Byli jste při tom


KONCERT GUITAR ARTE TRIA "STOLETÍ XX."

 

V sobotu 25. března 2017 přivítalo Podještědské muzeum "Guitar Arte Trio", profesionální hudební těleso s velmi osobitým zvukem a mnohaletou koncertní praxí. Trojice kytaristů ve složení Jindřich Kaulfers, Ivan Šoltys a Stanislav Prokeš, vystoupila v českodubském muzeu již podruhé, tentokráte s programem věnovaným tvorbě 20. století. V průběhu večera zazněly překrásné melodie z pera českých i světových skladatelů, mezi nimiž nechyběla zvučná jména jako Jaroslav Ježek, Georg Gershwin či nezapomenutelní "Beatles". Kromě nich zazněla také řada slavných melodií, jejichž autoři zůstávají pro běžného posluchače neprávem neviditelní, nikoliv však jejich melodie. Podvečer strávený se strunami rozeznívanými šikovnými prsty tří výborných kytaristů se povedl a nálada v sále byla stejně slunečná, jako celé sobotní odpoledne.

 

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

 

*********************************************************************

 

PŘEDNÁŠKA PAVLA BULÍŘE O PETRU MUŽÁKOVI

 

Ve čtvrtek 9. března 2017 si Český Dub připomněl významnou osobnost pocházející z Podještědí, pražského učitele kreslení, krasopisu a hudby, manžela spisovatelky Karoliny Světlé - Petra Mužáka. Přednáška věnovaná Petru Mužákovi a jeho rodovým souvislostem, přednesená jedním z potomků Mužákova rodu, panem Pavlem Bulířem, byla uspořádána u příležitosti 125. výročí úmrtí Petra Mužáka (zemř. 8. 2. 1892) a byla symbolicky zařazena přesně na den 196. výročí Mužákova narození (nar. 9. 3. 1821).

Tradiční informace i zcela nové poznatky o souvislostech života a tvorby Petra Mužáka a spisovatelky Karoliny Světlé zazněly z úst dlouholetého badatele a znalce uvedeného tematu, který své poznatky předává zájemcům nejen na příležitostných tematických přednáškách, ale též jako příležitostný průvodce poutníků po stezce Karoliny Světlé ve Světlé pod Podještědem. V případě zájmu poznat zákoutí kraje Karoliny Světlé i detaily ze života spisovatelky má každý zájemce možnost se na pana Pavla Bulíře osobně obrátit.

 

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

 

*********************************************************************

 

"PODJEŠTĚDÍ V HITLEROVĚ TŘETÍ ŘÍŠI"

- PŘEDNÁŠKA PRO 9. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÝ DUB 

 

V rámci dlouhodobé spolupráce místní kulturně-historické instituce, Podještědského muzea a knihovny, se Základní školou Český Dub, proběhla v úterý 31. ledna 2017 tradiční přednáška pro 9. ročníky, zaměřená na významné regionální téma - "Podještědí v Hitlerově třetí říši".

Přednáška, realizovaná letos již poosmé v pořadí zástupcem Podještědského muzea a knihovny, panem Martinem Hessem, je připravena formou interaktivní obrazové prezentace, doplněné četnými ukázkami tematických předmětů z muzejních sbírek. Informačně vychází z písemných dokumentů a hmotných pramenů uložených ve sbírkách Podještědského muzea, které jako ucelené historické téma zpracoval někdejší ředitel českodubského muzea PhDr. Tomáš Edel ve své knize "Podještědí v Hitlerově třetí říši. Kronika obyčejného života let 1938-1946.".  Tato kniha, vydaná poprvé v roce 2009, byla vyprodána již krátce po jejím vydání, proto byla veřejnosti dlouho nedostupná. V roce 2015, u příležitosti 5. výročí úmrtí autora knihy PhDr. Tomáše Edela, spatřilo díky laskavé finanční podpoře několika regionálních subjektů světlo světa její druhé vydání, které si zájemci mohou zakoupit v prodejně Podještědského muzea a v Městské knihovně Český Dub.

Anotaci ke knize naleznete v sekci "Z nabídky muzejní prodejny ...".

Za finanční i morální podporu při vydání knihy děkujeme (v abecedním pořadí): ELECTROPOLI-GALVIA, s.r.o. Český Dub;   HPQ–Plast, s.r.o. Český Dub;  LUKOV Plast spol. s r. o.;  Marie Janečková - Drogerie, Český Dub;   Město Český Dub;  REAGRO spol. s r.o., Hoření Starý Dub.

 

*********************************************************************

 

KŘEST KNIHY "LIDOVÉ PÍSNĚ Z PODJEŠTĚDÍ"

VÁCLAVA HAVLA  (ed. A.Votruba, Nakl. PLOT 2016)

 

V polovině prosince roku 2016 se po více než 100 letech od jejího vzniku (1910) dočkala své první kompletní tištěné podoby vzácná sbírka podještědských lidových písní sebraných místním národopiscem, českodubským řídícím učitelem a zakladatelem zdejšího muzea Václavem Havlem. Pod názvem "Lidové písně z Podještědí" knihu edičně připravil a přílušnými komentáři opatřil folklorista Mgr. Adam Votruba, PhD., vydána byla v národopisné edici Fabula Nakladatelství PLOT.

Protože křest Havlovy knihy  "Lidové písně z Podještědí" snad ani nemohl proběhnout nikde jinde, než právě a jedině v Havlově českodubském muzeu, mohli být všichni místní i přespolní příznivci podještědského folklóru, lidových písní i osobnosti Václava Havla u toho. Slavnostní křest proběhl v pátek 13. ledna 2017 v Podještědském muzeu, které se stalo jejím kmotrem. Novorozenou knihu, Havlovu sbírku i okolnosti vedoucí k jejímu vydání na místě představili její editor Mgr. Adam Votruba, PhD. a za nakladatelství PLOT šéfredaktor Matěj Barták. Tímto oběma velice děkujeme nejen za uskutečnění křtu knihy v jejím domovském prostředí, ale též za výbornou spolupráci při vydání Havlovy sbírky, jejíž rukopisný originál je uchováván v archivu Podještědského muzea. 

A protože u křtu knihy podještědských lidových písní nemohl chybět ani zdejší folklórní soubor Horačky, dočkali se přítomní diváci kromě trochy teorie také poutavého uvedení několika lidových písní z Havlovy sbírky v praxi. Za povedený podvečer s Václavem Havlem tedy velice děkujeme i Horačkám, kterých se na podiu Podještědského muzea sešlo tolik, že se tam se všemi svými škrobenými suknicemi ani nevešly :-) 

 

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

Knihu je možné zakoupit v prodejně Podještědského muzea a v Městské knihovně.

 

*********************************************************************

 

VÁNOČNÍ NÁVŠTĚVA ČESKODUBSKÉHO BETLÉMU

 

Ani o letošních vánočních svátcích nechyběla možnost zavítat v Českém Dubu ke svatým jesličkám, instalovaným v rámci každoroční výstavy  betlému autorů Jiřího Havelky, Jindřicha Součka a Jany Jáčové v kapli sv. Jana Křtitele zdejší johanitské komendy.

Důvod vánoční návštěvy Českodubského betlému mohl být jakýkoliv, všichni návštěvníci byli vítáni, ať už přicházeli s úmyslem připomenout si a symbolicky se poklonit nově narozenému Spasiteli, pokochat se řezbovanou krásou a unikátností Českodubského betlému "osobností" nebo přicházeli třeba jen se zvědavostí, kterápak "osobnost" nově přibyla mezi Ježíškovy daráčky. Pro ty, kteří letos Českodubský betlém navštívit nestihli, můžeme prozradit, že kromě představitele dalšího z tradičních řemesel (řezníka) přibyla do svatého průvodu také jedna z největších osobností Českého Dubu,  významný rakousko-uherský textilní továrník a českodubský mecenáš, jehož velké jubileum (200 let od narození) připadlo právě na rok 2016 - Franz von Schmitt.

 

*********************************************************************

 

 

VÁNOČNÍ KONCERT PĚVECKÉHO SOUBORU ÚSVIT 

 

V předvánoční sobotu 17. prosince 2016 praskalo Podještědské muzeum ve švech. Důvodem byl v Českém Dubu velmi oblíbený vánoční koncert místního amatérského pěveckého souboru Úsvit při CČSH Český Dub, vedeného sbormistryní Kateřinou Šťastnou (Kotasovou). Ani letos se koncert neobešel bez tradičních překvapení, příjemného dojetí a samozřejmě ani bez velkého počtu krásných písní v podání desatera hlasů a duší naplněných pokorou a láskou nejen k hudbě.

 

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

 

*********************************************************************

 

VÁNOČNÍ KONCERTY ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

 

Ve středu 7. a ve čtvrtek 8. prosince 2016 zavítali do Podještědského muzea žáci Základní umělecké školy v Českém Dubu, aby i letos svými hudebními příspěvky zpříjemnili přítomným divákům předvánoční čas a současně se také pochlubili svými pokroky.  

 

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

 

*********************************************************************

 

MIKULÁŠSKÉ ČTENÍ 2016

 

V úterý 6. prosince 2016 se v městské knihovně sešli malí i větší českodubští čtenáři, zvědaví na v pořadí již čtvrté předvánočně laděné hudebně-literární představení, připravované k příležitosti Mikulášského čtení žákyněmi druhého stupně ZŠ Český Dub pod vedením paní učitelky Mgr. Petry Blahovcové. Po půvabném literárním příspěvku, pro letošní rok na téma knihy Evy Papouškové „Kosprd a Telecí“, následovala tradiční tvořivá dílnička, ze které kromě originálních pamětních záložek vyletělo z pod rukou šikovných dítek celé hejno nebeských andělíčků. Mezi papírové andílky následně přibyl i jeden pravý, který spolu se svatým Mikulášem a nezbytným čertem zavítal do knihovny v Českém Dubě nejen pochválit a pokárat, ale také odměnit malé čtenáře za jejich skutky, zaznamenané v Mikulášově Podještědské knize hříchů. Ani letos čert se svým pytlem na hříšné duše příliš nepochodil, českodubská dítka nakonec zůstala všechna a všechna odcházela do podvečerního města s rozzářenýma očima a mikulášskou nadílkou.

 

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

 

*********************************************************************

KONCERT SMÍŠENÉHO PĚVECKÉHO SBORU ZNIČEHONIC,

ŽENSKÉHO SBORU DIVOŽENKY A MUŽSKÉHO SBORU JEKTET

 

V pátek 25. listopadu 2016 přinesl do Podještědského muzea více než hodinu hudební radosti pěvecký smíšený sbor "ZNIČEHONIC", vedený "nezbedným" sbormistrem panem Jaroslavem Koutským. V rámci koncertu smíšených hlasů vystoupila též ženská sekce sboru "DIVOŽENKY" a mužská sekce "JEKTET", obojí tvrzené basou kontrabasisty  Vladislava Dlaska. Program byl pestrý, zaznělo mnoho krásných písní tradičních i exotických, historických i současných, milostných i pijáckých, původem z širého světa i z Podještědí, ve znění původních jazyků, v překladech i v autorských textážích. Na zdraví a na radost ze života byla v duchu stejnojmenné skladby závěrem pozvednuta i "Plná číš". 

Tak na zdraví a dobrou náladu nás všech!

 

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

 

 

*********************************************************************

 

PŘEDNÁŠKA Mgr. JAROSLAVA HORÁČKA

"NEPRÁVEM OPOMÍJENÝ ČESKODUBSKÝ RODÁK F.X.BENEŠ"

 

Prostřednictvím přednášky Mgr. Jaroslava Horáčka měli ve čtvrtek 10. listopadu 2016 obyvatelé a příznivci Českodubska příležitost seznámit se s významným českodubským rodákem, historikem a památkářem Františkem Xaverem Benešem. Tato neprávem opomíjená osobnost, narozená v areálu "Starého zámku" v Českém Dubu, se velkou měrou zasloužila o rozvoj památkové péče v Čechách, resp. v tehdejším Rakousko-Uhersku, a to nikoliv pouze v rámci dobové teorie, ale především svými činy v praxi. František Xaver Beneš, na Českodubsku téměř neznámý, proslul zejména záchranou unikátního cisterciáckého kláštera s kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci či chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře. Bez Benešova přičinění a zásluh by se dnešní Kutnohorsko již patrně nemohlo chlubit svými architektonickými skvosty, řazenými díky svému významu mezi nejvýznamější památky světa.

Od narození F. X. Beneše, narozeného roku 1816 (v literatuře je někdy mylně udáván rok 1820), uplynulo letos v srpnu rovných 200 let.

 

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

 

Kromě zájemců o historii přilákala přednáška v muzeu také jednoho velmi netradičního návštěvníka, který po vstupu do muzea přivodil úsměv na tvářích všech přítomných :-).  

 

Fotografii nejkurióznějšího návštěvníka přednášky si můžete prohlédnout ZDE.

 

*********************************************************************

 

VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ HANY VALEŠOVÉ

 

Ve středu 9. listopadu 2016 se Městská knihovna v Českém Dubu rozzářila pestrými barvami krajiny duše výtvarnice Hany Valešové. Během vernisáže si přišli na své nejen milovníci výtvarného umění, ale i krásné klavírní hudby v podání Viléma Valkouna a dvou žákyň ZUŠ Český Dub, Kristýny Hlubučkové a Elišky Prokopové. Lahodnou tečkou na závěr byl slavnostní přípitek a domácí pohoštění paní Hany Valešové. 

 

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

 

*********************************************************************

 

PIETNÍ AKT - 28. ŘÍJNA 2016
VÝROČÍ VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU

A POŽEHNÁNÍ VLAJKY MĚSTA ČESKÝ DUB

 

O státním svátku 28. října 2016 si českodubští občané připomněli tradičním Pietním aktem, pořádaným na Rajském dvoře Johanitské komendy, 98. výročí vzniku samostatné československé republiky. U příležitosti tohoto vzpomínkového setkání  občanů zazněly slavnostní projevy starosty města a zástupců církve a Podještědského muzea a knihovny, p. o., které byly proloženy hudebním a tanečním doprovodem podještědského folklórního souboru Horačky.

