kromě neustále přibývajícího počtu figur a jejich netradiční velikosti (cca 90 cm) také to, že každá z postav má svůj svébytný vztah k našemu regionu, každá představuje skutečnou historickou osobnost nebo človíčka ze současnosti, kteří v Českém Dubu zanechali či dodnes zanechávají své stopy. Na místě tak může pozorný návštěvník potkat nejen část českodubské historie vyřezané do dřevěných špalíků, ale při troše štěstí i některou z jejich živoucích předloh.

V roce 2019, ke sto letům založení Podještědského muzea, mezi betlémské daráčky slavnostně přibyli dva páni Zakladatelé - místní řídící učitel, patriot a zakladatel českodubského muzea (1919), Václav Havel, a jeho jmenovec, velmož Havel z Lemberka, manžel sv. Zdislavy, zakladatel zdejší johanitské komendy (1237).

 

*********************************************************************

VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ FOLKLORNÍHO SOUBORU

DYKYTA Z KRÁSNÉ LÍPY

 

V sobotu 14. prosince 2019 přivezl do Českého Dubu své půvabné vánoční vystoupení folklorní soubor Dykyta z Krásné Lípy.  Na podkladech staropražských textů "Vánoční hry" ze 40. let 19. století, zachycených významným českým historikem a folkloristou Čeňkem Zíbrtem, předvedli členové souboru Dykyta přítomným divákům, že ani v těžkých časech nechyběly veselé chvíle v životě lidu českého. S krásou a nostalgií dávných časů rozehráli na provizorním pódiu Podještědského muzea poetické lidové vánoční drama plné koledníků z řad staročeských řemesel, přinášejících své dary a otevřené srdce Ježíškovi. Živé Jesličky s hudbu, tanci a zpěvy, odkazující se na staročeskou tradici minulých století, závěrem doplnilo také zpívání koled společně s diváky. S krásným zážitkem a vánočním naladěním odcházeli spokojení diváci vstříc Vánocům 2019. Ať jsou krásné a spokojené a rok 2020 pro všechny lidi dobré vůle co nejvíce příznivý.  

 

Fotografie z vánočního představení souboru Dykyta si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

VÁNOČNÍ KONCERTY ŽÁKŮ ZUŠ ČESKÝ DUB

 

Ve středu 11. a ve čtvrtek 12. prosince 2019 uspořádali učitelé Základní umělecké školy Český Dub společně se svými žáky v Podještědském muzeu přehlídku toho nejlepšího ze svých učeben.

Žáci hudebních oborů místní umělecké školy předvedli přítomnému publiku získané dovednosti ve zpěvu a ve hře na tradiční hudební nástroje - klavír, kytaru, housle a zobcovou flétnu, a jako třešničku na dort letos přidali také ukázku hry na velmi neobvyklý hudební nástroj - tibetské zpívající misky. Oba prosincové podvečery přinesly do slavnostní haly Podještědského muzea nejen krásné melodie, ale díky společnému zpívání koled i tu pravou předvánoční náladu.

 

Fotografie ze středečního koncertu žáků ZUŠ si můžete prohlédnout zde.

Fotografie ze čtvrtečního koncertu žáků ZUŠ si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

MIKULÁŠSKÉ ČTENÍ 2019

 

Ve středu 4. prosince 2019 zavítal do Městské knihovny v Českém Dubu nejen svatý Mikuláš se svým andělsko-čertovským doprovodem, ale též doposud největší počet malých návštěvníků zdejších Mikulášských čtení. Ke krásnému programu a dobré náladě letos přispěli členové českodubského Loutkového souboru Ještěd v čele s principálkou Laďkou Chvalinovou, spolu s jejich loutkovými kamarády - tříčlennou medvědí rodinkou a babkou Chňapkou. Po krátkém divadelním představení, za které loutkovému souboru velice děkujeme, následovala malá knižní inspirace na vánoční čtení pro děti a po něm již vrchol dětského očekávání - příchod štědrého Mikuláše, přívětivého anděla i brblajícího čerta.  Závěrem odpoledne plného rozzářených očí malých návštěvníků nechyběla ani tradiční výtvarná dílnička, kde si mohl každý, malý či velký, vyrobit něco drobného pro potěšení z vlastní tvořivosti. Tak Mikuláši, zase za rok nashledanou v českodubské knihovně! A děkujeme :-)

 

Fotografie z Mikulášského čtení si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

KONCERT PĚVECKÉHO SBORU ZNIČEHONIC 

 

V sobotu 2. listopadu 2019 se do Podještědského muzea již po několikáté vrátil smíšený pěvecký sbor Zničehonic v čele se sbormistrem Jaroslavem Koutským. Průlet historií i geografickým světem hudby v podání party zpívajících rodičů, prarodičů a odrostlých žáků ze ZŠ Aloisina výšina v Liberci přítomné návštěvníky ani tentokráte nezklamal. Kromě příjemného hudebního zážitku, podaného muzikálně i lidsky dobře sehraným týmem, povznesly na těle i na duchu také chvíle smíchu, vyprovokované laskavým humorem sbormistra. Názorná ukázka, že v šedi normálního světa může "zničehonic" být i krásněji. Díky!    

 

Fotografie z koncertu Zničehonic si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

PIETNÍ AKT - 28. ŘÍJNA 2019 

VÝROČÍ VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU

 

V pondělí 28. října 2019 si Český Dub slavnostně připomněl již 101. výročí vzniku samostatného československého státu. Po zaznění státní hymny v podání podještědského folklórního souboru Horačky si přítomní občané vyslechli oficiální vzpomínková slova starosty města a po nich historický exkurz do doby faktických i morálních bojů o budoucnost českého a slovenského národa, připravený ředitelkou místní paměťové instituce - Podještědského muzea a knihovny. Závěrem byla představitelem římskokatolické církve v Českém Dubu pronesena společná modlitba za vlast. Po pietním položení květin v barvách národní trikolory, provázeným slavnostním vyzváněním zvonů farního kostela Seslání Ducha svatého, se "slova" ujaly Horačky se svým tradičním programem, propojujícím současnost s minulostí skrze uchovávání a aktivní udržování tradic a odkazu našich předků. Podještědské lidové písně doplněné tanečním vystoupením uzavřely slavnostní setkání těch, kteří nechtějí zapomenout na oběti, které byly před více než 100 lety položeny za svobodu a lepší budoucnost nás všech.

 

Fotografie z Pietního aktu si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

VLASTIVĚDNÁ VYCHÁZKA ŽÁKŮ 4. TŘÍD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

S PRŮVODCEM PODJEŠTĚDSKÉHO MUZEA

 

Po dva podzimní úterky 8. a 15. října 2019 se žáci čtvrtých tříd místní základní školy, vedení třídními učitelkami Mgr. Kateřinou Řídkou a Mgr. Blankou Hladkou, vypravili v doprovodu zkušeného průvodce Podještědského muzea Martina Hesse na dobrodružnou poznávací cestu naším krásným historickým městem - Českým Dubem. Z náměstí Bedřicha Smetany, na kterém se seznámili se základními dějinnými událostmi regionu a současně i s prvními památkami na své cestě za poznáním města - renesanční, secesně upravenou radnicí a barokním morovým sloupem, pokračovali kolem domu, kde svého času pobýval hudební skladatel Bedřich Smetana, odtud pak ke středověké hradební hlásce a dále pak ke hřbitovu, na němž se vedle renesančního kostela sv. Trojice majestátně tyčí rodová hrobka rodiny Schmitt-Blaschka. O významu a osudu uvedené rodiny místních textilních továrníků a mecenášů města se žáci dozvěděli více u tzv. "nového" neboli Schmittova českodubského zámku, sloužícího dnes jako Domov důchodců, a v areálu tzv. Blaschkovy vily, dnes Podještědského muzea. Vlastivědnou procházku, na které žáci kromě absolvování poslechové části připraveného programu též aktivně pracovali s připravenými materiály, zejm. s mapou, zakončili prohlídkou areálu bývalé johanitské komendy a farního kostela Seslání Ducha svatého. Během krátkého, dozajista však smysluplně stráveného času, doplňujícího tradiční vyučování ve školních lavicích, se žáci blíže seznámili s památkami a pamětihodnostmi místa, kde společně žijeme, o kterých by měli vědět a být na ně pyšní nejen žáci prvého stupně základní školy. Jménem místní paměťové instituce děkujeme zúčastněným žákům za jejich zájem o historické hodnoty existující kolem nás, a jejich učitelům za spolupráci na takovýchto druzích projektů.

 

Fotografie z akce pro ZŠ si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT 2019 - ČESKODUBSKÁ BOHÉMA

 

Sobotní podvečer 28. září 2019 v Českém Dubu již tradičně náležel hlavnímu patronovi českých zemí - sv. Václavovi, a spolu s ním také krásné hudbě a jejím příznivcům.

V letošním roce rozezněl místní farní kostel Seslání Ducha Svatého svatováclavský koncert nazvaný "Českodubská Bohéma hraje hudbu starých mistrů". V hlavní roli vystoupili hudebníci bytostně spojení s Českodubskem, dlouholetá varhanice a regenschori místního kostela Marie Červová, operní pěvkyně Dagmar Čemusová, na dechové nástroje (zobcové flétny a hoboj) Kateřina Eichlerová a Václav Zelenka. Hrající a zpívající "Českodubáky" skvěle podpořili hostující smyčce v podání kontrabasisty Jana Basisty Novotného a 8 členů Turnovského orchestrálního sdružení. Všichni dohromady předvedli výborně vybraný a skvěle zahraný hudební program, kterým sobotní "svatováclavský" podvečer povznesli na náležitou sváteční úroveň.  

V rámci programu zazněly překrásné skladby neopomenutelného německého mistra varhaníka J. S. Bacha, ale i několika původem českých skladatelů - B. M. Černohorského, J. K. Kuchaře, J. D. Zelenky, J. Myslivečka a F. X. Brixiho, kteří svým uměleckým významem hranice našich zemí rozhodně dalece překročili.

Závěr koncertu náležel slovem i hudbou osobnosti sv. Václava, jemuž k poctě zazněl tradiční středověký Svatováclavský chorál v podání všech vystupujících umělců, provázených i většinou přítomných posluchačů.

 

Fotografie ze Svatováclavského koncertu si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

PODVEČER S ČESKODUBSKÝM OSTATKOVÝM KŘÍŽEM 

 

Sobota 14. září 2019 byla další ze slavnostních příležitostí tohoto roku, kdy si Podještědské muzeum společně se svými návštěvníky připomnělo letošní významné jubileum - 100 let od svého založení. Tentokráte byl tématem dne nejvýznamnější archeo-logický nález Českodubska, vzácný románský dvouramenný ostatkový kříž s vloženou relikvií dřeva Svatého Kříže, objevený v roce 2003 při záchranném archeologickém výzkumu v areálu místní johanitské komendy. Nalezen byl v hrobě neznámé ženy (!), pohřbené v prostoru klášterního ambitu.  

Po celý víkend 14. a 15. září 2019 měli návštěvníci Podještědského muzea ojedinělou příležitost spatřit v rámci výstavy "Poklady Podještědského muzea" mj. i originál českodubského ostatkového kříže, spolu s jeho liturgickou kopií s vloženým ostatkem. Jeho prohlídka byla samozřejmě i součástí sobotní večerní akce, jejíž program byl vskutku pestrý.

V úvodu zazněla přednáška archeoložky účastnící se uvedeného výzkumu, Jany Vepřekové (Žegklitzové), "Johanitská komenda ve světle archeologických nálezů", při níž bylo osvětleno mnohé z historických a archeologických souvislostí zdejšího johanitského kláštera. Zaznělo při ní také mnoho nového a zajímavého přímo k nejvýznamnějšímu nálezu dané lokality - ostatkovému kříži. Po skončení přednášky následoval filmový dokument Ondřeje Fily, využívající dosud nepublikovaných autorových záběrů ze slavnostního ukládání svatého ostatku do liturgické kopie kříže a jeho žehnání dne 15. září 2006. Završením programu v Podještědském muzeu bylo představení nově vytvořené schrány na ostatky "šlechtičny", které vzácný artefakt před jeho nalezením v roce 2003 náležel. Plánovaným navrácením jejích ostatků (od roku 2003 deponovaných v muzeu) do prostor johanitské komendy, kde byla po staletí pochována, bude splacen morální dluh novodobé historie vůči "majitelce" vzácného kříže. Krásnou a důstojnou ostatkovou schránu s motivem českodubského ostatkového kříže představili v muzeu její autoři, truhlář specializující se na výrobu gotického nábytku Ladislav Sluka - Kocour Pozdnický a jeho kolega, umělecký kovář Zdeněk Kvarda. Po večerním programu v muzeu následovala návštěva Johanitské komendy a její expozice, doplněné na počátku sezóny 2019 o výstavní kopii českodubského kříže, vyrobenou v restaurátorské dílně SUPŠ a VOŠ Turnov pod vedením Jiřího Kmoška a Jaroslava Prášila.

Téměř noční rozloučení s návštěvníky akce "Podvečer s českodubským ostatkovým křížem" proběhlo malým "bonusem" - komentovanou výstavou unikátního řezbářského díla - Českodubského betlému osobností, instalovaného v románsko-gotické johanitské kapli sv. Jana Křtitele.

 

Fotografie z Podvečera s ostatkovým křížem si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2019

 

V sobotu 7. září 2019 se uskutečnil další ze dnů otevírajících dveře historických a kulturních pamětihodností našeho města. Pod hlavičkou tradičních zářijových Dnů evropského dědictví připravilo Podještědské muzeum a knihovna i v letošním roce bohatý program.

V roce kulatého výročí českodubského muzea - 100. let od jeho založení - nemohly nebýt hlavními památkami letošního kulturního putování právě objekty spojené s místním muzeem. Návštěvníkům byly nabídnuty speciálně upravené prohlídky tradičních muzejních objektů - expozice Podještědského muzea a Johanitské komendy, včetně prohlídky běžně nepřístupných historických prostor Blaschkovy vily, v níž je muzeum od roku 1946 umístěno.

Součástí programu byla také komentovaná výstava "Z pokladů Podještědského muzea" s výkladem věnovaným století trvajícímu příběhu místního muzea, jehož historie je v některých etapách vším, jen ne nudným muzejním příběhem. Kromě dějinných souvislostí byl součástí průvodního slova k výstavě také výběr nejzajímavějších vystavených exponátů s uvedením pestré palety zajímavostí, které se k nim váží.

A aby muzejních  temat nebylo v roce velkého výročí málo, čekalo na diváky, kromě již tradiční výstavy v Městské knihovně, každoročně věnované historii jednoho vybraného českodubského objektu - pro letošní rok jak jinak než Blaschkovy vily, sídla Podještědského muzea, také překvapení v podobě mimořádného vystavení unikátního umělecko-řemeslného díla z muzejních sbírek, Českodubského betlému osobností. V mystickém prostoru románsko-gotické kaple sv. Jana Křtitele místní johanitské komendy nalezli příchozí návštěvníci nejen betlém, jaký se jinde nevidí, ale také průvodce s podrobným výkladem k jeho originální myšlence, okolnostem vzniku a tajemství výroby, a samozřejmě také k jednotlivým osobnostem, které betlémští daráčci představují.

Porušena samozřejmě nemohla být ani tradice, kdy při každém vystavení Českodubského betlému přibyde alespoň jedna nová postavička. U příležitosti 100 let od založení muzea a lidové knihovny v Českém Dubu jí nemohl být nikdo jiný, než sám "otec zakladatel", řídící učitel a první ředitel českodubského muzea Václav Havel. 

 

Fotografie ze Dnů evropského dědictví si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

KŘEST KNIHY JANA HAVELKY :

PŘÍBĚH PODJEŠTĚDSKÉ OBCE I.  HRADČANY A CHVALČOVICE

 

V pátek 2. srpna 2019 proběhl v Podještědském muzeu slavnostní křest nové knížky, věnované regionální historii. Své knižní dítko "Příběh podještědské obce I. - Hradčany a Chvalčovice" slovem i obrazovou dokumentací představil a následně spolu se třemi kmotry slavnostně pokřtil autor knihy Jan Havelka.

První kniha z plánované bělské trilogie je věnována vybraným částem obce Bílá - Hradčanům a Chvalčovicím, včetně jejich historických částí Letařovice, Trávníček, Klamorna a Dehtáry. Mapuje jejich historicko-geografické souvislosti a dobově sledovatelné dějiny obce (19. a 20. století), zabývá se však také jednotlivými lidskými osudy, vázanými na danou lokalitu. Při barvitém vykreslení života "podještědské vesnice" autor vychází z mnoha dobových pramenů, ve velké míře přímo z unikátních osobních výpovědí pamětníků. Čtivé příběhy jsou dokreslovány četnými historickými fotografiemi. První díl avizované trilogie by v budoucnu měly doplnit ještě díly věnované Petrašovicím, Vesci a Kohoutovicím, a dále Bílé, Vlčetínu a Domaslavicím. 

 

Fotografie z křestu knihy Jana Havelky si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

KONCERT "LETNÍ SOUZNĚNÍ" PRO KLAVÍR A KLARINET

 

V pátek 19. července 2019 zavládlo ve slavnostní hale Podještědského muzea Letní souznění. S koncertem klasické hudby zavítali do Českého Dubu tři mladí talentovaní hudebníci působící ve Spojených státech amerických, dva z nich původem z Česka. Na klavír zahrály své oblíbené skladby v mistrném provedení Šárka Stehnová (ČR/USA) a Regina Tanujaya (Indonésie/USA), klarinet rozezněl Jaroslav Škuta (ČR/USA). Šestidenní hudební turné po Čechách, z nichž páteční, v pořadí čtvrtou zastávkou byl Český Dub, zorganizovala, koncert uváděla a anglicky mluvící Reginu Tanujaya tlumočila jejich česká klavírní kolegyně, paní Milena Cejnarová.

Trojice vystupujících hudebníků, absolventů prestižních amerických hudebních škol prezentujících se se svými nástroji jak sólově, tak v rámci  několika renomovaných světových souborů a orchestrů, připravila pro Český Dub velmi krásný a hudebně zajímavý společný program, který spolu se sympatickými účinkujícími rozhodně přispěl k prožití krásného červencového podvečera.

 

Fotografie z koncertu "Letní souznění" si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

KONCERT ZÁMECKÉHO SAXOFONOVÉHO KVARTETA

 

V sobotu 22. června 2019 hostoval v Podještědském muzeu již počtvrté v řadě hudební festival Dvořákův Sychrov a Turnov.

Na program byl tentokráte vybrán koncert Zámeckého saxofonového kvarteta Josefa Žemličky. S kompletní "rodinou" saxofonů vystoupili pánové Vladimír Vlášek (soprán saxofon), Josef Žemlička (tenor saxofon), Milan Červinka (alt saxofon) a Roman Fojtíček (baryton saxofon). Svým vystoupením přinesli do Českého Dubu nejen krásné melodie, od klasických až po moderní jazzové, ale také neotřelý souzvuk čtyř zástupců jednoho z nejkrásnějších a nejpodmanivějších hudebních nástrojů - saxofonů. 

 

Fotografie z koncertu saxofonového kvarteta si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

ZÁVĚREČNÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ ČESKÝ DUB

 

Ve středu 12. června 2019 zakončili žáci hudebního oboru Základní umělecké školy v Českém Dubu své letošní celoroční snažení tradičním koncertem v Podještědském muzeu. Přítomní diváci si vyposlechli vystoupení mladých muzikantů, hrajících na své nástroje či zpívajících sólově nebo v doprovodu spolužáků či učitelů. Některá vystoupení překvapila nejen výborným hudebním provedením, ale také vtipným hereckým pojetím; například "Ptačí tanec" tří fléten vzbudil v publiku nejen obdiv k muzikantskému výkonu, ale také nefalšovaný úsměv na tváři.

Představení žákovské elity místní základní umělecké školy veřejným koncertem je velmi oblíbenou a návštěvnicky vyhledávanou akcí, která si své příznivce opakovaně nachází nejen v rodinách vystupujících žáků, ale také mezi širokou veřejností. 

 

Fotografie ze závěrečného koncertu ZUŠ si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

MUZEUM DĚTSKÝMA OČIMA aneb

ŽÁCI ZŠ ČESKÝ DUB PROVÁZEJÍ  PODJEŠTĚDSKÝM MUZEEM

 

V sobotu 8. června 2019 si návštěvníci Podještědského muzea vyslechli průvodcovský výklad ve zcela netradičním hávu. Do rolí muzejních průvodců byli pasováni žáci místní základní školy, kteří si muzejní témata rozdělili podle svých zájmů a vybranou problematiku pak nastudovali každý "ze svého úhlu pohledu". Vznikl tak velmi zajímavý a poutavý výklad, hodnocený velmi kladně nejen ze strany Podještědského muzea, ale i ze strany všech přítomných návštěvníků. Žáci předvedli výborné výkony a potlesk, který jejich snahu na místě oceňoval, si opravdu zasloužili.

Pod vedením asistenta ZŠ Český Dub Matěje Paclta se tak uskutečnila další část projektu, přivádějícího mladou generaci k aktivnímu přístupu k důležitým hodnotám jejich životního prostoru. Žákům, kteří se do projektu zapojili, stejně tak jako těm, kteří je odborně vedli, za jejich účast a přístup velice děkujeme.

 

Fotografie z akce Žáci provázejí muzeem si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

VIII. PODJEŠTĚDSKÁ MUZEJNÍ NOC

aneb "STOLETÍ S NÁMI"

 

Po oblíbeném pátečním muzejním "dni dětí" následoval v sobotu 1. června 2019 v Českém Dubu rovněž návštěvnicky velmi populární muzejní "den dospěláků", zvaný již osmým rokem Podještědskou muzejní nocí. Téma té letošní bylo od počátku jejích příprav nasnadě - výročí 100. let od založení českodubského muzea nedalo jinak. A vyplatilo se :-).

V rámci 1,5 hodinového autorského pořadu Podještědského muzea a knihovny, pojatého volnou, zábavně-vzdělávací formou, založenou na divadelně-dramatických výstupech provázených bohatou obrazovou a audiovizuální dokumentací, byly přítomným návštěvníkům představeny nejvýznamnější osobnosti, dějinné okamžiky i tematicky ucelené etapy existence českodubského muzea.

Vzpomínkový podvečer byl prodchnut humorem i nostalgií, ale také motivací a vědomím podařeného díla. A to nejen "díla" jednoho večera, který se ale mimochodem také velmi povedl. Zásadním a oprávněně oslavovaným "dílem" je celý staletý přínos našich předků a muzejních příznivců, díky nimž je možno v roce 2019 slavit velkolepých 100 let muzea.  

Celou akci připravilo a zorganizovalo Podještědské muzeum a knihovna, ale protože od záměru k realizaci bývá daleko a pomocných rukou a spřízněných duší je vždycky třeba - zkrátka, kýženého výsledku by nebylo možno dosáhnout bez obrovské podpory a bezvadně fungující spolupráce celé řady místních dobrovolníků z řad veřejnosti. Jim patří naše poděkování nejen za nádhernou, společně "spáchanou" kulturně-vzdělávací akci VIII. Podještědské muzejní noci, ale také za dlouhodobou přízeň naší instituci.

Jmenovitě patří velký dík zejména všem "hercům", díky nimž ožili nejdůležitější postavy stoleté muzejní historie: zakladatel muzea Václav Havel (Martin Hess), jeho druhá žena Marie Havlová (Petra Bělinová), druhý z otců muzejní myšlenky a ochránce přírodního bohatství regionu Otokar Fendrych (Jan Resl), strážkyně odkazu spisovatelky Karoliny Světlé Anežka Čermáková-Sluková (Eva Tvrzníková), dlouholetý ředitel muzea a objevitel "Ztraceného kláštera" Tomáš Edel (Jiří Šrýtr), ministerská úřednice (Petra Linková), správce muzea (Miloslav Dvorský) a pan farář (Miroslav Maňásek). Poděkování si ale rozhodně zaslouží také neherečtí spolutvůrci akce, Jakub Linka za obsluhu audiovizuální techniky, Eva Tvrzníková za dokumentaci akce, Jaroslava Kubíčková za kadeřnickou úpravu historických postav, Kateřina Dostálová a Alena Tvrzníková za organizační služby návštěvníkům. Za hudební spolupráci děkujeme také FS Horačky, za nahrávku písně "Já mám holku ze Starýho Duba", a Karlu Vepřekovi za propůjčení písně o Tomáši Edelovi "Podzemí".  A v neposlední řadě samozřejmě děkujeme všem návštěvníkům, kteří nás přišli podpořit svojí účastí na muzejní noci.

Z malých dílků složeno jest velké puzzle. Děkujeme všem! Jsme rádi, že jste s námi. Už sto let.

 

Fotografie z Muzejní noci si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

DĚTSKÝ DEN 2019

 

Páteční odpoledne 31. května 2019 patřilo v Podještědském muzeu našim nejmenším. Tradiční dětský den plný sportovních, zručnostních a vědomostních her pro ně letos připravili členové TJ Sokol Český Dub - a jako vždy perfektně! Za slunného odpoledne si děti užily velkou dávku zábavy a nakonec i zaslouženou odměnu za svoji účast v herním mnohoboji. A nechyběla ani tradiční kulturní tečka na závěr - českodubský loutkový soubor Ještěd připravil pro malé diváky krásnou a poučnou pohádku "Zajíčkova chaloupka", pojednávající o tom, kterak malý a chytrý může zvítězit nad "velkým", stačí jen mít trošku té odvahy a hlavně fištrónu. A to se do života hodí vědět malým i velkým. Začínající podvečer pak provoněla vůně praskajícího dřeva a pečených buřtíků a mnoha přítomným se z pohodové atmosféry květnové muzejní zahrady ani nechtělo. Tak zase za rok :-)

 

Fotografie z Dětského dne si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

PIETNÍ AKT 8. KVĚTNA 2019 - DEN VÍTĚZSTVÍ

 

Slavnostní odpoledne 8. května 2019 proběhlo v Českém Dubu již tradičně ve znamení vzpomínkového aktu, připomínajícího nejen den vítězství nad fašismem, ale také strastiplnou dobu a zejména oběti druhé světové války. Se svými příspěvky vystoupili zástupci Města Český Dub, Podještědského muzea a knihovny, p.o. a obou ve městě působících církví, církve římskokatolické a církve československé husitské; ústy starosty českodubského Sokola byla připomenuta jména válečných obětí Českodubska. Státní hymnu v úvodu pietního aktu i následný doprovodný kulturní program zajistil podještědský folklórní soubor Horačky se svým hudebně-tanečním vystoupením.

 

Fotografie z Pietního aktu si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

REGIONÁLNÍ HISTORIE PRO NEJMENŠÍ

V PROJEKTU PETRY BĚLINOVÉ

 

Po dvě úterní dopoledne, 16. dubna a 7. května 2019, zavítaly do Podještědského muzea děti z Mateřské školy Český Dub, pro které byl připravem speciální kulturně-vzdělávací program na téma historie a dalších reálií regionu, ve kterém žijí. Lektorka připraveného programu, Petra Bělinová, si pro malé Českodubáky připravila cyklus komentovaných procházek po pamětihodnostech našeho města, jehož součástí byly i kostýmové prohlídky obou expozic spravovaných Podještědským muzeem, obě provázené, kromě tradičního výkladu upraveného pro uvedenou věkovou skupinu, i řadou motivačních úkolů a soutěží. Děti byli zvídavé a velmi šikovné, za což si právem vysloužily nejen malou odměnu, ale také mnoho informací, které jim přirozenou a hravou cestou uvíznou v hlavičkách pro časy budoucí. Věříme, že výchova našich nejmenších směřující k lásce a úctě k místu, kde žijí a jehož jsou součástí, přinese ovoce nejen dnešním dětem samotným, ale i městu a regionu, které jim do budoucna nebude cizí.     

 

Fotografie z akce pro MŠ si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

PŘEDNÁŠKA MUDr. ZDEŇKA JODASE

"ČESKODUBŠTÍ SCHMITTOVÉ A BLASCHKOVÉ II."

POKRAČOVÁNÍ VYPRÁVĚNÍ O OSUDECH TEXTILNÍCH PODNIKATELŮ

 

Pátek 26. dubna 2019 přilákal do Podještědského muzea příznivce velkých témat regionální historie. S pokračováním své přednášky o osudech českodubské rodiny textilního podnikatele Franze Schmitta a jeho následovníků, která zde proběhla na podzim roku 2016, vystoupil místní znalec uvedeného tématu MUDr. Zdeněk Jodas. Před českodubským publikem tentokráte nejen shrnul nejzákladnější informace o obou rodinách a jejich podnikatelské činnosti, ale odprezentoval také svoje nejnovější poznatky, vzešlé z dlouhodobého archivního bádání.

V zajímavém a informačně velmi přínosném povídání, doplněném četným obrazovým materiálem, se dostalo na několik dílčích témat, souvisejících jednak s rodokmenem Schmittů a Blaschků, s jejich rodinnými a profesními vztahy, se zásluhovým povýšením do šlechtického stavu a s oceněním některých členů rodiny významnými světskými a církevními řády;   jednak s vývojem a významem firmy Fr. Schmitt, a to od jejích českodubských počátků, přes dobu vrcholného rozmachu textilního imperia prosperující firmy, až po dobu postupného zániku jednotlivých továren (Český Dub, Semily, Jizerodolí, Žitava) v průběhu první poloviny 20. století. 

 

Fotografie z přednášky "Českodubští Schmittové ..." si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

VÝSTAVA "CHALOUPKY POD HORAMA"

HISTORICKÉ REKONSTRUKCE REGIONÁLNÍCH STAVEB LIDOVÉ ARCHITEKTURY

V UNIKÁTNÍCH MODELÁŘSKÝCH PRACÍCH JOSEFA LICEHAMERA

 

Od pátku 12. dubna do neděle 16. června 2019 je v Podještědském muzeu ke zhlédnutí první ze dvou velkých výstav,   uspořádaných v rámci jubilejního roku 100 let muzea.