Tradiční podobu pietního aktu letos symbolicky obohatilo žehnání vlajky Města Český Dub, která byla našemu městu slavnostně udělena předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Janem Hamáčkem 22. června letošního roku. Udělení vlajky je pro každou obec velmi významným aktem - nabytím symbolu,  který se stává nedílnou součástí jeho historie. Pro představení vlajky českodubské veřejnosti a její slavnostní požehnání byl proto symbolicky vybrán právě 28. říjen. 

 

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

 

*********************************************************************

 

KOMPONOVANÝ POŘAD "V HUDBĚ ŽIVOT ČECHŮ",

O ŽIVOTĚ A DÍLE BEDŘICHA SMETANY

 

V pátek 21. října 2016 zavítal do Českého Dubu hudební skladatel Bedřich Smetana, a to prostřednictvím komponovaného pořadu "V hudbě život Čechů" účinkujících Dagmar Čemusové a Viléma Valkouna. Bedřich Smetana, který v letech 1859 a 1860 krátkodobě pobýval a také koncertoval v Českém Dubu, byl divákům v koncertním sále Podještědského muzea představen nejen jako významná osobnost české hudby, ale též jako člověk "z masa a kostí", člověk skutečného života plného radosti i strastí.  O jeho osudu a tvorbě velmi barvitě povyprávěli a početnými hudebními ukázkami své vyprávění doprovodili Vilém Valkoun hrou na klavír a Dagmar Čemusová zpěvem.

 

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

 

*********************************************************************

 

PŘEDNÁŠKA MUDr. ZDEŇKA JODASE

"ČESKODUBŠTÍ SCHMITTOVÉ A BLASCHKOVÉ"

 

V pátek 14. října 2016 proběhla v Podještědském muzeu přednáška MUDr. Zdeňka Jodase, kterou byla zakončena série akcí pořádaných u příležitosti 200. výročí narození významné českodubské osobnosti textilního továrníka Franze von Schmitta.

Přítomní návštěvníci měli výjimečnou příležitost nahlédnout do soukromé historie dvou významných českodubských rodin, Schmittů a Blaschků, s jejichž nevšedními životními osudy a genealogickými souvislostmi, prezentovanými za pomoci velkého množství známého i doposud neznámého archivního materiálu, seznámil všechny přítomné významný regionální historik MUDr. Zdeněk Jodas, který se uvedenou tematikou již několik let aktivně zabývá. Přínosem páteční besedy nebylo pouze ucelené a velmi poutavé vypravění o nejzajímavějších faktech ze života vybraných členů obou významných rodin, ale také zveřejnění několika nesmírně překvapivých poznatků, které vepsaly do schmittovské tematiky velký otazník, vybízející k hledání chybějících odpovědí na nové otázky z českodubské minulosti. 

Po skončení besedy měli návštěvníci možnost naposledy zhlédnout výstavu instalovanou původně v českodubské knihovně (10. září - 7. října 2016), pro potřeby "schmittovské" besedy v Podještědském muzeu tematicky inovovanou, shrnující nejvýznamnější kapitoly ze soukromí i z profesní činnosti Franze von Schmitta. 

 

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

 

*********************************************************************

 

BESEDA SE SPISOVATELI  M. PITREM A  P. VOKÁČEM

A KŘEST NOVÉ KNIHY "KAREL IV."

 

Ve čtvrtek 6. října 2016 proběhla v českodubské knihovně tematická beseda a slavnostní křest knihy pro děti "Karel IV." spisovatelů Martina Pitra, Petra Vokáče a ilustrátora Antonína Šplíchala.

Veleváženým kmotrem nové knihy z oblíbené komiksové řady "Obrázkové čtení" se stal sám český král a římský císař Karel IV., a to společně se třemi vylosovanými šťastlivci z řad přítomných dětí, kteří za své znalosti z období karlovské éry získaly do své domácí knihovničky knížku i s podpisy a věnováním obou přítomných autorů.

Tak jako Karel IV. se svými významnými družiníky poklepal v roce 1357 na základní kámen Karlova mostu, poklepal symbolicky kladívkem také na nově představenou knížku, které společně s trojicí dětských kmotrů popřál šťastnou budoucnost a mnoho spokojených čtenářů.

Děti, které nebyly vylosovány a odměněny knížkou, si mohly nový titul na místě zakoupit, případně si budou moci knížku vypůjčit v městské knihovně, kde pro ně bude připravena. 

 

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

 

*********************************************************************

 

DEN ARCHITEKTURY 2016, TENTOKRÁTE NA TÉMA:

"ČESKÝ DUB TEXTILNÍ A TEXTILNICKÝ "

 

V sobotu 1. října 2016 se Podještědské muzeum podílelo na realizaci třetího ročníku českodubských Dnů architektury, zaměřených na letos pro Český Dub aktuální "textilnické" téma.  Pod vedením hlavního pořadatele akce Mgr. Jaroslava Horáčka se návštěvníci provázení krojovanými Horačkami v autentických textiliích nejprve prošli městem, aby si prohlédli architektonické památky spojené s významnou osobností Českodubska - textilním průmyslníkem Franzem von Schmitt, jehož 200. výročí narození si město v letošním roce připomíná.

Závěr architektonicko-historické procházky Českým Dubem náležel návštěvě tematické výstavy, připravené pro návštěvníky Dne architektury Podještědským muzeem. Na výstavě měli všichni zájemci možnost nahlédnout pod pokličku muzejních depozitářů, skrývajících řadu historických, uměleckohistorických i technických "pokladů", spojených se světově proslulou "českodubskou" textilní firmou Fr. Schmitt.

 

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

 

*********************************************************************

 

SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT 2016

 

U příležitosti svátku sv. Václava ožila ve středu 28. září 2016 v kostele sv. Ducha v Českém Dubu krása české i světové hudební historie. Příčinou překrásné atmosféry svátečního podvečera byl velmi vydařený koncert středověké hudby v podání vokálně-instrumentálního souboru historických nástrojů Karmína, který pobavil, potěšil a rozehřál duše (a tanečními rytmy středověku i těla) přítomných posluchačů - příznivců souboru Karmína, krásné hudby i českodubské tradice "svatováclavských koncertů", které v našem městě k uvedenému datu již několik let neodmyslitelně patří.

 

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

 

*********************************************************************

 

SETKÁNÍ U PIETNÍ BRÁNY doc. J. E. DVOŘÁKA

A PROHLÍDKA PAMĚTIHODNOSTÍ HŘBITOVA

 

Sváteční odpoledne středy 28. září 2016 náleželo slavnostnímu setkání u Pietní brány, připravenému Městem Český Dub spolu se zástupci obou "českodubských" církví při příležitosti dokončení nově založené rozptylové loučky městského hřbitova. Po slavnostním odhalení a vysvěcení nově instalovaného dubového monumentu Pietní brány doc. akad. mal. Jaroslava Eduarda Dvořáka, který své nejnovější českodubské dílo veřejnosti osobně představil, následovala komentovaná prohlídka pamětihodností českodubského hřbitova v doprovodu památkáře a historika umění Mgr. Jaroslava Horáčka. Přítomní tak měli možnost poznat místo posledního odpočinku svých bližních také jako místo velmi zajímavé a významné i po stránce umělecké a historické.

 

Fotografie ze Setkání u Pietní brány naleznete ZDE.

Fotografie z prohlídky pamětihodností hřbitova naleznete ZDE.

 

*********************************************************************

 

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2016

 

V sobotu 10. září 2016 proběhly v Českém Dubu další z návštěvnicky oblíbených Dnů evropského dědictví, při kterých se jednou do roka otevírají dveře památek veřejnosti běžně nepřístupných. V letošním roce měli zájemci o historii a památky Českodubska možnost navštívit kromě tradičních prohlídek expozice Podještědského muzea a Johanitské komendy také historické interiéry Blaschkovy vily, Schmittův zámek a mohli se pokochat pohledem na prosluněné město z věže děkanského kostela Seslání sv. Ducha, vše v doprovodu historických komentářů doložených množstvím archivních materiálů a fotografií z archivu Podještědského muzea.

V rámci Dnů evropského dědictví byla výstavou v městské knihovně připomenuta také významná českodubská osobnost - textilní továrník a mecenáš Českodubska Franz von Schmitt, od jehož narození letos uplynulo rovných 200. let.

 

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

 

*********************************************************************

 

VERNISÁŽ VÝSTAVY

"VZPOMÍNKY NA TS ELÉV ČESKÝ DUB"

 

V pátek 2. září 2016 byla v Podještědském muzeu slavnostně zahájena výstava "Vzpomínky na TS Elév Český Dub", připomínající 28 let činnosti českodubského tanečního souboru Elév, vedeného paní Helenou Kaulfussovou.

Na doby provázené tanečními melodiemi a tancem všeho druhu, na hodiny příprav, tréninků a soustředění, ale také na minuty slávy na nespočetných soutěžích a vystoupeních, přišla společně s Helenou Kaulfussovou zavzpomínat celá řada bývalých členů souboru a spolu s nimi i mnoho těch, kteří dlouholetou činnost úspěšného českodubského tanečního souboru  "pouze" zvenčí sledovali nebo slovem, skutkem či finančně dokonce podporovali. Poděkování Heleně Kaulfussové zaznělo nejen z úst jejích bývalých tanečních svěřenců, ale také dvou přítomných starostů města, kteří Heleně Kaulfussové za 28 let prožitých ve prospěch českodubských dětí poděkovali vřelým slovem a krásnou květinou.

 

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

 

*********************************************************************

 

FESTIVAL "DVOŘÁKŮV TURNOV A SYCHROV"

V ČESKÉM DUBU

 

V neděli 12. června 2016 hostoval v Podještědském muzeu hudební festival "Dvořákův Turnov a Sychrov" (61. ročník). S koncertem "Antonín Dvořák a další čeští a světoví autoři" vystoupily pěvkyně Eva Lédlová (soprán) a Dagmar Čemusová (alt) a společně s nimi klavírista Bohuslav Lédl. Posluchači měli možnost vyslechnout nejen překrásné árie z Dvořákových oper, ale také skladby Bedřicha Smetany, Viléma Blodka či Jaroslava Ježka. Za zařazení Českého Dubu do festivalového "turné", stejně tak jako za překrásný koncert, velice děkujeme. 

 

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

 

*********************************************************************

 

ZÁVĚREČNÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ ČESKÝ DUB

 

Ve středu 8. června 2016 se v Podještědském muzeu konal tradiční koncert žáků ZUŠ Český Dub, kteří přítomnému publiku představili své letošní hudební pokroky. Ve slavnostní hale muzea se rozloučili se školním rokem krásně a důstojně, společně se svými "přáteli" - hudebními nástroji, které zajisté nezůstanou opuštěny ani v průběhu zasloužených prázdnin.

 

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

 

 

*********************************************************************

 

DĚTSKÝ DEN 2016

 

V pátek 3. června 2016 měly všechny českodubské děti opět po roce příležitost oslavit svůj tradiční Dětský den v Podještědském muzeu. Mnoho atrakcí, soutěží i odměn pro ně letos připravili Hasiči (a hasičky) Český Dub.

Malé i větší děti se zdárně utkaly s disciplínami věnovanými šikovnosti těla i rukou, dozvěděly se mnoho zajímavého z práce záchranných složek a užily si i svého oblíbeného skákacího hradu či malování na obličej. Za své úsilí při zdolávání soutěžních disciplín byly odměněny sladkou odměnou, opečeným buřtíkem, ale i účastnickou pamětní medailí. Odměnou za účast téměř 180 soutěžících bylo kromě výborné nálady také krásné počasí, které si plánovanou spršku nad Českým Dubem nakonec rozmyslelo :-). 

Všem zúčastněným na straně "oslavenců" a samozřejmě také všem pořadatelům ze SDH Český Dub velice děkujeme! 

 

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

 

*********************************************************************

 

V. PODJEŠTĚDSKÁ MUZEJNÍ NOC 2016

ANEB "NÁVRAT KARLA IV. DO ČESKÉHO DUBU"

 

V páteční podvečer 27. května 2016 dorazila do Českého Dubu převzácná návštěva. Do johanitské komendy zavítal sám císař a král Karel IV., který ve zdejším slovutném klášteře johanitů strávil několik podzimních dnů v roce 1357. Symbolicky se tak po několika staletích navrátil do míst, která jeho kroky skutečně pamatují ...

Slavnostní připomínku nejvýznamnějšího panovníka českých dějin, který se osobně zapsal i do dějin Českodubska, si u příležitosti letošního Karlova velkého životního jubilea - 700. let od jeho narození - nenechalo ujít velké množství místních i "přespolních" návštěvníků V. Podještědské muzejní noci, která byla věnována právě osobnosti Karla IV. a jeho vztahu k dějinám našeho města. Přestože musel být původně připravený program muzejní noci na poslední chvíli pozměněn, čekal na přítomné diváky krásný a zážitkově pestrý tematický podvečer - v autentických prostorách středověké johanitské komendy bylo uvedeno "karlovské" představení, připravené speciálně pro tuto příležitost DS Vojan pod vedením Dagmar Čemusové, za laskavé spolupráce sdružení Villanella o. s. Součástí představení byla mimo jiné i velmi vtipně i poučně komentovaná přehlídka historických oděvů či ukázka dobových tanců v podání souboru historického tance La Villanella. Zájemci o historii měli možnost nahlédnout také do reálií života a doby Karla IV., včetně okolností jeho českodubské návštěvy, a to formou doprovodné výstavy instalované v kapli sv. Jana Křtitele johanitské komendy.

Jménem pořadatele V. Podještědské muzejní noci velice děkuji všem, kteří se na přípravách a realizaci celé akce podíleli. Poděkování patří zejména všem zúčastněným stálým i hostujícím členům DS Vojan, kteří ani pod tlakem nastalých velmi nestandardních okolností nezklamali příznivce tradičních českodubských muzejních nocí a ve smyslu devizy z názvu uvedené hry "Per aspera ad astra" ("Přes překážky ke hvězdám") připravili divákům krásný a netradiční zážitek. Nečekanou limitující překážku se jim podařilo nejen zdárně překonat, ale V. Podještědská muzejní noc se díky nim dokonce zařadila k nejúspěšnějším.