Národopisně zaměřená výstava s názvem "Chaloupky pod horama", pod kterou se skrývají unikátní historické rekonstrukce regionálních staveb lidové architektury (modely v poměru 1:72), doplněné textovými, obrazovými a mapovými podklady vystavených modelů, vznikla za spolupráce Podještědského muzea s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Liberci. Hlavním středobodem výstavy jsou však nepochybně vystavené modely, vzešlé z rukou libereckého mistra modeláře Josefa Licehamera. Jde o na pohled přímo neskutečné rukodělné práce, založené na mnoha desítkách hodin podrobného studia originálů staveb, ať už v jejich reálné podobě, zůstaly-li tyto zachovány do dnešních dob, nebo na jejich historických fotografiích či výtvarných zobrazeních. Technické přípravy a vlastní zhotovení modelu pak čítá další stovky hodin (v průměru kolem 300 hodin, dle složitosti modelu) neskutečně titěrné a trpělivé práce s vyřezáváním všech potřebných částí a detailů a jejich následného sestavování do podoby téměř nerozeznatelné od originálu, miniaturizovaného v poměru 1:72.

Většina vystavených modelů chaloupek je dnes již bohužel jejich jedinou "realitou", protože originály již dávno (či zcela nedávno) zanikly, případně byly necitlivě přestavěny do podoby, která dnes jejich starodávný původ a krásu již ničím nepřipomíná. Některé z modelů v sobě navíc nesou i malé hmotné poselství, kousek kamene či odloupnutého zdiva, pocházejícího z reálného objektu jejich předlohy.

Výstava je hodnotným poselstvím minulosti, ale současně je i úchvatná na podívání. Na své si na ní rozhodně přijdou jak znalci z řad odborníků na lidovou architekturu, historii a národopis, tak i milovníci a obdivovatelé schopnosti a šikovnosti lidských rukou. Líbivá a inspirující je pak i pro generaci nejmladší, přičemž chaloupky jako z pohádky, doplněné spoustou souvisejících detailů ze života českého venkova, určitě zaujmou i dítka opravdu maličká. 

 

*********************************************************************

 

VERNISÁŽ VÝSTAVY "CHALOUPKY POD HORAMA"

S VYSTOUPENÍM FOLKLÓRNÍHO SOUBORU HORAČKY

 

Pátek 12. dubna 2019 se stal dnem zahájení první ze dvou velkých letošních výstav Podještědského muzea, připravených v rámci oslav 100. výročí jeho založení. Tehdy vše začalo národopisnou výstavou, národopisné téma se proto dostalo i na harmonogram muzejních akcí v jubilejním roce 2019, a to v mnoha směrech velmi unikátní výstavou, jejíž nejdůležitější a nejkrásnější částí jsou historicky přesné a na pohled úchvatné modely lidové architektury z rukou Josefa Licehamera z Liberce.

Na vernisáži výstavy, na níž samozřejmě nechyběl autor vystavených modelů ani zástupci odborné části výstavy, Národního památkového ústavu, územního pracoviště v Liberci, si návštěvníci kromě zajímavých informacích národopisných a "modelářských"  vyslechli také krásný kulturní, národopisně-historický program podještědského folklórního souboru Horačky, který po symbolické úvodní písni Chaloupky pod horama předvedl férii lidových písní z Podještědí, provázanou s pravým "horáckým" vyprávěním o životě, tradicích, ale také o architektuře poještědského venkova předchozích století.

Krásný a příjemný tematicky provázaný podvečer všechny přítomné poučil, pobavil i potěšil. A sama výstava "Chaloupky pod horama ..." rozhodně patří k těm, které by bylo škoda nevidět. Zájemci ji mohou zhlédnout do neděle 16. června 2019.

 

Fotografie z vernisáže výstavy "Chaloupky pod horama" si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

FRANCOUZSKÝ ŠANSON EVY CENDORS

 

V sobotu 23. března 2019 přivítalo Podještědské muzeum ve svých secesních prostorách francouzskou herečku a písničkářku českého původu Evu Cendors, s jejím programem zaměřeným na francouzský šanson. V komorním prostředí muzejní schodišťové haly zazněly nejen překrásné skladby z písničkářčiny vlastní tvorby, založené na poetickém textu a podmanivé melodii, ale i nejznámější skladby tradičního francouzského šansonu, mezi nimiž nechyběla ani nesmrtelná píseň Gilberta Bécauda "L´Important c´est la rose" (Podívej, kvete růže ...). Podvečer francouzského šansonu, v příjemné společnosti sympatické Evy Cendors a jejího hudebního kolegy violoncellisty Ondřeje Holase, se velice vydařil. Atmosféra v hledišti i na podiu nezapřela vzájemnou srdečnost, která celý podvečer provázela.   

 

Fotografie z konceru Evy Cendors si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

DVĚ BESEDY "O CESTĚ KE ZDRAVÍ"

 

Po dvě březnová úterní odpoledne, 12. a 19. března 2019, mohli do Městské knihovny Český Dub zavítat příznivci zdravého životního přístupu. V dubské knihovně proběhlo opět po roce pokračování tematických přednášek, či spíše interaktivních besed se zkušenými lektorkami v oboru, paní Lucií a Jindrou Krákorovými.

Hlavním tématem přednášek bylo poznání sebe sama a našich zaběhnutých, domněle neměnných přístupů k sobě a k vlastnímu životnímu stylu. V hlavní roli byla opět životodárná voda, jakožto nejdůležitější prostředek k udržení našeho zdraví. Přítomní se dozvěděli také mnoho dalších zajímavých, tušených i nečekaných informací, týkajících se nejen pitného režimu a stravování, ale i souvislostí s psychikou, skrze níž prochází cestička k našemu zdraví.

 

*********************************************************************

 

"PODJEŠTĚDÍ V HITLEROVĚ TŘETÍ ŘÍŠI"

- PŘEDNÁŠKA PRO 9. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÝ DUB 

 

Ve čtvrtek 24. ledna 2019  hostovalo Podještědské muzeum na Základní škole Český Dub s tradiční přednáškou pro deváté ročníky, věnovanou jedné z nejtemnějších kapitol českodubské historie. Průvodce a pedagogický pracovník muzea Martin Hess pohovořil s žáky o nelehkém období let 1938-1945 v našem kraji, a to prostřednictvím připravené obrazové prezentace s pečlivě vybranými textovými a fotografickými materiály, dokládajícími dějiny našeho regionu v uvedeném období.

Letos již po desáté v řadě zařazená přednáška na téma Podještědí v Hitlerově třetí říši doplňuje tradiční výuku obecných dějin na místní základní škole o regionální pohled na uvedené téma. Při přednášce se žáci dozvědí mnoho zajímavých informací, vycházejících zejm. z dlouholetého studia archiválií a z výpovědí pamětníků doby, sesbíraných v oblasti Podještědí PhDr. Tomášem Edelem. Důležitou součástí přednášky je její bohaté doplnění cenným obrazovým materiálem. Žactvem oblíbena je rovněž díky ukázkám autentických předmětů z doby války a okupace Českého Dubu, zapůjčovaných k tomuto účelu z depozitářů českodubského muzea.

 

*********************************************************************

 

OKÉNKO DO HISTORIE ANEB

KTERAK PO ČESKODUBSKÝCH CESTÁCH KRÁČELY DĚJINY

KULTURNĚ-VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU

 

Ve čtvrtek 17. ledna 2019 proběhla další z řady kulturně-vzdělávacích akcí Podještědského muzea, tentokráte zaměřená na věkovou skupinu prvého stupně základní školy. Žáci 4. třídy ZŠ Český Dub, v čele s paní učitelkou Mgr. Helenou Knoblochovou, absolvovali speciálně upravenou prohlídku johanitské komendy, provázenou řadou kvízů a úkolů, prověřujících a zdokonalujících jejich povědomí o městě, v němž žijí. V rámci prohlídky se žáci dozvěděli mnoho zajímavého nejen o historii a objevování nejvýznamnější památky našeho regionu, johanitské komendy ze 13. století, ale nahlédli rovněž do architektonických praktik středověkých stavitelů, do prostředí rytířsko-špitálního řádu "johanitů" či do života sv. Zdislavy. Poodhalili také českodubské tajemství nejvýznamnější osobnosti, která kdy naše město navštívila, císaře a krále Karla IV.,  se kterým se v závěru prohlídky setkali osobně,   v podobě vyřezávané figury jednoho ze Tří králů z unikátního Českodubského betlému osobností spojených s historií i současností Českodubska.  

 

Fotografie z akce pro ZŠ si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

NOVOROČNÍ KONCERT KLAVÍRISTEK

PETRY MATĚJOVÉ A TEREZY BODNÁROVÉ


V sobotu 5. ledna 2019 zahrála českodubskému obecenstvu již podruhé v historii klavíristka Tereza Bodnárová, tentokráte ve společnosti dalších klavírních rukou kolegyně Petry Matějové. Novoroční koncert nazvaný "Klavírní hudba pro čtyři ruce" doplnily také neuvěřitelné výkony několika "juniorů" z hudební rodiny paní Bodnárové, přičemž zejména Montiho Csardas, zahraný na klarinet v doprovodu klavíru, nešel nejprve do hlavy a po koncertu naopak z hlavy mnoha posluchačů. Gratulační koncert, věnovaný oběma umělkyněmi k životnímu jubileu mamince jedné z nich, prosvětlil deštivý sobotní podvečer všem hudbymilovným návštěvníkům, kteří neváhali vyrazit do nepříznivého počasí užít si společné chvíle v doprovodu čerstvě naladěného klavíru a překrásných tónů nesmrtelné hudby slavných velikánů.  

 

Fotografie z koncertu P. Matějové a T. Bodnárové si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

ADVENTNÍ KONCERT ÚSVITu


V sobotu 15. prosince 2018 zaplnili slavnostní halu Podještědského muzea příznivci tradičních českodubských adventních koncertů amatérského pěveckého souboru ÚSVIT, působícího při místním sboru Církve československé husitské.

Letošní koncert, uváděný pod symbolickým názvem "Hleďte,v Be-tlémě snad svítá ...", vánočně naladil a na duši potěšil všechny přítomné. Zazněly při něm jak tradiční vánoční koledy, tak i řada překrásných a přitom jen velmi málo známých písní - o Vánocích, o narozeném Spasiteli a o stále více pošlapávané lásce a dobrých vztazích mezi lidmi.

Všichni přítomní byli velmi rádi, že i při letošních komplikacích, které se pokusily adventní koncert překazit, nakonec přišlo "svítání" nejen do Betléma, ale i do Českého Dubu. 

 

Fotografie z koncertu Úsvitu si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

VÁNOČNÍ KONCERTY ŽÁKŮ ZUŠ ČESKÝ DUB

 

Středa 12. a čtvrtek 13. prosince 2018 přivedly do Podještědského muzea antické Múzy dohlížející na počínání svých svěřenců, žáků Základní umělecké školy v Českém Dubu, na jejich veřejných vánočních vystoupeních. V průběhu dvou koncertních dní zaznělo mnoho krásných melodií zpívaných i hraných na řadu více i méně známých hudebních nástrojů - na klavír, kytaru, zobcové flétny, housle, violoncello, hoboj, chalumeau či didgeridoo. 

Přehlídka výsledků dlouhodobé hudební práce místních múzicky orientovaných žáků, kteří společně se svými učiteli připravují koncerty určené rodičům, prarodičům a známým vystupujících, ale také docela neznámým posluchačům, již po mnoho let náleží k tradičním kulturním "svátkům" Českodubska. Každým rokem je přichází podpořit velké množství příznivců, oceňujících nejen nabyté a prohlubující se dovednosti malých i větších hudebníků, ale i jejich snahu potěšit přítomné a spolupodílet se na vytvoření příjemné harmonicky-předvánoční pohody.

 

Fotografie ze středečního koncertu ZUŠ si můžete prohlédnout zde.

Fotografie ze čtrtečního koncertu ZUŠ si můžete prohlédnout zde. 

 

*********************************************************************

 

MIKULÁŠSKÉ ČTENÍ 2018

 

Opět po roce nepřicházejí pouze Vánoce, ale také Mikuláš a jeho andělsko-čertovský doprovod. Do českodubské městské knihovny již šestým rokem přichází s dárky pro přítomné děti nejen tato nadpozemská trojice, ale spolu s nimi i vybraní žáci druhého stupně Základní školy Český Dub, kteří si pod vedením paní učitelky Mgr. Petry Blahovcové připravují každým rokem zcela originální literárně-hudební představení, jehož součástí bývá i tematická výtvarná dílnička.

Letošní mikulášské dostaveníčko v knihovně proběhlo ve čtvrtek  6. prosince, na den sv. Mikuláše, který o svých jmeninách dorazil i se svou "Podještědskou knihou hříchů" mezi malé českodubské čtenáře. Společně s dětmi a jejich rodiči děkujeme za opětovně milou a vtipem hýřící mikulášskou návštěvu i za obrovský koš s dárky určenými hodným a "polepšitelným" dětem. A velice děkujeme také všem pozemským aktérům Mikulášského čtení - žákyním Elišce, Markétce, Adélce, Emě a druhé Markétce a samozřejmě také paní učitelce Mgr. Petře Blahovcové, která se příprav Mikulášského čtení každoročně ochotně a velmi úspěšně ujímá. Díky!

 

Fotografie z Mikulášského čtení si můžete prohlédnout zde. 

 

*********************************************************************

 

VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ  TÁNI CHUTNÉ

A ANDĚLŮ DANY SOBOTKOVÉ

 

V pátek 23. listopadu 2018 proběhla v Podještědském muzeu vernisáž výstavy "Krasohled" sester Sobotkových z česko- dubských Sobotic. Kromě průvodního slova autorky fotografické části výstavy Táni Chutné, provázené bohatou videoprezentací snímků, na které se ve výstavním sále Podještědského muzea již nedostalo prostoru, naladila přítomné návštěvníky pohodovou atmosférou také hudební část večera. Slavnostní uvedení výstavy náleželo hře na muzejní harmonium a na klavír v podání další z místních rodaček a "patronek" českodubského kulturního života, paní Marie Červové, která k "andělské" písni doprovodila podještědské Horačky a následně také vzácného hosta večera, operní pěvkyni, sopranistku Kristýnu Kůstkovou.

Po úvodní části vernisáže následovala prohlídka výstavy, prezentující střípky z nevšedního světa vidění fotografky, milovnice neobyčejnosti obyčejných věcí, Táni Chutné. Nad fotografickými pohledy na samu podstatu věcí, do světa skrytých významů a vteřinových okamžiků "načapané" přírody, žasli přítomní diváci všech věkových kategorií. Krásným doplněním výstavy, navozujícícm atmosféru přicházejících Vánoc, byli netradiční andělé druhé z aktérek výstavy, paní Dany Sobotkové.

Obě autorky věnovaly výstavu své mamince, která při slavnostním zahájení mezi četnými návštěvníky vernisáže samozřejmě nechyběla.  

 

Fotografie z vernisáže výstavy T. Chutné a D. Sobotkové si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

"HAPRDÁNS aneb HAmlet PRinc DÁNSký"

 

Do historických "kulis" secesního interiéru Podještědského muzea zavítal v pátek 2. listopadu 2018 sám velký Shakespeare, který přišel spolu s diváky zhlédnout novodobé přepracování své nejznámější tragédie "Hamlet", upravené, a to pěkně od základu, českým spisovatelem a dramatikem Ivanem Vyskočilem. Zatímco z pera Shakespearova vzešla světobolná tragedie plná intrik a krve, novodobé pojetí, autorem definované jako "divadelní zkratka, při které tragédie přijde zkrátka", představuje velmi osobitou satirickou komedii oproštěnou od smutku a násilí, protože takových věcí je kolem nás i bez Shakespeara zbytečně moc. Rozdíl v dramatickém zpracování díla obou autorů je také v tom, že zatímco k sehrání Shakespearova HAMLETa je zapotřebí celý ansámbl herců, k představení HAPRDÁNS je ke stejnému počtu dějových aktérů potřeba pouhých tří. V Českém Dubu jimi byla trojice herců z Divadelního sdružení Pohoda z Hrádku nad Nisou; pod režijním vedením Jana Sladkého vystoupili spolu s ním Helena Svobodová, Antonín Raban a velký hrnec plný kuchyňského náčiní. Představení bylo "uvařeno" dobře, po celé jeho trvání neopadlo v obecenstvu překvapení z vývoje děje ani smích, mnohdy přímo hurónský; při několika příležitostech se zachvěl koutek dokonce i přihlížejícímu Shakespearovi.

 

Fotografie z představení "Haprdáns ..." si můžete prohlédnout zde. 

 

*********************************************************************

 

PIETNÍ AKT - 28. ŘÍJNA 2018 

100. LET SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU

 

Po celé zemi probíhá rok 2018 ve znamení připomínek a oslav 100. výročí prohlášení samostatného československého státu. Nejvýznamnějším dnem je v tomto ohledu "28. říjen", jehož význam i praktický dopad na současný život nás, občanů, je v Českém Dubu připomínán každoročním pietním aktem, pořádaným na rajském dvoře místní johanitské komendy. Nejinak tomu bylo i v roce letošním, o kulatost zmiňovaného výročí svátečnějším. Po projevu starosty města PhDr. Jiřího Milera, Ph.D. zazněl další z historických příspěvků Podještědského muzea a knihovny, p.o., v němž prostřednictvím ředitelky Mgr. Heleny Gollové po mnoha desetiletích opět promluvili staří podještědští kronikáři. Po společném proslovu a modlitbě zástupců obou v Českém Dubu působících církví, Mgr. Kateřiny Havelkové za Církev československou husitskou a Svatopluka Koudely za Církev římskokatolickou, proběhl i tradiční hudebně-taneční příspěvek podještědského folklórního souboru Horačky, kterému náleželo rovněž slavnostní zahájení pietního aktu státní hymnou. Slavnosti byli přítomni také zástupci místních spolků, zejm. TJ Sokol Český Dub, a to jak z řad jeho vedení, tak z jeho početné členské základny. Krojovaní sokolové v čele se starostou Liborem Škodou se ujali role čestných vlajkonošů, kde slavnostní vlajku České republiky letos doplnila nejen vlajka Města Českého Dubu, ale také zcela nový prapor TJ Sokol Český Dub.

Velký dík patří všem, kteří neváhali a vyzbrojeni deštníky vyrazili do nevlídného počasí, které letošní 28. říjen provázelo, aby tak vyjádřili svoji účast a vztah k událostem roku 1918 a k obětem, které dosažení národní samostatnosti předcházeli.

 

Fotografie z Pietního aktu si můžete prohlédnout zde. 

 

*********************************************************************

 

VÝSTAVA "ČESKODUBSKO - CESTOU K REPUBLICE"

 

V rámci připomínky a oslav "Roku republiky" byla Podještědským muzeem a knihovnou, p.o. připravena výstava "Českodubsko. Cestou k republice", na které si od července 2018 mohli zájemci prohlédnout dobové fotografie a historické artefakty, související s obecnými událostmi i s dějinami našeho regionu v době od počátku první světové války až do prohlášení československého státu, včetně jeho slavnostní proklamace na náměstí v Českém Dubu. Z archivních materiálů byly k vidění například originály císařských prohlášení "Mým národům", známějšího z 28.7.1914 od Františka Josefa II. i méně známého z 16.10.1918 od císaře Karla I., dále pak vyhlášky o mobilizaci, dobová platidla a tzv. "enky" (potravinové aj. lístky), ale i četné autentické fotografie z bojišť a zajateckých lágrů, dopisy rodinám, literární a výtvarná dílka a rozličné rukodělné výrobky vojáků a válečných zajatců, jejich uniformy a části výzbroje, dále také fotografie z Českodubska z doby převratu 1918 a vystaven byl i nejstarší dochovaný český prapor používaný v Českém Dubu od revolučního roku 1848. Součástí výstavy byla i unikátní kolekce fotografických záběrů, velmi podrobně zachycujících sarajevskou návštěvu následníka rakousko-uherského trůnu Ferdinada d´Este, včetně samotného atentátu. 

Vzácné materiály zpřístupněné veřejnosti formou výstavy dokládají, jak unikátní sbírky bylo možné vytvořit v malém regionálním muzeu díky zájmu zasvěcených - většina dobových materiálů pochází z dlouhodobé sběratelské činnosti českodubského legionáře a zakladatele Podještědského muzea, pana Václava Havla. 

 

*********************************************************************

 

VERNISÁŽ VÝSTAVY PRACÍ ŽÁKŮ

FOTOGRAFICKÉHO KROUŽKU ZŠ ČESKÝ DUB

 

Na vernisáži pořádané v úterý 9. října 2018 představili žáci fotografického kroužku ZŠ Český Dub českodubskému publiku výsledky své práce předchozího školního roku. Společně s panem učitelem Mgr. Juliem Gulyasem připravili v městské knihovně výstavu fotografií, za jejichž pořízení by se v mnoha případech nemusel stydět ani profesionál. Mladým fotografům přejeme minimálně stejnou úspěšnost a dobré oko při "lovu" krásných záběrů, kterými bude možno potěšit oko příznivců krásné fotografie i v budoucnu, třeba opět v prostředí českodubské knihovny.

 

Fotografie z vernisáže výstavy fotografického kroužku ZŠ si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT 2018 - DESÁTÁ MÚZA

 

O slavnostním pátku  28. září 2018  zazněly v kostele  sv. Ducha  v Českém Dubu árie z pera několika českých i světových mistrů  v podání pražské hudební společnosti Desátá múza. Hudební části recitálu skvělé české mezzosopranistky Pavly Štěpničkové, provázené klavíristkou Lindou Winterovou, byly proloženy působivými recitačními pasážemi v podání herce Miroslava Dvořáka, který pronesl rovněž krásné sváteční slovo o osobnosti a významu svatého Václava pro české dějiny i celou společnost. K poctě nejvýznamnějšího z patronů českých zemí, na jehož svátek si připomínáme nejen samotnou osobnost knížete Václava, ale slavíme také jemu věnovaný Den české státnosti, na koncertě zazněla i skladba "Svatý Václave" v provedení hudební skladatelky Marty Jiráčkové.

Sametové hlasy operní pěvkyně i recitátora, provázené zvuky kláves rozehraných šikovnými prsty klavíristky, nepochybně přispěly návštěvníkům svatováclavského koncertu k příjemné a slavnostní náladě svátečního podvečera stejně tak, jako překrásné prostředí českodubského farního kostela.

 

Fotografie ze Svatováclavského koncertu si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

MUZEUM NEJMENŠÍM ANEB HISTORIE OŽÍVÁ

KULTURNĚ-VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

V úterý 25. září 2018 proběhla další z oblíbených kostýmových prohlídek Podještědského muzea, adresovaných našim nejmenším návštěvníkům. Dva ročníky dětí z Mateřské školy Český Dub absolvovaly v prostředí muzejní expozice hodinku zábavy i poučení, provázeny někdejším majitelem českodubské vily (dnes muzea) a vášnivým myslivcem Konrádem Blaschkou, spisovatelkou "Podještědí" Karolinou Světlou a českodubským řídícím učitelem a zakladatelem muzea Václavem Havlem. Speciální program, spojený se spoustou her, otázek a soutěžních úkolů směřujících k objevení pokladu českodubské "dračí" skříně, tentokráte sestavila externí spolupracovnice Podještědského muzea, slečna Petra Bělinová. Díky připravenému programu se po celé dopoledne bavily nejen děti, jimž byl připravený program určen, ale také paní učitelky a rovněž tak i na několik hodin "oživlé" osobnosti spojené s historií českodubského muzea.

 

Fotografie z akce pro MŠ si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2018

 

Druhá zářijová sobota v Českém Dubu již po několik let náleží návštěvnicky velmi oblíbené kulturně-historické akci, každoročně pořádané v rámci celorepublikově vyhlašovaných "Dnů evropského dědictví". V tento výjimečný den se sice neotvírají skály s pokladem jako o Velkém pátku, zato své brány, dveře a vrátka otevírají objekty, které dodnes schovávají řadu tajemství a mnohdy i netušených pokladů historických. V rámci každým rokem inovovaného programu  komentovaných prohlídek, připravovaných zaměstnanci Podještědského muzea a knihovny, p.o. za laskavé spolupráce vlastníků a provozovatelů vybraných historických objektů, mají zájemci o památky a pamětihodnosti našeho města jedinečnou příležitost nahlédnout do míst, která jim jinak zůstávají utajena, protože jejich primárním účelem není být ukazovány, nýbrž sloužit zcela jiným účelům. Dalším důvodem obliby českodubských Dnů evropského dědictví je také možnost dozvídat se stále nové informace a zajímavosti, získávané jednak průběžným studiem materiálů z archivu Podještědského muzea, jednak na základě dlouhodobé spolupráce s řadou místních pamětníků.

Nedílnou součástí této oblíbené zářijové akce bývá také tematická výstava pořádaná v prostorách městské knihovny, která vybrané téma českodubských Dnů evropského dědictví systematizuje a doplňuje bohatým obrazovým, archivním a pokud to jde i věcným materiálem.   Připravené výstavy bývají zájemcům k dispozici obvykle ještě zhruba měsíc, aby si ji měli možnost prohlédnout nejen účastníci hlavní sobotní akce, ale i ti, kteří dotčenou sobotu využili k jiným povinnostem či radovánkám. Letošní výstava bude přístupná v otevíracích hodinách knihovny do pátku 5. října 2018.

Dny evropského dědictví v Českém Dubu, uspořádané o slunečné sobotě 8. září 2018, byly věnovány kostelu Seslání Ducha Svatého a v něm v roce 1991 nalezené vzácné pozdně gotické šablonově zdobené skříni. Téma pro rok příští prozatím prozrazeno nebude, příznivci našich akcí se však  mají opětovně na co těšit. A těšíme se i my na ně!

 

Fotografie ze Dnů evropského dědictví si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

KONCERT PÍSNÍ JOSEFA KAINARA

 

V neděli 17. června 2018 bylo Podještědské muzeum poctěno hostováním 63. ročníku hudebního festivalu "Dvořákův Turnov a Sychrov", který již třetím rokem těší publikum, kromě uvedeného Turnova a Sychrova, také v Českém Dubu. 

Připravený program tentokráte potěšil nejen příznivce krásné hudby, ale i kvalitní literatury. Hlavním protagonistou podvečera byl významný český básník Josef Kainar (1917-1971), o kterém mnozí ani netuší, že byl současně i výborným muzikantem. V rámci českodubského podvečera zaznělo na pětadvacet půvabných Kainarových básní-písní, z velké části zhudebněných samotným autorem, zčásti pak dalšími soudobými skladateli. Na koncertním pódiu se vystřídalo několik hudebních stylů (nejčastěji ohlasy a variace na renesanční písně, francouzský šanson, jazzovou hudbu, ale i na "moravskou lidovou"), zpracovávajících zejména temata lásky, války, života a smrti, ale i obyčejné lidské každodennosti. Na tvářích přítomných se přitom prostřídalo mnoho emocí, reagujících jak na typicky existencionalistické Kainarovy texty (písně Blues noční čekárny, Černá kára aj.), tak na rozverné texty písní veselých, např. Jan miluje Lenku, Amore, ty darebáku či textem i podáním velmi humorné Koledy Vsetínské. To vše v bravurním pěveckém i "hereckém" provedení sopranistky Evy Lédlové a barytonisty Karla Jakubů, za skvělého klavírního doprovodu Bohuslava Lédla.

Z příjemného hudebního podvečera odcházeli návštěvníci spokojení a dobře naladění, vlnící se rytmem doznívajícího tanga, s tichým pobrukováním Bledej Gentlemane ...  Jménem všech přítomných diváků i jménem českodubských hostitelů festivalu - Děkujeme!

 

Fotografie z koncertu písní J. Kainara si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

ROCKOVÉ ORATORIUM "JAN KŘTITEL" SK. NOTHINGHAM

 

Pátek 8. června 2018 přinesl do Velkého sálu českodubské johanitské komendy plného místních i přespolních diváků nevídaný kulturní zážitek. Do středověkých prostor komendy, která za svůj vznik vděčí johanitům - rytířům řádu sv. Jana Křtitele, kteří se v Českém Dubu usídlili v roce 1237, zavítal sám "Jan Křtitel" v podobě rockového oratoria turnovské artrockové skupiny Nothingham. Klášterní zdi ze 13. století rozezvučel dechberoucí rytmus bicích (Petr Tesař), provázený mistrně zvládnutými klávesami (Marek Boňko), elektrickou kytarou (Jan bouzek) a baskytarou (Pavel Mlejnek), a dále, sice v časově menším rozsahu, leč v nezapomenutelné kvalitě, též vokálovým zpěvem Kristýny Anežky Polákové. Průvodní slovo Evangelií mezi jednotlivými větami skladby přednesl turnovský farář CČsH Mgr. Oldřich Bezděčík, který přítomné obecenstvo oslovil kromě příjemného hlasu též svým přirozeně nevšedním zjevem, vizuálně se blížícím zpodobování sv. Jana Křtitele v průběhu celých staletí. Spojení kvalitního hudebního provedení s časoprostorovou jedinečností, provázanou křtitelským tematem, přineslo do Českého Dubu něco opravdu výjimečného. Páteční večer neměl chybu, českodubské obecenstvo mělo na vlastní oči a hlavně uši možnost poznat, z jakých že důvodů se uvedené oratorium stalo "Turnovskou kulturní akcí roku 2017". Ohlas na jeho uvedení v českodubské komendě byl nečekaně obrovský a veskrze pozitivní. Jménem Českého Dubu a jeho komendy rytířů řádu sv. Jana Křtitele za tuto příležitost velice děkujeme.

 

Fotografie z rockového oratoria "Jan Křtitel" si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

ZÁVĚREČNÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ ČESKÝ DUB

 

Tradiční a obecenstvem velmi oblíbenou akcí v Podještědském muzeu, přicházející vždy s odcházejícím školním rokem, je přehlídka talentů a nabytých hudebních dovedností žáků a žáčků Základní umělecké školy Český Dub. Tentokráte si příznivci hudební mládeže přišli na své ve středu 6. června 2018, kdy žáci tímto slavnostním koncertem uzavřeli, alespoň neoficiálně, letošní školní rok. Nabídka byla i letos velmi pestrá, od nejpočetnější skupiny hráčů na klavír a kytary, a to akustické i elektrické, se se svými nástroji představili také flétnisté, houslisté či muziku tvrdící basák. Stejně tak krásná byla i vystoupení pěvecká.

Místní umělecká škola nám svými koncerty každým rokem dokazuje, že i Českodubsko má mezi dětmi a mládeží mnoho potenciálních talentů, které jsou uloženy ve správných a šikovných rukách učitelů zdejší hudební školy.  Určitě se tak máme na co těšit i napřesrok!

 

Fotografie z koncertu žáků ZUŠ si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

DĚTSKÝ DEN 2018

 

Letošní oslavy nejoblíbenějšího svátku dětí se pokusilo zhatit nepřející počasí. Pochmurné páteční odpoledne 1. června 2018 činilo dojem spíše blížícího se konce světa než představy dětských radovánek. Děti ani pořadatelé Dětského dne v Podještědském muzeu, členové Sboru dobrovolných hasičů Český Dub, si však nenechali zkazit náladu ani překazit své plány - vždyť dětem ani hasičům nějaká ta kapka vody navíc nevadí. Dětského dne se tak nakonec zúčastnila téměř stovka spokojených dětí. Tímto velice děkujeme nejen jim, že i přes nepříznivé počasí nakonec dorazily v tak vysokém počtu, ale také a zejména jejich rodičům, kteří neváhali do deštivého odpoledne se svými ratolestmi vyrazit a zvolili raději variantu mokré pláštěnky než mokrých očí zklamaných oslavenců. Obrovský dík za letošní akci patří také hasičům, kteří nejen že opět připravili pro děti mnoho krásných a zajímavých aktivit a odměn, ale hlavně, že TO nevzdali. A to ani po několika kritických okamžicích v úvodu, kdy se vítr provázený bouřkou rozhodl vypůjčit si přinešené rekvizity a protidešťové konstrukce ke svému pobavení. Hasiči vše bránili vlastním tělem a bez ztráty kytičky a úsměvu na rtech i ubránili, jejich zkušenosti a odhodlání se prostě nezapřou! Zaslouženou odměnou jim za to byli první pobouřkoví příchozí, kteří odstartovali nakonec přece jen krásné a pohodové odpoledne plné rozzářených očí dětí, které si svůj svátek v Podještědském muzeu užily na výbornou.

 

Fotografie z Dětského dne si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

FESTIVAL KAROLINY SVĚTLÉ VE SVĚTLÉ POD JEŠTĚDEM

 

V sobotu 26. června 2018 se v nedaleké obci Světlá pod Ještědem konala tradiční a návštěvnicky oblíbená podještědská open-air akce, pořádaná  spolkem Stopy v krajině, Festival Karoliny Světlé. Tematicky zaměřené odpoledne bylo zahájeno průvodem krojovaných Horaček v doprovodu horáckých muzikantů, pochodujících stoletou světelskou alejí společně se zástupem příznivců festivalu z končin dalekých i blízkých. Pokračovalo se bujarými zpěvy, tancem a historickými divadelními vstupy pod širým, toho dne krásně slunečným nebem, a samozřejmě nechyběl ani tradiční koncert vážné hudby ve světelském kostele sv. Mikuláše.  Kromě uvedeného čekala na své zájemce také čtenářská dílna s názvem "Jak číst Světlou", připravená formou řízeného čtení a debaty, či krasopisecký workshop dle dobových učebnicových vzorů manžela Karoliny Světlé, kantora a krasopisce Petra Mužáka, jehož pozůstalost je společně s pozůstalostí po jeho choti Karolině Světlé uchovávána v Podještědském muzeu. 

Na festivalu si jako každoročně přišli na své i nejmenší návštěvníci, pro které bylo připraveno dobrodružně-vzdělávací putování za pokladem Lesní panny, jízdy na irských koních, malování na obličej, vázání květinových věnečků a další zajímavé aktivity.

Vedle potěchy ducha velkých i malých samozřejmě nechybělo ani něco dobrého na zub, připraveno bylo bohaté občerstvení všeho druhu, skupenství i barev, a také tradiční Podještědský jarmark, ze kterého si návštěvníci mohli odnést něco milého na památku či pořídit zajímavý dáreček pro své blízké. Na Světlé bylo společně s Karolinou Světlou veselo a živo již po páté a již nyní se můžeme těšit na další ročník, který obec Světlou rozzáří v sobotu 25. května 2019.           

 

Fotografie z Festivalu K. Světlé si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

VII. PODJEŠTĚDSKÁ MUZEJNÍ NOC

aneb "NA SLOVÍČKO S KAROLINOU"

A VÝSTAVA VĚNOVANÁ  SPISOVATELCE "NAŠEHO" PODJEŠTĚDÍ

 

Příznivci tradičních muzejních nocí v Podještědském muzeu si i v letošním roce přišli na své. V pátek 25. května 2018 je zde čekalo velmi příjemné osobní setkání se spisovatelkou a velkou osobností 19. století, Karolinou Světlou.

Díky dlouhodobé spolupráci se spolkem Stopy v krajině, každoročně připravujícím tradiční open air Festival Karoliny Světlé ve Světlé pod Ještědem, se podařilo před diváky alespoň na několik chvil zhmotnit tuto významnou ženu, jejíž literární talent byl zrozen v Podještědí, do podoby viditelné i slyšitelné. V Podještědském muzeu se její "role" ujala herečka Národního divadla v Praze Magdalena Borová, která za vypravěčské asistence autorky scénáře připraveného scénického čtení "Karolina Světlá o sobě" Andrei Fischerové, představila Karolinu Světlou na základě jejích vlastních myšlenek, zachovaných nám v její literární pozůstalosti. Poslední neviděnou, leč důležitou součástí příprav českodubského představení, ale i dalších aktivit připomínajících dnešku význam neprávem opomíjené spisovatelky "našeho Podještědí", je Tereza Rafoth. Všem třem výše uvedeným dámám náleží velký dík za podvečer strávený v milé společnosti, obohacený mnoha velmi příjemně a nenásilně předanými informacemi o životě a díle Karoliny Světlé.

Kromě procházky expozicí, jejíž nití vedoucí napříč většinou částí českodubského muzea je právě osobnost Karoliny Světlé, byla v rámci muzejní noci návštěvníkům zpřístupněna také tematická výstava, připravená ze sbírek Podještědského muzea. Návštěvníci na ní měli možnost spatřit řadu zajímavých listinných materiálů, fotografií i fyzických předmětů týkajících se Karoliny Světlé, jejíž rozsáhlá pozůstalost je chloubou zdejšího muzea. Výstava byla následně využita také ve prospěch Základní školy Český Dub, která vyslovila zájem o zhlédnutí běžně veřejnosti nepřístupných památek na spisovatelku, bytostně spjatou s lokalitou, v níž žijeme. Tímto velice děkujeme všem učitelům, kteří podporují povědomí místních žáků o reáliích našeho regionu.  Z pohledu kulturně-historické instituce je takovýchto kroků víc než zapotřebí. 

 

Fotografie z Muzejní noci si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

VÝSTAVA "110 LET VČELAŘENÍ NA ČESKODUBSKU"

 

Počínaje čtvrtkem 17. května 2018 provoněla Podještědské muzeum nejen vůně pokročilého jara, přicházející z přilehlé muzejní zahrady, ale také nezaměnitelné aroma medu a včelích produktů, linoucí se z výstavního sálu. Výstavu věnovanou včelám, včelařům a včelaření, uspořádanou k výročí 110 let této činnosti na Českodubsku, připravil ve spolupráci s Podještědským muzeem a knihovnou, p.o. Český svaz včelařů Český Dub.

V předvečer otevření výstavy proběhlo v prostorách reprezentativní schodišťové haly Podještědského muzea slavnostní předávání ocenění zasloužilým včelařům Českodubska a bylo pohovořeno o obecné i lokální historii i o současnosti této ušlechtilé činnosti, přinášející lidem zdraví v podobě voňavé zlatavé tekutiny. Obdobným způsobem byla výstava v neděli 17. června také zakončena.

Výstava byla velmi názorná a přínosná i díky aktivní účasti členů českodubského svazu včelařů, kteří přicházeli návštěvníky, zejm. hromadné výpravy z místní základní školy, podpořit odborným výkladem. Díky tomu měli návštěvníci možnost dozvědět se mnoho netušených zajímavostí, například to, jak dokonalý řád a organizace panuje ve včelím společenství, kolik královen může vládnout včelímu úlu nebo to, že ne každá včela má žihadlo.

 

Fotografie ze včelařské výstavy si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

PIETNÍ AKT 8. KVĚTNA 2018 - DEN VÍTĚZSTVÍ

 

O svátečním odpoledni 8. května 2018 se u pietního místa na rajském dvoře johanitské komendy v Českém Dubu opětovně sešlo ke společné vzpomínce množství zejména místních občanů, aby svojí přítomností vyjádřili tichou účast s osudy lidí, kterých se velký den Vítězství, tj. 8. květen roku 1945, dotýká nejvíce. Těch, kteří nekonečné a nekonečně kruté týdny, měsíce a roky druhé světové války, zasvětili boji za svobodu vlasti, boji proti fašismu, proti nespravedlnostem páchaným na člověku. Jmenovitě byly připomenuty válečné oběti z Českodubska, ti, kteří přestože aktivně pomáhali připravit cestu nám budoucím, se své budoucnosti v mírovém světě již nedožili.

Slavnostní slovo k událostem týkajícím se roku 1945, ale i těm současným, pronesl starosta města PhDr. Jiří Miler, PhD. Po připomenutí jmen padlých občanů Českodubska, přednesených starostou TJ Sokol Český Dub Liborem Škodou, zazněl ústy ředitelky Podještědského muzea a knihovny Mgr. Heleny Gollové mrazivý příběh pamětníka z Podještědí, který prošel koncetračním táborem Mauthausen. Závěrečná slova a společná modlitba patřila zástupcům obou v Českém Dubu působích církví, faráři římskokatolické církve P.  Miroslavu Maňáskovi a farářce Církve československé husitské Mgr. Kateřině Havelkové. Jako vzácný host se letošního pietního aktu zúčastnil rovněž VIII. biskup královéhradecký CČsH, Mgr. Pavel Pechanec. Celkovou atmosféru oslav Dne Vítězství průběžně podbarvovala hudební a taneční vystoupení podještědského folklórního souboru Horačky a dobové vzpomínky dokreslovala  historická moto-technika. Ke slavnostním okamžikům pietního aktu letos zdárně přispělo také počasí, které květnový svátek letos obohatilo nejen rozkvetlými šeříky, ale také slunečním, přímo letním počasím.

 

Fotografie z Pietního aktu si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

VERNISÁŽ VÝSTAVY "CESTY DO KRAJINY LEDU"

S PŘEDNÁŠKOU PhDr. LUBOMÍRA TURČANA

 

V pátek 6. dubna 2018 nahlédlo jarem již několik dní rozzářené Podještědské muzeum na chvíli zpátky do pohádkově stříbřité zimy. V rámci vernisáže výstavy "Cesty do krajiny ledu" měli návštěvníci možnost užít si nekonvenční podvečer ve společnosti historika umění, cestovatele a příležitostného dobrodruha PhDr. Lubomíra Turčana, který o svých zážitcích z cest za polární kruh povyprávěl se svým nezaměnitelným temperamentem a živelností. Přítomní tak měli možnost nejen dozvědět se mnoho zajímavých informací a prohlédnout si záběry z končin, které většině z nás „méně cestovatelsky odvážných“ zůstanou v reálu navždy utajeny, ale i pobavit se a zasmát v milé společnosti.

Výstava fotografií a autentickým předmětů z polárních výprav milovníka mrazivé přírody PhDr. Lubomíra Turčana, s ukázkou podještědské historické "zimní" výbavy z národopisné sbírky Podještědského muzea, čeká na své návštěvníky až do neděle 6. května 2018.  

 

Fotografie z vernisáže výstavy "Cesty do krajiny ledu" si můžete prohlédnout zde. 

 

*********************************************************************

 

BESEDA O OBOJŽIVELNÍCÍCH A PLAZECH V PODJEŠTĚDÍ

 

Pátek 23. března 2018 proběhl v Podještědském muzeu ve znamení "žabiček".  Žáci Základní školy v Českém Dubu zde prostřednictvím zajímavé multimediální prezentace seznámili veřejnost se svým v rámci České republiky zcela ojedinělým projektem zaměřeným na mapování výskytu obojživelníků a plazů v Podještědí, na němž ve svém volném čase, pod odborným vedením paní učitelky Mgr. Věry Horáčkové, společně pracují již několik let.

V rámci veřejné prezentace představily tyto děti školou povinné uvedený projekt i jeho velmi cenné výsledky, které jsou nejen ukázkou užitečnosti mimoškolních aktivit místních dětí, ale představují i nepopiratelný přínos z hlediska ryze odborného. Přínos českodubských žáků v čele s paní učitelkou Horáčkovou na místě vyzdvihl i přizvaný odborník, Mgr. Radomír Studený z odboru životního prostředí Krajského úřadu Libereckého kraje, který z pozice odborného garanta s místními žáky již několik let spolupracuje. Kromě jiného podotkl, že tato českodubská aktivita nemá svým rozsahem ani hloubkou záběru v celé republice obdobu, a jako taková bývá uváděna jako příkladná při mnoha laických i profesionálních setkáních. 

Svůj čas v rámci prezentace zaslouženě dostala také "praktická" část péče o domorodé obojživelníky - každoroční "přenášení žabiček" v době jejich migrace přes silnici v Malém Dubu. Také touto aktivitou je životní prostředí Českodubska paní učitelce Horáčkové a jejím žákům velmi zavázáno.  

Součástí připravené prezentace byla interaktivní práce s publikem (poznávání živočichů), tematická fotovýstava i ukázky modelů a preparátů nalezených uhynulých živočichů. Zájemci tak měli možnost porovnat například "beznohou ještěrku" Slepýše s hadem Užovkou, prohlédnout si svlečenou hadí kůži či porovnat rozdíly mezi jednotlivými druhy místních žab.

Jménem Podještědského muzea a knihovny i jménem životního prostředí a živočichů Českodubska děkujeme paní učitelce Horáčkové a jejím žákům za jejich aktivity, nejen za zajímavou přednášku :-)

 

Fotografie z besedy o obojživelnících a plazech si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

DVĚ BESEDY "O CESTĚ KE ZDRAVÍ"

 

Po dvě březnová odpoledne, v úterý 6. a ve čtvrtek 15. března 2018, měli zájemci o problematiku zdraví a poznávání sebe sama příležitost vyposlechnout si a v rámci besedy "O cestě ke zdraví" popovídat se dvěma zkušenými lektorkami dané problematiky, Lucií a Jindrou Krákorovými ze společnosti Natur Apatyka-Cesta ke zdraví z Jablonce nad Nisou, o tematech souvisejících s naším zdravím, resp. nemocemi.

V rámci obou besed, které si pro velký zájem místní veřejnosti našli do Českého Dubu svoji cestu již podruhé (poprvé v roce 2016), nezůstalo jen u sdělení odtažitých teorií. Z úst přednášejících, ale i z řad přítomných návštěvníků, zaznělo mnoho inspirativních příběhů z praxe a prozrazena byla i řada šikovných "zlepšováků" pro naši psychickou i fyzickou pohodu.

Středobodem obou přednášek byl pohled na nemoc, která skrze tělo odráží naše myšlenky, byly vysvětleny, a to jak medicínsky, tak "lidsky", důvody ke změnám našeho chování a hlavně myšlení, vědomého i podvědomého. Osvětlena z pohledu praxe byla také obecně deklarovaná důležitost pitného režimu a pestrosti a vyváženosti stravy, včetně nezanedbatelného významu jejich správného načasování a podávání. Ze sdělených informací vyplynulo, že i prosté stravování je pro člověka dnešní "přecivilizované" doby svým způsobem kumšt, jehož podcenění nás "odmění" nevítanou nemocí. Pokus o návrat ke kořenům "přirozenosti" našich předků, stejně tak jako k nejniternějším základům našeho vlastního vědomí, se tedy určitě vyplatí v každé době i věku. Zlepšení našeho zdravotního stavu je až na nejsmutnější výjimky možné téměř vždy, chceme-li tak učinit sami a hlavně "doopravdy". Zdraví je na rozdíl od nemoci člověku přirozené a cesta ke zdraví není složitá, nechceme-li ji složitou sami vidět. A vnímáme-li ji přece jen složitou, přiznejme si, i přesto stojí za to se po ní vydat! Stačí jen chtít a neztrácet odhodlání ...

 

Fotografie z první besedy "O cestě ke zdraví" si můžete prohlédnout zde.

Fotografie z druhé besedy "O cestě ke zdraví" si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

 

VÁNOČNÍ NÁVŠTĚVA ČESKODUBSKÉHO BETLÉMU

 

Českodubský betlém - unikátní  řezbovaný betlém autorské trojice Jiřího Havelky, Jindřicha Součka a Jany Jáčové, spatřil světlo světa v roce 2004, kdy byl také poprvé vystaven v historických prostorách kaple sv. Jana Křtitele Johanitské komendy v Českém Dubu. Od prvního vystavení, kdy  obsahoval pouhé tři postavy Svaté rodiny, do betléma každým rokem přibývá několik dalších postav či jiných prvků. V roce 2016 dosáhl úctyhodného počtu 50 figur, letos, tj. v roce 2017, byl doplněn o další tři prvky (fotograf, zvoník + zvonička).

Kromě velikosti (výška postav je cca 70 cm), rozsahu (53 samostatných částí) a půvabu řezbovaných figurek je Českodubský betlém unikátní zejména svojí myšlenkou. K jesličkám se Svatou rodinou totiž přicházejí velmi svébytní daráčci, představovaní skutečnými osobnostmi spojenými s historií i současností Českodubska. V pestré směsici betlémských postaviček tak potkáte např. císaře a krále Karla IV., který v Českém Dubu pobýval v roce 1357, sv. Zdislavu, spoluzakladatelku českodubské komendy, či podještědskou spisovatelku a patronku zdejšího muzea Karolinu Světlou; zároveň však také současné českodubské lidičky - představitele tradičních řemesel, profesí, spolků apod. V nejednom případě je tak možné na místě spatřit příslušného daráčka hned dvakrát, v dřevěné podobě i v živém originálu.

Zájemci o zhlédnutí rozrůstajícího se Českodubského betlému mají příležitost k jeho návštěvě každým rokem o vánočních svátcích, vždy 25. a 26. prosince v odpoledních hodinách.

 

Fotografie z návštěvy Českodubského betlému si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

VÁNOČNÍ KONCERTY ŽÁKŮ ZUŠ ČESKÝ DUB

 

V podvečer středy 13. a čtvrtku 14. prosince 2017 zavítala do Podještědského muzea svěží předvánoční atmosféra v podobě vánočního vystoupení žáků Základní umělecké školy Český Dub. Mladí muzikanti - zpěváci i hráči na klavír, kytaru, housle, flétny, kontrabas a další hudební nástroje, ať již vystoupili sólově či v doprovodu svých spolužáků a učitelů, potěšili svými hudebními příspěvky všechny přítomné posluchače z řad četných rodinných příslušníků i nezávislé veřejnosti, která přichází každým rokem znovu svou přítomností podpořit českodubské hudební mládí, píli a odhodlání. Za předvedené výkony si vystoupivší muzikanti, ať již náleželi ve svém oboru k pokročilejším či těm prozatím méně zkušeným, právem vysloužili potlesk plného sálu diváků, s nimiž si v závěru obou koncertů společně zazpívali. 

 

Fotografie ze středečního koncertu ZUŠ si můžete prohlédnout zde.

Fotografie ze čtvrtečního koncertu ZUŠ si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

BESEDA NAD NOVOU KNIHOU DOMINIKA RUBÁŠE

"PŘÍRODNÍ KLENOTY PODJEŠTĚDÍ"

 

Přírodních zajímavostí a procházek milovná veřejnost se po dvou letech dočkala dalšího ze zajímavých přínosů českodubského autora RNDr. Dominika Rubáše, přírodovědce, regionalisty a vášnivého tuláka po přírodních krásách místní krajiny. Po úspěších předchozích dvou publikací "Krása neživé přírody v Podještědí" a "Prameny a studánky v Podještědí", autor napsal a v pátek 8. prosince 2017 v Podještědském muzeu představil svoji nejnovější, z hlediska rozsahu nejobsáhlejší a kvalitní barevnou fotodokumetací nejvybavenější knihu "Přírodní klenoty Podještědí. Obrazový průvodce krajinou".

Součástí besedy o vzniku knihy i o vybraných přírodních zajímavostech krajiny mezi Turnovem, Libercem, Jablonným v Podještědí a Mnichovým Hradištěm, kterých nová kniha obsahuje několik set, byla samozřejmě také možnost knihu hned na místě zakoupit a v případě zájmu si ji nechat opatřit i autogramem či věnováním od přítomného autora.

Knihu je možné v Podještědském muzeu a knihovně, p.o. zakoupit i nadále, aktuálně zejména v Městské knihovně Český Dub.

 

Fotografie z besedy o knize Přírodní klenoty Podještědí si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

MIKULÁŠSKÉ ČTENÍ 2017

 

Mikulášské čtení v Městské knihovně Český Dub oslavilo v letošním roce své půlkulaté - páté výročí. Sv. Mikuláš splnil příslib z loňska a také letos se svojí nebesko-pekelnou družinou a velkým košem nadílky zavítal mezi děti a jejich dospělácký doprovod do krásných prostor dětského oddělení městské knihovny. Tak jako v předchozích letech obohatili mikulášské odpoledne svým čtenářsko-hudebně-dramatickým příspěvkem určeným pro malé kamarády žáci, resp. žákyně 2. stupně Základní školy v Českém Dubu, vedené paní učitelkou Mgr. Petrou Blahovcovou. V letošním roce si pětice dívek připravila představení na téma půvabné dětské knížky Karla Čapka "Dášeňka, čili život štěněte". Děvčata nejen četla a svůj přednes doprovodila hrou na kytaru a flétnu; do děje formou povídání zdárně zapojila i přítomné neposedy.  Při představení samozřejmě nechyběli ani roztomilí pejskové, byť pouze plyšoví. Připravený program, završený vánoční výtvarnou díničkou a kýženou mikuláškou nadílkou, potěšil nejen malé, ale i velké přítomné. Odcházet z příjemné předvánoční atmosféry se nikomu nechtělo.

Za připravení krásného programu ze stany žáků ZŠ Český Dub velice děkujeme a těšíme se opět za rok na další shledání s nimi, s Mikulášem a také se všemi dětmi, které nám zůstávají v našich knihovnických aktivitách věrné.

Přejeme krásný Advent a pohádkové Vánoce!

 

Fotografie z Mikulášského čtení si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

PŘEDVÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ FOLKLÓRNÍHO SOUBORU HORAČKY

 

V neděli 26. listopadu 2017 okořenil předvánoční čas v Českém Dubu svým tematickým vystoupením folklórní soubor Horačky. Kromě velkého množství adventně naladěných diváků zaplavil halu Podještědského muzea zástup krojovaných paní, panen, pánů i hoší "z Ještěda". Aby byl Advent a Vánoce v podání Horaček úplný, nemohli chybět ani zástupci nebeských, pekelných i pozemských bytostí, vážících se k lidovým zvyklostem končícího se roku. Mezi návštěvníky doputovali s vlídným slovem, nadílkou i požehnáním Barborky, Lucie i sv. Mikuláš se svým andělsko-čertovským doprovodem a mnozí další. Zaznělo i obávané "mulisy, mulisy" strašidelné a mračící se babice Peruchty. 

Perfektně dramaturgicky připravené vystoupení a bohatá lidová tradice Podještědí, celoročně oživovaná díky folklórnímu souboru Horačky, bezesporu potěšila i poučila všechny, kdo přišli nahlédnout do světa podještědské minulosti. Jak bylo na zápalu i počtu přítomných Horaček patrno, jde o odkaz naší minulosti, který je i v dnešním světě stále živý. 

 

Fotografie z předvánočního vystoupení Horaček si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

PŘEDNÁŠKA CESTOVATELE LUKÁŠE HERUDKA

"NOVÝ ZÉLAND, ZEMĚ PÁNA PRSTENŮ A FIDŽI, ZEMĚ LIDOJEDŮ"

 

V úterý 21. listopadu 2017 se do Podještědského muzea po dvou letech vrátil cestovatel Lukáš Herudek se svou novou, i v tomto případě velmi úspěšnou cestopisnou přednáškou. Po prvním zprostředkovaném výletu v roce 2015 - tehdy na Srí Lanku provoněnou čajem, pozval Lukáš Herudek své českodubské příznivce tentokráte na Nový Zéland, do země čarokrásné přírody, která okouzlila svět díky zdařilému filmovému zpracování věhlasného Tolkienova Pána prstenů. Kromě novozélandských pozoruhodností zaznělo v rámci přednášky jako bonusové téma i několik zajímavých informací a obrazových ochutnávek z cestovatelova několikadenního pobytu na Fidži - "zemi lidojedů".

Zážitků ze čtvrtečního podvečera si návštěvníci odnášeli mnoho - ocenili a dlouhým potleskem odměnili poutavé povídání o nekonvenčních zážitcích z cest, malý kvíz pro přítomné i odměnu za jejich znalosti - prsten Pána prstenů, který se "prošel" Novým Zélandem po pamětních místech Hobitů a který udělal velkou radost své českodubské výherkyni. Navíc si všichni přítomní mohli pochutnat na malém pohoštění připraveném rodinou Herudkových, která všechny přítomné pozvala k ochutnávce "novozélandské" speciality, vynikajícího koláče "Pavlowy". A výborný a povedený byl nejen novozélandský koláč, ale i celý podvečer. Děkujeme! 

 

Fotografie z besedy o Novém Zélandu si můžete prohlédnout zde.

 

Slíbený recept na Pavlowu najdete zde :-).

 

*********************************************************************

 

PIETNÍ AKT - 28. ŘÍJNA 2017

VÝROČÍ VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU

 

V sobotu 28. října 2017 si Český Dub na rajském dvoře johanitské komendy připomněl 99. výročí událostí vedoucích k ukončení první světové války a vyhlášení samostatného československého státu. Tradiční pietní akt za účasti starosty města, zástupců dvou v Českém Dubu působících církví, Podještědského muzea a knihovny, p.o. a TJ Sokol Český Dub doprovodil hudebním a tanečním vystoupením místní folklórní soubor Horačky, v jehož podání zazněla i státní hymna. Z historických událostí, uchovávaných v písemnostech archivu Podještědského muzea, byly v tradičním historickém exkurzu připomenuty zejména události, aktéři a význam bitvy u Zborova (1. a 2. července 2017), v níž našli nejen své vítězství, ale i smrt také občané Českodubska. Po společné vzpomínce zakončené modlitbou byly za zvuku zvonů z kostela Seslání Ducha Svatého před českodubským pietním monumentem Kříže položeny květiny. Pietní akt provázelo v letošním roce velmi chladné a uslzené počasí a tomu odpovídal i nižší počet přítomných. Doufejme, že se pro stejnou příležitost v příštím roce, kdy bude připomínáno 100. výročí uvedených událostí, počasí polepší, aby umožnilo důstojné připomenutí jednoho z nejdůležitějších okamžiků naší národní historie. 

 

Fotografie z Pietního aktu si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

HOUSLOVO-KYTAROVÝ KONCERT "VIVA ESPANA" FRANTIŠKA LAMAČE A KARLA JIROŠE

 

V sobotu 21. října 2017 pookřála podzimní nálada Podještědského muzea a jeho návštěvníků temperamentními jižanskými rytmy. S mistrovským zvládnutím svých hudebních nástrojů zavítali do Českého Dubu houslista František Lamač a kytarista Karel Jiroš, aby společně i sólo sehranými skladbami španělskými, latinskoamerickými, maďarskými, ale i českými - všemi v podobném horkokrevném duchu, probarvili a prohřáli sobotní podvečer v českodubském muzeu. A aby byla vyvážena tanečním rytmem stoupající teplota v koncertním sále, zazněla kromě jiného i autorská skladba Karla Jiroše, převádějící do řeči hudby autorův vizuální zážitek - pohled z okna plného ledových květů. Silou myšlenky a podmanivostí  hudby tak přítomní diváci obratem přeskočili z parného slunce na písečné pláži do mrazivého světa za pomyslným oknem. Dobrá nálada, příjemné mrazení v zádech z prožitku krásné hudby a obdiv k neskutečně hbitým prstům kmitajícím po strunách obou nástrojů bylo to, s čím spokojení návštěvníci odcházeli do svých domovů. 