 

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

 

 

 

*********************************************************************

 

PIETNÍ AKT 8. KVĚTNA 2016 - DEN VÍTĚZSTVÍ

 

Prosluněné sváteční odpoledne 8. května 2016 přivítalo na rajském dvoře Johanitské komendy nejen velmi početné publikum, ale oproti předchozím letům i zajímavě rozšířený okruh vystupujících. K tradičním projevům starosty města a zástupců Podještědského muzea, římskokatolické církve a církve československé hustitské, doplněných rovněž již tradičním hudebním a tanečním vystoupením podještědského folklorního souboru Horačky, přibyla s připraveným pásmem tematických písní a básní také nejmladší generace - žáci Základní školy Český Dub v doprovodu svých učitelek. Milovníky techniky nepochybně potěšila také ukázka dvou vojenských veteránů  - ozbrojených motorek, připomínajících osvobozování zdejšího kraje Rudou armádou.

 

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

 

*********************************************************************

 

O ČESKÉ HISTORII S ŽÁKY ZŠ ČESKÝ DUB 

- DOBA KRÁLE VÁCLAVA I.

 

Ve čtvrtek 28. dubna 2016 představili žáci devátých tříd Základní školy v Českém Dubu veřejnosti výsledek svého školního projektu. Historické prostory českodubské komendy jim posloužily jako kulisa a současně i nástroj k představení doby krále Václava I., který založení zdejšího johanitského kláštera inicioval. Žáci přednesli své příspěvky na téma "johanité", "Žitavská stezka", "středověká architektura", "kamenické značky", "rytířské zápasy","masopustní radovánky" aj.  Středověkou atmosféru na místě doladilo i hudební vystoupení, zajištěné rovněž z řad šikovného žactva a učitelského sboru.

 

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

 

*********************************************************************

 

LITERÁRNĚ-HUDEBNÍ PODVEČER JIŘÍHO ŽÁČKA, JAROSLAVA ČEJKY A ZPĚVANDULÍ Z MIMONĚ

 

Autorský, literárně-hudební podvečer, který se v Podještědském muzeu uskutečnil v pátek 15. dubna 2016, velmi příjemně osvěžil přítomné návštěvníky krásným slovem i veselou písničkou, vše v duchu moudrých a vtipných textů nejčtenějšího českého básníka Jiřího Žáčka, kterého v rámci celého večera provázel jeho literární kolega a přítel, českodubský spisovatel Jaroslav Čejka. Milou společnost obou autorů doplnila zpívající jedenáctka půvabných "Zpěvandulí",  které se spolu s jedním velkým a dvěma malými, leč rovněž nesmírně šikovnými "Zpěvanduláky" velmi zdařile ujaly nejen očekávaného úkolu hudební interpretace, nýbrž i recitace nezaměnitelných "žáčkovin". Závěrem samozřejmě nechyběla ani autogramiáda obou literátů, kteří na paměť krásného českodubského podvečera vepsali svým malým i velkým příznivcům do přinesených i nově zakoupených knih svá věnování.

 

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

 

*********************************************************************

 

JARNÍ KONCERT PĚVECKÉHO SOUBORU ÚSVIT

 

V sobotu 2. dubna 2016 zazářilo v hale Podještědského muzea probouzející se slunko, vnášející do duší přítomných radost a naději. To vše v podání členek amatérského pěveckého souboru Úsvit působícího při CČSH Český Dub, vedeného sbormistryní Kateřinou Kotasovou. V jejich pestrém, tentokráte jarně laděném hudebním i doprovodném programu zaznělo mnoho krásného i poučného, známého i neznámého. Z pomyslného nebe na přítomné obecenstvo tentokráte nepadal blyštící se sníh, nýbrž barevné kvítí, symbolizující nadcházející období lásky a jarní naděje.   

 

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

 

*********************************************************************

 

BESEDA "O CESTĚ KE ZDRAVÍ"

 

V úterý 22. března 2016 přivítala Městská knihovna v Českém Dubu jaro besedou "O cestě ke zdraví", která se v našem městě uskutečnila díky laskavé spolupráci společnosti Natur Apatyka. Účastníci besedy měli možnost dozvědět se z povolaných úst nejen mnoho zajímavého o věcech týkajících se zdraví obecně, ale též řadu věcí o sobě samých. Kudy se vydat na cestu ke zdraví tedy známe, jestli se po ní vydáme, záleží již jen na nás. Všem poutníkům přejeme na jejich cestě hodně štěstí a zdaru! 

 

Výběr fotografií z akce si můžete prohlédnout ZDE.

 

*********************************************************************

 

VERNISÁŽ VÝSTAVY VÍTA PŘÍKASKÉHO

 

V pátek 18. března 2016 proběhla v Podještědském muzeu vernisáž autorské výstavy obrazů Víta Příkaského  "Barvy mého světa". Kromě vystavených výtvarných děl, které měli návštěvníci vernisáže možnost projít si společně s poutavým komentářem jejich autora, potěšil všechny přítomné také "barevný" hudební doprovod příjemného podvečera, zajištěný Podještědským triem - Věrou Párysovou (kytara a arciloutna), Dagmar Čemusovou (zpěv) a Václavem Zelenkou (dechové nástroje). 

Výstava bude v Podještědském muzeu ke zhlédnutí do neděle 24. dubna 2016.

 

Výběr fotografií z akce si můžete prohlédnout ZDE

 

*********************************************************************

 

VÁNOČNÍ NÁVŠTĚVA ČESKODUBSKÉHO BETLÉMU

 

Po dvě sváteční odpoledne 25. a 26. prosince 2015 měli místní i z větších dálek přicházející zájemci možnost navštívit interiér kaple sv. Jana Křitele Johanitské komendy v Českém Dubu, kde je již od roku 2004 každoročně vystavován unikátní vyřezávaný "Českodubský betlém" z dílny autorské trojice - Jiří Havelka, Jindřich Souček a Jana Jáčová. K českodubským "betlémským" jesličkám se Svatou rodinou přichází řada netradičních daráčků v podobě osob a osobností spojených s historií i současností Českodubska.

Toto ojedinělé a každým rokem se o další postavy rozrůstající dílo se již po mnoho let těší velké oblibě u návštěvníků, kteří se do vzácných románsko-gotických prostor kaple sv. Jana Křtitele s vystaveným unikátním betlémem opakovaně a rádi vracejí. Malým překvapením pro letošní poutníky k Českodubskému betlému se stala drobná brožurka, shrnující informace o původu a dosavadním vývoji betlému.

 

Výběr fotografií z akce si můžete prohlédnout ZDE.

 

*********************************************************************

 

VÁNOČNÍ KONCERT PĚVECKÉHO SBORU CANZONETTA

 

V sobotu 19. prosince 2015, v předvečer čtvrté adventní neděle, přišli do Podještědského muzea potěšit uši i duše příchozích vánočně naladěných návštěvníků členové osečenského smíšeného pěveckého sboru Canzonetta. Průvodním slovem provázený koncert, pojatý v duchu Adventu a nadcházejících Vánoc, přinesl posluchačům nejen krásný hudební zážitek a příjemnou vánoční atmosféru, ale i několik překvapení. Závěrečný potlesk, který téměř nebral konce, dokazoval, že posluchačům se odcházet z vánočně naladěné muzejní haly vůbec nechtělo.

 

Výběr fotografií z akce si můžete prohlédnout ZDE

 

*********************************************************************

 

VERNISÁŽ VÝSTAVY MALÍŘKY HANY DOLEČKOVÉ

 

Ve čtvrtek 10. prosince 2015 proběhlo v Městské knihovně v Českém Dubu slavnostní zahájení nově instalované výstavy obrazů a grafik malířky Hany Dolečkové. Součástí vernisáže byl kromě jiného i velmi poutavý komentář autorky k jednotlivým dílům a technikám, ale také k motivaci stojící na pozadí umělecké tvorby Hany Dolečkové, která se k výtvarné práci obrátila díky velké zdravotní nepřízni jejího osudu. Osobnost autorky a její vystavené práce dokazují, že i člověk limitovaný zdravotním omezením, může žít naplno a dělat radost nejen sobě, ale i druhým.

Výstava je veřejnosti přístupná v otevíracích hodinách městské knihovny do konce ledna 2016.

 

Výběr fotografií z akce si můžete prohlédnout ZDE.

 

*********************************************************************

 

VÁNOČNÍ KONCERTY ŽÁKŮ ZUŠ

 

V úterý a ve středu 8. a 9. prosince 2015 v Podještědském muzeu vánočně zasvítilo několik desítek mladých českodubských hvězd a hvězdiček. Žáci zdejší základní umělecké školy přišli společně se svými učiteli zahrát a zazpívat pro radost a dobrou náladu všem přítomným. V rámci svých samostatných i společných vystoupení mladí českodubští muzikusové předvedli výsledky dlouhodobé práce, píle a trpělivosti, a to jak vlastní, tak i příslušných učitelů, rodičů a dalších podporovatelů. Společnými silami vykouzlili jedinečnou atmosféru, vnímanou s povděkem a leckdy i dojetím nejen hrdými rodinnými příslušníky, ale i mnoha nezávislými příznivci mladé generace. 

 

Výběr fotografií z akce si můžete prohlédnout ZDE.

 

*********************************************************************

 

KŘEST NOVÉ KNIHY MUDr. ZDEŇKA JODASE

"VODNÍ DÍLA V POVODÍ MOHELKY A ZÁBRDKY"

 

V pátek 4. prosince 2015 bylo Podještědské muzeum pozváno na křtiny. Z pomyslné kolébky vyhlížela na svět nová kniha MUDr. Zdeňka Jodase "Vodní díla v povodí Mohelky a Zábrdky", která se přiřadila ke svým dvěma starším sestřičkám věnovaným regionální historii. Jak se na správné křtiny sluší patří, nechyběli ani významní kmotrové, jak jinak než tři, kteří novorozené knize přišli popřát úspěšnou budoucnost.

 

Výběr fotografií z akce si můžete prohlédnout ZDE.

 

*********************************************************************

 

MIKULÁŠSKÉ ČTENÍ V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ


Ve čtvrtek 3. prosince 2015 proběhl v Městské knihovně v Českém Dubu další ročník Mikulášského čtení. Do knihovny zavítali v hojném počtu malí i větší zájemci o společný zážitek s knížkou, i v letošním roce obohacený o "třetí rozměr" díky připravenému hudebně-dramatickému představení tří žákyň 9. ročníku Základní školy v Českém Dubu - Kateřiny Šenberkové, Elišky Ponikelské a Anety Vrátilové, vedených paní učitelkou Mgr. Petrou Blahovcovou. Čtenáři si tentokráte poslechli několik příběhů z půvabné dětské knížky Josefa Koláře "Z deníku kocoura Modroočka". Příběhy modrookého kotěte vystoupily před zraky diváků nejen prostřednictvím bílého kočičího maňáska, ale také přítomností skutečného zástupce kočičího světa, mourovaté kočičky Jůlinky.

Po kočičím příběhu následovala tradiční dětská dílnička, při níž si mohli všichni zájemci vyrobit krásnou kočičí masku či praktickou kočičí záložku.

Do úplnosti podvečera již scházel pouze očekávaný příchod oblíbené trojice v čele se svatým Mikulášem, jehož průvodcem byl i v letošním roce nejen hodný anděl, který přítomné děti obdaroval malou sladkou odměnou, ale také nezbytný čert, který musel i letos vyrazit na svět kvůli těm "méně" hodným dětem.

 

Výběr fotografií z akce si můžete prohlédnout ZDE.

Kompletní verze fotografií v plném rozlišení  je ke stažení v Městské knihovně Český Dub.

 

*********************************************************************

 

VÁNOČNÍ  SCHŮZE SVAZU TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH

 

V úterý 1. prosince 2015 se v Podještědském muzeu sešli členové českodubské organizace Svazu tělesně postižených na výroční schůzi, jejíž součástí byly kromě oficiálních svazových záležitostí také dva kulturně-vzdělávací příspěvky.

Na úvod všechny přítomné vánočně naladilo vystoupení dětí z mateřské školy, vedených učitelkami Věrou Koníčkovou a Terezou Milerovou. Poté, za pomoci bohatého obrazového doprovodu, představila Mgr. Věra Horáčková přírodopisný projekt ZŠ Český Dub "Adopce dřevin", jímž se žákům zdejší základní školy vedeným paní učitelkou Horáčkovou podařilo zmapovat velkou část dřevin v okolí místního Domu s pečovatelskou službou. V rámci uvedené přednášky se přítomní dozvěděli řadu zajímavých informací z oblasti obecné botaniky, ale také pro mnohé velmi překvapující fakt, jaké vzácné dendrologické skvosty v sobě náš českodubský park ukrývá.

 

Výběr fotografií z akce si můžete prohlédnout ZDE.

 

*********************************************************************

 

CESTOPISNÁ PREZENTACE LUKÁŠE HERUDKA

„S ČAJEM V ŠÁLKU NA SRÍ LANKU“

 

V úterý 3. listopadu 2015 prostoupila Podještědským muzeem atmosféra exotických dálek. Schodišťovou halou zavoněly éterické oleje, muzejní kavárnou vůně nefalšovaných srílanských čajů. Prostřednictvím svého vyprávění, provázeného bohatou obrazovou prezentací, seznámil cestovatel Lukáš Herudek přítomné publikum nejen s podivuhodnými přírodními a kulturními zajímavostmi Srí Lanky, ale také s každodenností života tamějšího obyvatelstva i s pohledem člověka „odjinud“. Část svých zážitků z cest přinesl zájemcům o daleké kraje až do Českého Dubu, a to kromě zajímavého vyprávění s množstvím fotografií také v podobě autentických předmětů k osahání, vůní k přičichnutí i chutí k ochutnání.