 

Fotografie z koncertu "Viva España" si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

KOMPONOVANÉ LITERÁRNĚ-HUDEBNÍ PÁSMO K POCTĚ BÁSNÍKA OTOKARA BŘEZINY: "BOLEST A SVĚTLO"

 

V rámci celorepublikové akce Týden knihoven  bylo  ve čtvrtek  5. října 2017 v českodubské městské knihovně uvedeno komponované literárně-hudební pásmo na téma mimořádné osobnosti významného českého básníka a esejisty Otokara Březiny. Velkého literáta, který byl za své dílo osmkrát nominován na Nobelovu cenu za literaturu, představil přítomným posluchačům Ing. Petr Kopejska, člen Společnosti Otokara Březiny, civilním povoláním terapeut, příležitostný hudebník a skladatel, autor původní hudby k Březinovým básním. Jeho velmi příjemné a neformální povídání, vycházející ze vzpomínek Březinových současníků, z přímých svědectví ze setkání s ním, z dostupné korespondence i z vlastní tvorby Březinovy, bylo proloženo hudebními pasážemi s použitím autorské hudby Petra Kopejsky k vybraným básním, s vlastním kytarovým doprovodem. V průběhu pořadu měli návštěvníci možnost poznat Otokara Březinu nejen jakožto velkého umělce a myslitele své doby, ale také jako člověka z masa a kostí, s jeho lidskými problémy, radostmi a zájmy. Navíc prožili podvečer v příjemně emočně podmanivé, březinovsky mystické atmosféře spisovatelova pohledu na tajemno světa obklopujícího každého z nás.

Českodubská beseda proběhla jako předzvěst významného výročí této umělecky i lidsky velmi charismatické osobnosti, Otokara Březiny, vlastním jménem Václava Jebavého, od jehož narození uplyne v roce 2018 rovných 150 let.

 

Fotografie z besedy o Otokaru Březinovi si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

DEN ARCHITEKTURY 2017 S VÝSTAVOU Z MUZEJNÍCH SBÍREK

na téma "FRANTIŠEK KŘELINA"

 

V sobotu 30. září 2017 mohli příznivci českodubské historie absolvovat další z tematických procházek městem, pořádaných v rámci každoroční celostátní akce Den architektury. Téma letošního Dne architektury v Českém Dubu byla osobnost spisovatele a českodubského učitele Františka Křeliny. Po procházce po stavbách spojených s českodubským působením Františka Křeliny, komentované historikem umění a památkářem Jaroslavem Horáčkem, následovala přednáška v Podještědském muzeu, kde pohovořil o Křelinově literární tvorbě historik Jan Havelka a o životních peripetiích spisovatelovy politické perzekuce historik Lukáš Kopecký. Zajímavou příležitostí besedy byla možnost pohovořit o Františku Křelinovi také s rodinou spisovatelovy vnučky, která se českodubské akce účastnila. Ze strany Podještědského muzea byla jako doplněk pořádané akce připravena jednodenní výstava věnovaná literární, dokladové a věcné pozůstalosti Františka Křeliny.

 

Fotografie ze Dne architektury s výstavou o F. Křelinovi si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT - SEVERÁČEK

 

Ve čtvrtek 28. září 2017 se u příležitosti Dne české státnosti a svátku sv. Václava konal v místním kostele sv. Ducha další z tradičních českodubských svatováclavských koncertů duchovní hudby. V letošním roce předstoupil před natěšené posluchače Českodubsku velmi blízký (prostřednictvím letních letařovických soustředění) liberecký dětský sbor ZUŠ Severáček v čele se sbormistryní Silvií Pálkovou, s klavírním doprovodem Evy Dvořákové. Bravurně secvičený sbor dětských hlasů a hlásků, překrásně znějících prostorem a sváteční atmosférou svatodušského kostela, připravil všem přítomným posluchačům nádherný hudební, ale i vysoce emotivní zážitek. Na programu byla zařazena nejen tradiční středověká anonymní píseň "Svatý Václave" či výběr ze slavného "Stabat Mater" G. B. Pergolesiho, ale také novodobé skladby, např. "Rekviem za Lidice" M. Reichela či modlitba indiánského náčelníka "Great Spirit" Iva Antogniniho, během níž zněl kostelní lodí nejenom zpěv a překrásná slova textu indiánovy modlitby, ale v podání dětského sboru též ševelil vítr vanoucí prérií.

 

Fotografie ze Svatováclavského koncertu si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

PŘEDSTAVENÍ "PER ASPERA AD ASTRA"

 

"Přes překážky ke hvězdám ..." není jen překlad názvu činoherně-loutkového představení o návštěvě Karla IV. v Českém Dubu, které se v neděli 10. září 2017 v obnovené premiéře divadelního souboru Vojan vrátilo na provizorní jeviště Johanitské komendy. Je to také příběh samotného vzniku a prvního uvedení této původní divadelní hry Dagmar Čemusové, připomínající pro Český Dub významnou historickou událost - několikadenní pobyt císaře Karla IV. u zdejších johanitů v roce 1357. 
Hra "Per aspera ad astra" vznikla za velmi zvláštních okolností a tak trochu z nouze ... Za svůj vznik vděčí neuvěřitelnému odhodlání divadelního souboru dostát svému slibu českodubským divákům a také císaři Karlu IV., jemuž měla být u příležitosti 700. výročí jeho narození věnována Podještědská Muzejní noc 2016. Hlavním bodem jejího programu mělo být slavnostní uvedení pro tuto příležitost dlouhodobě nastudovávané divadelní hry pražského autora D.B., věnované Karlově návštěvě Českého Dubu, divadelně situované přímo do historických prostor císařova někdejšího českodubského pobytu. Dva dny před slavnostním uvedením však přišlo zcela nečekané a nekompromisní rozhodnutí ze strany autora, připravenou hru z domluveného programu Muzejní noci stáhnout. Na základě tohoto šokujícího požadavku, který během jediné krátké chvíle uvedl vniveč dlouhé měsíce mravenčí práce na přípravách představení, však nenastala ze strany divadelního souboru očekávatelná rezignace, ale naopak, nastoupilo obdivuhodné odhodlání dostát i přes všechny překážky svému slibu. Během 24 hodin tak vznikla nová, zcela původní divadelní hra na českodubské "karlovské" téma, sepsaná vedoucí souboru Dagmar Čemusovou, a během dalších 24 hodin bylo divadelním souborem nastudováno, samozřejmě v rámci hranic lidských možností, nové představení. S vysvětlením limitujících skutečností bylo nově vzniklé představení ku radosti českodubských diváků a určitě i Karla IV. o Muzejní noci 2016 odehráno, dokonce dvakrát po sobě. Dvakrát pro plný sál. A přestože bylo tehdy nastudování nového představení poznamenáno rychlostí jeho vzniku, stala se Muzejní noc 2016 jednou z divácky nejúspěšnějších!
O výše uvedené důvody více hřeje skutečnost, že se tato půvabná historická hříčka z českodubského prostředí, v tuto dobu již bez handicapu jejího původního uvedení, vrátila na místo, kam patří - do Johanitské komendy a mezi příznivce českodubské historie a zdejšího ochotnického divadla!  Zkrátka "Per aspera ad astra ...".

 

Fotografie z představení "Per aspera ad astra" si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2017

 

Druhá zářijová sobota v Českém Dubu již tradičně náleží zvídavým a historiemilovným zájemcům nejen z blízkého okolí, ale i z míst poměrně vzdálených. Lákadlem těchto každoročních Dnů evropského dědictví bývají zejména komentované prohlídky běžně nepřístupných českodubských objektů a prostor, a již po několik let také přidružené tematické výstavy v městské knihovně. A ani v letošním roce tomu nemohlo být jinak.

V sobotu 9. září 2017 mohli zájemci navštívit Johanitskou komendu, po jejíchž schodech tentokráte nesestoupili pouze o jedno stavební patro níže, ale mimořádně také o pár set let hlouběji do historie. Ocitli se v době kolem roku 1240 v prostorách teprve nedávno založeného českodubského kláštera, kde se za blikotavého světla svící setkali s jeho urozeným zakladatelem, velmožem Havlem, pánem z nedalekého Lemberka (Martin Hess), a s jeho ženou sv. Zdislavou (Petra Linková). V jejich doprovodu samozřejmě nemohli chybět ani hostitelé - johanitští rytíři (Matěj Paclt a Jakub Linka), kteří společně s urozeným manželským párem seznámili návštěvníky ze vzdáleného 21. století s historií dávno minulou, zatímco novodobá průvodkyně (Petra Bělinová) jim na oplátku prozradila, jaký střídavě slavný i neslavný, v každém případě však víc než pozoruhodný osud, provázel johanitskou komendu ve staletích následujících.

Dalším z možných zastavení návštěvníků letošních Dnů evropského dědictví byla strážní věž Hláska, s možností nahlédnutí do prostoru bývalé městské šatlavy. Na rozdíl od jejích návštěvníků středověkých, kterým byl jako bonus za pobyt nabízen v lepším případě pranýř na náměstí, v horším případě dokonce i oprátka, provázel novodobé návštěvníky pouze bezpečný výklad o historii a architektuře českodubských městských hradeb, ale také o místním trestním právu a dalších zajímavostech spojených s Hláskou.

Hlásce, resp. českodubskému městskému opevnění obecně, byla letos vyhrazena také samostatná výstava v městské knihovně, kde si návštěvníci mohli (a do 13. října stále ještě mohou) prohlédnout jednak bohatý historický obrazový materiál včetně příslušných komentářů, jednak zobrazení českodubských hradebních prvků a zákoutí ve výtvarném umění staršího i novějšího data.

Za pořadatele českodubských Dnů evropského dědictví - Podještědské muzeum a knihovnu, p.o., velice děkuji všem návštěvníkům, těm, kteří se nám opakovaně vracejí, i těm úplně novým. Svým zájmem nás každým rokem motivují k dalším výpravám do minulosti našeho krásného a historicky velmi bohatého města. A velice děkuji rovněž všem, kteří se jako dobrovolníci přidávají k nám knihomuzejníkům, aby nám pomohli pro všechny zúčastněné připravit krásné zážitky.

 

Fotografie ze Dnů evropského dědictví si můžete prohlédnout zde.  

 

*********************************************************************

VZPOMÍNKA NA PADLÉ

100 LET OD BITVY U ZBOROVA (1917)

 

V neděli 2. července 2017 se Český Dub připojil k celorepublikové symbolické vzpomínce na padlé u Zborova. Členové Československé obce legionářské zapálili na pietním místě u komendy svíčky za českodubského rodáka Františka Knoblocha (*9. září 1895 - 2. července 1917) a všechny další,  kteří nechali svůj život v bitvě u Zborova (1.- 2. července 1917). Tichá vzpomínka na padlé v boji za vlast byla zkoordinována tak, aby plamínky svíček na všech dotčených místech, rodištích padlých vojáků i přímo ve Zborově, zaplály ve stejný okamžik, nehledě na časová pásma, která od sebe jednotlivá místa dělí.

 

*********************************************************************

 

ZÁVĚREČNÝ KONCERT ZUŠ ČESKÝ DUB

 

Ve středu 14. června 2017 předvedli žáci Základní umělecké školy Český Dub v Podještědském muzeu své celoroční hudební pokroky. Přítomné posluchače potěšili hrou na klavír, kytaru, housle i flétničky a také zpěvem, znějícím z pódia i "shůry". Sladkou odměnou rodinným příslušníkům za celoroční podporu svých ratolestí byly krásné a statečné výkony jejich dítek, sladkou odměnou za středeční vystoupení i za dlouhodobou "dřinu" mladých muzikantů byl dortík z šerifských rukou ředitele českodubské ZUŠky. Spokojeni byli všichni, závěrečný koncert se vydařil a zasloužené prázdniny dětem i jejich učitelům pomalu začínají :-) 

 

Fotografie z koncertu žáků ZUŠ si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

PĚVECKÝ RECITÁL LUĎKA VELEHO

 

V neděli 11. června 2017 přivítalo Podještědské muzeum na svém pódiu velevzácnou hudební návštěvu. Přímo z prken, která znamenají svět, zavítal do Českého Dubu operní pěvec, sólista Opery Národního divadla Luděk Vele se svými hosty, svojí dcerou, operní pěvkyní Adéle Velovou a klavíristou Bohuslavem Lédlem. Společnými silami divákům v sále představili nejen překrásné české i světové operní árie a duety, ale též vybrané náboženské zpěvy či moderní skladby. V případě Luďka a Adély Velových nelze nezmínit ani jedinečnost a symboliku do programu zařazeného  Dvořákova duetu Vodníka a Rusalky, interpretovaného na vrcholné pěvecké úrovni otcem a dcerou nejen na jevišti, ale i ve skutečném životě.

Téměř neuvěřitelný hlasový fond a rozsah obou pěvců doplnil vynikající klavírní doprovod Bohuslava Lédla, nečekaně ztížený dvěma neposlušnými klávesami "D" a "H", které se v průběhu koncertu rozhodly aktivně zapojit mezi "účinkující" na pódiu. Drobné chybičky na kráse mistrného koncertu si mnozí přítomní ani nepovšimli, přesto se za ni velice omlouváme, i když technická komplikace nebyla způsobena lidským faktorem ani zanedbáním nástroje.

Recitál Luďka Veleho byl v Českém Dubu uspořádán v rámci 62. ročníku hudebního festivalu Dvořáků Turnov a Sychrov. Za příležitost Českého Dubu účastnit se této významné hudební akce pořadateli festivalu velice děkujeme. 

 

Fotografie z pěveckého recitálu Luďka Veleho si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

DĚTSKÝ DEN 2017

 

Svátečně prosluněné páteční odpoledne 2. června 2017 patřilo v Podještědském muzeu dětem. Pořadatelství letošního "Dětského dne v muzeu" se ujali členové T. J. Sokol Český Dub ve spolupráci s firmou LUKOV Plast spol. s r. o., kteří pro děti společně připravili nejen tradiční zábavný a šikovnostní soutěžní program završený odměnami, ale také něco dobrého "na ducha" i "na zub". Po krásném a poučném divadelním představení O kůzlátkách, připraveném pro malé diváky českodubským Loutkovým souborem Ještěd, následovalo oblíbené opékání buřtíků, které společně s výbornou cukrovou vatou, podávanou všem malým mlsounům po celé odpoledne zdarma, zaplnily bříška přítomných jedlíků.

Po celé odpoledne samozřejmě nechyběly ani dvě dětmi velmi oceňované atrakce  - dovádění na skákacím hradu a malování na obličej. Areál Podještědského muzea tak postupně zaplnilo namísto původně přišedších dítek množství pohádkových bytostí, filmových hrdinů a zvířátek, které na dětských tvářičkách vykouzlily šikovné ruce přizvaných malířek.

 

Fotografie z Dětského dne si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

VI. PODJEŠTĚDSKÁ MUZEJNÍ NOC

ANEB "KÁVA SE SMETANOU"

 

V pátek 26. května 2017 zažil Český Dub v pořadí již šestou Podještědskou muzejní noc, tentokráte s výmluvným dovětkem "Káva se Smetanou". Na pozadí vybraných částí expozic Podještědského muzea čekaly na návštěvníky hudebně dramatické mini-procházky životem a tvorbou hudebního skladatele Bedřicha Smetany, na kterých se dozvěděli mnohé známé i netušené nejen o tomto velikém Čechovi, o jeho vztahu k Podještědí a o vzniku opery Hubička, ale i mnoho dalších zajímavostí, které určitě stojí za to vědět. Vše bylo připravenou zábavnou, moderní a vskutku netradiční formou, která, jak se ukázalo, pobavila, poučila i rozesmála publikum průřezem všemi generacemi. 

Během jediného večera měli návštěvníci možnost setkat se se spisovatelkou Karolinou Světlou (Dominika Šlechtová), mj. autorkou povídky z Podještědí "Hubička" a s jejím na Jana Nerudu žárlícím manželem, pražským učitelem kreslení, krasopisu a jazyka českého Petrem Mužákem (Matěj Paclt). Oproti tomu k plánovanému setkání s údajným milcem spisovatelčiným, básníkem Janem Nerudou, nakonec nedošlo, neboť se vzhledem k aktuálnímu prozrazení svého vztahu se Světlou na akci nedostavil a za svoji neúčast (z jistě pochopitelných důvodů) se všem omluvil. Zastihnout však mohli přítelkyni Karoliny Světlé, spisovatelku a libretistku opery "Hubička" Elišku Krásnohorskou (Anna Glaserová) a režiséra druhého uvedení Smetanovy "Hubičky", poprvé to na prknech Národního divadla, Josefa Šmahu (Jan Resl). Setkali se i s neznámou podještědskou "tetkou" (Věra Dufková) a s pašerákem z hor (totožnost takových osob se samozřejmě neprozrazuje :-) ), kteří režiséru Šmahovi (po trošce toho přemlouvání) ochotně poskytli přesné národopisné informace k přípravě kostýmní a scénické výpravy opery "Hubička". Ve výčtu úžasně zahraných historických postav nelze zapomenout ani na "bezejmenné" představitele dobového českodubského koloritu - hostinského z proslulého českodubského hotelu Koruna (Václav Řídký) či služebné Katty (Kateřina Řídká). Večerem návštěvníky prováděl sám Bedřich Smetana (Martin Hess), který do Českého Dubu přijel krátce po svatbě se svou druhou ženou, mladou, krásnou, ale protivnou a zamilovaného Smetanu příliš nemilující Barborou Smetanovou roz. Ferdinandiovou, zv. Betty (Petra Bělinová).

Připravená hudebně-dramatická procházka odkryla návštěvníkům pozadí skutečných historických okamžiků ze života Bedřicha Smetany, Karoliny Světlé a dalších zúčastněných, ale také osud vzniku podještědské opery "Hubička", jejíž předlohu napsala Světlá, libreto dle povídky připravila Eliška Krásnohorská a hudbu složil Bedřich Smetana, mimochodem v té době již jako zcela hluchý skladatel ...

V průběhu celého večera bylo pro návštěvníky připraveno příjemné posezení v improvizované kavárně, s živým hudebním "smetanovským" doprovodem v podání klavíristy Viléma Valkouna a pěvkyně Dagmar Čemusové.

Večer provoněný šálkem slíbené kávy, jak jinak než se smetanou, se po všech směrech vydařil. Dle zřejmých reakcí potěšil nejen publikum, ale i všechny, kteří se hravého muzejního večera účastnili na opačné straně. Obrovský dík za úžasnou spolupráci patří oběma stranám! Je skvělé, že se mezi lidmi stále najde mnoho dobrovolníků, kteří jsou ochotni věnovat svůj čas a práci ostatním, a je nesmírně příjemnou odměnou, když se najde publikum, které práci těch druhých ocení. V případě VI. Podještědské muzejní noci se sešlo obojí! VELKÉ DÍKY VŠEM !!!

 

Fotografie z Muzejní noci si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

SETKÁNÍ S JIŘÍM ŽÁČKEM

U PŘÍLEŽITOSTI KŘTU KNIHY "S ÚSMĚVEM"

 

Ve čtvrtek 18. května 2017 si dali českodubští příznivci charismatické literatury Jiřího Žáčka a nezaměnitelných ilustrací Adolfa Borna v Podještědském muzeu dostaveníčko s velkým českým básníkem Jiřím Žáčkem, který v Českém Dubu s úsměvem pokřtil, společně s redaktorem knížky Jiřím Korejčíkem a sedmi "sudičkami" z Žáčkova libereckého fanklubu, svoji novou knížku "S úsměvem".  

Knížka byla vydána ve spolupráci spisovatele Jiřího Žáčka a nakladatelství Šulc-Švarc na jaře 2017, k poctě excelentního českého malíře, Žáčkova dlouholetého přítele a kolegy-ilustrátora Adolfa Borna, od jehož smrti uplynul 22. května tohoto roku právě rok.

Doprovodný program křtu nové knížky zajistilo zejména sedm šikovných žaček 4. třídy paní učitelky Jindřišky Krenkové z Liberce, Áďa, Verča, Barča, Klárka, Šarlotka a dvě Terezky. Děvčata předvedla, že Žáčkovy texty je možné nejen krásně recitovat, ale že se dají také zazpívat (za klavírního doprovodu Petry Bělinové) a dokonce je i odtančit.

V programu samozřejmě nechyběla ani autogramiáda a připravena byla také malá doprovodná výstavka, přibližující návštěvníkům nejen nově narozenou knížku, ale také osobnosti a tvorbu nepřekonatelné dvojice jejích autorů - Jiřího Žáčka a Adolfa Borna. Po skončení programu návštěvníci odcházeli obohaceni o velmi příjemný zážitek a jak jinak než "s úsměvem".

 

Fotografie ze křtu knihy Jiřího Žáčka "S úsměvem" si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

PIETNÍ AKT 8. KVĚTNA 2017 - DEN VÍTĚZSTVÍ

 

V pondělí 8. května 2017 si Český Dub slavnostním pietním aktem, pořádaným na rajském dvoře zdejší johanitské komendy, připomněl události květnových dnů 1945, které několik let válkou zmítanému světu přinesly kýžené osvobození. Připomněl si zejména lidské a morální oběti války a strastí, které velkému Dni vítězství předcházely.

Vzpomínková slova zazněla z úst starosty Města Český Dub Jiřího Milera a zástupců obou v Českém Dubu působících církví, kteří své projevy zakončili společnou modlitbou; starosta českodubského Sokola Libor Škoda přečetl jména válečných obětí z Českodubska, ředitelka Podještědského muzea a knihovny Helena Gollová se opětovně připojila exkurzem do historie, tentokráte na téma válečných rekvizicí (nejen) českodubských zvonů. Českou hymnu a již tradiční hudební a taneční doprovod akce zajistili členové podještědského folklórního souboru Horačky, dobovým obohacením byla stejně jako vloni také účast vojenské techniky, tentokráte tří ozbrojených motorek - veteránů.

 

Fotografie z Pietního aktu si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

VERNISÁŽ VÝSTAVY ČESKODUBSKÝCH JUNÁKŮ

 

V pátek 28. dubna 2017 vyvrcholila slavnostní vernisáží několikaměsíční příprava výstavy českodubských Junáků, připomínající více nežli sedmdesátiletou historii zdejší skautské sekce. Z tisíců fotografií, pořízených v letech 1946-2017, a stovek originálních skautských artefaktů, vytvořili dva celoživotní, dnes již "old" skautové, pan Milan Pavlů a pan Miloslav Dvorský, za vydatné pomoci mnoha svých mladších bratrů skautů a sester skautek, prezentaci mnohaleté činnosti českodubských Junáků, spolku, který v plné síle přetrvává i v dnešních dnech. Je velmi potěšující, že alternativa současného přetechnizovaného světa, jakou je skautingem nabízený návrat k přírodě a k principům "skautské" morálky, láká mladou generaci i dnes. Že jde o téma stále živé svědčí i počet návštěvníků, které skautská výstava do Podještědského muzea přilákala.

 

Fotografie z vernisáže výstavy českodubských Junáků si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

KLAVÍRNÍ KONCERT TEREZY BODNÁROVÉ

 

V pátek 21. dubna 2017 proběhl v Podještědském muzeu v Českém Dubu koncert česko-německé klavíristky Terezy Bodnárové, která rozzářila slavnostní halu muzea nejen překrásnými tanečními a pohádkovými melodiemi z děl slavných českých i světových skladatelů 19. století - Chopina, Griega, Schumanna, Dvořáka aj., ale též milým úsměvem a příjemným slovem, určeným všem přítomným posluchačům, zejména však v publiku přítomné klavíristčině "českodubské" babičce, k jejímž 90. narozeninám byl koncert rodinou oslavenkyně uspořádán. Jménem Podještědského muzea a knihovny i jménem všech na koncertu přítomných návštěvníků děkujeme za překrásný hudební zážitek a připojujeme se ke gratulaci k významnému životnímu jubileu oslavenkyně.

 

Fotografie z koncertu T. Bodnárové si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

KONCERT GUITAR ARTE TRIA "STOLETÍ XX."

 

V sobotu 25. března 2017 přivítalo Podještědské muzeum "Guitar Arte Trio", profesionální hudební těleso s velmi osobitým zvukem a mnohaletou koncertní praxí. Trojice kytaristů ve složení Jindřich Kaulfers, Ivan Šoltys a Stanislav Prokeš, vystoupila v českodubském muzeu již podruhé, tentokráte s programem věnovaným tvorbě 20. století. V průběhu večera zazněly překrásné melodie z pera českých i světových skladatelů, mezi nimiž nechyběla zvučná jména jako Jaroslav Ježek, Georg Gershwin či nezapomenutelní "Beatles". Kromě nich zazněla také řada slavných melodií, jejichž autoři zůstávají pro běžného posluchače neprávem neviditelní, nikoliv však jejich melodie. Podvečer strávený se strunami rozeznívanými šikovnými prsty tří výborných kytaristů se povedl a nálada v sále byla stejně slunečná, jako celé sobotní odpoledne.

 

Fotografie z koncertu Guitar Arte Tria si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

PŘEDNÁŠKA PAVLA BULÍŘE O PETRU MUŽÁKOVI

 

Ve čtvrtek 9. března 2017 si Český Dub připomněl významnou osobnost pocházející z Podještědí, pražského učitele kreslení, krasopisu a hudby, manžela spisovatelky Karoliny Světlé - Petra Mužáka. Přednáška věnovaná Petru Mužákovi a jeho rodovým souvislostem, přednesená jedním z potomků Mužákova rodu, panem Pavlem Bulířem, byla uspořádána u příležitosti 125. výročí úmrtí Petra Mužáka (zemř. 8. 2. 1892) a byla symbolicky zařazena přesně na den 196. výročí Mužákova narození (nar. 9. 3. 1821).

Tradiční informace i zcela nové poznatky o souvislostech života a tvorby Petra Mužáka a spisovatelky Karoliny Světlé zazněly z úst dlouholetého badatele a znalce uvedeného tematu, který své poznatky předává zájemcům nejen na příležitostných tematických přednáškách, ale též jako příležitostný průvodce poutníků po stezce Karoliny Světlé ve Světlé pod Podještědem. V případě zájmu poznat zákoutí kraje Karoliny Světlé i detaily ze života spisovatelky má každý zájemce možnost se na pana Pavla Bulíře osobně obrátit.

 

Fotografie z přednášky o Petru Mužákovi si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

"PODJEŠTĚDÍ V HITLEROVĚ TŘETÍ ŘÍŠI"

- PŘEDNÁŠKA PRO 9. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÝ DUB 

 

V rámci dlouhodobé spolupráce místní kulturně-historické instituce, Podještědského muzea a knihovny, se Základní školou Český Dub, proběhla v úterý 31. ledna 2017 tradiční přednáška pro 9. ročníky, zaměřená na významné regionální téma - "Podještědí v Hitlerově třetí říši".

Přednáška, realizovaná letos již poosmé v pořadí zástupcem Podještědského muzea a knihovny, panem Martinem Hessem, je připravena formou interaktivní obrazové prezentace, doplněné četnými ukázkami tematických předmětů z muzejních sbírek. Informačně vychází z písemných dokumentů a hmotných pramenů uložených ve sbírkách Podještědského muzea, které jako ucelené historické téma zpracoval někdejší ředitel českodubského muzea PhDr. Tomáš Edel ve své knize "Podještědí v Hitlerově třetí říši. Kronika obyčejného života let 1938-1946.".  Tato kniha, vydaná poprvé v roce 2009, byla vyprodána již krátce po jejím vydání, proto byla veřejnosti dlouho nedostupná. V roce 2015, u příležitosti 5. výročí úmrtí autora knihy PhDr. Tomáše Edela, spatřilo díky laskavé finanční podpoře několika regionálních subjektů světlo světa její druhé vydání, které si zájemci mohou zakoupit v prodejně Podještědského muzea a v Městské knihovně Český Dub.

Anotaci ke knize naleznete v sekci "Z nabídky muzejní prodejny ...".

Za finanční i morální podporu při vydání knihy děkujeme (v abecedním pořadí): ELECTROPOLI-GALVIA, s.r.o. Český Dub;   HPQ–Plast, s.r.o. Český Dub;  LUKOV Plast spol. s r. o.;  Marie Janečková - Drogerie, Český Dub;   Město Český Dub;  REAGRO spol. s r.o., Hoření Starý Dub.

 

*********************************************************************

 

KŘEST KNIHY "LIDOVÉ PÍSNĚ Z PODJEŠTĚDÍ"

VÁCLAVA HAVLA  (ed. A.Votruba, Nakl. PLOT 2016)

 

V polovině prosince roku 2016 se po více než 100 letech od jejího vzniku (1910) dočkala své první kompletní tištěné podoby vzácná sbírka podještědských lidových písní sebraných místním národopiscem, českodubským řídícím učitelem a zakladatelem zdejšího muzea Václavem Havlem. Pod názvem "Lidové písně z Podještědí" knihu edičně připravil a přílušnými komentáři opatřil folklorista Mgr. Adam Votruba, PhD., vydána byla v národopisné edici Fabula Nakladatelství PLOT.

Protože křest Havlovy knihy  "Lidové písně z Podještědí" snad ani nemohl proběhnout nikde jinde, než právě a jedině v Havlově českodubském muzeu, mohli být všichni místní i přespolní příznivci podještědského folklóru, lidových písní i osobnosti Václava Havla u toho. Slavnostní křest proběhl v pátek 13. ledna 2017 v Podještědském muzeu, které se stalo jejím kmotrem. Novorozenou knihu, Havlovu sbírku i okolnosti vedoucí k jejímu vydání na místě představili její editor Mgr. Adam Votruba, PhD. a za nakladatelství PLOT šéfredaktor Matěj Barták. Tímto oběma velice děkujeme nejen za uskutečnění křtu knihy v jejím domovském prostředí, ale též za výbornou spolupráci při vydání Havlovy sbírky, jejíž rukopisný originál je uchováván v archivu Podještědského muzea. 

A protože u křtu knihy podještědských lidových písní nemohl chybět ani zdejší folklórní soubor Horačky, dočkali se přítomní diváci kromě trochy teorie také poutavého uvedení několika lidových písní z Havlovy sbírky v praxi. Za povedený podvečer s Václavem Havlem tedy velice děkujeme i Horačkám, kterých se na podiu Podještědského muzea sešlo tolik, že se tam se všemi svými škrobenými suknicemi ani nevešly :-) 

 

Fotografie ze křtu knihy "Lidové písně z Podještědí" si můžete prohlédnout zde.

Knihu je možné zakoupit v prodejně Podještědského muzea a v Městské knihovně.

 

*********************************************************************

 

VÁNOČNÍ NÁVŠTĚVA ČESKODUBSKÉHO BETLÉMU

 

Ani o letošních vánočních svátcích nechyběla možnost zavítat v Českém Dubu ke svatým jesličkám, instalovaným v rámci každoroční výstavy  betlému autorů Jiřího Havelky, Jindřicha Součka a Jany Jáčové v kapli sv. Jana Křtitele zdejší johanitské komendy.

Důvod vánoční návštěvy Českodubského betlému mohl být jakýkoliv, všichni návštěvníci byli vítáni, ať už přicházeli s úmyslem připomenout si a symbolicky se poklonit nově narozenému Spasiteli, pokochat se řezbovanou krásou a unikátností Českodubského betlému "osobností" nebo přicházeli třeba jen se zvědavostí, kterápak "osobnost" nově přibyla mezi Ježíškovy daráčky. Pro ty, kteří letos Českodubský betlém navštívit nestihli, můžeme prozradit, že kromě představitele dalšího z tradičních řemesel (řezníka) přibyla do svatého průvodu také jedna z největších osobností Českého Dubu,  významný rakousko-uherský textilní továrník a českodubský mecenáš, jehož velké jubileum (200 let od narození) připadlo právě na rok 2016 - Franz von Schmitt.

 

*********************************************************************

 

 

VÁNOČNÍ KONCERT PĚVECKÉHO SOUBORU ÚSVIT 

 

V předvánoční sobotu 17. prosince 2016 praskalo Podještědské muzeum ve švech. Důvodem byl v Českém Dubu velmi oblíbený vánoční koncert místního amatérského pěveckého souboru Úsvit při CČSH Český Dub, vedeného sbormistryní Kateřinou Šťastnou (Kotasovou). Ani letos se koncert neobešel bez tradičních překvapení, příjemného dojetí a samozřejmě ani bez velkého počtu krásných písní v podání desatera hlasů a duší naplněných pokorou a láskou nejen k hudbě.

 

Fotografie z koncertu Úsvitu si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

VÁNOČNÍ KONCERTY ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

 

Ve středu 7. a ve čtvrtek 8. prosince 2016 zavítali do Podještědského muzea žáci Základní umělecké školy v Českém Dubu, aby i letos svými hudebními příspěvky zpříjemnili přítomným divákům předvánoční čas a současně se také pochlubili svými pokroky.  

 

Fotografie z koncertu žáků ZUŠ si můžete prohlédnout zde. 

 

*********************************************************************

 

MIKULÁŠSKÉ ČTENÍ 2016

 

V úterý 6. prosince 2016 se v městské knihovně sešli malí i větší českodubští čtenáři, zvědaví na v pořadí již čtvrté předvánočně laděné hudebně-literární představení, připravované k příležitosti Mikulášského čtení žákyněmi druhého stupně ZŠ Český Dub pod vedením paní učitelky Mgr. Petry Blahovcové. Po půvabném literárním příspěvku, pro letošní rok na téma knihy Evy Papouškové „Kosprd a Telecí“, následovala tradiční tvořivá dílnička, ze které kromě originálních pamětních záložek vyletělo z pod rukou šikovných dítek celé hejno nebeských andělíčků. Mezi papírové andílky následně přibyl i jeden pravý, který spolu se svatým Mikulášem a nezbytným čertem zavítal do knihovny v Českém Dubě nejen pochválit a pokárat, ale také odměnit malé čtenáře za jejich skutky, zaznamenané v Mikulášově Podještědské knize hříchů. Ani letos čert se svým pytlem na hříšné duše příliš nepochodil, českodubská dítka nakonec zůstala všechna a všechna odcházela do podvečerního města s rozzářenýma očima a mikulášskou nadílkou.

 

Fotografie z Mikulášského čtení si můžete prohlédnout zde. 

 

*********************************************************************

KONCERT SMÍŠENÉHO PĚVECKÉHO SBORU ZNIČEHONIC,

ŽENSKÉHO SBORU DIVOŽENKY A MUŽSKÉHO SBORU JEKTET

 

V pátek 25. listopadu 2016 přinesl do Podještědského muzea více než hodinu hudební radosti pěvecký smíšený sbor "ZNIČEHONIC", vedený "nezbedným" sbormistrem panem Jaroslavem Koutským. V rámci koncertu smíšených hlasů vystoupila též ženská sekce sboru "DIVOŽENKY" a mužská sekce "JEKTET", obojí tvrzené basou kontrabasisty  Vladislava Dlaska. Program byl pestrý, zaznělo mnoho krásných písní tradičních i exotických, historických i současných, milostných i pijáckých, původem z širého světa i z Podještědí, ve znění původních jazyků, v překladech i v autorských textážích. Na zdraví a na radost ze života byla v duchu stejnojmenné skladby závěrem pozvednuta i "Plná číš". 

Tak na zdraví a dobrou náladu nás všech!

 

Fotografie z koncertu Zničehonic si můžete prohlédnout zde.

 

 

*********************************************************************

 

PŘEDNÁŠKA Mgr. JAROSLAVA HORÁČKA

"NEPRÁVEM OPOMÍJENÝ ČESKODUBSKÝ RODÁK F.X.BENEŠ"

 

Prostřednictvím přednášky Mgr. Jaroslava Horáčka měli ve čtvrtek 10. listopadu 2016 obyvatelé a příznivci Českodubska příležitost seznámit se s významným českodubským rodákem, historikem a památkářem Františkem Xaverem Benešem. Tato neprávem opomíjená osobnost, narozená v areálu "Starého zámku" v Českém Dubu, se velkou měrou zasloužila o rozvoj památkové péče v Čechách, resp. v tehdejším Rakousko-Uhersku, a to nikoliv pouze v rámci dobové teorie, ale především svými činy v praxi. František Xaver Beneš, na Českodubsku téměř neznámý, proslul zejména záchranou unikátního cisterciáckého kláštera s kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci či chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře. Bez Benešova přičinění a zásluh by se dnešní Kutnohorsko již patrně nemohlo chlubit svými architektonickými skvosty, řazenými díky svému významu mezi nejvýznamější památky světa.

Od narození F. X. Beneše, narozeného roku 1816 (v literatuře je někdy mylně udáván rok 1820), uplynulo letos v srpnu rovných 200 let.

 

Fotografie z přednášky o F.X. Benešovi si můžete prohlédnout zde.

 

 

Kromě zájemců o historii přilákala přednáška v muzeu také jednoho velmi netradičního návštěvníka, který po vstupu do muzea přivodil úsměv na tvářích všech přítomných :-).  

 

Fotografii nejkurióznějšího návštěvníka přednášky si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ HANY VALEŠOVÉ

 

Ve středu 9. listopadu 2016 se Městská knihovna v Českém Dubu rozzářila pestrými barvami krajiny duše výtvarnice Hany Valešové. Během vernisáže si přišli na své nejen milovníci výtvarného umění, ale i krásné klavírní hudby v podání Viléma Valkouna a dvou žákyň ZUŠ Český Dub, Kristýny Hlubučkové a Elišky Prokopové. Lahodnou tečkou na závěr byl slavnostní přípitek a domácí pohoštění paní Hany Valešové. 

 

Fotografie z vernisáže výstavy H. Valešové si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

PIETNÍ AKT - 28. ŘÍJNA 2016
VÝROČÍ VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU

A POŽEHNÁNÍ VLAJKY MĚSTA ČESKÝ DUB

 

O státním svátku 28. října 2016 si českodubští občané připomněli tradičním Pietním aktem, pořádaným na Rajském dvoře Johanitské komendy, 98. výročí vzniku samostatné československé republiky. U příležitosti tohoto vzpomínkového setkání  občanů zazněly slavnostní projevy starosty města a zástupců církve a Podještědského muzea a knihovny, p. o., které byly proloženy hudebním a tanečním doprovodem podještědského folklórního souboru Horačky.

Tradiční podobu pietního aktu letos symbolicky obohatilo žehnání vlajky Města Český Dub, která byla našemu městu slavnostně udělena předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Janem Hamáčkem 22. června letošního roku. Udělení vlajky je pro každou obec velmi významným aktem - nabytím symbolu,  který se stává nedílnou součástí jeho historie. Pro představení vlajky českodubské veřejnosti a její slavnostní požehnání byl proto symbolicky vybrán právě 28. říjen. 

 

Fotografie z Pietního aktu a žehnání vlajky si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

KOMPONOVANÝ POŘAD "V HUDBĚ ŽIVOT ČECHŮ",

O ŽIVOTĚ A DÍLE BEDŘICHA SMETANY

 

V pátek 21. října 2016 zavítal do Českého Dubu hudební skladatel Bedřich Smetana, a to prostřednictvím komponovaného pořadu "V hudbě život Čechů" účinkujících Dagmar Čemusové a Viléma Valkouna. Bedřich Smetana, který v letech 1859 a 1860 krátkodobě pobýval a také koncertoval v Českém Dubu, byl divákům v koncertním sále Podještědského muzea představen nejen jako významná osobnost české hudby, ale též jako člověk "z masa a kostí", člověk skutečného života plného radosti i strastí.  O jeho osudu a tvorbě velmi barvitě povyprávěli a početnými hudebními ukázkami své vyprávění doprovodili Vilém Valkoun hrou na klavír a Dagmar Čemusová zpěvem.

 

Fotografie z představení "V hudbě život Čechů" si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

PŘEDNÁŠKA MUDr. ZDEŇKA JODASE

"ČESKODUBŠTÍ SCHMITTOVÉ A BLASCHKOVÉ"

 

V pátek 14. října 2016 proběhla v Podještědském muzeu přednáška MUDr. Zdeňka Jodase, kterou byla zakončena série akcí pořádaných u příležitosti 200. výročí narození významné českodubské osobnosti textilního továrníka Franze von Schmitta.

Přítomní návštěvníci měli výjimečnou příležitost nahlédnout do soukromé historie dvou významných českodubských rodin, Schmittů a Blaschků, s jejichž nevšedními životními osudy a genealogickými souvislostmi, prezentovanými za pomoci velkého množství známého i doposud neznámého archivního materiálu, seznámil všechny přítomné významný regionální historik MUDr. Zdeněk Jodas, který se uvedenou tematikou již několik let aktivně zabývá. Přínosem páteční besedy nebylo pouze ucelené a velmi poutavé vypravění o nejzajímavějších faktech ze života vybraných členů obou významných rodin, ale také zveřejnění několika nesmírně překvapivých poznatků, které vepsaly do schmittovské tematiky velký otazník, vybízející k hledání chybějících odpovědí na nové otázky z českodubské minulosti. 

Po skončení besedy měli návštěvníci možnost naposledy zhlédnout výstavu instalovanou původně v českodubské knihovně (10. září - 7. října 2016), pro potřeby "schmittovské" besedy v Podještědském muzeu tematicky inovovanou, shrnující nejvýznamnější kapitoly ze soukromí i z profesní činnosti Franze von Schmitta. 

 

Fotografie z přednášky "Českodubští Schmittové ..." si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

BESEDA SE SPISOVATELI  M. PITREM A  P. VOKÁČEM

A KŘEST NOVÉ KNIHY "KAREL IV."

 

Ve čtvrtek 6. října 2016 proběhla v českodubské knihovně tematická beseda a slavnostní křest knihy pro děti "Karel IV." spisovatelů Martina Pitra, Petra Vokáče a ilustrátora Antonína Šplíchala.

Veleváženým kmotrem nové knihy z oblíbené komiksové řady "Obrázkové čtení" se stal sám český král a římský císař Karel IV., a to společně se třemi vylosovanými šťastlivci z řad přítomných dětí, kteří za své znalosti z období karlovské éry získaly do své domácí knihovničky knížku i s podpisy a věnováním obou přítomných autorů.

Tak jako Karel IV. se svými významnými družiníky poklepal v roce 1357 na základní kámen Karlova mostu, poklepal symbolicky kladívkem také na nově představenou knížku, které společně s trojicí dětských kmotrů popřál šťastnou budoucnost a mnoho spokojených čtenářů.

Děti, které nebyly vylosovány a odměněny knížkou, si mohly nový titul na místě zakoupit, případně si budou moci knížku vypůjčit v městské knihovně, kde pro ně bude připravena. 

 

Fotografie z besedy a křtu knihy "Karel IV" si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

DEN ARCHITEKTURY 2016 S VÝSTAVOU Z MUZEJNÍCH SBÍREK

na téma "ČESKÝ DUB TEXTILNÍ A TEXTILNICKÝ "

 

V sobotu 1. října 2016 se Podještědské muzeum podílelo na realizaci třetího ročníku českodubských Dnů architektury, zaměřených na letos pro Český Dub aktuální "textilnické" téma.  Pod vedením hlavního pořadatele akce Mgr. Jaroslava Horáčka se návštěvníci provázení krojovanými Horačkami v autentických textiliích nejprve prošli městem, aby si prohlédli architektonické památky spojené s významnou osobností Českodubska - textilním průmyslníkem Franzem von Schmitt, jehož 200. výročí narození si město v letošním roce připomíná.

Závěr architektonicko-historické procházky Českým Dubem náležel návštěvě tematické výstavy, připravené pro návštěvníky Dne architektury Podještědským muzeem. Na výstavě měli všichni zájemci možnost nahlédnout pod pokličku muzejních depozitářů, skrývajících řadu historických, uměleckohistorických i technických "pokladů", spojených se světově proslulou "českodubskou" textilní firmou Fr. Schmitt.

 

Fotografie ze Dne architektury s výstavou "Český Dub textilní ..." si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT 2016 - AL FIANCO

 

U příležitosti svátku sv. Václava ožila ve středu 28. září 2016 v kostele sv. Ducha v Českém Dubu krása české i světové hudební historie. Příčinou překrásné atmosféry svátečního podvečera byl velmi vydařený koncert středověké hudby v podání vokálně-instrumentálního souboru historických nástrojů Karmína, který pobavil, potěšil a rozehřál duše (a tanečními rytmy středověku i těla) přítomných posluchačů - příznivců souboru Karmína, krásné hudby i českodubské tradice "svatováclavských koncertů", které v našem městě k uvedenému datu již několik let neodmyslitelně patří.

 

Fotografie ze Svatováclavského koncertu si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

SETKÁNÍ U PIETNÍ BRÁNY doc. J. E. DVOŘÁKA

A PROHLÍDKA PAMĚTIHODNOSTÍ HŘBITOVA

 

Sváteční odpoledne středy 28. září 2016 náleželo slavnostnímu setkání u Pietní brány, připravenému Městem Český Dub spolu se zástupci obou "českodubských" církví při příležitosti dokončení nově založené rozptylové loučky městského hřbitova. Po slavnostním odhalení a vysvěcení nově instalovaného dubového monumentu Pietní brány doc. akad. mal. Jaroslava Eduarda Dvořáka, který své nejnovější českodubské dílo veřejnosti osobně představil, následovala komentovaná prohlídka pamětihodností českodubského hřbitova v doprovodu památkáře a historika umění Mgr. Jaroslava Horáčka. Přítomní tak měli možnost poznat místo posledního odpočinku svých bližních také jako místo velmi zajímavé a významné i po stránce umělecké a historické.

 

Fotografie ze Setkání u Pietní brány naleznete zde.

Fotografie z prohlídky pamětihodností hřbitova naleznete zde.

 

*********************************************************************

 

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2016

 

V sobotu 10. září 2016 proběhly v Českém Dubu další z návštěvnicky oblíbených Dnů evropského dědictví, při kterých se jednou do roka otevírají dveře památek veřejnosti běžně nepřístupných. V letošním roce měli zájemci o historii a památky Českodubska možnost navštívit kromě tradičních prohlídek expozice Podještědského muzea a Johanitské komendy také historické interiéry Blaschkovy vily, Schmittův zámek a mohli se pokochat pohledem na prosluněné město z věže děkanského kostela Seslání sv. Ducha, vše v doprovodu historických komentářů doložených množstvím archivních materiálů a fotografií z archivu Podještědského muzea.

V rámci Dnů evropského dědictví byla výstavou v městské knihovně připomenuta také významná českodubská osobnost - textilní továrník a mecenáš Českodubska Franz von Schmitt, od jehož narození letos uplynulo rovných 200. let.

 

Fotografie ze Dnů evropského dědictví si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

VERNISÁŽ VÝSTAVY

"VZPOMÍNKY NA TS ELÉV ČESKÝ DUB"

 

V pátek 2. září 2016 byla v Podještědském muzeu slavnostně zahájena výstava "Vzpomínky na TS Elév Český Dub", připomínající 28 let činnosti českodubského tanečního souboru Elév, vedeného paní Helenou Kaulfussovou.

Na doby provázené tanečními melodiemi a tancem všeho druhu, na hodiny příprav, tréninků a soustředění, ale také na minuty slávy na nespočetných soutěžích a vystoupeních, přišla společně s Helenou Kaulfussovou zavzpomínat celá řada bývalých členů souboru a spolu s nimi i mnoho těch, kteří dlouholetou činnost úspěšného českodubského tanečního souboru  "pouze" zvenčí sledovali nebo slovem, skutkem či finančně dokonce podporovali. Poděkování Heleně Kaulfussové zaznělo nejen z úst jejích bývalých tanečních svěřenců, ale také dvou přítomných starostů města, kteří Heleně Kaulfussové za 28 let prožitých ve prospěch českodubských dětí poděkovali vřelým slovem a krásnou květinou.

 

Fotografie z vernisáže výstavy "Vzpomínky na TS Elév" si můžete prohlédnout zde. 

 

*********************************************************************

 

FESTIVAL "DVOŘÁKŮV TURNOV A SYCHROV"

V ČESKÉM DUBU

 

V neděli 12. června 2016 hostoval v Podještědském muzeu hudební festival "Dvořákův Turnov a Sychrov" (61. ročník). S koncertem "Antonín Dvořák a další čeští a světoví autoři" vystoupily pěvkyně Eva Lédlová (soprán) a Dagmar Čemusová (alt) a společně s nimi klavírista Bohuslav Lédl. Posluchači měli možnost vyslechnout nejen překrásné árie z Dvořákových oper, ale také skladby Bedřicha Smetany, Viléma Blodka či Jaroslava Ježka. Za zařazení Českého Dubu do festivalového "turné", stejně tak jako za překrásný koncert, velice děkujeme. 

 

Fotografie z koncertu "A. Dvořák a jiní ..." si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

ZÁVĚREČNÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ ČESKÝ DUB

 

Ve středu 8. června 2016 se v Podještědském muzeu konal tradiční koncert žáků ZUŠ Český Dub, kteří přítomnému publiku představili své letošní hudební pokroky. Ve slavnostní hale muzea se rozloučili se školním rokem krásně a důstojně, společně se svými "přáteli" - hudebními nástroji, které zajisté nezůstanou opuštěny ani v průběhu zasloužených prázdnin.

 

Fotografie z koncertu žáků ZUŠ si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

DĚTSKÝ DEN 2016

 

V pátek 3. června 2016 měly všechny českodubské děti opět po roce příležitost oslavit svůj tradiční Dětský den v Podještědském muzeu. Mnoho atrakcí, soutěží i odměn pro ně letos připravili Hasiči (a hasičky) Český Dub.

Malé i větší děti se zdárně utkaly s disciplínami věnovanými šikovnosti těla i rukou, dozvěděly se mnoho zajímavého z práce záchranných složek a užily si i svého oblíbeného skákacího hradu či malování na obličej. Za své úsilí při zdolávání soutěžních disciplín byly odměněny sladkou odměnou, opečeným buřtíkem, ale i účastnickou pamětní medailí. Odměnou za účast téměř 180 soutěžících bylo kromě výborné nálady také krásné počasí, které si plánovanou spršku nad Českým Dubem nakonec rozmyslelo :-). 

Všem zúčastněným na straně "oslavenců" a samozřejmě také všem pořadatelům ze SDH Český Dub velice děkujeme! 

 

Fotografie z Dětského dne si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

V. PODJEŠTĚDSKÁ MUZEJNÍ NOC 2016

ANEB "NÁVRAT KARLA IV. DO ČESKÉHO DUBU"

 

V páteční podvečer 27. května 2016 dorazila do Českého Dubu převzácná návštěva. Do johanitské komendy zavítal sám císař a král Karel IV., který ve zdejším slovutném klášteře johanitů strávil několik podzimních dnů v roce 1357. Symbolicky se tak po několika staletích navrátil do míst, která jeho kroky skutečně pamatují ...

Slavnostní připomínku nejvýznamnějšího panovníka českých dějin, který se osobně zapsal i do dějin Českodubska, si u příležitosti letošního Karlova velkého životního jubilea - 700. let od jeho narození - nenechalo ujít velké množství místních i "přespolních" návštěvníků V. Podještědské muzejní noci, která byla věnována právě osobnosti Karla IV. a jeho vztahu k dějinám našeho města. Přestože musel být původně připravený program muzejní noci na poslední chvíli pozměněn, čekal na přítomné diváky krásný a zážitkově pestrý tematický podvečer - v autentických prostorách středověké johanitské komendy bylo uvedeno "karlovské" představení, připravené speciálně pro tuto příležitost DS Vojan pod vedením Dagmar Čemusové, za laskavé spolupráce sdružení Villanella o. s. Součástí představení byla mimo jiné i velmi vtipně i poučně komentovaná přehlídka historických oděvů či ukázka dobových tanců v podání souboru historického tance La Villanella. Zájemci o historii měli možnost nahlédnout také do reálií života a doby Karla IV., včetně okolností jeho českodubské návštěvy, a to formou doprovodné výstavy instalované v kapli sv. Jana Křtitele johanitské komendy.

Jménem pořadatele V. Podještědské muzejní noci velice děkuji všem, kteří se na přípravách a realizaci celé akce podíleli. Poděkování patří zejména všem zúčastněným stálým i hostujícím členům DS Vojan, kteří ani pod tlakem nastalých velmi nestandardních okolností nezklamali příznivce tradičních českodubských muzejních nocí a ve smyslu devizy z názvu uvedené hry "Per aspera ad astra" ("Přes překážky ke hvězdám") připravili divákům krásný a netradiční zážitek. Nečekanou limitující překážku se jim podařilo nejen zdárně překonat, ale V. Podještědská muzejní noc se díky nim dokonce zařadila k nejúspěšnějším.

 

Fotografie z Muzejní noci si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

PIETNÍ AKT 8. KVĚTNA 2016 - DEN VÍTĚZSTVÍ

 

Prosluněné sváteční odpoledne 8. května 2016 přivítalo na rajském dvoře Johanitské komendy nejen velmi početné publikum, ale oproti předchozím letům i zajímavě rozšířený okruh vystupujících. K tradičním projevům starosty města a zástupců Podještědského muzea, římskokatolické církve a církve československé hustitské, doplněných rovněž již tradičním hudebním a tanečním vystoupením podještědského folklorního souboru Horačky, přibyla s připraveným pásmem tematických písní a básní také nejmladší generace - žáci Základní školy Český Dub v doprovodu svých učitelek. Milovníky techniky nepochybně potěšila také ukázka dvou vojenských veteránů  - ozbrojených motorek, připomínajících osvobozování zdejšího kraje Rudou armádou.

 

Fotografie z Pietního aktu si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

O ČESKÉ HISTORII S ŽÁKY ZŠ ČESKÝ DUB 

- DOBA KRÁLE VÁCLAVA I.

 

Ve čtvrtek 28. dubna 2016 představili žáci devátých tříd Základní školy v Českém Dubu veřejnosti výsledek svého školního projektu. Historické prostory českodubské komendy jim posloužily jako kulisa a současně i nástroj k představení doby krále Václava I., který založení zdejšího johanitského kláštera inicioval. Žáci přednesli své příspěvky na téma "johanité", "Žitavská stezka", "středověká architektura", "kamenické značky", "rytířské zápasy","masopustní radovánky" aj.  Středověkou atmosféru na místě doladilo i hudební vystoupení, zajištěné rovněž z řad šikovného žactva a učitelského sboru.

 

Fotografie z akce ZŠ v komendě si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

LITERÁRNĚ-HUDEBNÍ PODVEČER JIŘÍHO ŽÁČKA, JAROSLAVA ČEJKY A ZPĚVANDULÍ Z MIMONĚ

 

Autorský, literárně-hudební podvečer, který se v Podještědském muzeu uskutečnil v pátek 15. dubna 2016, velmi příjemně osvěžil přítomné návštěvníky krásným slovem i veselou písničkou, vše v duchu moudrých a vtipných textů nejčtenějšího českého básníka Jiřího Žáčka, kterého v rámci celého večera provázel jeho literární kolega a přítel, českodubský spisovatel Jaroslav Čejka. Milou společnost obou autorů doplnila zpívající jedenáctka půvabných "Zpěvandulí",  které se spolu s jedním velkým a dvěma malými, leč rovněž nesmírně šikovnými "Zpěvanduláky" velmi zdařile ujaly nejen očekávaného úkolu hudební interpretace, nýbrž i recitace nezaměnitelných "žáčkovin". Závěrem samozřejmě nechyběla ani autogramiáda obou literátů, kteří na paměť krásného českodubského podvečera vepsali svým malým i velkým příznivcům do přinesených i nově zakoupených knih svá věnování.

 

Fotografie z akce J. Žáčka, J. Čejky a Zpěvandulí z Mimoně si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

JARNÍ KONCERT PĚVECKÉHO SOUBORU ÚSVIT

 

V sobotu 2. dubna 2016 zazářilo v hale Podještědského muzea probouzející se slunko, vnášející do duší přítomných radost a naději. To vše v podání členek amatérského pěveckého souboru Úsvit působícího při CČSH Český Dub, vedeného sbormistryní Kateřinou Kotasovou. V jejich pestrém, tentokráte jarně laděném hudebním i doprovodném programu zaznělo mnoho krásného i poučného, známého i neznámého. Z pomyslného nebe na přítomné obecenstvo tentokráte nepadal blyštící se sníh, nýbrž barevné kvítí, symbolizující nadcházející období lásky a jarní naděje.   

 

Fotografie z jarního koncertu Úsvitu si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

BESEDA "O CESTĚ KE ZDRAVÍ"

 

V úterý 22. března 2016 přivítala Městská knihovna v Českém Dubu jaro besedou "O cestě ke zdraví", která se v našem městě uskutečnila díky laskavé spolupráci společnosti Natur Apatyka. Účastníci besedy měli možnost dozvědět se z povolaných úst nejen mnoho zajímavého o věcech týkajících se zdraví obecně, ale též řadu věcí o sobě samých. Kudy se vydat na cestu ke zdraví tedy známe, jestli se po ní vydáme, záleží již jen na nás. Všem poutníkům přejeme na jejich cestě hodně štěstí a zdaru! 

 

Fotografie z besedy "O cestě ke zdraví" si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

VERNISÁŽ VÝSTAVY VÍTA PŘÍKASKÉHO

 

V pátek 18. března 2016 proběhla v Podještědském muzeu vernisáž autorské výstavy obrazů Víta Příkaského  "Barvy mého světa". Kromě vystavených výtvarných děl, které měli návštěvníci vernisáže možnost projít si společně s poutavým komentářem jejich autora, potěšil všechny přítomné také "barevný" hudební doprovod příjemného podvečera, zajištěný Podještědským triem - Věrou Párysovou (kytara a arciloutna), Dagmar Čemusovou (zpěv) a Václavem Zelenkou (dechové nástroje). 

Výstava bude v Podještědském muzeu ke zhlédnutí do neděle 24. dubna 2016.

 

Fotografie z vernisáže výstavy V. Příkaského si můžete prohlédnout zde. 

 

*********************************************************************

 

VÁNOČNÍ NÁVŠTĚVA ČESKODUBSKÉHO BETLÉMU

 

Po dvě sváteční odpoledne 25. a 26. prosince 2015 měli místní i z větších dálek přicházející zájemci možnost navštívit interiér kaple sv. Jana Křitele Johanitské komendy v Českém Dubu, kde je již od roku 2004 každoročně vystavován unikátní vyřezávaný "Českodubský betlém" z dílny autorské trojice - Jiří Havelka, Jindřich Souček a Jana Jáčová. K českodubským "betlémským" jesličkám se Svatou rodinou přichází řada netradičních daráčků v podobě osob a osobností spojených s historií i současností Českodubska.

Toto ojedinělé a každým rokem se o další postavy rozrůstající dílo se již po mnoho let těší velké oblibě u návštěvníků, kteří se do vzácných románsko-gotických prostor kaple sv. Jana Křtitele s vystaveným unikátním betlémem opakovaně a rádi vracejí. Malým překvapením pro letošní poutníky k Českodubskému betlému se stala drobná brožurka, shrnující informace o původu a dosavadním vývoji betlému.

 

Fotografie z vánoční návštěvy Českodubského betlému si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

VÁNOČNÍ KONCERT PĚVECKÉHO SBORU CANZONETTA

 

V sobotu 19. prosince 2015, v předvečer čtvrté adventní neděle, přišli do Podještědského muzea potěšit uši i duše příchozích vánočně naladěných návštěvníků členové osečenského smíšeného pěveckého sboru Canzonetta. Průvodním slovem provázený koncert, pojatý v duchu Adventu a nadcházejících Vánoc, přinesl posluchačům nejen krásný hudební zážitek a příjemnou vánoční atmosféru, ale i několik překvapení. Závěrečný potlesk, který téměř nebral konce, dokazoval, že posluchačům se odcházet z vánočně naladěné muzejní haly vůbec nechtělo.

 

Fotografie z koncertu Canzonetty si můžete prohlédnout zde.  