 

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

 

*********************************************************************

 

PIETNÍ AKT - 28. ŘÍJNA 2015
VÝROČÍ VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU

 

Ve středu 28. října 2015 si občané Českého Dubu připomněli 97. výročí vzniku samostatného Československého státu.
Poté, co zazněla státní hymna v podání podještědského folklórního souboru Horačky, pronesl svůj slavnostní proslov starosta města. Následoval krátký tematický příspěvek k dějinám Českého Dubu, připravený na základě dobových materiálů ředitelkou Podještědského muzea a knihovny, a dále, ústy místních představitelů katolické církve a Církve československé husitské, několik slov završených modlitbou a 100 let stará báseň, dokumentující život a lásku k Podještědí v době převratu. Za zvuků slavnostního vyzvánění kostelních zvonů pak byly na paměť říjnových událostí roku 1918 k pietnímu kříži na rajském dvoře johanitské komendy položeny kytice. Slavnostní setkání zakončilo tradiční tanečně-hudební vystoupení členů folklórního souboru Horačky.
 

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

 

*********************************************************************


MUZEUM NEJMENŠÍM ANEB  HISTORIE OŽÍVÁ
KULTURNĚ - VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Za početné účasti nejmenších muzejních návštěvníků se ve středu 14. října 2015 do expozic Podještědského muzea vrátil život velkých "českodubských" osobností. Na 130 dětí z mateřských škol se v doprovodu majitele vily a lesního panství pana Konráda Blaschky, spisovatelky Karoliny Světlé a zakladatele Podjěštědského muzea řídícího učitele Václava Havla, seznámilo s českodubskými muzejními expozicemi. Prohlídky upravené pro věkovou skupinu dětí od 4 do 7 let navštívilo celkem 6 tříd z MŠ Český Dub a z hostující pražské MŠ, která v Českém Dubu tráví pobyt v rámci každoroční českodubské "školky v přírodě".     
 

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

 

*********************************************************************

 

BESEDA NAD KNIHOU PRO DĚTI SE SPISOVATELEM MARTINEM PITREM

 

Beseda se spisovatelem Martinem Pitrem, Foto: Ondřej KořínekV pátek 9. října 2015 proběhla v Podještědském muzeu Beseda nad knihou, uspořádaná Podještědským muzeem a knihovnou v rámci Týdne knihoven 2015.
Hostem besedy byl autor populárně naučné literatury pro děti, Mgr. Martin Pitro. Svému obecenstvu, žákům 3., 4. a 5. ročníků ZŠ Český Dub, představil dvě ze svých nejnovějších knih věnovaných nejstarší české historii a historii, resp. mytologii starého Řecka, v nichž jsou tradiční příběhy přepracovány zábavnou a čtivou formou do podoby dětmi oblíbených komiksů. V sále zavládla živá diskuze nad zajímavými historickými a literárními tématy a autor prozradil dětem také něco o své cestě k zajímavému povolání spisovatele. Na závěr besedy obdrželi nejaktivnější z žáků za svůj zájem a prokázané vědomosti od Martina Pitra na památku knížky s věnováním.
 
Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.
Za poskytnutí fotografií děkujeme panu Ondřeji Kořínkovi (http:ondrakorinek.cz)

 

*********************************************************************

SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT 2015

 

Slavnostní pondělí 28. září 2015 přineslo českodubským příznivcům vážné hudby tradiční koncert, pořádaný Podještědským muzeem a knihovnou za laskavé spolupráce ŘKF - děkanství Český Dub v prostorách farního kostela sv. Ducha.
Den české státnosti oslavili přítomní posluchači společně s nejvýznamnějším patronem českých zemí - svatým Václavem opravdu "česky". Za příjemné atmosféry svátečního podvečera společně vyslechli výběr ryze české národní hudby "napříč staletími", v podání souboru staré hudby Al Fianco.  
 
Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

 

*********************************************************************

 

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2015

 

V sobotu 12. září 2015 ožil Český Dub řadou kulturně-vzdělávacích aktivit uspořádaných u příležitosti letošního ročníku Dnů evropského dědictví. Veřejnost měla možnost nahlédnout jak do stálých expozic Podještědského muzea a Johanitské komendy, tak do několika běžně nepřístupných památkových objektů, kde se návštěvníci v rámci připravených komentovaných prohlídek dozvěděli nejzajímavější historické a jiné souvislosti vybraných památek vzhledem k dějinám města, ale i ke kulturní historii obecně.
V rámci netradičních prohlídek se sobotním návštěvníkům otevřely dveře například do tří dochovaných původních interiérů Blaschkovy vily (muzeum), konkrétně do pracovny, ložnice a kuželníku, které z provozních důvodů nemohou být veřejnosti prezentovány v rámci klasických prohlídek muzeem.
Další zastávkou zájemců o českodubské pamětihodnosti mohl být kostel sv. Ducha, kde po základním seznámení s historií farního kostela mohli fyzicky zdatnější návštěvníci vystoupat na nejvyšší přístupný stavební bod našeho města – 19 m vysokou kostelní věž. Tam na ně, kromě krásného rozhledu po prosluněném městě, čekalo také povídání o tajemných a zajímavých dějinách zvonů, a to nejen těch českodubských.
Tematickou zajímavostí letošní zářijové cesty za historií našeho města se stala budova českodubské radnice, starobylé renesanční stavby přestavěné do dnešní podoby v letech 1905-07. Vzhledem k jubilejnímu roku počátku přestavby (110 let) byla kromě komentovaných prohlídek radničních interiérů pro zájemce připravena také výstava v městské knihovně, mapující podoby českodubské radnice v průběhu její historie. Výstava bude veřejnosti přístupná až do 30. října 2015.  


Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.
 
*********************************************************************


VERNISÁŽ VÝSTAVY MALOVANÉHO SKLA A VITRÁŽÍ JITKY ŠINDELÁŘOVÉ


V pátek 31. července 2015 proběhla v Podještědském muzeu vernisáž výstavy malovaného skla a vitráží českodubské rodačky Jitky Šindelářové.
Křehká krása vystavených prací společně s milou osobou jejich autorky přilákala takové množství příznivců, že největším oříškem celého slavnostního podvečera byl nerudovský problém "kam s nimi". Náladu přítomných však očividně nezkalil ani fakt, že na mnohé příchozí již nezůstalo pohodlné místo k sezení. Celý podvečer byl prodchnut nesmírně příjemnou a přátelskou atmosférou, doplněnou zážitky z mistrovského provedení vystavených prací a z působivé hudby "V+W" v podání další z českodubských rodaček, paní Marie Červové. Za spoluvytvoření příjemného podvečera všem přítomným velice děkujeme.
Případní zájemci o shlédnutí prací Jitky Šindelářové mohou do Podještědského muzea zavítat do konce září 2015. 


Fotografie z akce si  můžete prohlédnout ZDE.
 

*********************************************************************


ZÁVĚREČNÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ ČESKÝ DUB

 

Ve středu 10. června 2015 uzavřeli žáci Základní umělecké školy v Českém Dubu letošní školní rok tradičním koncertem v Podještědském muzeu, kde se před zraky a sluchem svých blízkých i široké veřejnosti pochlubili svými dlouhodobě pilovanými hudebními dovednostmi. Vystoupení mladých českodubských talentů bylo jako obvykle velmi příjemným zpestřením blížícího se konce školního roku a potěšilo všechny přítomné jak v hledišti, tak na pódiu českodubské "koncertní haly".   


Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.
 
*********************************************************************

 

IV. PODJEŠTĚDSKÁ MUZEJNÍ NOC 2015
ANEB             "STŘEDOVĚK NA DOSAH RUKY"
 

VE SPOLEČNOSTI   ROŽMBERSKÉ KAPELY


V pátek 5. června 2015 se Český Dub na pár chvil vrátil do dob své velké středověké slávy. Po téměř 800 letech zavítal do zdejší johanitské komendy její zakladatel, jeden z nejvýznamnějších šlechticů doby Václava I., Havel z Lemberka se svojí chotí Zdislavou, aby si společně s ostatními diváky vychutnali koncert středověké hudby v podání spřátelené Rožmberské kapely. Hudební vystoupení Rožmberské kapely, využívající ke své produkci středověkého a renesančního repertoáru zvukem i formou rozmanitých, výhradně dobových nástrojů, vytvořilo v českodubské johanitské komendě vskutku neopakovatelnou atmosféru.
Přítomným návštěvníkům, ať již tradičním příznivcům českodubských Muzejních nocí, zájemcům o historii Českého Dubu, obdivovatelům doby středověku či hudebně laděným fajnšmekrům, poskytlo páteční setkání s minulostí nevšední zážitek středověké atmosféry, navrácené do překrásného historického prostředí románsko-gotické architektury velkého klenutého sálu českodubské johanitské komendy.
Společným návratem do historie mohli přítomní diváci spolu s Havlem z Lemberka a jeho ženou Zdislavou oslavit aktuální výročí svatořečení české světice, neodmyslitelně spojené i s dějinami Českodubska - sv. Zdislavy, od jejíž kanonizace papežem Janem Pavlem II. uběhlo  21. května tohoto roku přesně 20 let.

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

*********************************************************************


PŘEDNÁŠKA PRO ZŠ "TOVÁRNICTVÍ V ČESKÉM DUBU"


V pondělí 1. června 2015 proběhla v Podještědském muzeu další z tematických přednášek připravovaných pracovníky muzea pro doplnění a zpestření učiva žáků základních škol v českodubském regionu. Přednáška zaměřená na historii továrnictví v Českém Dubu přiblížila přítomným žákům nejen velké osobnosti významných továrnických rodů Franze Schmitta a Konráda Blaschky, ale i některé dnes již běžně nepoužívané technické a technologické postupy tradiční textilní výroby.
Kromě zajímavého vyprávění ocenili žáci zejména přítomnost četných tematických artefaktů, které si mohli osahat a na místě důkladně prozkoumat. Vedle tradičních nástrojů na zpracování textilních surovin, výrobu textilu a ukázek samotných tkanin žáky zaujaly také příklady výrobků proslulého českodubského výrobce hraček vyvážených do celého světa - firmy Dubena.  


Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.
 
*********************************************************************


DĚTSKÝ DEN 2015


V pátek 29. května 2015 ožilo Podještědské muzeum dětskými návštěvníky, kteří do muzejního areálu zavítali užít si svátek dětí na dalším z tradičních českodubských dětských dnů. I v letošním roce se Dětský den v Podještědském muzeu konal díky spolupráci s dobrovolníky z TJ Sokol Český Dub, kteří stejně tak jako v letech předchozích připravili velké množství zajímavých sportovních,  dovednostních i vědomostních soutěží, po jejichž absolvování na děti čekala milá odměna. Kromě soutěžních úkolů pro malé i větší účastníky bylo po celé odpoledne zajištěno i mnoho dalších dětmi oblíbených činností a zábavy. Kromě obvyklých lákadel v podobě skákacího hradu, malování na obličej a opékání "buřtíků" na děti čekalo také překvapení - ukázka vozů a techniky záchranných sborů - českodubských dobrovolných hasičů, Záchranné služby a Policie ČR. Na závěr Dětského dne nechybělo ani obvyklé divadelní představení českodubského Loutkového souboru Ještěd, které pro děti připravilo pohádku O perníkové chaloupce.
  
Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

 

*********************************************************************

LITERÁRNĚ-VÝTVARNÁ SOUTĚŽ K VÝROČÍ K. SVĚTLÉ


V únoru letošního roku vypsalo Podještědské muzeum a knihovna, p. o. literárně-výtvarnou soutěž, připravenou u příležitosti 185. výročí narození významné české spisovatelky spojené s Podještědím - Karoliny Světlé. Všechny výtvarné i literární práce přihlášené do soutěže si mohla široká veřejnost prohlédnout v Městské knihovně Český Dub, kde byly po několik květnových a červnových týdnů vystaveny.
Slavnostní oficiální vyhlášení výsledků soutěže, spojené s předáním pamětních listů a soutěžních cen, proběhlo v Podještědském muzeu ve čtvrtek 21. května 2015. Vzhledem k tomu, že jedním z účastníků soutěže byl i jeden žákovský kolektiv (konkrétně třída 4A Základní školy Český Dub pod vedením třídní učitelky Mgr. Kateřiny Řídké), proběhlo předání pamětních listů všem zúčastněným žákům samostatně, v rámci netradičně pojaté vyučovací hodiny, a to symbolicky přímo mezi knížkami (nejen) Karoliny Světlé v městské knihovně. Poděkování třídě i paní učitelce za aktivní účast v akci podporující povědomí veřejnosti o významné osobnosti spojené s naším krajem nejen po stránce literární, proběhlo v úterý 26. května 2015 v Městské knihovně Český Dub.


Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

 

*********************************************************************

 

PŘEDNÁŠKA PAVLA BULÍŘE O KAROLINĚ SVĚTLÉ

 

Ve čtvrtek 21. května 2015 se na "domovské půdě" Podještědského muzea konala přednáška věnovaná spisovatelce Karolině Světlé, velké osobnosti zdejšího podještědského kraje, jejíž rozsáhlá literární a hmotná pozůstalost je z velké části uchovávána právě v českodubském muzeu.
Z úst přednášejícího Pavla Bulíře, který je rodově spřízněn s manželem Karoliny Světlé Petrem Mužákem a jeho prostřednictvím tedy i se samotnou Světlou, zaznělo mnoho zajímavých a z části i doposud neznámých informací o životě a díle spisovatelky a o jejím rodinném zázemí. Na základě údajů zjištěných v průběhu mnohaletého detailního studia archivního, literárního aj. písemného materiálu se pan Bulíř pokusil vysvětlit přítomným posluchačům některé nejasnosti týkající se osobnosti Karoliny Světlé a uvést tak na pravou míru některá tradovaná, leč nesprávná "fakta" o životě a díle velké spisovatelky.


Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

 

*********************************************************************

PIETNÍ AKT 8. KVĚTNA 2015 - DEN VÍTĚZSTVÍ

Pátek 8. května 2015 v Českém Dubu proběhl v duchu slavnostní vzpomínkové atmosféry, v letošním roce o to výraznější, že jde o rok jubilejní. Právě 8. května uplynulo rovných 70 let ode dne, kdy byla ukončena druhá světová válka. Občané Českého Dubu v čele se starostou města Jiřím Milerem si pietním aktem na nádvoří johanitské komendy připomněli lidské i morální oběti této tragické války, která i po sedmdesáti letech od jejího ukončení skýtá důležitá ponaučení dnešku.
V rámci slavnostního aktu pronesl svá slova nejen starosta města, ale i představitelé obou „českodubských“ církví, církve římskokatolické a církve československé husitské, a také starosta TJ Sokol, který připomněl jména obětí 2. světové války z Českodubska. V historickém exkurzu, který pro pietní akty již tradičně připravuje Podještědské muzeum a knihovna, zazněl výběr ze vzpomínek na okamžiky osvobozování Českodubska, zachycených v dobových textech pamětníků.
Závěrečná část pietního aktu patřila hudebně-tanečnímu vystoupení podještědského folklorního souboru Horačky, který pro přítomné diváky vykouzlil radostnou atmosféru odpovídající výroční oslavě dne, jímž nejenže byly ukončeny hrůzy světové války, ale zároveň jím byly i naplněny naděje předlouhých válečných let na šťastnější budoucnost.


Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ZDE
 

*********************************************************************

"VZPOMÍNKY STÁLE ŽIVÉ",
PODVEČER VĚNOVANÝ VZPOMÍNCE NA PhDr. TOMÁŠE EDELA (3.10.1951 - 26.4.2010)

 

Vzpomínky stále živé - PhDr. Tomáš Edel  (+ 26.4.2010)V sobotu 25. dubna 2015 si Český Dub připomněl památku významného regionálního historika, národopisce, objevitele Ztraceného kláštera a průkopníka řady dalších českodubských historických temat, dlouholetého ředitele Podještědského muzea a především nezapomenutelné osobnosti - PhDr. Tomáše Edela, od jehož úmrtí uplynulo 26. dubna letošního roku již pět let.
Přátelé, pamětníci, rodinní příslušníci i další příznivci Tomáše Edela měli v rámci připraveného programu možnost nejprve se pozastavit v kostele sv. Ducha v Českém Dubu při Rekviem za Tomáše Edela s varhanním doprovodem Přemysla Kšicy, následně pak v Podještědském muzeu absolvovat vernisáž výstavy, dovršující poslední Edelem zamýšlené, vinou osudu však již bohužel nedokončené "českodubské válečné téma", výstavy, která byla alespoň takto symbolicky věnována otci její myšlenky - řediteli Podještědského muzea Tomáši Edelovi.
Slavnostní podvečer pak završilo přátelské posezení ve společnosti samotného Tomáše Edela, který k přítomným promlouval prostřednictvím dokumentárních filmů i ústy přátel a pamětníků, kteří s úsměvem i slzou v oku zavzpomínali na doby, které nám bylo přáno prožívat s touto nezapomenutelnou osobností ...


Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

*********************************************************************

VERNISÁŽ VÝSTAVY  "BOJOVALI, ABYCHOM ŽILI".
"ČESKOSLOVENSKÁ ZAHRANIČNÍ ARMÁDA A ČESKODUBŠTÍ RODÁCI"


Brig. gen. Stanislav Hnělička na výstavě v Podještědském muzeuV sobotu 25. dubna 2015 se v Podještědském muzeu konala vernisáž výstavy na téma českodubských rodáků v čsl. zahraniční armádě za druhé světové války, kterou pro Podještědské muzeum zpracovala Československá obec legionářská. Výstava na základě dochovaných archivních materiálů mapuje příslušníky čsl. zahraniční armády vzešlé z oblasti Českodubska, ale i obecné souvislosti nejvýznamnějších válečných front druhé světové války.
Součástí vernisáže byla i poutavá tematická přednáška autora výstavy, historika a člena Čsl. obce legionářské, Jana Hněličky. Velmi vzácnou návštěvou, která svojí účastí poctila slavnostní zahájení českodubské výstavy, byl přímý účastník válečných bojů u Tobruku a Dunkerque a nositel řady významných válečných ocenění, brig. generál Stanislav Hnělička (*1922).  


Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

*********************************************************************

JARNÍ SETKÁNÍ S HORAČKAMI


Jarní setkání s Horačkami v Podještědském muzeuV neděli 19. dubna 2015 ovládla Podještědské muzeum jarní atmosféra, kterou s sebou přinesli členové folklorního souboru Horačky prostřednictvím svého hudebně tanečního a zároveň též národopisně vzdělávacího vystoupení.
K příjemnému odpoledni s Horačkami pozval českodubskou veřejnost společně s Podještědským muzeem a knihovnou, p. o. spolupořadatel této akce - Klub Opera, působící při Komunitním středisku Kontakt v Liberci, který trávil celý nedělní den poznáváním zajímavostí "podještědského kraje Karoliny Světlé". Své celodenní putování zakončili členové klubu Opera společně s českodubskou veřejností v Podještědském muzeu na vystoupení Horaček, spojeném s výstavkou krojovaných panenek - postav z děl spisovatelky Karoliny Světlé. 


Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

*********************************************************************

VÝSTAVKA KROJOVANÝCH PANENEK - POSTAV Z DĚL K. SVĚTLÉ


V neděli 19. dubna 2015 zavítalo do Podještědského muzea, kromě jiných návštěvníků, též čtrnáctero postav z děl spisovatelky Karoliny Světlé. V tradičních lidových krojích i v šatu svatebním dorazily zástupkyně nejchudších společenských vrstev (Andulinka Rokelských, Józa Kobosilová, Evička ze mlejna, Krejčíkovic Anežka, Sylva) i bohatší selky (Renata Javornická s Frantinou), ale též vznešené dámy (Dalena zemanka Luhovská či sama Regina hraběnka Isolani). Panenky v krojích vyráběných dle popisů v dílech spisovatelky Karoliny Světlé, na výstavku v Podještědském muzeu zapůjčilo Sdružení rodáků a přátel kraje Karoliny Světlé ze Světlé pod Ještědem.


Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

*********************************************************************

VERNISÁŽ VÝSTAVY "NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU"
(ČESKOSLOVENSKÝ EXIL V ZAHRANIČÍ - AUSTRÁLIE, KANADA, FRANCIE)

 

Studentský projekt Neviditelné oběti komunismuV pondělí 16. března 2015 proběhla v Podještědském muzeu za účasti vzácných hostů: místopředsedy Senátu PČR Přemysla Sobotky, starosty Města Český Dub Jiřího Milera, náčelnice Sokolské župy Ještědské Jariny Žitné a starosty Sokola Český Dub Libora Škody, vernisáž putovní výstavy "Sokol Sydney očima gymnaziálních studentů", pořádané v rámci studentského projektu Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci "Neviditelné oběti komunismu", realizovaného pod záštitou místopředsedy Senátu PČR Přemysla Sobotky.
Vernisáž výstavy v Českém Dubu, spojená s prezentací dokumentárního filmu "Neviditelné oběti komunismu",
se stala rozlučkovým večerem dosavadního vedoucího projektu Jana Golla s více než desetiletou činností spojenou s uvedeným projektem. 


Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.
 

*********************************************************************

BESEDA Z CYKLU "SETKÁNÍ S ABSOLVENTEM" 
MUDr.  ZDENĚK JODAS - CESTA OD ZUBAŘSKÉHO KŘESLA K REGIONÁLNÍ HISTORII


Setkání s MUDr. Zdeňkem JodasemV pátek 10. dubna 2015 se v Podještědském muzeu uskutečnilo další "Setkání s absolventem ...", tentokráte s MUDr. Zdeňkem Jodasem, který se přítomnému publiku představil zejména v roli milovníka a znalce regionální historie a místopisu. V průběhu večera byla prezentována dvě MUDr. Zdeňkem Jodasem aktuálně zpracovávaná regionální témata. V první části byla osvětlena historie a genealogické vztahy světově proslulého sklářského rodu Blaschků, pocházejících z Českodubska, v druhé části byli přítomní zájemci o technické památky zdejšího kraje slovem i obrazem provedeni po zajímavostech souvisejících s vodními díly na Českodubsku. Kromě zajímavého povídaní na obě zvolená témata bylo páteční setkání s MUDr. Zdeňkem Jodasem ukázkou rozsahu a mnohdy až netušeného přeshraničního dosahu témat, nabízených zdejším regionem, a zároveň také ukázkou nezdolné mravenčí práce věnované badatelským aktivitám v oblasti zcela odlišné od vykonávaného povolání.


Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.
 

*********************************************************************

KONCERT UČITELŮ A ABSOLVENTŮ ZUŠ ČESKÝ DUB

 

V pátek 3. dubna 2015 rozezněly halu Podještědského muzea v Českém Dubu poutavé melodie z pera významných hudebních skladatelů, v podání učitelů a absolventů Základní umělecké školy v Českém Dubu. K vidění a zejména ke slyšení byla hra Radany Moravcové (housle), Josefa Pifla (viola), Václava Zelenky (hoboj a zobcová flétna), Bohumila Vocela (kytara), Viléma Vokouna (klavír), Jany Hlavaté (klavír), Markéty Kořínkové (flétna) či zpěv Petry Bělinové.  


*********************************************************************

BESEDA Z CYKLU "SETKÁNÍ S ABSOLVENTEM" 
MUDr. MARTIN PONIKELSKÝ - POVÍDÁNÍ O ANESTEZII

 

Beseda s MUDr. Ponikelským v Městské knihovně Český DubVe čtvrtek 19. února 2015 proběhla v Městské knihovně Český Dub další z besed pořádaných v rámci přednáškového cyklu "Setkání s absolventem ...", tentokráte s anesteziologem Krajské nemocnice Liberec, MUDr. Martinem Ponikelským, který přítomným posluchačům přiblížil problematiku svého oboru slovem i obrazem, a to jak po odborné, tak po lidské stránce.
I přes závažnost zvoleného lékařského tématu se díky citlivému pojetí MUDr. Ponikelského odehrál přednáškový podvečer ve velmi pozitivním, příjemném duchu. Po skončení besedy návštěvníci odcházeli nejen poučeni, ale zároveň také potěšeni milou společností dalšího z českodubských "Absolventů".


Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

*********************************************************************


BESEDA HEJTMANA LIBERECKÉHO KRAJE S OBČANY

 

Beseda s hejtmanem Libereckého kraje v Podještědském muzeuVe čtvrtek 22. ledna 2015 proběhla v Podještědském muzeu beseda hejtmana Libereckého kraje s občany. Na otázky přítomných napříč tématy, týkajícími se Českého Dubu, jeho širšího okolí, ale i celého Libereckého kraje odpovídal hejtman Libereckého kraje, Martin Půta, společně s dalšími přítomnými zástupci Libereckého kraje, statutární náměstkyní hejtmana, pověřenou řízením cestovního ruchu, památkové péče a kultury, Hanou Maierovou, a náměstkem pro řízení životního prostředí a zemědělství Josefem Jadrným.
Atmosférou velmi příjemnou a informačně oboustranně přínosnou besedou v Podještědském muzeu zakončil hejtman Martin Půta další ze svých "hejtmanských dní", během nichž se za přítomnosti zástupců obcí a měst Libereckého kraje a jejich občanů osobně seznamuje s problematikou jednotlivých lokalit.

Fotografie z akci si můžete prohlédnout ZDE.


*********************************************************************

ČESKODUBSKÝ BETLÉM 2014

 

Českodubský betlém 2014V letošním roce měli příznivci Českodubského betlému možnost navštívit toto unikátní dílo autorské trojice Jiřího Havelky, Jindřicha Součka a Jany Jáčové, již podesáté. Betlém je pravidelně vystavován od roku 2005, kdy byla v historických prostorách kaple sv. Jana Křtitele johanitské komendy v Českém Dubu vystavena jeho první a základní část se Svatou rodinou. Od té doby do betléma každým rokem přibývají nové postavy "dáráčků", kteří postupně rozvíjejí základní myšlenku Českodubského betlému -  vytvoření betlému složeného ze zcela konkrétních osob a osobností, které v průběhu staletí prošly, nebo se alespoň významně dotkly historie a života Českodubska. Mezi všeobecně známými osobnostmi nechybí postavy Karla IV., Josefa II., sv. Zdislavy z Lemberka, Karoliny Světlé, Bedřicha Smetany, Petra Dillingera aj. Tito "slavňáci" se přicházejí poklonit právě zrozenému Ježíškovi společně s osobami zcela současnými, které se až donedávna podílely nebo se stále ještě podílejí na životaběhu Českého Dubu a jeho okolí. Má-li návštěvník štěstí, může na místě spatřit některé z "dáráčků" hned dvakrát, jednou v podobě řezbářsky mistrně opracovaného dřeva, jednak v podobě "živé předlohy".
O výběru nových adeptů na cestu k betlému každoročně spolurozhodují návštěvníci, kteří mohou svá přání či tipy odevzdat v průběhu vánoční výstavy přímo na místě, případně kdykoliv během roku v Podještědském muzeu nebo na internetové adrese: muzeum@cdub.cz. Jaké překvapení v podobě nových postav čeká návštěvníky napřesrok, zůstane tajemstvím až do příštích vánočních svátků. Již nyní jste ale srdečně zváni k opětovné návštěvě, budete vítáni! Přijďte se znovu potěšit touto českodubskou raritou, tematicky nevšedním, řemeslně skvěle provedeným betlémem instalovaným v překrásné středověké prostoře.


Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.
 

*********************************************************************

VÁNOČNÍ KONCERT PĚVECKÉHO SOUBORU ÚSVIT


Vánoční koncert pěveckého souboru ÚsvitV předvečer čtvrté Neděle adventní, 20. prosince 2014, rozezněly halu Podještědského muzea adventní a vánoční písně v podání českodubského amatérského pěveckého souboru Úsvit, který v těchto prostorách těší svojí hudební produkcí i mluveným slovem ucho i srdce svých posluchačů již po několik let. Na krásné zpívání, slova vyzývající k zamyšlení i na společné cinkání vánočních zvonků jsou českodubští příznivci pěveckého souboru Úsvit již zvyklí, letos poprvé však v hale Podještědského muzea k jejich radosti i překvapení dokonce i sněžilo ...


Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

*********************************************************************

ADVENTNÍ VYSTOUPENÍ FOLKLÓRNÍHO SOUBORU HORAČKY

 

Adventní vystoupení FS HoračkyV sobotu 13. prosince 2014 ožilo Podještědské muzeum tradicemi podještědského Adventu. V muzejní hale se to kromě návštěvníků hemžilo adventními bytostmi - se svými typickými atributy včetně košíků plných drobných dárečků dorazily Barborky, Lucie, ale i Anděl s Mikulášem a řada dalších představitelů lidových tradic a "pověr". Společně s ostatními členy a členkami folklórního souboru Horačky provedli své publikum adventními zvyklostmi zdejšího kraje a samozřejmě i zahráli, zazpívali či zarecitovali řadu známých i neznámých koled. Návštěvníci následně odcházeli nejen s dobrou náladou a nově nabytými vědomostmi o bohatství podještědské adventní tradice, ale mnozí z nich i s červeným jablíčkem nebo oříškem pro štěstí i pro chuť.


Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

 
*********************************************************************

 

ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY
ANEŽKY ČERMÁKOVÉ-SLUKOVÉ V PODJEŠTĚDSKÉM MUZEU

 

Na nádvoří Podještědského muzea byla v sobotu 13. prosince 2014 slavnostně odhalena pamětní deska dvou významných žen: Karoliny Světlé a Anežky Čermákové-Slukové, neteře a společnice slavné "podještědské" spisovatelky, jejíž pozůstalost Anežka Čermáková-Sluková zkompletovala a věnovala do sbírek Podještědského muzea.
Pamětní desku i její slavnostní odhalení u příležitosti letošního výročí 150. let od narození Anežky Čermákové-Slukové připravilo Sdružení rodáků a přátel kraje Karoliny Světlé. Děkujeme.  


Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

 

*********************************************************************

VÁNOČNÍ KONCERTY ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
 
Ve středu 10. a ve čtvrtek 11. prosince 2015 proběhly v Podještědském muzeu tradiční vánoční koncerty žáků ZUŠ Český Dub, na kterých mladí hudebníci potěšili svými dovednostmi návštěvníky nejen z rodinných kruhů, ale i všechny ostatní příznivce hudby a předvánoční atmosféry.  

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

 

*********************************************************************

 

MIKULÁŠSKÉ ČTENÍ V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ


Sobota 6. prosince 2014 v Českém Dubu patřila dětem. Po dopolední tradiční vánoční tvořivé dílně, pořádané TJ Sokol, přišlo na řadu v pořadí druhé Mikulášské čtení v městské knihovně. Čtveřice žákyň Základní školy Český Dub vedených paní učitelkou Mgr. Petrou Blahovcovou předvedla přítomným dětem i jejich rodičům své skvěle připravené hudebně dramatické pásmo, ve kterém zazněla půvabná pohádka provázená loutkovým divadélkem, zpestřená hrou na kytaru s autorskými písněmi vystupujících děvčat. Následovala malá tematická výtvarná dílnička pro děti a po pohádce o napraveném čertisku se přítomní dočkali i tolik očekávané návštěvy nebeské trojice vedené sv. Mikulášem s jeho originální Podještědskou knihou hříchů, ze které předčítal skutky přítomných malých i větších hříšníků. Vážilo se, zvažovalo ... svou sladkou odměnu ve velkém andělově košíku nakonec nalezl každý. Návštěvou v Městské knihovně Český Dub tedy nakonec zůstal zklamán pouze přítomný pekelník, který se i letos do pekla vracel s prázdným pytlem.

 
Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.
Kompletní verze fotografií v plném rozlišení je ke stažení v Městské knihovně Český Dub.

 
*********************************************************************

 

PIETNÍ AKT - 28. ŘÍJNA
VÝROČÍ VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU

 

V úterý 28. října 2014 si Český Dub slavnostně připomněl 96. výročí vzniku samostatného Československého státu. Pietní akt proběhl za tradiční účasti starosty města, představitelů obou v Českém Dubu působících církví - katolické církve a Církve československé husitské, zástupců TJ Sokol Český Dub a Podještědského muzea a knihovny. Československou státní hymnu zahrál a zazpíval a slavnostní odpoledne svým tanečně-hudebním vystoupením zpestřil folklórní soubor Horačky.


Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

 

*********************************************************************


PODVEČER S KYTAROU - GUITAR ARTE TRIO


Guitar Arte Trio v Českém DubuSobotní podvečer 25. října 2014 strávili českodubští hudební příznivci ve společnosti komorního kytarového souboru Guitar Arte Trio. Skladbami hudby vážné i lidové, historické i současné, zejm. španělské a latinskoamerické, které jsou temperamentní kytaře nejbližší, rozezněli halu Podještědského muzea přední čeští kytaristé Jindřich Kaulfers, Ivan Šoltys a Stanislav Prokeš. Oblíbený hudební nástroj, typický svým osobitým zvukem i ladnými tvary, přilákal publikum početně zastoupené všemi generacemi. Charismatický zvuk kytar, zdařilý výběr skladeb i jejich mistrná hudební interpretace potěšily duše a rozvlnily těla většiny přítomných.


Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

 

*********************************************************************


BESEDA S MGR. DOMINIKEM RUBÁŠEM
NAD KNIHOU "PRAMENY A STUDÁNKY V PODJEŠTĚDÍ"


Beseda nad knihou Prameny a studánky v PodještědíV rámci celorepublikového "Týdne knihoven" proběhla v pátek 10. října 2014 v Podještědském muzeu beseda s Mgr. Dominikem Rubášem nad knihou "Prameny a studánky v Podještědí". Připravená audiovizuální prezentace, provázená odborným i lidsky zaujatým komentářem autora, přilákala velké množství zájemců o přírodní krásy a zajímavosti našeho regionu, autorovo v pořadí již druhé obdobně laděné téma (první vyústilo v knihu "Krásy neživé přírody v Podještědí"). Beseda nad zajímavým regionálně směřovaným tématem zpestřila přítomným posluchačům páteční podvečer, mnohé z nich navíc motivovala také k procházkám po krásné krajině Českodubska.


Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

 

*********************************************************************


SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT 2014
"KONCERT PRO 51 STRUN. HOUSLE A HARFA"

 

Svatováclavský koncert pro 51 strun v Českém DuběV neděli 28. září 2014, u příležitosti svátku českého zemského patrona, sv. Václava, se v kostele sv. Ducha konal pro tento den v Českém Dubu již tradiční svatováclavský koncert. Tentokráte si diváci mohli vyslechnout ukázky perel české i světové vážné hudby v podání významného českého houslisty Františka Lamače a japonské harfenistky působící v Německu, Kazumi Hashimoto. Oba protagonisté společně rozezněli 51 strun svých nástrojů a krásnou hudbou, špičkovým uměleckým provedením i příjemným průvodním slovem připravili nevšední zážitek pro všechny přítomné.


Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

 

*********************************************************************


DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2014 V ČESKÉM DUBU


Dny evropského dědictví 2014 v Českém DubuSobota 13. září 2014 v Českém Dubu proběhla ve znamení Dnů evropského dědictví. Podještědské muzeum a knihovna, za laskavé podpory a spolupráce Domova důchodců Český Dub a Římskokatolické farnosti - děkanství Český Dub, připravila pro příznivce kultury a pamětihodností Českodubska v předchozích letech návštěvnicky osvědčené "netradiční" komentované prohlídky památek, které nebývají veřejnosti běžně přístupné. Návštěvníci letošních českodubských Dnů evropského dědictví měli možnost prohlédnout si Podještědské muzeum včetně běžně nepřístupných historických interiérů Blaschkovy pracovny, kuželníku a poprvé i podkrovní ložnice manželek majitele vily Konráda Blaschky. Dále mohli v doprovodu historického výkladu nahlédnout do minulosti i současnosti zdejší románsko-gotické  komendy, tj. opevněného "kláštera" johanitů, či do neoklasicistního sídla českodubského textilního továrníka Franze Schmitta (dnes Domov důchodců) a měli možnost vystoupat až na samý vrchol věže kostela sv. Ducha v Českém Dubu, kde jim byl odměnou, kromě historického a místopisného výkladu, též pohled na prosluněné okolní město i vzdálenější podještědská panoramata. Toulky po památkách minulosti mohli všichni zájemci zakončit návštěvou výstavy kreseb pamětihodností a přírodních zákoutí Českodubska, připravenou u příležitosti Dnů evropského dědictví výtvarnicí a zdejší rodačkou Helenou Knéblovou - Cejnarovou. 
Zájem o akce připravené k letošním Dnům evropského dědictví byl velmi potěšující, na jednotlivé akce zavítali četní občané Českého Dubu a okolí, ale i řada "přespolních" zájemců o historii a pamětihodnosti tohoto pozoruhodného města. Všem zúčastněným velice děkujeme za jejich návštěvu a přízeň.


Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

 
*********************************************************************

VÝSTAVA KRESEB HELENY KNÉBLOVÉ-CEJNAROVÉ
"PAMÁTKY ČESKÉHO DUBU A OKOLÍ"


Kresba Podještědského muzea Heleny Knéblové-CejnarovéV sobotu 13. září 2014 byla v Městské knihovně Český Dub zahájena výstava kreseb českodubské rodačky Heleny Knéblové - Cejnarové "Památky Českého Dubu a okolí". Výstava filigránsky pojatých kreseb pamětihodností a přírodních zákoutí Českodubska, uspořádaná u příležitosti Dnů evropského dědictví 2014
,  je veřejnosti přístupná v otevíracích hodinách knihovny do 17. října 2014.


Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

 
*********************************************************************
 
VERNISÁŽ VÝSTAVY "90 LET LOUTKOVÉHO DIVADLA V ČESKÉM DUBU"

Vernisáž výstavy V pátek 5. září 2014 byla slavnostně zahájena výstava, uspořádaná u příležitosti 90 let doložené existence loutkového divadla v Českém Dubu. Výstavu uvedla osoba k tomuto účelu nejpovolanější, principálka stávajícího českodubského loutkového souboru Ještěd, paní Ladislava Chvalinová, kterou pamětnickými vzpomínkami na chvíle prožité s loutkovým divadlem doplnili i další členové a příznivci tohoto výjimečného druhu divadelního umění. Kromě historických informací doplněných osobními vzpomínkami bývalých i stávajících českodubských loutkoherců, oslovila přítomné návštěvníky vernisáže také hudební část večera v podání paní Dagmar Čemusové, která společně se zpívajícími diváky rozezněla slavnostní halu Podještědského muzea slavnými českými divadelními a filmovými písněmi. Příjemným a mimochodem i velmi chutným doplněním atmosféry vernisáže bylo také občerstvení pro přítomné, připravené členkami loutkového souboru a samozřejmě také přípitek na další četné úspěchy českodubských loutkařů a samožřejmě též "na nesmrtelného Kašpárka". 

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.
Fotografie z vybraných návštěv výstavy si můžete prohlédnout ZDE.


*********************************************************************

PŘEDNÁŠKA J. VEPŘEKOVÉ A J. MATIÁŠKA
"ČESKODUBSKÁ KOMENDA VE SVĚTLE ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ"


Přednáška o johanitské komenděV pátek 27. června 2014 hostilo Podještědské muzeum III. ročník podještědského kulturního festivalu Pouť mezi dvěma Jány, pořádaného Občanským sdružením Dubáci. Na pořadu večera byla přednáška archeologů Jany Vepřekové a Josefa Matiáška "Českodubská komenda ve světle archeologických nálezů" a dále promítání filmu J. Petrů o životě Johanny von Herzogenberg "Barončina dlouhá pouť po Labi". V sobotu 28. června 2014 pokračoval kulturní festival prohlídkou johanitské komendy a tradičním procesím z Českého Dubu do Letařovic. 

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.


*********************************************************************

ZÁVĚREČNÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ ČESKÝ DUB

Závěrečný koncert ZUŠ 2014Ve středu 11. června 2014 se v Podještědském muzeu rozloučili se školním rokem 2013/2014 žáci ZUŠ Český Dub. V rámci závěrečného koncertu předvedli přítomní žáci své hudební dovednosti, prohlubované po celý školní rok v rámci výuky ZUŠ Český Dub.

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.


*********************************************************************

PŘEDNÁŠKA ING. HYNKA BULÍŘE
"SIBIŘ - ČTYŘI KONTAKTY" ANEB PUTOVÁNÍ ZA ZATMĚNÍM SLUNCE


Ve čtvrtek 12. června 2014, v předvečer netradičního spojení mystického pátku třináctého s měsíčním úplňkem (spojení, které se bude znovu opakovat až za 35 let) se v Městské knihovně Český Dub konala přednáška Ing. Hynka Bulíře na spřízněné astronomicko-mystické téma - zatmění Slunce. Komentovaná audiovizuální prezentace s názvem „Sibiř – Čtyři kontakty“ je výsledkem dlouholetého cestování jejího autora po světě za pozorováním uvedeného přírodního úkazu, který jej při prvním pozorování zatmění Slunce v roce 1999 v Maďarsku natolik uchvátil, že se za ním vydal znovu v roce 2002 do Afriky, v roce 2006 do Turecka a v srpnu roku 2008 do sibiřské metropole Novosibirsk. Netradiční cestopisno-astronomická prezentace, kterou měli návštěvníci možnost shlédnout v českodubské městské knihovně, byla velice zajímavá a panující atmosférou velice příjemná, dokládající fakt, že po každém zatmění Slunce přijde záblesk známého světla a Slunce se vrátí zpátky, kam patří. A to nejen na obloze, nýbrž i v životě. Cestovatelské, ale i životní zkušenosti Ing. Hynka Bulíře, které zazněly v rámci čtvrteční přednášky, jsou toho zářným příkladem.

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.


*********************************************************************

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NAUČNÉ STEZKY
"PO STOPÁCH KAROLINY SVĚTLÉ"


Otevření stezky Karoliny SvětléV sobotu 7. června 2014 proběhlo ve Světlé pod Ještědem dlouho očekávané slavnostní otevření naučné stezky "Po stopách Karoliny Světlé". Organizátoři akce, Občanské sdružení Stopy v krajině ve spolupráci se Sdružením rodáků a přátel kraje Karoliny Světlé a obcí Světlá pod Ještědem, připřavilo pro tuto příležitost pestrý kulturní program pro velké, ale i malé návštěvníky akce, oslavující významnou osobnost kraje pod Ještědem, Karolinu Světlou. 