 

*********************************************************************

 

VERNISÁŽ VÝSTAVY MALÍŘKY HANY DOLEČKOVÉ

 

Ve čtvrtek 10. prosince 2015 proběhlo v Městské knihovně v Českém Dubu slavnostní zahájení nově instalované výstavy obrazů a grafik malířky Hany Dolečkové. Součástí vernisáže byl kromě jiného i velmi poutavý komentář autorky k jednotlivým dílům a technikám, ale také k motivaci stojící na pozadí umělecké tvorby Hany Dolečkové, která se k výtvarné práci obrátila díky velké zdravotní nepřízni jejího osudu. Osobnost autorky a její vystavené práce dokazují, že i člověk limitovaný zdravotním omezením, může žít naplno a dělat radost nejen sobě, ale i druhým.

Výstava je veřejnosti přístupná v otevíracích hodinách městské knihovny do konce ledna 2016.

 

Fotografie z vernisáže výstavy H.Dolečkové si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

VÁNOČNÍ KONCERTY ŽÁKŮ ZUŠ

 

V úterý a ve středu 8. a 9. prosince 2015 v Podještědském muzeu vánočně zasvítilo několik desítek mladých českodubských hvězd a hvězdiček. Žáci zdejší základní umělecké školy přišli společně se svými učiteli zahrát a zazpívat pro radost a dobrou náladu všem přítomným. V rámci svých samostatných i společných vystoupení mladí českodubští muzikusové předvedli výsledky dlouhodobé práce, píle a trpělivosti, a to jak vlastní, tak i příslušných učitelů, rodičů a dalších podporovatelů. Společnými silami vykouzlili jedinečnou atmosféru, vnímanou s povděkem a leckdy i dojetím nejen hrdými rodinnými příslušníky, ale i mnoha nezávislými příznivci mladé generace. 

 

Fotografie z koncertu žáků ZUŠ si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

KŘEST NOVÉ KNIHY MUDr. ZDEŇKA JODASE

"VODNÍ DÍLA V POVODÍ MOHELKY A ZÁBRDKY"

 

V pátek 4. prosince 2015 bylo Podještědské muzeum pozváno na křtiny. Z pomyslné kolébky vyhlížela na svět nová kniha MUDr. Zdeňka Jodase "Vodní díla v povodí Mohelky a Zábrdky", která se přiřadila ke svým dvěma starším sestřičkám věnovaným regionální historii. Jak se na správné křtiny sluší patří, nechyběli ani významní kmotrové, jak jinak než tři, kteří novorozené knize přišli popřát úspěšnou budoucnost.

 

Fotografie z křestu knihy "Vodní díla..." Z. Jodase si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

MIKULÁŠSKÉ ČTENÍ V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ


Ve čtvrtek 3. prosince 2015 proběhl v Městské knihovně v Českém Dubu další ročník Mikulášského čtení. Do knihovny zavítali v hojném počtu malí i větší zájemci o společný zážitek s knížkou, i v letošním roce obohacený o "třetí rozměr" díky připravenému hudebně-dramatickému představení tří žákyň 9. ročníku Základní školy v Českém Dubu - Kateřiny Šenberkové, Elišky Ponikelské a Anety Vrátilové, vedených paní učitelkou Mgr. Petrou Blahovcovou. Čtenáři si tentokráte poslechli několik příběhů z půvabné dětské knížky Josefa Koláře "Z deníku kocoura Modroočka". Příběhy modrookého kotěte vystoupily před zraky diváků nejen prostřednictvím bílého kočičího maňáska, ale také přítomností skutečného zástupce kočičího světa, mourovaté kočičky Jůlinky.

Po kočičím příběhu následovala tradiční dětská dílnička, při níž si mohli všichni zájemci vyrobit krásnou kočičí masku či praktickou kočičí záložku.

Do úplnosti podvečera již scházel pouze očekávaný příchod oblíbené trojice v čele se svatým Mikulášem, jehož průvodcem byl i v letošním roce nejen hodný anděl, který přítomné děti obdaroval malou sladkou odměnou, ale také nezbytný čert, který musel i letos vyrazit na svět kvůli těm "méně" hodným dětem.

 

Fotografie z Mikulášského čtení si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

VÁNOČNÍ  SCHŮZE SVAZU TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH

 

V úterý 1. prosince 2015 se v Podještědském muzeu sešli členové českodubské organizace Svazu tělesně postižených na výroční schůzi, jejíž součástí byly kromě oficiálních svazových záležitostí také dva kulturně-vzdělávací příspěvky.

Na úvod všechny přítomné vánočně naladilo vystoupení dětí z mateřské školy, vedených učitelkami Věrou Koníčkovou a Terezou Milerovou. Poté, za pomoci bohatého obrazového doprovodu, představila Mgr. Věra Horáčková přírodopisný projekt ZŠ Český Dub "Adopce dřevin", jímž se žákům zdejší základní školy vedeným paní učitelkou Horáčkovou podařilo zmapovat velkou část dřevin v okolí místního Domu s pečovatelskou službou. V rámci uvedené přednášky se přítomní dozvěděli řadu zajímavých informací z oblasti obecné botaniky, ale také pro mnohé velmi překvapující fakt, jaké vzácné dendrologické skvosty v sobě náš českodubský park ukrývá.

 

Fotografie z vánoční besídky STP si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

CESTOPISNÁ PREZENTACE LUKÁŠE HERUDKA

„S ČAJEM V ŠÁLKU NA SRÍ LANKU“

 

V úterý 3. listopadu 2015 prostoupila Podještědským muzeem atmosféra exotických dálek. Schodišťovou halou zavoněly éterické oleje, muzejní kavárnou vůně nefalšovaných srílanských čajů. Prostřednictvím svého vyprávění, provázeného bohatou obrazovou prezentací, seznámil cestovatel Lukáš Herudek přítomné publikum nejen s podivuhodnými přírodními a kulturními zajímavostmi Srí Lanky, ale také s každodenností života tamějšího obyvatelstva i s pohledem člověka „odjinud“. Část svých zážitků z cest přinesl zájemcům o daleké kraje až do Českého Dubu, a to kromě zajímavého vyprávění s množstvím fotografií také v podobě autentických předmětů k osahání, vůní k přičichnutí i chutí k ochutnání.

 

Fotografie z besedy o Srí Lance si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

PIETNÍ AKT - 28. ŘÍJNA 2015
VÝROČÍ VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU

 

Ve středu 28. října 2015 si občané Českého Dubu připomněli 97. výročí vzniku samostatného Československého státu.
Poté, co zazněla státní hymna v podání podještědského folklórního souboru Horačky, pronesl svůj slavnostní proslov starosta města. Následoval krátký tematický příspěvek k dějinám Českého Dubu, připravený na základě dobových materiálů ředitelkou Podještědského muzea a knihovny, a dále, ústy místních představitelů katolické církve a Církve československé husitské, několik slov završených modlitbou a 100 let stará báseň, dokumentující život a lásku k Podještědí v době převratu. Za zvuků slavnostního vyzvánění kostelních zvonů pak byly na paměť říjnových událostí roku 1918 k pietnímu kříži na rajském dvoře johanitské komendy položeny kytice. Slavnostní setkání zakončilo tradiční tanečně-hudební vystoupení členů folklórního souboru Horačky.
 

Fotografie z Pietního aktu si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************


MUZEUM NEJMENŠÍM ANEB  HISTORIE OŽÍVÁ
KULTURNĚ - VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Za početné účasti nejmenších muzejních návštěvníků se ve středu 14. října 2015 do expozic Podještědského muzea vrátil život velkých "českodubských" osobností. Na 130 dětí z mateřských škol se v doprovodu majitele vily a lesního panství pana Konráda Blaschky, spisovatelky Karoliny Světlé a zakladatele Podjěštědského muzea řídícího učitele Václava Havla, seznámilo s českodubskými muzejními expozicemi. Prohlídky upravené pro věkovou skupinu dětí od 4 do 7 let navštívilo celkem 6 tříd z MŠ Český Dub a z hostující pražské MŠ, která v Českém Dubu tráví pobyt v rámci každoroční českodubské "školky v přírodě".     
 

Fotografie z akce pro MŠ si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

BESEDA NAD KNIHOU PRO DĚTI SE SPISOVATELEM MARTINEM PITREM

 

Beseda se spisovatelem Martinem Pitrem, Foto: Ondřej KořínekV pátek 9. října 2015 proběhla v Podještědském muzeu Beseda nad knihou, uspořádaná Podještědským muzeem a knihovnou v rámci Týdne knihoven 2015.
Hostem besedy byl autor populárně naučné literatury pro děti, Mgr. Martin Pitro. Svému obecenstvu, žákům 3., 4. a 5. ročníků ZŠ Český Dub, představil dvě ze svých nejnovějších knih věnovaných nejstarší české historii a historii, resp. mytologii starého Řecka, v nichž jsou tradiční příběhy přepracovány zábavnou a čtivou formou do podoby dětmi oblíbených komiksů. V sále zavládla živá diskuze nad zajímavými historickými a literárními tématy a autor prozradil dětem také něco o své cestě k zajímavému povolání spisovatele. Na závěr besedy obdrželi nejaktivnější z žáků za svůj zájem a prokázané vědomosti od Martina Pitra na památku knížky s věnováním.
 
 
Za poskytnutí fotografií děkujeme panu Ondřeji Kořínkovi (http:ondrakorinek.cz)

 

*********************************************************************

SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT 2015 - AL FIANCO

 

Slavnostní pondělí 28. září 2015 přineslo českodubským příznivcům vážné hudby tradiční koncert, pořádaný Podještědským muzeem a knihovnou za laskavé spolupráce ŘKF - děkanství Český Dub v prostorách farního kostela sv. Ducha.
Den české státnosti oslavili přítomní posluchači společně s nejvýznamnějším patronem českých zemí - svatým Václavem opravdu "česky". Za příjemné atmosféry svátečního podvečera společně vyslechli výběr ryze české národní hudby "napříč staletími", v podání souboru staré hudby Al Fianco.  
 

 

*********************************************************************

 

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2015

 

V sobotu 12. září 2015 ožil Český Dub řadou kulturně-vzdělávacích aktivit uspořádaných u příležitosti letošního ročníku Dnů evropského dědictví. Veřejnost měla možnost nahlédnout jak do stálých expozic Podještědského muzea a Johanitské komendy, tak do několika běžně nepřístupných památkových objektů, kde se návštěvníci v rámci připravených komentovaných prohlídek dozvěděli nejzajímavější historické a jiné souvislosti vybraných památek vzhledem k dějinám města, ale i ke kulturní historii obecně.
V rámci netradičních prohlídek se sobotním návštěvníkům otevřely dveře například do tří dochovaných původních interiérů Blaschkovy vily (muzeum), konkrétně do pracovny, ložnice a kuželníku, které z provozních důvodů nemohou být veřejnosti prezentovány v rámci klasických prohlídek muzeem.
Další zastávkou zájemců o českodubské pamětihodnosti mohl být kostel sv. Ducha, kde po základním seznámení s historií farního kostela mohli fyzicky zdatnější návštěvníci vystoupat na nejvyšší přístupný stavební bod našeho města – 19 m vysokou kostelní věž. Tam na ně, kromě krásného rozhledu po prosluněném městě, čekalo také povídání o tajemných a zajímavých dějinách zvonů, a to nejen těch českodubských.
Tematickou zajímavostí letošní zářijové cesty za historií našeho města se stala budova českodubské radnice, starobylé renesanční stavby přestavěné do dnešní podoby v letech 1905-07. Vzhledem k jubilejnímu roku počátku přestavby (110 let) byla kromě komentovaných prohlídek radničních interiérů pro zájemce připravena také výstava v městské knihovně, mapující podoby českodubské radnice v průběhu její historie. Výstava bude veřejnosti přístupná až do 30. října 2015.  


Fotografie ze Dnů evropského dědictví si můžete prohlédnout zde.
 
*********************************************************************


VERNISÁŽ VÝSTAVY MALOVANÉHO SKLA A VITRÁŽÍ JITKY ŠINDELÁŘOVÉ


V pátek 31. července 2015 proběhla v Podještědském muzeu vernisáž výstavy malovaného skla a vitráží českodubské rodačky Jitky Šindelářové.
Křehká krása vystavených prací společně s milou osobou jejich autorky přilákala takové množství příznivců, že největším oříškem celého slavnostního podvečera byl nerudovský problém "kam s nimi". Náladu přítomných však očividně nezkalil ani fakt, že na mnohé příchozí již nezůstalo pohodlné místo k sezení. Celý podvečer byl prodchnut nesmírně příjemnou a přátelskou atmosférou, doplněnou zážitky z mistrovského provedení vystavených prací a z působivé hudby "V+W" v podání další z českodubských rodaček, paní Marie Červové. Za spoluvytvoření příjemného podvečera všem přítomným velice děkujeme.
Případní zájemci o shlédnutí prací Jitky Šindelářové mohou do Podještědského muzea zavítat do konce září 2015. 
 

Fotografie z vernisáže výstavy J. Šindelářové si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************


ZÁVĚREČNÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ ČESKÝ DUB

 

Ve středu 10. června 2015 uzavřeli žáci Základní umělecké školy v Českém Dubu letošní školní rok tradičním koncertem v Podještědském muzeu, kde se před zraky a sluchem svých blízkých i široké veřejnosti pochlubili svými dlouhodobě pilovanými hudebními dovednostmi. Vystoupení mladých českodubských talentů bylo jako obvykle velmi příjemným zpestřením blížícího se konce školního roku a potěšilo všechny přítomné jak v hledišti, tak na pódiu českodubské "koncertní haly".   

 

 
*********************************************************************

 

IV. PODJEŠTĚDSKÁ MUZEJNÍ NOC 2015
ANEB             "STŘEDOVĚK NA DOSAH RUKY"
 

VE SPOLEČNOSTI   ROŽMBERSKÉ KAPELY


V pátek 5. června 2015 se Český Dub na pár chvil vrátil do dob své velké středověké slávy. Po téměř 800 letech zavítal do zdejší johanitské komendy její zakladatel, jeden z nejvýznamnějších šlechticů doby Václava I., Havel z Lemberka se svojí chotí Zdislavou, aby si společně s ostatními diváky vychutnali koncert středověké hudby v podání spřátelené Rožmberské kapely. Hudební vystoupení Rožmberské kapely, využívající ke své produkci středověkého a renesančního repertoáru zvukem i formou rozmanitých, výhradně dobových nástrojů, vytvořilo v českodubské johanitské komendě vskutku neopakovatelnou atmosféru.
Přítomným návštěvníkům, ať již tradičním příznivcům českodubských Muzejních nocí, zájemcům o historii Českého Dubu, obdivovatelům doby středověku či hudebně laděným fajnšmekrům, poskytlo páteční setkání s minulostí nevšední zážitek středověké atmosféry, navrácené do překrásného historického prostředí románsko-gotické architektury velkého klenutého sálu českodubské johanitské komendy.
Společným návratem do historie mohli přítomní diváci spolu s Havlem z Lemberka a jeho ženou Zdislavou oslavit aktuální výročí svatořečení české světice, neodmyslitelně spojené i s dějinami Českodubska - sv. Zdislavy, od jejíž kanonizace papežem Janem Pavlem II. uběhlo  21. května tohoto roku přesně 20 let.

*********************************************************************


PŘEDNÁŠKA PRO ZŠ "TOVÁRNICTVÍ V ČESKÉM DUBU"


V pondělí 1. června 2015 proběhla v Podještědském muzeu další z tematických přednášek připravovaných pracovníky muzea pro doplnění a zpestření učiva žáků základních škol v českodubském regionu. Přednáška zaměřená na historii továrnictví v Českém Dubu přiblížila přítomným žákům nejen velké osobnosti významných továrnických rodů Franze Schmitta a Konráda Blaschky, ale i některé dnes již běžně nepoužívané technické a technologické postupy tradiční textilní výroby.
Kromě zajímavého vyprávění ocenili žáci zejména přítomnost četných tematických artefaktů, které si mohli osahat a na místě důkladně prozkoumat. Vedle tradičních nástrojů na zpracování textilních surovin, výrobu textilu a ukázek samotných tkanin žáky zaujaly také příklady výrobků proslulého českodubského výrobce hraček vyvážených do celého světa - firmy Dubena.  


Fotografie z přednášky pro ZŠ "Továrnictví v Č. Dubu" si můžete prohlédnout zde.
 
*********************************************************************


DĚTSKÝ DEN 2015


V pátek 29. května 2015 ožilo Podještědské muzeum dětskými návštěvníky, kteří do muzejního areálu zavítali užít si svátek dětí na dalším z tradičních českodubských dětských dnů. I v letošním roce se Dětský den v Podještědském muzeu konal díky spolupráci s dobrovolníky z TJ Sokol Český Dub, kteří stejně tak jako v letech předchozích připravili velké množství zajímavých sportovních,  dovednostních i vědomostních soutěží, po jejichž absolvování na děti čekala milá odměna. Kromě soutěžních úkolů pro malé i větší účastníky bylo po celé odpoledne zajištěno i mnoho dalších dětmi oblíbených činností a zábavy. Kromě obvyklých lákadel v podobě skákacího hradu, malování na obličej a opékání "buřtíků" na děti čekalo také překvapení - ukázka vozů a techniky záchranných sborů - českodubských dobrovolných hasičů, Záchranné služby a Policie ČR. Na závěr Dětského dne nechybělo ani obvyklé divadelní představení českodubského Loutkového souboru Ještěd, které pro děti připravilo pohádku O perníkové chaloupce.
  
Fotografie z Dětského dne si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

LITERÁRNĚ-VÝTVARNÁ SOUTĚŽ K VÝROČÍ K. SVĚTLÉ


V únoru letošního roku vypsalo Podještědské muzeum a knihovna, p. o. literárně-výtvarnou soutěž, připravenou u příležitosti 185. výročí narození významné české spisovatelky spojené s Podještědím - Karoliny Světlé. Všechny výtvarné i literární práce přihlášené do soutěže si mohla široká veřejnost prohlédnout v Městské knihovně Český Dub, kde byly po několik květnových a červnových týdnů vystaveny.
Slavnostní oficiální vyhlášení výsledků soutěže, spojené s předáním pamětních listů a soutěžních cen, proběhlo v Podještědském muzeu ve čtvrtek 21. května 2015. Vzhledem k tomu, že jedním z účastníků soutěže byl i jeden žákovský kolektiv (konkrétně třída 4A Základní školy Český Dub pod vedením třídní učitelky Mgr. Kateřiny Řídké), proběhlo předání pamětních listů všem zúčastněným žákům samostatně, v rámci netradičně pojaté vyučovací hodiny, a to symbolicky přímo mezi knížkami (nejen) Karoliny Světlé v městské knihovně. Poděkování třídě i paní učitelce za aktivní účast v akci podporující povědomí veřejnosti o významné osobnosti spojené s naším krajem nejen po stránce literární, proběhlo v úterý 26. května 2015 v Městské knihovně Český Dub.


Fotografie z literárně výtvarné soutěže o K. Světlé si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

PŘEDNÁŠKA PAVLA BULÍŘE O KAROLINĚ SVĚTLÉ

 

Ve čtvrtek 21. května 2015 se na "domovské půdě" Podještědského muzea konala přednáška věnovaná spisovatelce Karolině Světlé, velké osobnosti zdejšího podještědského kraje, jejíž rozsáhlá literární a hmotná pozůstalost je z velké části uchovávána právě v českodubském muzeu.
Z úst přednášejícího Pavla Bulíře, který je rodově spřízněn s manželem Karoliny Světlé Petrem Mužákem a jeho prostřednictvím tedy i se samotnou Světlou, zaznělo mnoho zajímavých a z části i doposud neznámých informací o životě a díle spisovatelky a o jejím rodinném zázemí. Na základě údajů zjištěných v průběhu mnohaletého detailního studia archivního, literárního aj. písemného materiálu se pan Bulíř pokusil vysvětlit přítomným posluchačům některé nejasnosti týkající se osobnosti Karoliny Světlé a uvést tak na pravou míru některá tradovaná, leč nesprávná "fakta" o životě a díle velké spisovatelky.


Fotografie z přednášky o K. Světlé si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

PIETNÍ AKT 8. KVĚTNA 2015 - DEN VÍTĚZSTVÍ

Pátek 8. května 2015 v Českém Dubu proběhl v duchu slavnostní vzpomínkové atmosféry, v letošním roce o to výraznější, že jde o rok jubilejní. Právě 8. května uplynulo rovných 70 let ode dne, kdy byla ukončena druhá světová válka. Občané Českého Dubu v čele se starostou města Jiřím Milerem si pietním aktem na nádvoří johanitské komendy připomněli lidské i morální oběti této tragické války, která i po sedmdesáti letech od jejího ukončení skýtá důležitá ponaučení dnešku.
V rámci slavnostního aktu pronesl svá slova nejen starosta města, ale i představitelé obou „českodubských“ církví, církve římskokatolické a církve československé husitské, a také starosta TJ Sokol, který připomněl jména obětí 2. světové války z Českodubska. V historickém exkurzu, který pro pietní akty již tradičně připravuje Podještědské muzeum a knihovna, zazněl výběr ze vzpomínek na okamžiky osvobozování Českodubska, zachycených v dobových textech pamětníků.
Závěrečná část pietního aktu patřila hudebně-tanečnímu vystoupení podještědského folklorního souboru Horačky, který pro přítomné diváky vykouzlil radostnou atmosféru odpovídající výroční oslavě dne, jímž nejenže byly ukončeny hrůzy světové války, ale zároveň jím byly i naplněny naděje předlouhých válečných let na šťastnější budoucnost.


Fotografie z Pietního aktu si můžete prohlédnout zde.  
 

*********************************************************************

"VZPOMÍNKY STÁLE ŽIVÉ",
PODVEČER VĚNOVANÝ VZPOMÍNCE NA PhDr. TOMÁŠE EDELA (3.10.1951 - 26.4.2010)

 

Vzpomínky stále živé - PhDr. Tomáš Edel  (+ 26.4.2010)V sobotu 25. dubna 2015 si Český Dub připomněl památku významného regionálního historika, národopisce, objevitele Ztraceného kláštera a průkopníka řady dalších českodubských historických temat, dlouholetého ředitele Podještědského muzea a především nezapomenutelné osobnosti - PhDr. Tomáše Edela, od jehož úmrtí uplynulo 26. dubna letošního roku již pět let.
Přátelé, pamětníci, rodinní příslušníci i další příznivci Tomáše Edela měli v rámci připraveného programu možnost nejprve se pozastavit v kostele sv. Ducha v Českém Dubu při Rekviem za Tomáše Edela s varhanním doprovodem Přemysla Kšicy, následně pak v Podještědském muzeu absolvovat vernisáž výstavy, dovršující poslední Edelem zamýšlené, vinou osudu však již bohužel nedokončené "českodubské válečné téma", výstavy, která byla alespoň takto symbolicky věnována otci její myšlenky - řediteli Podještědského muzea Tomáši Edelovi.
Slavnostní podvečer pak završilo přátelské posezení ve společnosti samotného Tomáše Edela, který k přítomným promlouval prostřednictvím dokumentárních filmů i ústy přátel a pamětníků, kteří s úsměvem i slzou v oku zavzpomínali na doby, které nám bylo přáno prožívat s touto nezapomenutelnou osobností ...


Fotografie z akce "Vzpomínky stále živé ..." si můžete prohlédnout zde.

*********************************************************************

VERNISÁŽ VÝSTAVY  "BOJOVALI, ABYCHOM ŽILI".
"ČESKOSLOVENSKÁ ZAHRANIČNÍ ARMÁDA A ČESKODUBŠTÍ RODÁCI"


Brig. gen. Stanislav Hnělička na výstavě v Podještědském muzeuV sobotu 25. dubna 2015 se v Podještědském muzeu konala vernisáž výstavy na téma českodubských rodáků v čsl. zahraniční armádě za druhé světové války, kterou pro Podještědské muzeum zpracovala Československá obec legionářská. Výstava na základě dochovaných archivních materiálů mapuje příslušníky čsl. zahraniční armády vzešlé z oblasti Českodubska, ale i obecné souvislosti nejvýznamnějších válečných front druhé světové války.
Součástí vernisáže byla i poutavá tematická přednáška autora výstavy, historika a člena Čsl. obce legionářské, Jana Hněličky. Velmi vzácnou návštěvou, která svojí účastí poctila slavnostní zahájení českodubské výstavy, byl přímý účastník válečných bojů u Tobruku a Dunkerque a nositel řady významných válečných ocenění, brig. generál Stanislav Hnělička (*1922).  


Fotografie z vernisáže výstavy "Bojovali, abychom žili" si můžete prohlédnout zde.

*********************************************************************

JARNÍ SETKÁNÍ S HORAČKAMI


Jarní setkání s Horačkami v Podještědském muzeuV neděli 19. dubna 2015 ovládla Podještědské muzeum jarní atmosféra, kterou s sebou přinesli členové folklorního souboru Horačky prostřednictvím svého hudebně tanečního a zároveň též národopisně vzdělávacího vystoupení.
K příjemnému odpoledni s Horačkami pozval českodubskou veřejnost společně s Podještědským muzeem a knihovnou, p. o. spolupořadatel této akce - Klub Opera, působící při Komunitním středisku Kontakt v Liberci, který trávil celý nedělní den poznáváním zajímavostí "podještědského kraje Karoliny Světlé". Své celodenní putování zakončili členové klubu Opera společně s českodubskou veřejností v Podještědském muzeu na vystoupení Horaček, spojeném s výstavkou krojovaných panenek - postav z děl spisovatelky Karoliny Světlé. 
 

Fotografie z jarního setkání s Horačkami si můžete prohlédnout zde.

*********************************************************************

VÝSTAVKA KROJOVANÝCH PANENEK - POSTAV Z DĚL K. SVĚTLÉ


V neděli 19. dubna 2015 zavítalo do Podještědského muzea, kromě jiných návštěvníků, též čtrnáctero postav z děl spisovatelky Karoliny Světlé. V tradičních lidových krojích i v šatu svatebním dorazily zástupkyně nejchudších společenských vrstev (Andulinka Rokelských, Józa Kobosilová, Evička ze mlejna, Krejčíkovic Anežka, Sylva) i bohatší selky (Renata Javornická s Frantinou), ale též vznešené dámy (Dalena zemanka Luhovská či sama Regina hraběnka Isolani). Panenky v krojích vyráběných dle popisů v dílech spisovatelky Karoliny Světlé, na výstavku v Podještědském muzeu zapůjčilo Sdružení rodáků a přátel kraje Karoliny Světlé ze Světlé pod Ještědem.
 

Fotografie z výstavky krojovaných panenek si můžete prohlédnout zde.

*********************************************************************

VERNISÁŽ VÝSTAVY "NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU"
(ČESKOSLOVENSKÝ EXIL V ZAHRANIČÍ - AUSTRÁLIE, KANADA, FRANCIE)

 

Studentský projekt Neviditelné oběti komunismuV pondělí 16. března 2015 proběhla v Podještědském muzeu za účasti vzácných hostů: místopředsedy Senátu PČR Přemysla Sobotky, starosty Města Český Dub Jiřího Milera, náčelnice Sokolské župy Ještědské Jariny Žitné a starosty Sokola Český Dub Libora Škody, vernisáž putovní výstavy "Sokol Sydney očima gymnaziálních studentů", pořádané v rámci studentského projektu Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci "Neviditelné oběti komunismu", realizovaného pod záštitou místopředsedy Senátu PČR Přemysla Sobotky.
Vernisáž výstavy v Českém Dubu, spojená s prezentací dokumentárního filmu "Neviditelné oběti komunismu",
se stala rozlučkovým večerem dosavadního vedoucího projektu Jana Golla s více než desetiletou činností spojenou s uvedeným projektem. 


Fotografie z vernisáže výstavy "Neviditelné oběti ..." si můžete prohlédnout zde.
 

*********************************************************************

BESEDA Z CYKLU "SETKÁNÍ S ABSOLVENTEM" 
MUDr.  ZDENĚK JODAS - CESTA OD ZUBAŘSKÉHO KŘESLA K REGIONÁLNÍ HISTORII


Setkání s MUDr. Zdeňkem JodasemV pátek 10. dubna 2015 se v Podještědském muzeu uskutečnilo další "Setkání s absolventem ...", tentokráte s MUDr. Zdeňkem Jodasem, který se přítomnému publiku představil zejména v roli milovníka a znalce regionální historie a místopisu. V průběhu večera byla prezentována dvě MUDr. Zdeňkem Jodasem aktuálně zpracovávaná regionální témata. V první části byla osvětlena historie a genealogické vztahy světově proslulého sklářského rodu Blaschků, pocházejících z Českodubska, v druhé části byli přítomní zájemci o technické památky zdejšího kraje slovem i obrazem provedeni po zajímavostech souvisejících s vodními díly na Českodubsku. Kromě zajímavého povídaní na obě zvolená témata bylo páteční setkání s MUDr. Zdeňkem Jodasem ukázkou rozsahu a mnohdy až netušeného přeshraničního dosahu témat, nabízených zdejším regionem, a zároveň také ukázkou nezdolné mravenčí práce věnované badatelským aktivitám v oblasti zcela odlišné od vykonávaného povolání.


Fotografie z besedy s MUDr. Zdeňkem Jodasem si můžete prohlédnout zde.
 

*********************************************************************

KONCERT UČITELŮ A ABSOLVENTŮ ZUŠ ČESKÝ DUB

 

V pátek 3. dubna 2015 rozezněly halu Podještědského muzea v Českém Dubu poutavé melodie z pera významných hudebních skladatelů, v podání učitelů a absolventů Základní umělecké školy v Českém Dubu. K vidění a zejména ke slyšení byla hra Radany Moravcové (housle), Josefa Pifla (viola), Václava Zelenky (hoboj a zobcová flétna), Bohumila Vocela (kytara), Viléma Vokouna (klavír), Jany Hlavaté (klavír), Markéty Kořínkové (flétna) či zpěv Petry Bělinové.  


*********************************************************************

BESEDA Z CYKLU "SETKÁNÍ S ABSOLVENTEM" 
MUDr. MARTIN PONIKELSKÝ - POVÍDÁNÍ O ANESTEZII

 

Beseda s MUDr. Ponikelským v Městské knihovně Český DubVe čtvrtek 19. února 2015 proběhla v Městské knihovně Český Dub další z besed pořádaných v rámci přednáškového cyklu "Setkání s absolventem ...", tentokráte s anesteziologem Krajské nemocnice Liberec, MUDr. Martinem Ponikelským, který přítomným posluchačům přiblížil problematiku svého oboru slovem i obrazem, a to jak po odborné, tak po lidské stránce.
I přes závažnost zvoleného lékařského tématu se díky citlivému pojetí MUDr. Ponikelského odehrál přednáškový podvečer ve velmi pozitivním, příjemném duchu. Po skončení besedy návštěvníci odcházeli nejen poučeni, ale zároveň také potěšeni milou společností dalšího z českodubských "Absolventů".


Fotografie z besedy s MUDr. Martinem Ponikelským si můžete prohlédnout zde.

*********************************************************************


BESEDA HEJTMANA LIBERECKÉHO KRAJE S OBČANY

 

Beseda s hejtmanem Libereckého kraje v Podještědském muzeuVe čtvrtek 22. ledna 2015 proběhla v Podještědském muzeu beseda hejtmana Libereckého kraje s občany. Na otázky přítomných napříč tématy, týkajícími se Českého Dubu, jeho širšího okolí, ale i celého Libereckého kraje odpovídal hejtman Libereckého kraje, Martin Půta, společně s dalšími přítomnými zástupci Libereckého kraje, statutární náměstkyní hejtmana, pověřenou řízením cestovního ruchu, památkové péče a kultury, Hanou Maierovou, a náměstkem pro řízení životního prostředí a zemědělství Josefem Jadrným.
Atmosférou velmi příjemnou a informačně oboustranně přínosnou besedou v Podještědském muzeu zakončil hejtman Martin Půta další ze svých "hejtmanských dní", během nichž se za přítomnosti zástupců obcí a měst Libereckého kraje a jejich občanů osobně seznamuje s problematikou jednotlivých lokalit.

Fotografie ze setkání občanů s hejtmanem si můžete prohlédnout zde.


*********************************************************************

ČESKODUBSKÝ BETLÉM 2014

 

Českodubský betlém 2014V letošním roce měli příznivci Českodubského betlému možnost navštívit toto unikátní dílo autorské trojice Jiřího Havelky, Jindřicha Součka a Jany Jáčové, již po jedenácté. Betlém je pravidelně vystavován od roku 2004, kdy byla v historických prostorách kaple sv. Jana Křtitele johanitské komendy v Českém Dubu vystavena jeho první a základní část se Svatou rodinou. Od té doby do betléma každým rokem přibývají nové postavy "dáráčků", kteří postupně rozvíjejí základní myšlenku Českodubského betlému -  vytvoření betlému složeného ze zcela konkrétních osob a osobností, které v průběhu staletí prošly, nebo se alespoň významně dotkly historie a života Českodubska. Mezi všeobecně známými osobnostmi nechybí postavy Karla IV., Josefa II., sv. Zdislavy z Lemberka, Karoliny Světlé, Bedřicha Smetany, Petra Dillingera aj. Tito "slavňáci" se přicházejí poklonit právě zrozenému Ježíškovi společně s osobami zcela současnými, které se až donedávna podílely nebo se stále ještě podílejí na životaběhu Českého Dubu a jeho okolí. Má-li návštěvník štěstí, může na místě spatřit některé z "dáráčků" hned dvakrát, jednou v podobě řezbářsky mistrně opracovaného dřeva, jednak v podobě "živé předlohy".
O výběru nových adeptů na cestu k betlému každoročně spolurozhodují návštěvníci, kteří mohou svá přání či tipy odevzdat v průběhu vánoční výstavy přímo na místě, případně kdykoliv během roku v Podještědském muzeu nebo na internetové adrese: muzeum@cdub.cz. Jaké překvapení v podobě nových postav čeká návštěvníky napřesrok, zůstane tajemstvím až do příštích vánočních svátků. Již nyní jste ale srdečně zváni k opětovné návštěvě, budete vítáni! Přijďte se znovu potěšit touto českodubskou raritou, tematicky nevšedním, řemeslně skvěle provedeným betlémem instalovaným v překrásné středověké prostoře.


Fotografie z návštěvy Českodubského betlému si můžete prohlédnout zde.
 

*********************************************************************

VÁNOČNÍ KONCERT PĚVECKÉHO SOUBORU ÚSVIT


Vánoční koncert pěveckého souboru ÚsvitV předvečer čtvrté Neděle adventní, 20. prosince 2014, rozezněly halu Podještědského muzea adventní a vánoční písně v podání českodubského amatérského pěveckého souboru Úsvit, který v těchto prostorách těší svojí hudební produkcí i mluveným slovem ucho i srdce svých posluchačů již po několik let. Na krásné zpívání, slova vyzývající k zamyšlení i na společné cinkání vánočních zvonků jsou českodubští příznivci pěveckého souboru Úsvit již zvyklí, letos poprvé však v hale Podještědského muzea k jejich radosti i překvapení dokonce i sněžilo ...


Fotografie z vánočního koncertu Úsvitu si můžete prohlédnout zde.

*********************************************************************

ADVENTNÍ VYSTOUPENÍ FOLKLÓRNÍHO SOUBORU HORAČKY

 

Adventní vystoupení FS HoračkyV sobotu 13. prosince 2014 ožilo Podještědské muzeum tradicemi podještědského Adventu. V muzejní hale se to kromě návštěvníků hemžilo adventními bytostmi - se svými typickými atributy včetně košíků plných drobných dárečků dorazily Barborky, Lucie, ale i Anděl s Mikulášem a řada dalších představitelů lidových tradic a "pověr". Společně s ostatními členy a členkami folklórního souboru Horačky provedli své publikum adventními zvyklostmi zdejšího kraje a samozřejmě i zahráli, zazpívali či zarecitovali řadu známých i neznámých koled. Návštěvníci následně odcházeli nejen s dobrou náladou a nově nabytými vědomostmi o bohatství podještědské adventní tradice, ale mnozí z nich i s červeným jablíčkem nebo oříškem pro štěstí i pro chuť.


Fotografie z adventního vystoupení Horaček si můžete prohlédnout zde.

 
*********************************************************************

 

ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY
ANEŽKY ČERMÁKOVÉ-SLUKOVÉ V PODJEŠTĚDSKÉM MUZEU

 

Na nádvoří Podještědského muzea byla v sobotu 13. prosince 2014 slavnostně odhalena pamětní deska dvou významných žen: Karoliny Světlé a Anežky Čermákové-Slukové, neteře a společnice slavné "podještědské" spisovatelky, jejíž pozůstalost Anežka Čermáková-Sluková zkompletovala a věnovala do sbírek Podještědského muzea.
Pamětní desku i její slavnostní odhalení u příležitosti letošního výročí 150. let od narození Anežky Čermákové-Slukové připravilo Sdružení rodáků a přátel kraje Karoliny Světlé. Děkujeme.  


Fotografie z odhalení pamětní desky si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

VÁNOČNÍ KONCERTY ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
 
Ve středu 10. a ve čtvrtek 11. prosince 2015 proběhly v Podještědském muzeu tradiční vánoční koncerty žáků ZUŠ Český Dub, na kterých mladí hudebníci potěšili svými dovednostmi návštěvníky nejen z rodinných kruhů, ale i všechny ostatní příznivce hudby a předvánoční atmosféry.  

 

*********************************************************************

 

MIKULÁŠSKÉ ČTENÍ V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ


Sobota 6. prosince 2014 v Českém Dubu patřila dětem. Po dopolední tradiční vánoční tvořivé dílně, pořádané TJ Sokol, přišlo na řadu v pořadí druhé Mikulášské čtení v městské knihovně. Čtveřice žákyň Základní školy Český Dub vedených paní učitelkou Mgr. Petrou Blahovcovou předvedla přítomným dětem i jejich rodičům své skvěle připravené hudebně dramatické pásmo, ve kterém zazněla půvabná pohádka provázená loutkovým divadélkem, zpestřená hrou na kytaru s autorskými písněmi vystupujících děvčat. Následovala malá tematická výtvarná dílnička pro děti a po pohádce o napraveném čertisku se přítomní dočkali i tolik očekávané návštěvy nebeské trojice vedené sv. Mikulášem s jeho originální Podještědskou knihou hříchů, ze které předčítal skutky přítomných malých i větších hříšníků. Vážilo se, zvažovalo ... svou sladkou odměnu ve velkém andělově košíku nakonec nalezl každý. Návštěvou v Městské knihovně Český Dub tedy nakonec zůstal zklamán pouze přítomný pekelník, který se i letos do pekla vracel s prázdným pytlem.

 
Fotografie z Mikulášského čtení si můžete prohlédnout zde.
 

*********************************************************************

 

PIETNÍ AKT - 28. ŘÍJNA
VÝROČÍ VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU

 

V úterý 28. října 2014 si Český Dub slavnostně připomněl 96. výročí vzniku samostatného Československého státu. Pietní akt proběhl za tradiční účasti starosty města, představitelů obou v Českém Dubu působících církví - katolické církve a Církve československé husitské, zástupců TJ Sokol Český Dub a Podještědského muzea a knihovny. Československou státní hymnu zahrál a zazpíval a slavnostní odpoledne svým tanečně-hudebním vystoupením zpestřil folklórní soubor Horačky.


Fotografie z Pietního aktu si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************


PODVEČER S KYTAROU - GUITAR ARTE TRIO


Guitar Arte Trio v Českém DubuSobotní podvečer 25. října 2014 strávili českodubští hudební příznivci ve společnosti komorního kytarového souboru Guitar Arte Trio. Skladbami hudby vážné i lidové, historické i současné, zejm. španělské a latinskoamerické, které jsou temperamentní kytaře nejbližší, rozezněli halu Podještědského muzea přední čeští kytaristé Jindřich Kaulfers, Ivan Šoltys a Stanislav Prokeš. Oblíbený hudební nástroj, typický svým osobitým zvukem i ladnými tvary, přilákal publikum početně zastoupené všemi generacemi. Charismatický zvuk kytar, zdařilý výběr skladeb i jejich mistrná hudební interpretace potěšily duše a rozvlnily těla většiny přítomných.
 

Fotografie z koncertu Guitare Arte Tria si můžete prohlédnout zde.
 

*********************************************************************


BESEDA S MGR. DOMINIKEM RUBÁŠEM
NAD KNIHOU "PRAMENY A STUDÁNKY V PODJEŠTĚDÍ"


Beseda nad knihou Prameny a studánky v PodještědíV rámci celorepublikového "Týdne knihoven" proběhla v pátek 10. října 2014 v Podještědském muzeu beseda s Mgr. Dominikem Rubášem nad knihou "Prameny a studánky v Podještědí". Připravená audiovizuální prezentace, provázená odborným i lidsky zaujatým komentářem autora, přilákala velké množství zájemců o přírodní krásy a zajímavosti našeho regionu, autorovo v pořadí již druhé obdobně laděné téma (první vyústilo v knihu "Krásy neživé přírody v Podještědí"). Beseda nad zajímavým regionálně směřovaným tématem zpestřila přítomným posluchačům páteční podvečer, mnohé z nich navíc motivovala také k procházkám po krásné krajině Českodubska.


Fotografie z besedy o knize "Prameny a studánky ..." si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************


SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT 2014
"KONCERT PRO 51 STRUN. HOUSLE A HARFA"

 

Svatováclavský koncert pro 51 strun v Českém DuběV neděli 28. září 2014, u příležitosti svátku českého zemského patrona, sv. Václava, se v kostele sv. Ducha konal pro tento den v Českém Dubu již tradiční svatováclavský koncert. Tentokráte si diváci mohli vyslechnout ukázky perel české i světové vážné hudby v podání významného českého houslisty Františka Lamače a japonské harfenistky působící v Německu, Kazumi Hashimoto. Oba protagonisté společně rozezněli 51 strun svých nástrojů a krásnou hudbou, špičkovým uměleckým provedením i příjemným průvodním slovem připravili nevšední zážitek pro všechny přítomné.


Fotografie ze Svatováclavského koncertu si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************


DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2014 V ČESKÉM DUBU


Dny evropského dědictví 2014 v Českém DubuSobota 13. září 2014 v Českém Dubu proběhla ve znamení Dnů evropského dědictví. Podještědské muzeum a knihovna, za laskavé podpory a spolupráce Domova důchodců Český Dub a Římskokatolické farnosti - děkanství Český Dub, připravila pro příznivce kultury a pamětihodností Českodubska v předchozích letech návštěvnicky osvědčené "netradiční" komentované prohlídky památek, které nebývají veřejnosti běžně přístupné. Návštěvníci letošních českodubských Dnů evropského dědictví měli možnost prohlédnout si Podještědské muzeum včetně běžně nepřístupných historických interiérů Blaschkovy pracovny, kuželníku a poprvé i podkrovní ložnice manželek majitele vily Konráda Blaschky. Dále mohli v doprovodu historického výkladu nahlédnout do minulosti i současnosti zdejší románsko-gotické  komendy, tj. opevněného "kláštera" johanitů, či do neoklasicistního sídla českodubského textilního továrníka Franze Schmitta (dnes Domov důchodců) a měli možnost vystoupat až na samý vrchol věže kostela sv. Ducha v Českém Dubu, kde jim byl odměnou, kromě historického a místopisného výkladu, též pohled na prosluněné okolní město i vzdálenější podještědská panoramata. Toulky po památkách minulosti mohli všichni zájemci zakončit návštěvou výstavy kreseb pamětihodností a přírodních zákoutí Českodubska, připravenou u příležitosti Dnů evropského dědictví výtvarnicí a zdejší rodačkou Helenou Knéblovou - Cejnarovou. 
Zájem o akce připravené k letošním Dnům evropského dědictví byl velmi potěšující, na jednotlivé akce zavítali četní občané Českého Dubu a okolí, ale i řada "přespolních" zájemců o historii a pamětihodnosti tohoto pozoruhodného města. Všem zúčastněným velice děkujeme za jejich návštěvu a přízeň.

 

 
*********************************************************************

VÝSTAVA KRESEB HELENY KNÉBLOVÉ-CEJNAROVÉ
"PAMÁTKY ČESKÉHO DUBU A OKOLÍ"


Kresba Podještědského muzea Heleny Knéblové-CejnarovéV sobotu 13. září 2014 byla v Městské knihovně Český Dub zahájena výstava kreseb českodubské rodačky Heleny Knéblové - Cejnarové "Památky Českého Dubu a okolí". Výstava filigránsky pojatých kreseb pamětihodností a přírodních zákoutí Českodubska, uspořádaná u příležitosti Dnů evropského dědictví 2014
,  je veřejnosti přístupná v otevíracích hodinách knihovny do 17. října 2014.


Fotografie z výstavy H. Cejnarové si můžete prohlédnout zde.

 
*********************************************************************
 
VERNISÁŽ VÝSTAVY "90 LET LOUTKOVÉHO DIVADLA V ČESKÉM DUBU"

Vernisáž výstavy V pátek 5. září 2014 byla slavnostně zahájena výstava, uspořádaná u příležitosti 90 let doložené existence loutkového divadla v Českém Dubu. Výstavu uvedla osoba k tomuto účelu nejpovolanější, principálka stávajícího českodubského loutkového souboru Ještěd, paní Ladislava Chvalinová, kterou pamětnickými vzpomínkami na chvíle prožité s loutkovým divadlem doplnili i další členové a příznivci tohoto výjimečného druhu divadelního umění. Kromě historických informací doplněných osobními vzpomínkami bývalých i stávajících českodubských loutkoherců, oslovila přítomné návštěvníky vernisáže také hudební část večera v podání paní Dagmar Čemusové, která společně se zpívajícími diváky rozezněla slavnostní halu Podještědského muzea slavnými českými divadelními a filmovými písněmi. Příjemným a mimochodem i velmi chutným doplněním atmosféry vernisáže bylo také občerstvení pro přítomné, připravené členkami loutkového souboru a samozřejmě také přípitek na další četné úspěchy českodubských loutkařů a samožřejmě též "na nesmrtelného Kašpárka". 

Fotografie z akce si můžete prohlédnout zde.
Fotografie z vybraných návštěv výstavy si můžete prohlédnout zde.


*********************************************************************

PŘEDNÁŠKA J. VEPŘEKOVÉ A J. MATIÁŠKA
"ČESKODUBSKÁ KOMENDA VE SVĚTLE ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ"


Přednáška o johanitské komenděV pátek 27. června 2014 hostilo Podještědské muzeum III. ročník podještědského kulturního festivalu Pouť mezi dvěma Jány, pořádaného Občanským sdružením Dubáci. Na pořadu večera byla přednáška archeologů Jany Vepřekové a Josefa Matiáška "Českodubská komenda ve světle archeologických nálezů" a dále promítání filmu J. Petrů o životě Johanny von Herzogenberg "Barončina dlouhá pouť po Labi". V sobotu 28. června 2014 pokračoval kulturní festival prohlídkou johanitské komendy a tradičním procesím z Českého Dubu do Letařovic. 

Fotografie z přednášky o archeologických objevech si můžete prohlédnout zde.


*********************************************************************

ZÁVĚREČNÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ ČESKÝ DUB

Závěrečný koncert ZUŠ 2014Ve středu 11. června 2014 se v Podještědském muzeu rozloučili se školním rokem 2013/2014 žáci ZUŠ Český Dub. V rámci závěrečného koncertu předvedli přítomní žáci své hudební dovednosti, prohlubované po celý školní rok v rámci výuky ZUŠ Český Dub.

Fotografie z akce si můžete prohlédnout zde.


*********************************************************************

PŘEDNÁŠKA ING. HYNKA BULÍŘE
"SIBIŘ - ČTYŘI KONTAKTY" ANEB PUTOVÁNÍ ZA ZATMĚNÍM SLUNCE


Ve čtvrtek 12. června 2014, v předvečer netradičního spojení mystického pátku třináctého s měsíčním úplňkem (spojení, které se bude znovu opakovat až za 35 let) se v Městské knihovně Český Dub konala přednáška Ing. Hynka Bulíře na spřízněné astronomicko-mystické téma - zatmění Slunce. Komentovaná audiovizuální prezentace s názvem „Sibiř – Čtyři kontakty“ je výsledkem dlouholetého cestování jejího autora po světě za pozorováním uvedeného přírodního úkazu, který jej při prvním pozorování zatmění Slunce v roce 1999 v Maďarsku natolik uchvátil, že se za ním vydal znovu v roce 2002 do Afriky, v roce 2006 do Turecka a v srpnu roku 2008 do sibiřské metropole Novosibirsk. Netradiční cestopisno-astronomická prezentace, kterou měli návštěvníci možnost shlédnout v českodubské městské knihovně, byla velice zajímavá a panující atmosférou velice příjemná, dokládající fakt, že po každém zatmění Slunce přijde záblesk známého světla a Slunce se vrátí zpátky, kam patří. A to nejen na obloze, nýbrž i v životě. Cestovatelské, ale i životní zkušenosti Ing. Hynka Bulíře, které zazněly v rámci čtvrteční přednášky, jsou toho zářným příkladem.

Fotografie z akce si můžete prohlédnout zde.


*********************************************************************

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NAUČNÉ STEZKY
"PO STOPÁCH KAROLINY SVĚTLÉ"


Otevření stezky Karoliny SvětléV sobotu 7. června 2014 proběhlo ve Světlé pod Ještědem dlouho očekávané slavnostní otevření naučné stezky "Po stopách Karoliny Světlé". Organizátoři akce, Občanské sdružení Stopy v krajině ve spolupráci se Sdružením rodáků a přátel kraje Karoliny Světlé a obcí Světlá pod Ještědem, připřavilo pro tuto příležitost pestrý kulturní program pro velké, ale i malé návštěvníky akce, oslavující významnou osobnost kraje pod Ještědem, Karolinu Světlou. 

Fotografie z otevření naučné stezky si můžete prohlédnout zde.

*********************************************************************

III. PODJEŠTĚDSKÁ MUZEJNÍ NOC 2014
ANEB      "O POKLAD ŘÍDÍCÍHO UČITELE VÁCLAVA HAVLA
"

Podještědská muzejní noc 2014Pátek 6. června 2014 patřil všem zájemcům o netradiční pojetí českodubské historie a muzejních expozic, ale také těm, kteří si přišli společně s námi užít příjemný podvečer v prostředí historické kavárny, ve kterou se v doprovodu hudby Marie Červové proměnila slavnostní hala Podještědského muzea.
Aktivním spolutvůrcem letošní muzejní noci byli i sami návštěvníci, kteří se formou zábavně-vědomostní soutěže "O poklad řídícího učitele Václava Havla" vydali po stopách času zpět do roku 1914, kdy byla v Českém Dubu uspořádána velkolepá národopisná výstava, stojící na počátku historie zdejšího muzea. Průvodcem na cestě časem jim nebyl nikdo jiný než sám pan řídící učitel a první ředitel českodubského muzea, Václav Havel, provázený asistentkou Karolínou a tajemnou postavou Klíčníka, pověstného ducha a strážce muzejní budovy. Cestou časem zpátky k současnosti měli návštěvníci možnost potkat i některé další významné osobnosti regionu - Karla Holuba, jednoho z iniciátorů myšlenky na založení českodubského muzea, Marii Stejskalovou, zakladatelku podještědského folklórního souboru Horačky, Petra Dillingera, významného českého malíře a grafika pocházejícího z Českého Dubu, či nezapomenutelného Tomáše Edela, někdejšího ředitele Podještědského muzea a objevitele ztracené johanitské komendy.

Součástí muzejní noci bylo i otevření aktuální výstavy, připravené k připomínce počátků muzejnictví v Českém Dubu, a jako již tradičně také tematicky zaměřená výtvarná dílna pro nejmenší návštěvníky a příznivce muzea.
Všem, kteří neváhali vyrazit na tradiční "netradiční návštěvu" Podještědského muzea, velice děkujeme za přízeň. Obrovský dík pak náleží zejména všem statečným soutěžícím, kteří se uvolili vstoupit společně s námi do děje a stát se prostředníky obou zúčastněných stran. Bez nich by myšlenka III. Podještědské muzejní noci, bořící bariéry mezi domněle mrtvým světem historie a živou současností, zůstala nenaplněna. Děkujeme.
A naše po
děkování samozřejmě patří též všem, kteří nám pomohli barvitě rozehrát obrazy z českodubské historie - našim "historickým postavám" Marcele Famfulové alias Marii Stejskalové, Janu Reslovi alias Karlu Holubovi, Janu Gollovi alias Petru Dillingerovi, Jiřímu Šrýtrovi alias Tomáši Edelovi, Martinu Hessovi alias Václavu Havlovi, Karolíně Kracíkové alias asistentce Václava Havla Karolíně a "Béďovi" alias tajemnému muzejnímu Klíčníkovi, stejně tak jako Marii Červové, která svým hudebním doprovodem vykouzlila v naší historické kavárně úžasnou a jedinečnou atmosféru. A velký dík samozřejmě patří i všem ostatním, kteří stáli v pozadí příprav i realizace celé akce.

Fotografie z Muzejní noci si můžete prohlédnout zde.
 
 
*********************************************************************

OTEVŘENÍ VÝSTAVY "100 LET MUZEJNICTVÍ
V ČESKÉM DUBU"


Výstava Součástí III. Podještědské muzejní noci 6. června 2014 bylo mj. i otevření nové výstavy, připravené u příležitosti 100. výročí počátků muzejnictví v Českém Dubu. Na počátku byla velká historicko-národopisná výstava uspořádaná v červenci roku 1914 skupinou přátel v čele s učitelem Václavem Havlem, která se měla stát východiskem pro založení vlastivědného muzea v Českém Dubu. Naplnění této bohulibé myšlenky bohužel zabránila první světová válka a muzeum si na své oficiální založení muselo počkat až do roku 1919.  
Aktuálně připravená výstava si neklade za cíl zmapovat národopisné bohatství oblasti Podještědí, nýbrž hlavně připomenout důležitost uvedeného počinu, který měl pro vývoj a novodobé dějiny Českodubska zcela zásadní význam. Kromě seznámení s historií vzniku a nejdůležitějšími mezníky existence českodubského muzea mají návštěvníci výstavy zároveň možnost vidět mnohé z předmětů ze sbírek Podještědského muzea, které byly po dlouhá desetiletí uzavřeny ve veřejnosti nepřístupných depozitářích.


Fotografie z vernisáže výstavy "100 let muzejnictví ..." si můžete prohlédnout zde. 
 
*********************************************************************

VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DĚTI - MUZEJNÍ NOC 2014

Ani v roce 2014 nezapomněla Podještědská muzejní noc na malé příznivce českodubského muzea. Po nedávném úspěšném dětském dni dostaly děti další příležitost k návratu, tentokráte na výtvarnou dílnu, ve které mohly pod odborným vedením Jany Koštejnové vytvářet vlastnoručně zdobené rámečky na fotografie. Děti byly moc šikovné  a výtvarná dílka, která v průběhu večera vznikala, byla rozmanitá, velmi nápaditá a velice krásná.

 

 

*********************************************************************

DĚTSKÝ DEN 2014 V PODJEŠTĚDSKÉM MUZEU

V páteční odpoledne 30. května 2014 patřilo Podještědské muzeum dětem, které měly příležitost oslavit v areálu muzea blížící se Den dětí.  Oslavy, které probíhaly jak jinak než hrou, po níž následovala zasloužená odměna, byly jako obvykle velkolepé. Sokol Český Dub, který je tradičním a osvědčeným organizátorem dětských dnů v Českém Dubu, opětovně připravil množství známých i neznámých her a soutěžních disciplin pro malé i velké. Kromě obvyklých sportovně dovednostních soutěží si děti mohly vyzkoušet např. střelbu na terč z cvičné laserové biatlonové zbraně nebo se pokusit pokořit kuželky v historickém muzejním kuželníku. K dovršení zážitků krásného dne nechybělo ani tradiční vystoupení českodubského loutkového souboru, tentokráte v doprovodu plyšových medvídků a babky Chňapky, ani oblíbené malování na obličej, kterým se pod rukama šikovných malířek měnily tvářičky přicháízejících dítek k nepoznání. A na své si přišli také milovníci skákacího hradu, stejně jako ti, kteří dají přednost chutně upečeným buřtíkům. Zkrátka oslava dne dětí, jak se patří.
Jménem pořadatele, Podještědského muzea a knihovny, bychom rádi poděkovali organizátorovi akce, Sokolu Český Dub a všem jeho zúčastněným členům, za perfektně odvedenou práci. Za vydatnou pomoc a spolupráci při přípravách velice děkujeme též starostovi města a pracovníkům Technických služeb, kteří nám pomohli vytvořit pro dětský den odpovídající zázemí. Jedinou výtku pátečního odpoledne si zaslouží tak trochu škodolibé počasí, které se pokusilo překazit dětem oslavu jejich velkého dne deštěm. Poděkování tedy patří i všem, kteří se nenechali odradit chvílemi usilovně plačící oblohy a přišli si se svými malými oslavenci do Podještědského muzea Den dětí náležitě užít.Odměnou za chvíli přestátého deště bylo modravé nebe a zbytek již ničím nerušeného krásného odpoledne.
 
 
*********************************************************************

KONCERT PĚVECKÉHO SBORU ZNIČEHONIC


V sobotu 24. května 2014 proběhl v Podještědském muzeu koncert libereckého pěveckého sboru Zničehonic, vedeného sbormistrem Jaroslavem Koutským. V podání smíšeného sboru zazněly skladby historické, zejm. renesanční, africké a americké písně lidové, a v neposlední řadě také skladby jazzové. Jako bombónek pro diváky zaznělo několik k tomuto účelu speciálně upravených písní z osmerých úst mužského oktetu v doprovodu kontrabasisty Vladislava Dlaska. Hudební podvečer se sborem Zničehonic, provázený průvodním slovem Jaroslava Koutského, proběhl ve velmi příjemném duchu a byl prodchnut pozitivní náladou a laskavým humorem. Přestože byla návštěvnická účast kvůli konkurujícímu významnému sportovnímu utkání oproti jiným obdobným akcím slabší, ti, kdo do Podještědského muzea dorazili, svého rozhodnutí určitě nelitovali. Za krásný podvečer děkujeme všem zúčastněným, a to na jevišti i v hledišti. 
 

Fotografie z koncertu Zničehonic si můžete prohlédnout zde. 

 
*********************************************************************

 

BESEDA Z CYKLU "SETKÁNÍ S ABSOLVENTEM ZŠ ČESKÝ DUB" 

Mgr. ONDŘEJ RYBÁŘ - BESEDA NA TÉMA:

OLYMPIÁDA "SOČI 2014" Z POHLEDU TRENÉRA

BIATLONOVÉ REPREZENTACE

 

V pátek 9. května 2014 ožilo Podještědské muzeum netradičně sportovní tematikou. Za přítomnosti rekordního počtu návštěvníků se uskutečnila třetí beseda z cyklu "Setkání s absolventem ZŠ Český Dub", pořádaného Podještědským muzeem a knihovnou ve spolupráci se Základní školou Český Dub. Tentokrát šlo o opravdu aktuální téma, hostem večera byl trenér úspěšných českých biatlonistů na XXII. zimních olympijských hrách v Soči 2014, trenér mužské biatlonové reprezentace ČR a osobní trenér biatlonistky Gabriely Soukalové, Mgr. Ondřej Rybář.

V rámci velmi příjemného a zajímavého vyprávění nejen o olympijském "bojišti", ale také o každodenním "cvičišti" sportovců a jejich trenéra, měli návštěvníci možnost mimo jiné osahat si pravou "ostrou" a vyzkoušet si cvičnou laserovou biatlonovou pušku, z níž si ti odvážnější mohli dokonce i vystřelit na laserový terč. A našli se tací, kteří se mohou pochlubit trefou "do černého". Někteří z přítomných si nakonec kromě velmi příjemného zážitku odnášeli domů na památku také pravý olympijský suvenýr.

Mgr. Rybářovi za jeho čas a krásné povídaní velice děkujeme a děkujeme též všem, kteří svou přítomností a svými dotazy pomohli spoluvytvořit nádhernou atmosféru pátečního večera.

 

Fotografie ze setkání s biatlonistou O. Rybářem si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

PIETNÍ AKT 8. KVĚTNA 2014 - DEN OSVOBOZENÍ

 

Ve čtvrtek 8. května 2014 si Český Dub slavnostně připomněl 69. výročí konce druhé světové války. Na pietním místě, u objektu kříže na rajském dvoře johanitské komendy, proběhlo tradiční uctění památky obětí druhé světové války.

Na úvod pietního aktu, po státní hymně v podání podještědského folklórního souboru Horačky, zazněl slavnostní projev starosty města PhDr. Jiřího Milera, Ph.D. a starostou českodubské obce sokolské, panem Liborem Škodou, byla připomenuta jména obětí z Českodubska. V rámci historického příspěvku Podještědského muzea připomněla Mgr. Helena Gollová událost z počátku roku 1945, kdy zdejším krajem procházel jeden z tzv. "pochodů smrti", do jehož smutného putování zasáhla nesmírná statečnost a obětavost občanů Českého a zejména Starého Dubu. Na památku jejich hrdinského činu byl přečten autentický děkovný dopis jednoho z přeživších členů uvedeného transportu vězňů deportovaných z Osvětimi, židovského operního pěvce Davida Grünfelda, ve světě později známého pod jménem David Garen (1915-1963). Uvedený dopis z dubna 1946 je uložen ve sbírkách Podještědského muzea. Závěrem slavnostního aktu zazněly modlitby a proslovy představitelů církví působících v Českém Dubu, biskupa královéhradecké diecéze a českodubského faráře Církve československé husitské Mgr. Pavla Pechance, a faráře římskokatolické církve R. D. Miroslava Maňáska. Pietní akt završilo slavnostní položení květin, po němž následovalo již tradiční hudebně taneční vystoupení folklórního souboru Horačky.

Všem, kteří si společně s námi přišli připomenout význam oslav Dne osvobození, velice děkujeme. 

 

Fotografie z Pietního aktu si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

KLAVÍRNÍ KONCERT JANA DUŠKA

 

V pátek 25. dubna 2014 se pod mistrovskými doteky rukou předního českého klavíristy a skladatele Jana Duška rozezvučely struny klavíru Podještědského muzea, jehož slavnostní halou zazněly více i méně známé skladby Johanna Sebastiana Bacha, Carla Philippa Emanuela Bacha a Wolfganga Amadea Mozarta. Spojení nepřekonatelných mistrů na poli vážné hudby a vynikajícího interpreta jejich skladeb zaručilo přítomným posluchačům hluboký hudební prožitek. 

 

 Fotografie z koncertu J. Duška si můžete prohlédnout zde.  

 

*********************************************************************
 

VERNISÁŽ VÝSTAVY

K 60. VÝROČÍ ÚMRTÍ PETRA DILLINGERA


V pátek 25. dubna 2014 proběhlo slavnostní otevření výstavy, uspořádané Podještědským muzeem u příležitosti 60. výročí úmrtí významného českého malíře a grafika první poloviny 20. století, slavného českodubského rodáka, Petra Dillingera. Zamyšlení nad dokonalostí a krásou světa viděného očima Petra Dillingera, umocněné hudebním zážitkem z klavírního koncertu Jana Duška, jehož součástí bylo slavnostní otevření výstavy, připravilo přítomným návštěvníkům zajisté příjemné zpestření pátečního večera.

 

Fotografie z vernisáže výstavy P. Dillingera si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************
 

VELIKONOČNÍ KONCERT 2014

 

V sobotu 12. dubna 2014 se sváteční atmosférou předvelikonočního času rozezněla kostelem sv. Ducha v Českém Dubu barokní skladba italského barokního skladatele Giovanni Battisty Pergolesiho "Stabat Mater", upravená pro soprán, alt a varhany. Jímavá Pergolesiho "Stabat Mater" (tradiční velikonoční motiv "Panny Marie Bolestné", oplakávající smrt Ukřižovaného Krista), vrcholné dílo sepsané na smrtelném loži skladatele, kterému bylo na pozemském světě vymezeno pouhých 27 let, zazněla v podání zpěvačky Národního divadla v Praze Naděždy Novotné (soprán), Dagmar Čemusové (alt) a Marie Červové (varhany).

 

Fotografie z  koncertu Stabat Mater si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

PŘEDNÁŠKA Z CYKLU "SETKÁNÍ S ABSOLVENTEM ZŠ ČESKÝ DUB"
Mgr. MICHAL HUMMEL - PŘEDNÁŠKA NA TÉMA

"PSYCHOLOGIE EXTRÉMNÍCH SITUACÍ"

 

Ve čtvrtek 20. února 2014 se v městské knihovně uskutečnil druhý z besedních podvečerů z cyklu "Setkání s absolventem ZŠ Český Dub", který je připravován Podještědským muzeem a knihovnou ve spolupráci se Základní školou Český Dub. V budově své někdejší základní školy zavzpomínal a o své zajímavé profesi, okořeněné dlouholetými zkušenostmi armádního psychologa působícího v zahraničních vojenských operacích v Kosovu, Iráku a Afgánistánu, pohovořil psycholog Mgr. Michal Hummel.

V rámci připravené prezentace na téma "Psychologie extrémních situací" i následné velmi živé besedy zaznělo mnoho zajímavého a podnětného, a to nejen pro vyznavače válečných dobrodružství.

Přestože téma večera bylo samo o sobě velice vážné a na mnoha místech naší planety bohužel stále aktuální, bylo povídání Mgr. Hummela nejen zajímavé, ale i velmi příjemné. Naše poděkování za tento podvečer náleží i tentokráte nejen přítomnému hostu, Mgr. Michalu Hummelovi, ale též všem, kteří se na setkání s ním a s jeho zajímavým tématem vypravili. Děkujeme a těšíme se na příští společnou příležitost setkat se s další významnou a zajímavou osobností, vzešlou z prostředí Českého Dubu.    

                                               

Fotografie z besedy s Mgr. Michalem Hummlem si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ "MILUJTE MĚ, PROSÍM"

 

Pro českodubské divadelní příznivce přichystalo Podještědské muzeum a knihovna v Českém Dubu, za laskavé spolupráce Divadelního spolku Vojan, na sobotu 8. února 2014 uvedení divadelní hry "Milujte mě, prosím", která je variací na libreto Michaela Hastingse a hudbu Michaela Nymana k opeře Man and boy: Dada.

Představení "Milujte mě, prosím", z pera a v režii Elišky Říhové, provázené hudbou Jana Leschingera, bylo nastudováno v rámci spolupráce libereckých gymnaziálních studentů s Divadlem F. X. Šaldy v Liberci a bylo úspěšně uváděno na scénách Malého divadla v Liberci a Činoherního klubu v Praze. Českodubští diváci měli možnost vidět představení v jeho derniéře. V hlavních rolích shlédli Leoše Kopeckého, Vojtěcha Houžvičku a Barboru Nejedlou.

Za možnost realizovat představení hostujícího souboru v českodubském domácím prostředí Podještědské muzeum a knihovna v Českém Dubu velice děkuje Divadelnímu spolku Vojan, který pro tento účel poskytl své divadelní prostory. Náš speciální dík náleží zejména manželům Pechancovým, kteří společně s námi podíleli na přípravách představení a za technickou pomoc v "nouzi", kdy se technika spřáhla proti pořadatelům, velice děkujeme též pánům Ondřeji Filovi a Petru Prokopovi. Díky nim mohlo být představení odehráno "bez ztráty kytičky". Náš dík samozřejme patří i všem přítomným divákům.  


Fotografie z představení "Milujte mě, prosím" si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

"PODJEŠTĚDÍ V HITLEROVĚ TŘETÍ ŘÍŠI" -

PŘEDNÁŠKA PRO 9. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÝ DUB 

 

Na středu 22. ledna 2014 připravil zástupce Podještědského muzea a knihovny v Českém Dubu, pan Martin Hess, ve spolupráci s tamějším učitelem dějepisu, panem Vladimírem Chlupem, již tradiční přednášku pro 9. třídy základní školy, věnovanou regionální historické tematice "Podještědí v Hitlerově třetí říši". Přednášející se formou interaktivní obrazové prezentace provázené poutavým výkladem pokusil přiblížit žákům uvedené historické období v souvislostech zdejšího regionu. Přednáška je založena na písemných dokumentech a hmotných pramenech uložených ve sbírkách Podještědského muzea, uceleně zpracovaných v knize někdejšího ředitele českodubského muzea PhDr. Tomáše Edela "Podještědí v Hitlerově třetí říši. Kronika obyčejného života let 1938-1946.", vydané roku 2009.

 

Fotografie z přednášky pro ZŠ si můžete prohlédnout zde.


*********************************************************************

 

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT

PĚVECKÉHO SBORU CANZONETTA OSEČNÁ

 

Do nového roku 2014 vstoupilo Podještědské muzeum společně s Vámi dalším z koncertů, který pro všechny hudbymilovné návštěvníky připravil na sobotu 11. ledna 2014 komorní smíšený pěvecký sbor Canzonetta Osečná. Za hojné účasti posluchačů zazněly českodubskou muzejní halou písně a liturgické zpěvy vážící se k narození Krista a ke svátku Tří králů, kterým se završuje období křesťanských Vánoc. Osečenský hudební dar "tříkrálový", ani panující příjemná atmosféra nikoho z přítomných zajisté nezklamaly. Děkujeme za Vaši účast!

 

Fotografie z koncertu Canzonetty si můžete prohlédnout zde.


*********************************************************************

 

ČESKODUBSKÝ BETLÉM 2013


Stejně jako v letech minulých mohli i o letošních vánočních svátcích příznivci Českodubského betlému zavítat do kaple sv. Jana Křtitele johanitské komendy v Českém Dubu. Zdejší betlém, vznikající pod rukama trojice místních tvůrců, pana Jindřicha Součka, Jiřího Havelky a Jany Jáčové, je unikátní českodubskou raritou. Kromě jeho neobvyklých rozměrů je českodubská betlémská sestava zcela netradiční zejména svým pojetím. V duchu koncepce, kterou Českodubskému betlému vdechl jeho duchovní otec, někdejší ředitel Podještědského muzea PhDr. Tomáš Edel, se právě narozenému Ježíškovi přicházejí poklonit významné osobnosti spojené s historií, ale i s přítomností Českého Dubu. Kromě všeobecně známých postav, jakými jsou Karel IV., Josef II., Karolina Světlá, Bedřich Smetana, Petr Dillinger či svatá Zdislava z Lemberka, přicházejí k jesličkám i význačné postavy soudobého společenského života ve městě. Má-li návštěvník štěstí, může na místě spatřit některou z postav dokonce dvakrát, jednak v podobě řezbářsky mistrně opracovaného dřeva, jednak v podobě jeho „živé předlohy“. Českodubský betlém se každoročně rozrůstá o nové „dáráčky“, na jejichž vzniku má možnost podílet se svým výběrem i veřejnost.

 

Fotografie z návštěvy Českodubského betlému si můžete prohlédnout zde.


*********************************************************************

 

VERNISÁŽ VÝSTAVY MICHALA LAUDY


V pondělí 16. prosince 2013 byla v prostorách Městské knihovny Český Dub slavnostně zahájena výstava obrazů a grafických listů malíře Michala Laudy. Výstava prezentuje zejména autorovy práce motivicky věnované Českému Dubu a šířeji pojatému Podještědí, v němž autor v současné době žije a tvoří, ale i práce z dalších zajímavých českých lokalit. Osobité vidění světa očima Michala Laudy mají zájemci možnost shlédnout v otevíracích hodinách městské knihovny až do 17. ledna 2014.

 

Fotografie z vernisáže výstavy M. Laudy si můžete prohlédnout zde.


*********************************************************************

 

VÁNOČNÍ KONCERTY ŽÁKŮ ZUŠ ČESKÝ DUB


Ve středu 11. a ve čtvrtek 12. prosince 2013 rozezněla halu Podještědského muzea vystoupení žáků Základní umělecké školy Český Dub. Žáci a pedagogové ZUŠ touto formou opakovaně prezentují výsledky své dlouhodobé společné práce. Koncertní vystoupení nejmladších českodubských zpěváků a hudebníků takto každoročně potěší nejen rodinné příslušníky a přátele vystupujících, ale i ostatní hudební posluchače.
 

Fotografie z vánočního koncertu ZUŠ si můžete prohlédnout zde. 


*********************************************************************

 

ADVENTNÍ KONCERT PĚVECKÉHO SOUBORU ÚSVIT


V sobotu 7. prosince 2013 potěšil své českodubské publikum adventní koncert amatérského pěveckého souboru Úsvit, který se již po několik let stává neodmyslitelnou součástí předvánočního času v Českém Dubu. Koncert "Pojďme, všichni, do Betléma ..." přinesl svým posluchačům nejen krásný hudební zážitek, ale též vzácnou příležitost zastavit se alespoň na krátkou chvíli v každodenním shonu a zamyslit se nad skutečnými hodnotami nadcházejících Vánoc. Kdo vyrazil společně s pěveckým souborem Úsvit "do Betléma", svého vánočního světélka se určitě dočkal.

 

Fotografie z vánočního koncertu Úsvitu si můžete prohlédnout zde. 

 

*********************************************************************
 

MIKULÁŠSKÉ ČTENÍ V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ ČESKÝ DUB

 

V pátek 6. prosince 2013 proběhlo v prostorách Městské knihovny Český Dub Mikulášské čtení, které pro malé i odrostlejší příznivce pohádek a lidových tradic přichystalo Podještědské muzeum a knihovna ve spolupráci se Základní školou Český Dub.
Děti, které i přes nepříznivé počasí dorazily na páteční setkání s Mikulášem, určitě nelitovaly. Měly příležitost vyslechnout si dvě krásné vánoční pohádky, jednak v podání své o něco starší kolegyně Báry Růžičkové, která společně s paní učitelkou Mgr. Petrou Blahovcovou připravila kromě vánočního čtení též malý „divadelní“ vstup; druhá z pohádek zazněla z úst dobrého ducha českodubské knihovny, paní knihovnice Aleny Tvrzníkové. Kromě krásného poslechového zážitku děti využily možnosti vypomoci Ježíškovi s vánoční výzdobou vlastnoručně vyráběnými vánočními ozdobičkami. Vrcholným okamžikem podvečera se dle očekávání stal příchod Mikuláše v doprovodu anděla a čerta, kteří dle zápisů z „Knihy hříchů“ přidělovali dětem zaslouženou odměnu. Hodné děti dostaly za nějakou tu koledu nebo básničku sladkou odměnu a zlobivá dítka ... Ta čert mezi dětmi, které na Mikulášské čtení do českodubské knihovny dorazily, hledal marně.

Četlo se, poslouchalo, zpívalo, malovalo, ... V podvečer opouštěli předvánočně naladěnou knihovnu  s úsměvem na tváři nejen děti, ale i jejich doprovod. Všem, kteří se podíleli na velice příjemné atmosféře, která na Mikulášském čtení panovala, velice děkujeme.

 

Fotografie z Mikulášského čtení si můžete prohlédnout zde.


*********************************************************************
 

PŘEDNÁŠKA Z CYKLU "SETKÁNÍ S ABSOLVENTEM ZŠ ČESKÝ DUB"
doc. MIROSLAV VALEŠ, Ph.D. - CESTOPISNÁ PREZENTACE

O ŽIVOTĚ A JAZYCE JIHOAMERICKÝCH INDIÁNŮ ŠUÁR

 

V pátek 8. listopadu 2013 proběhla v městské knihovně první přednáška z cyklu "Setkání s absolventem ZŠ Český Dub", který pro Vás připravuje Podještědské muzeum a knihovna ve spolupráci se Základní školou Český Dub. Se svojí cestopisnou prezentací vystoupil zkušený lingvista a iberoamerikanista, doc. Miroslav Valeš, Ph.D., vedoucí katedry románských jazyků Přírodovědně-humanitní a pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci. Tématem večera byly životní podmínky a celková situace jihoamerického etnika Šuár, indiánů žijících v amazonských pralesích jihovýchodního Ekvádoru. Kromě velmi zajímavého, vážného i vtipného povídání na uvedené téma, byl součástí prezentace i bohatý obrazový materiál, pořízený doc. Valešem v rámci jeho opakovaných sociolingvistických výzkumů v domovském prostředí uvedených indiánů. Za příjemnou atmosféru večera děkujeme doc. Miroslavu Valešovi, Ph.D., i všem, kteří se na setkání s ním v páteční podvečer vypravili.
První přednášku z cyklu "Setkání s absolventem ZŠ Český Dub" máme úspěšně za sebou a na další, která se připravuje na jaro roku 2014, se již nyní velice těšíme a srdečně Vás k ní zveme. Věříme, že Vás setkávání s významnými a zajímavými osobnostmi, vzešlými z českodubského prostředí, zaujme a že si své příznivce rozhodně najde. Je velmi potěšující, že i menší město, jakým je Český Dub, má i v tomto ohledu rozhodně co nabídnout. Těšíme se na Vás!                       

          
Fotografie z besedy s doc. M. Valešem, Ph.D. si můžete prohlédnout zde.
 

*********************************************************************
 

PIETNÍ AKT 28. ŘÍJNA 2013 - 95. VÝROČÍ VZNIKU

SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU

 

Sváteční pondělí 28. října 2013 oslavilo Podještědské muzeum a knihovna spolu s občany města Českého Dubu u objektu kříže na rajském dvoře johanitské komendy. Pro tuto příležitost připravilo krátký historický exkurz do atmosféry říjnových událostí roku 1918 v Českém Dubu, tak, jak ji zachytila původní městská kronika sepsaná významným českodubským občanem a kronikářem Václavem Havlem. 

Pietní akt u příležitosti 95. výročí dne vzniku samostatného československého státu probíhal za velmi příjemné atmosféry a navíc byl podpořen i netradičně krásným říjnovým počasím. Po státní hymně v podání folklórního souboru Horačky zazněl slavnostní proslov starosty města, PhDr. Jiřího Milera, Ph. D., příspěvek k historii Mgr. Heleny Gollové a modlitba římskokatolického faráře R. D. Miroslava Maňáska, vše za symbolické čestné stráže zástupců českodubského Sokola. Po slavnostním položení květin vázaných v barvách československé trikolory následovalo hudebně taneční vystoupení folklórního souboru Horačky.  

Děkujeme všem, kteří přišli společně s námi oslavit Den vzniku samostatného československého státu a připomenout si význam této události, která by rozhodně neměla zůstat zapomenuta.           

                                          
Fotografie z Pietního aktu si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 

KONCERT HISTORICKÉ HUDBY SKUPINY ZANYKA
A KŘEST KNIHY SPISOVATELE JAROSLAVA ČEJKY

 

V sobotu 26. října 2013 proběhl v Podještědském muzeu literárně hudební podvečer vrcholící slavnostním křtem nejnovější knihy významného českého básníka a spisovatele Jaroslava Čejky, „Odcizená krajina“. V hudební části podvečera si diváci vyslechli několik krásných historických skladeb, zahraných na neobvyklé historické nástroje (šalmaj, niněra, flétny aj.), v podání hudebního tria Zanyka (Roman Klimt, Gabriela Fatková a Jakub Čejka j. h.). Následoval slavnostní křest uvedené knihy, které přišel popřát, kromě tří sudiček, také jeden z nejvýznamnějších českých soudobých básníků, Jiří Žáček. Závěrem podvečera proběhlo autorské čtení a autogramiáda Jaroslava Čejky. Program byl krásný, atmosféra příjemná. Děkujeme všem, kteří se na vydařené sobotní akci svojí přítomností podíleli.    

 

Fotografie z koncertu Zanyky si můžete prohlédnout zde.

*********************************************************************


BESEDA SE SPISOVATELEM M. KRATOCHVÍLEM

 

V pátek 25. října 2013 propůjčilo Podještědské muzeum své prostory společnosti Literapoint, která zde organizovala besedu se spisovatelem dětské literatury Milošem Kratochvílem. Beseda byla určena školní mládeži a v doprovodu učitelů se jí účastnilo několik ročníků Základní školy v Českém v Dubu.      


*********************************************************************                                                            
SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT 2013 

VYSTOUPENÍ PĚVECKÉHO SBORU JEŠTĚD
 

V sobotu 28. září 2013 se v kostele sv. Ducha v Českém Dubu konal další z tradičních Svatováclavských koncertů, které jsou v našem městě pořádány s velkým ohlasem již více než deset let. S myšlenkou zavedení této krásné českodubské kulturní tradice kdysi přišel někdejší ředitel Podještědského muzea, které bylo i tentokráte pořadatelem koncertu, PhDr. Tomáš Edel. 
Pozvání k vystoupení v letošním roce přijal významný liberecký smíšený pěvecký sbor Ještěd, vedený sbormistry paní Silvií Pálkovou a panem Ondřejem Útratou. Varhanní doprovod pěveckému sboru zajistila českodubská rodačka, varhanice a regenschori zdejšího kostela, paní Marie Červová. Kromě dvou prastarých sborových skladeb, tematicky věnovaných svátku sv. Václava (gregoriánský „Svatováclavský chorál“ a staročeský chorál „Radujme se vždy společně“), a varhanního sóla barokní skladby Ciaccona F-moll Johanna Pachelbela si posluchači koncertu vyslechli jednu z nejkrásnějších skladeb vážné hudby, Dvořákovu Mši D-Dur, zv. Lužanská. Koncert byl krásný, účast posluchačů vysoká. Všem zúčastněným velice děkujeme.     

 

Fotografie ze Svatováclavského koncertu si můžete prohlédnout zde.

 

*********************************************************************

 
KULTURNÍ BALÍČEK PODJEŠTĚDSKÉHO MUZEA
PRO LIBERECKÉ STUDENTY

 

V sobotu 28. září 2013 navštívili Český Dub studenti Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci, pro které Podještědské muzeum připravilo exkluzivní kulturní balíček. Studenti sestupovali za doprovodu pana průvodce do hlubin českodubské minulosti. Nahlédli do každodennosti textilních podnikatelů 2. poloviny 19. století (Franz von Schmitt a Konrád Blaschka), seznámili se s vlivem regionu na tvůrčí i osobní život spisovatelky Karolíny Světlé (mobiliář a písemné dokumenty Karolíny Světlé), „nasáli“ klima podještědské vesnice (rekonstrukce podještědské světnice a světelské rychty) a snažili se porozumět rituálům židovské kultury (vybavení modlitebny z 18. století). V půdních prostorách pak zhlédli expozici nábytku vrcholící pozdně gotickou skříní (cca z r. 1490) vyzdobenou šablonovou technikou. Poté, co se rozloučili s neorenesanční, secesně upravenou vilou muzea, se přesunuli do nedaleké johanitské komendy, kde vkročili do prostředí středověkého rytířsko-špitálního řádu a dozvěděli se mnohé nejen o samotných johanitech, ale též o manželském páru z přemyslovských časů krále Václava I.,  Havlovi z Lemberka a sv. Zdislavě, zakladatelích zdejší komendy, či o dobovém stavitelství (mj. románsko-gotický sál klenutý křížovými klenbami a románská polygonální kaple sv. Jana Křtitele). Českodubskou výpravu završili liberečtí studenti prohlídkou kostela sv. Ducha a účastí na Svatováclavském koncertu pěveckého sboru Ještěd, vedeného sbormistry Ondřejem Útratou a Silvií Pálkovou, doprovázeného hrou na varhany v podání Marie Červové. Studenti Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci tak ve spolupráci s Podještědským muzeem v Českém Dubu důstojně oslavili svátek sv. Václava - Den české státnosti.

 

Fotografie z akce pro SŠ si můžete prohlédnout zde.


*********************************************************************
 

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2013 V ČESKÉM DUBU
 

V sobotu 14. září 2013 v Českém Dubu úspěšně proběhl další z ročníků Dnů evropského dědictví, jejichž cílem je popularizace uměleckohistoricky cenných objektů, zejm. takových, které nebývají veřejnosti běžně přístupné. Pro letošní rok přichystalo Podještědské muzeum ve spolupráci s občanským sdružením Dubáci a za laskavé podpory vedení Domova Důchodců Český Dub a Římskokatolické farnosti–děkanství Český Dub několik komentovaných prohlídek vybraných historických objektů. Návštěvníci měli možnost, jako již tradičně, navštívit Podještědské muzeum včetně některých jeho běžně nepřístupných prostor, johanitskou komendu či kostel sv. Ducha a jeho turisticky velmi atraktivní věž, umožňující shlédnout na Český Dub z neobvyklé ptačí perspektivy. Novinkou pro letošní rok se stalo otevření objektu tzv. Schmittova zámku, dnešního Domova důchodců, jehož zpřístupnění návštěvníkům v rámci uvedené akce se setkalo s velice kladným ohlasem. Tematicky zaměřené prohlídky další z významných památek Českodubska, kostela sv. Jakuba v Letařovicích, završené podvečerním koncertem vážné hudby, se stejně jako v předchozích letech ujalo občanské sdružení Dubáci.

Podještědské muzeum, které je tradičním pořadatelem Dnů evropského dědictví v Českém Dubu, děkuje všem, kteří využili sobotního dne k malé historické procházce památkami města, které má po uměleckohistorické stránce rozhodně co nabídnout. Děkujeme a těšíme se na nějakou z dalších společně prožitých akcí.

 

Fotografie ze Dnů evropského dědictví si můžete prohlédnout zde. 


*********************************************************************

*********************************************************************


ARCHIVNÍ ZPRÁVY Z ČINNOSTI MUZEA

Autor textu: ředitelka Podještědského muzea a knihovny Bc. Hana Spěšná
 


Vážení občané a příznivci Podještědského muzea a knihovny,

máme za sebou I. Podještědskou muzejní noc. S potěšením musím konstatovat, že se akce mimořádně povedla. Přišlo přibližně 250 návštěvníků, kteří měli možnost vrátit se s námi do minulosti a osobně se setkat s Hermannem Blaschkou (Martin Hess), který je nejprve provedl po svém domě a v oživlé expozici Podještědského muzea návštěvníky seznámil např. s Karolinou Světlou (Dagmar Čemusová), tetou „horačkou“ (Jiří Šrýtr), nepřekonatelným panem ševcem (Miloslav Dvorský), Helenou Schmittovou (Karolína Kracíková) a přísnou paní učitelkou (Jana Koštejnová). Celý večer nás doprovázela hrou na klavír Marie Červová a plynulý průběh akce zajišťovali Alena Tvrzníková a Pavel Kydlíček. V muzeu byla také otevřena nová sezónní výstava „Čertova zeď“, kterou můžete v Podještědském muzeu shlédnout až do konce září 2012. Uvidíte Čertovu zeď na dobových fotografiích z konce 19. a počátku 20. století, dozvíte se zajímavé informace o záchraně této unikátní přírodní památky a o O. Fendrychovi, který se na záchraně jedinečného útvaru výrazně podílel. Mimořádně také vystavujeme unikátní část pokladu lužických brakteátů od Čertovy zdi (z přelomu 13. a 14. stol.). Z muzea odvedl návštěvníky kašpárek (Tomáš Porš a Václav Řídký) do johanitské komendy, kde čekal Divadelní soubor Vojan Český Dub. Najednou se návštěvníci ocitli v dávném středověku, v komendě je přivítal kníže Vladislav I. se svou chotí (Pavel Pechanec a Jana Pechancová) a Havel z Lemberka se svou chotí (Pavel Porš a Věra Dufková), kteří dokonce i zatančili za hudebního doprovodu žáků ZUŠ Český Dub (Zuzana Valešová, Lenka Moravcová, Kateřina Svobodová a Pavla Tichá) a pana Václava Zelenky. Všem zúčastněným tímto ještě jednou mnohokrát děkuji a už se těším opět za rok na II. Podještědskou muzejní noc.

Velký ohlas měl také Dětský den, který jsme pořádali společně s TJ Sokolem Český Dub. Přestože celý den opravdu vydatně pršelo, kolem 16. hodiny se najednou vyjasnilo a naše obavy byly pryč. Na děti čekal bohatý program: soutěže v nejrůznějších disciplínách, malování na obličej, které mělo opět velký úspěch, loutkové divadlo (pohádka „O Koblížkovi“, Loutkový soubor Ještěd), skákací hrad, diskotéka a občerstvení spojené s opékáním špekáčků. Opět děkuji všem zúčastněným v čele s panem Liborem Škodou, bez kterých by nebylo možné Dětský den pořádat. Odkaz na fotografie z obou akcí najdete na našich internetových stránkách www.muzeumceskydub.cz nebo www.knihovna.cdub.cz. Nakonec bych ráda poděkovala všem návštěvníkům, kteří se přišli podívat na I. Podještědskou muzejní noc a všem dětem, které přišly oslavit svůj den k nám do muzea. Taková návštěvnost a zájem o námi pořádané akce nás velice těší a dává nám elán do budoucna. Proto nás čeká další akce již 29. září 2012, tentokrát k výročí „500 let od udělení privilegií městu Dubu“. O programu Vás budeme brzy informovat. Přeji všem krásné léto a budu se těšit opět v muzeu nebo v knihovně nashledanou.