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

*********************************************************************

III. PODJEŠTĚDSKÁ MUZEJNÍ NOC 2014
ANEB      "O POKLAD ŘÍDÍCÍHO UČITELE VÁCLAVA HAVLA
"

Podještědská muzejní noc 2014Pátek 6. června 2014 patřil všem zájemcům o netradiční pojetí českodubské historie a muzejních expozic, ale také těm, kteří si přišli společně s námi užít příjemný podvečer v prostředí historické kavárny, ve kterou se v doprovodu hudby Marie Červové proměnila slavnostní hala Podještědského muzea.
Aktivním spolutvůrcem letošní muzejní noci byli i sami návštěvníci, kteří se formou zábavně-vědomostní soutěže "O poklad řídícího učitele Václava Havla" vydali po stopách času zpět do roku 1914, kdy byla v Českém Dubu uspořádána velkolepá národopisná výstava, stojící na počátku historie zdejšího muzea. Průvodcem na cestě časem jim nebyl nikdo jiný než sám pan řídící učitel a první ředitel českodubského muzea, Václav Havel, provázený asistentkou Karolínou a tajemnou postavou Klíčníka, pověstného ducha a strážce muzejní budovy. Cestou časem zpátky k současnosti měli návštěvníci možnost potkat i některé další významné osobnosti regionu - Karla Holuba, jednoho z iniciátorů myšlenky na založení českodubského muzea, Marii Stejskalovou, zakladatelku podještědského folklórního souboru Horačky, Petra Dillingera, významného českého malíře a grafika pocházejícího z Českého Dubu, či nezapomenutelného Tomáše Edela, někdejšího ředitele Podještědského muzea a objevitele ztracené johanitské komendy.

Součástí muzejní noci bylo i otevření aktuální výstavy, připravené k připomínce počátků muzejnictví v Českém Dubu, a jako již tradičně také tematicky zaměřená výtvarná dílna pro nejmenší návštěvníky a příznivce muzea.
Všem, kteří neváhali vyrazit na tradiční "netradiční návštěvu" Podještědského muzea, velice děkujeme za přízeň. Obrovský dík pak náleží zejména všem statečným soutěžícím, kteří se uvolili vstoupit společně s námi do děje a stát se prostředníky obou zúčastněných stran. Bez nich by myšlenka III. Podještědské muzejní noci, bořící bariéry mezi domněle mrtvým světem historie a živou současností, zůstala nenaplněna. Děkujeme.
A naše po
děkování samozřejmě patří též všem, kteří nám pomohli barvitě rozehrát obrazy z českodubské historie - našim "historickým postavám" Marcele Famfulové alias Marii Stejskalové, Janu Reslovi alias Karlu Holubovi, Janu Gollovi alias Petru Dillingerovi, Jiřímu Šrýtrovi alias Tomáši Edelovi, Martinu Hessovi alias Václavu Havlovi, Karolíně Kracíkové alias asistentce Václava Havla Karolíně a "Béďovi" alias tajemnému muzejnímu Klíčníkovi, stejně tak jako Marii Červové, která svým hudebním doprovodem vykouzlila v naší historické kavárně úžasnou a jedinečnou atmosféru. A velký dík samozřejmě patří i všem ostatním, kteří stáli v pozadí příprav i realizace celé akce.

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.
Fotografie v plném rozlišení jsou ke stažení v Městské knihovně Český Dub.
 
*********************************************************************

OTEVŘENÍ VÝSTAVY "100 LET MUZEJNICTVÍ
V ČESKÉM DUBU"


Výstava Součástí III. Podještědské muzejní noci 6. června 2014 bylo mj. i otevření nové výstavy, připravené u příležitosti 100. výročí počátků muzejnictví v Českém Dubu. Na počátku byla velká historicko-národopisná výstava uspořádaná v červenci roku 1914 skupinou přátel v čele s učitelem Václavem Havlem, která se měla stát východiskem pro založení vlastivědného muzea v Českém Dubu. Naplnění této bohulibé myšlenky bohužel zabránila první světová válka a muzeum si na své oficiální založení muselo počkat až do roku 1919.  
Aktuálně připravená výstava si neklade za cíl zmapovat národopisné bohatství oblasti Podještědí, nýbrž hlavně připomenout důležitost uvedeného počinu, který měl pro vývoj a novodobé dějiny Českodubska zcela zásadní význam. Kromě seznámení s historií vzniku a nejdůležitějšími mezníky existence českodubského muzea mají návštěvníci výstavy zároveň možnost vidět mnohé z předmětů ze sbírek Podještědského muzea, které byly po dlouhá desetiletí uzavřeny ve veřejnosti nepřístupných depozitářích.


Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE


*********************************************************************

VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DĚTI - MUZEJNÍ NOC 2014

Dětská výtvarná dílna v Podještědském muzeu Ani v roce 2014 nezapomněla Podještědská muzejní noc na malé příznivce českodubského muzea. Po nedávném úspěšném dětském dni dostaly děti další příležitost k návratu, tentokráte na výtvarnou dílnu, ve které mohly pod odborným vedením Jany Koštejnové vytvářet vlastnoručně zdobené rámečky na fotografie. Děti byly moc šikovné a výtvarná dílka, která v průběhu večera vznikala, byla rozmanitá, velmi nápaditá a velice krásná.

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

 
*********************************************************************

DĚTSKÝ DEN 2014 V PODJEŠTĚDSKÉM MUZEU

Dětský den 2014 v Podještědském muzeuV páteční odpoledne 30. května 2014 patřilo Podještědské muzeum dětem, které měly příležitost oslavit v areálu muzea blížící se Den dětí. Oslavy, které probíhaly jak jinak než hrou, po níž následovala zasloužená odměna, byly jako obvykle velkolepé. Sokol Český Dub, který je tradičním a osvědčeným organizátorem dětských dnů v Českém Dubu, opětovně připravil množství známých i neznámých her a soutěžních disciplín pro malé i velké. Kromě obvyklých sportovně dovednostních soutěží si děti mohly vyzkoušet například střelbu na terč z cvičné laserové biatlonové zbraně nebo se pokusit pokořit kuželky v historickém muzejním kuželníku. K dovršení zážitků krásného dne nechybělo ani tradiční vystoupení českodubského loutkového souboru, tentokráte v doprovodu plyšových medvídků a babky Chňapky,  ani oblíbené malování na obličej, kterým se pod rukama šikovných malířek měnily tvářičky přicházejících dítek k nepoznání. A na své si přišli také milovníci skákacího hradu, stejně jako ti, kteří dají přednost chutně upečeným buřtíkům. Zkrátka oslava dne dětí, jak se patří.
Jménem pořadatele, Podještědského muzea a knihovny, bychom rádi poděkovali organizátorovi akce, Sokolu Český Dub a všem jeho zúčastněným členům, za perfektně odvedenou práci. Za vydatnou pomoc a spolupráci při přípravách velice děkujeme též starostovi města a pracovníkům Technických služeb, kteří nám pomohli vytvořit pro dětský den odpovídající zázemí. Jedinou výtku pátečního odpoledne si zaslouží tak trochu škodolibé počasí, které se pokusilo překazit dětem oslavu jejich velkého dne deštěm. Poděkování tedy patří i všem, kteří se nenechali odradit chvílemi usilovně plačící oblohy a přišli si se svými malými oslavenci do Podještědského muzea Den dětí náležitě užít. Odměnou za chvíli přestátého deště bylo modravé nebe a zbytek již ničím nerušeného krásného odpoledne.

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.
 
Fotografie v plném rozlišení jsou ke stažení v Městské knihovně Český Dub.


*********************************************************************

KONCERT PĚVECKÉHO SBORU ZNIČEHONIC


Koncert Zničehonic v Českém DubuV sobotu 24. května 2014 proběhl v Podještědském muzeu koncert libereckého pěveckého sboru Zničehonic, vedeného sbormistrem Jaroslavem Koutským. V podání smíšeného sboru zazněly skladby historické, zejm. renesanční, africké a americké písně lidové, a v neposlední řadě také skladby jazzové. Jako bombónek pro diváky zaznělo několik k tomuto účelu speciálně upravených písní z osmerých úst mužského oktetu v doprovodu kontrabasisty Vladislava Dlaska. Hudební podvečer se sborem Zničehonic, provázený průvodním slovem Jaroslava Koutského, proběhl ve velmi příjemném duchu a byl prodchnut pozitivní náladou a laskavým humorem. Přestože byla návštěvnická účast kvůli konkurujícímu významnému sportovnímu utkání oproti jiným obdobným akcím slabší, ti, kdo do Podještědského muzea dorazili, svého rozhodnutí určitě nelitovali. Za krásný podvečer děkujeme všem zúčastněným, a to na jevišti i v hledišti. 

 

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.
 

*********************************************************************

BESEDA Z CYKLU "SETKÁNÍ S ABSOLVENTEM ZŠ ČESKÝ DUB" 
Mgr. ONDŘEJ RYBÁŘ - BESEDA NA TÉMA: OLYMPIÁDA "SOČI 2014" Z POHLEDU TRENÉRA BIATLONOVÉ REPREZENTACE

 

V pátek 9. května 2014 ožilo Podještědské muzeum netradičně sportovní tematikou. Za přítomnosti rekordního počtu návštěvníků se uskutečnila třetí beseda z cyklu "Setkání s absolventem ZŠ Český Dub", pořádaného Podještědským muzeem a knihovnou ve spolupráci se Základní školou Český Dub. Tentokrát šlo o opravdu aktuální téma, hostem večera byl trenér úspěšných českých biatlonistů na XXII. zimních olympijských hrách v Soči 2014, trenér mužské biatlonové reprezentace ČR a osobní trenér biatlonistky Gabriely Soukalové, Mgr. Ondřej Rybář.
V rámci velmi příjemného a zajímavého vyprávění nejen o olympijském "bojišti", ale také o každodenním "cvičišti" sportovců a jejich trenéra, měli návštěvníci možnost mimo jiné osahat si pravou "ostrou" a vyzkoušet si cvičnou laserovou biatlonovou pušku, z níž si ti odvážnější mohli dokonce i vystřelit na laserový terč. A našli se tací, kteří se mohou pochlubit trefou "do černého". Někteří z přítomných si nakonec kromě velmi příjemného zážitku odnášeli domů na památku také pravý olympijský suvenýr.
Mgr. Rybářovi za jeho čas a krásné povídaní velice děkujeme a děkujeme též všem, kteří svou přítomností a svými dotazy pomohli spoluvytvořit nádhernou atmosféru pátečního večera.


Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.
Kompletní verze fotografií v plném rozlišení je ke stažení 
v Městské knihovně Český Dub.

 

*********************************************************************

PIETNÍ AKT 8. KVĚTNA 2014 - DEN VÍTĚZSTVÍ

 

Ve čtvrtek 8. května 2014 si Český Dub slavnostně připomněl 69. výročí konce druhé světové války. Na pietním místě, u objektu kříže na rajském dvoře johanitské komendy, proběhlo tradiční uctění památky obětí druhé světové války.
Na úvod pietního aktu, po státní hymně v podání podještědského folklórního souboru Horačky, zazněl slavnostní projev starosty města PhDr. Jiřího Milera, Ph.D. a starostou českodubské obce sokolské, panem Liborem Škodou, byla připomenuta jména obětí z Českodubska. V rámci historického příspěvku Podještědského muzea připomněla Mgr. Helena Gollová událost z počátku roku 1945, kdy zdejším krajem procházel jeden z tzv. "pochodů smrti", do jehož smutného putování zasáhla nesmírná statečnost a obětavost občanů Českého a zejména Starého Dubu. Na památku jejich hrdinského činu byl přečten autentický děkovný dopis jednoho z přeživších členů uvedeného transportu vězňů deportovaných z Osvětimi, židovského operního pěvce Davida Grünfelda, ve světě později známého pod jménem David Garen (1915-1963). Uvedený dopis z dubna 1946 je uložen ve sbírkách Podještědského muzea. Závěrem slavnostního aktu zazněly modlitby a proslovy představitelů církví působících v Českém Dubu, biskupa královéhradecké diecéze a českodubského faráře Církve československé husitské Mgr. Pavla Pechance, a faráře římskokatolické církve R. D. Miroslava Maňáska. Pietní akt završilo slavnostní položení květin, po němž následovalo již tradiční hudebně taneční vystoupení folklórního souboru Horačky.
Všem, kteří si společně s námi přišli připomenout význam oslav Dne osvobození, velice děkujeme. 


Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

*********************************************************************

KLAVÍRNÍ KONCERT JANA DUŠKA

 
V pátek 25. dubna 2014 se pod mistrovskými doteky rukou předního českého klavíristy a skladatele Jana Duška rozezvučely struny klavíru Podještědského muzea, jehož slavnostní halou zazněly více i méně známé skladby Johanna Sebastiana Bacha, Carla Philippa Emanuela Bacha a Wolfganga Amadea Mozarta. Spojení nepřekonatelných mistrů na poli vážné hudby a vynikajícího interpreta jejich skladeb zaručilo přítomným posluchačům hluboký hudební prožitek. 

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.
 
*********************************************************************

VERNISÁŽ VÝSTAVY K 60. VÝROČÍ ÚMRTÍ PETRA DILLINGERA

Vernisáž výstavy Petra Dillingera v Podještědském muzeuV pátek 25. dubna 2014 proběhlo slavnostní otevření výstavy, uspořádané Podještědským muzeem u příležitosti 60. výročí úmrtí významného českého malíře a grafika první poloviny 20. století, slavného českodubského rodáka, Petra Dillingera. Zamyšlení nad dokonalostí a krásou světa viděného očima Petra Dillingera, umocněné hudebním zážitkem z klavírního koncertu Jana Duška, jehož součástí bylo slavnostní otevření výstavy, připravilo přítomným návštěvníkům zajisté příjemné zpestření pátečního večera.
 
Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

*********************************************************************

 

VELIKONOČNÍ KONCERT 2014

 

Velikonoční koncert 2014V sobotu 12. dubna 2014 se sváteční atmosférou předvelikonočního času rozezněla kostelem sv. Ducha v Českém Dubu barokní skladba italského barokního skladatele Giovanni Battisty Pergolesiho "Stabat Mater", upravená pro soprán, alt a varhany. Jímavá Pergolesiho "Stabat Mater" (tradiční velikonoční motiv "Panny Marie Bolestné", oplakávající smrt Ukřižovaného Krista), vrcholné dílo sepsané na smrtelném loži skladatele, kterému bylo na pozemském světě vymezeno pouhých 27 let, zazněla v podání zpěvačky Národního divadla v Praze Naděždy Novotné (soprán), Dagmar Čemusové (alt) a Marie Červové (varhany).


Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

*********************************************************************

PŘEDNÁŠKA Z CYKLU "SETKÁNÍ S ABSOLVENTEM ZŠ ČESKÝ DUB"
Mgr. MICHAL HUMMEL - PŘEDNÁŠKA NA TÉMA "PSYCHOLOGIE EXTRÉMNÍCH SITUACÍ"

 

Přednáška Mgr. Michala Hummela v Českém DubuVe čtvrtek 20. února 2014 se v městské knihovně uskutečnil druhý z besedních podvečerů z cyklu "Setkání s absolventem ZŠ Český Dub", který je připravován Podještědským muzeem a knihovnou ve spolupráci se Základní školou Český Dub. V budově své někdejší základní školy zavzpomínal a o své zajímavé profesi, okořeněné dlouholetými zkušenostmi armádního psychologa působícího v zahraničních vojenských operacích v Kosovu, Iráku a Afgánistánu, pohovořil psycholog Mgr. Michal Hummel.
V rámci připravené prezentace na téma "Psychologie extrémních situací" i následné velmi živé besedy zaznělo mnoho zajímavého a podnětného, a to nejen pro vyznavače válečných dobrodružství.
Přestože téma večera bylo samo o sobě velice vážné a na mnoha místech naší planety bohužel stále aktuální, bylo povídání Mgr. Hummela nejen zajímavé, ale i velmi příjemné. Naše poděkování za tento podvečer náleží i tentokráte nejen přítomnému hostu, Mgr. Michalu Hummelovi, ale též všem, kteří se na setkání s ním a s jeho zajímavým tématem vypravili. Děkujeme a těšíme se na příští společnou příležitost setkat se s další významnou a zajímavou osobností, vzešlou z prostředí Českého Dubu.

                                                           
Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.


*********************************************************************

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ "MILUJTE MĚ, PROSÍM"

 

Div. představení Milujte mě, prosím v Českém DubuPro českodubské divadelní příznivce přichystalo Podještědské muzeum a knihovna v Českém Dubu, za laskavé spolupráce Divadelního spolku Vojan, na sobotu 8. února 2014 uvedení divadelní hry "Milujte mě, prosím", která je variací na libreto Michaela Hastingse a hudbu Michaela Nymana k opeře Man and boy: Dada.
Představení "Milujte mě, prosím", z pera a v režii Elišky Říhové, provázené hudbou Jana Leschingera, bylo nastudováno v rámci spolupráce libereckých gymnaziálních studentů s Divadlem F. X. Šaldy v Liberci a bylo úspěšně uváděno na scénách Malého divadla v Liberci a Činoherního klubu v Praze. Českodubští diváci měli možnost vidět představení v jeho derniéře. V hlavních rolích shlédli Leoše Kopeckého, Vojtěcha Houžvičku a Barboru Nejedlou.

Za možnost realizovat představení hostujícího souboru v českodubském domácím prostředí Podještědské muzeum a knihovna v Českém Dubu velice děkuje Divadelnímu spolku Vojan, který pro tento účel poskytl své divadelní prostory. Náš speciální dík náleží zejména manželům Pechancovým, kteří společně s námi podíleli na přípravách představení a za technickou pomoc v "nouzi", kdy se technika spřáhla proti pořadatelům, velice děkujeme též pánům Ondřeji Filovi a Petru Prokopovi. Díky nim mohlo být představení odehráno "bez ztráty kytičky". Náš dík samozřejme patří i všem přítomným divákům.  
 

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

*********************************************************************

"PODJEŠTĚDÍ V HITLEROVĚ TŘETÍ ŘÍŠI" - PŘEDNÁŠKA PRO 9. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÝ DUB 

 
Přednáška Podještědí v Hitlerově třetí říšiNa středu 22. ledna 2014 připravil zástupce Podještědského muzea a knihovny v Českém Dubu, pan Martin Hess, ve spolupráci s tamějším učitelem dějepisu, panem Vladimírem Chlupem, již tradiční přednášku pro 9. třídy základní školy, věnovanou regionální historické tematice "Podještědí v Hitlerově třetí říši". Přednášející se formou interaktivní obrazové prezentace provázené poutavým výkladem pokusil přiblížit žákům uvedené historické období v souvislostech zdejšího regionu. Přednáška je založena na písemných dokumentech a hmotných pramenech uložených ve sbírkách Podještědského muzea, uceleně zpracovaných v knize někdejšího ředitele českodubského muzea PhDr. Tomáše Edela "Podještědí v Hitlerově třetí říši. Kronika obyčejného života let 1938-1946.", vydané roku 2009.
 
Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

 

*********************************************************************

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT PĚVECKÉHO SBORU CANZONETTA OSEČNÁ

 

Pěvecký sbor Canzonetta v Podještědském muzeuDo nového roku 2014 vstoupilo Podještědské muzeum společně s Vámi dalším z koncertů, který pro všechny hudbymilovné návštěvníky připravil na sobotu 11. ledna 2014 komorní smíšený pěvecký sbor Canzonetta Osečná. Za hojné účasti posluchačů zazněly českodubskou muzejní halou písně a liturgické zpěvy vážící se k narození Krista a ke svátku Tří králů, kterým se završuje období křesťanských Vánoc. Osečenský hudební dar "tříkrálový", ani panující příjemná atmosféra nikoho z přítomných zajisté nezklamaly. Děkujeme za Vaši účast!
 
Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

 

*********************************************************************

ČESKODUBSKÝ BETLÉM  V KOMENDĚ


Vánoční návštěva Českodubského betlémuStejně jako v letech minulých mohli i o letošních vánočních svátcích příznivci Českodubského betlému zavítat do kaple sv. Jana Křtitele johanitské komendy v Českém Dubu. Zdejší betlém, vznikající pod rukama trojice místních tvůrců, pana Jindřicha Součka, Jiřího Havelky a Jany Jáčové, je unikátní českodubskou raritou. Kromě jeho neobvyklých rozměrů je českodubská betlémská sestava zcela netradiční zejména svým pojetím. V duchu koncepce, kterou Českodubskému betlému vdechl jeho duchovní otec, někdejší ředitel Podještědského muzea PhDr. Tomáš Edel, se právě narozenému Ježíškovi přicházejí poklonit významné osobnosti spojené s historií, ale i s přítomností Českého Dubu. Kromě všeobecně známých postav, jakými jsou Karel IV., Josef II., Karolina Světlá, Bedřich Smetana, Petr Dillinger či svatá Zdislava z Lemberka, přicházejí k jesličkám i význačné postavy soudobého společenského života ve městě. Má-li návštěvník štěstí, může na místě spatřit některou z postav dokonce dvakrát, jednak v podobě řezbářsky mistrně opracovaného dřeva, jednak v podobě jeho „živé předlohy“. Českodubský betlém se každoročně rozrůstá o nové „dáráčky“, na jejichž vzniku má možnost podílet se svým výběrem i veřejnost.

 

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

 

*********************************************************************

VERNISÁŽ VÝSTAVY MICHALA LAUDY


Výstava malíře Michala Laudy v městské knihovněV pondělí 16. prosince 2013 byla v prostorách Městské knihovny Český Dub slavnostně zahájena výstava obrazů a grafických listů malíře Michala Laudy. Výstava prezentuje zejména autorovy práce motivicky věnované Českému Dubu a šířeji pojatému Podještědí, v němž autor v současné době žije a tvoří, ale i práce z dalších zajímavých českých lokalit. Osobité vidění světa očima Michala Laudy mají zájemci možnost shlédnout v otevíracích hodinách městské knihovny až do 17. ledna 2014.
 
Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.


*********************************************************************

 

VÁNOČNÍ KONCERTY ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ČESKÝ DUB


Vánoční koncert žáků Základní umělecké školy Český DubVe středu 11. a ve čtvrtek 12. prosince 2013 rozezněla halu Podještědského muzea vystoupení žáků Základní umělecké školy Český Dub. Žáci a pedagogové ZUŠ touto formou opakovaně prezentují výsledky své dlouhodobé společné práce. Koncertní vystoupení nejmladších českodubských zpěváků a hudebníků takto každoročně potěší nejen rodinné příslušníky a přátele vystupujících, ale i ostatní hudební posluchače.
 
Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.*********************************************************************

 

ADVENTNÍ KONCERT PĚVECKÉHO SOUBORU ÚSVIT


Pěvecké sdružení Úsvit v Podještědském muzeuV sobotu 7. prosince 2013 potěšil své českodubské publikum adventní koncert amatérského pěveckého souboru Úsvit, který se již po několik let stává neodmyslitelnou součástí předvánočního času v Českém Dubu. Koncert "Pojďme, všichni, do Betléma ..." přinesl svým posluchačům nejen krásný hudební zážitek, ale též vzácnou příležitost zastavit se alespoň na krátkou chvíli v každodenním shonu a zamyslit se nad skutečnými hodnotami nadcházejících Vánoc. Kdo vyrazil společně s pěveckým souborem Úsvit "do Betléma", svého vánočního světélka se určitě dočkal.
 
Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.


*********************************************************************


MIKULÁŠSKÉ ČTENÍ V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ ČESKÝ DUB

 

Mikulášské čtení v Městské knihovně Český DubV pátek 6. prosince 2013 proběhlo v prostorách Městské knihovny Český Dub Mikulášské čtení, které pro malé i odrostlejší příznivce pohádek a lidových tradic přichystalo Podještědské muzeum a knihovna ve spolupráci se Základní školou Český Dub.
Děti, které i přes nepříznivé počasí dorazily na páteční setkání s Mikulášem, určitě nelitovaly. Měly příležitost vyslechnout si dvě krásné vánoční pohádky, jednak v podání své o něco starší kolegyně Báry Růžičkové, která společně s paní učitelkou Mgr. Petrou Blahovcovou připravila kromě vánočního čtení též malý „divadelní“ vstup; druhá z pohádek zazněla z úst dobrého ducha českodubské knihovny, paní knihovnice Aleny Tvrzníkové. Kromě krásného poslechového zážitku děti využily možnosti vypomoci Ježíškovi s vánoční výzdobou vlastnoručně vyráběnými vánočními ozdobičkami. Vrcholným okamžikem podvečera se dle očekávání stal příchod Mikuláše v doprovodu anděla a čerta, kteří dle zápisů z „Knihy hříchů“ přidělovali dětem zaslouženou odměnu. Hodné děti dostaly za nějakou tu koledu nebo básničku sladkou odměnu a zlobivá dítka ... Ta čert mezi dětmi, které na Mikulášské čtení do českodubské knihovny dorazily, hledal marně.
Četlo se, poslouchalo, zpívalo, malovalo, ... V podvečer opouštěli předvánočně naladěnou knihovnu  s úsměvem na tváři nejen děti, ale i jejich doprovod. Všem, kteří se podíleli na velice příjemné atmosféře, která na Mikulášském čtení panovala, velice děkujeme.
 
Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.


*********************************************************************

PŘEDNÁŠKA Z CYKLU "SETKÁNÍ S ABSOLVENTEM ZŠ ČESKÝ DUB"
doc. MIROSLAV VALEŠ, Ph.D. - CESTOPISNÁ PREZENTACE O ŽIVOTĚ A JAZYCE JIHOAMERICKÝCH INDIÁNŮ ŠUÁR

 

Přednáška doc. M. Valeše, Ph.D. v Českém DubuV pátek 8. listopadu 2013 proběhla v městské knihovně první přednáška z cyklu "Setkání s absolventem ZŠ Český Dub", který pro Vás připravuje Podještědské muzeum a knihovna ve spolupráci se Základní školou Český Dub. Se svojí cestopisnou prezentací vystoupil zkušený lingvista a iberoamerikanista, doc. Miroslav Valeš, Ph.D., vedoucí katedry románských jazyků Přírodovědně-humanitní a pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci. Tématem večera byly životní podmínky a celková situace jihoamerického etnika Šuár, indiánů žijících v amazonských pralesích jihovýchodního Ekvádoru. Kromě velmi zajímavého, vážného i vtipného povídání na uvedené téma, byl součástí prezentace i bohatý obrazový materiál, pořízený doc. Valešem v rámci jeho opakovaných sociolingvistických výzkumů v domovském prostředí uvedených indiánů. Za příjemnou atmosféru večera děkujeme doc. Miroslavu Valešovi, Ph.D., i všem, kteří se na setkání s ním v páteční podvečer vypravili.
První přednášku z cyklu "Setkání s absolventem ZŠ Český Dub" máme úspěšně za sebou a na další, která se připravuje na jaro roku 2014, se již nyní velice těšíme a srdečně Vás k ní zveme. Věříme, že Vás setkávání s významnými a zajímavými osobnostmi, vzešlými z českodubského prostředí, zaujme a že si své příznivce rozhodně najde. Je velmi potěšující, že i menší město, jakým je Český Dub, má i v tomto ohledu rozhodně co nabídnout. Těšíme se na Vás! 
                                                           

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

*********************************************************************


PIETNÍ AKT 28. ŘÍJNA 2013 - 95. VÝROČÍ VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU

 

Sváteční pondělí 28. října 2013 oslavilo Podještědské muzeum a knihovna spolu s občany města Českého Dubu u objektu kříže na rajském dvoře johanitské komendy. Pro tuto příležitost připravilo krátký historický exkurz do atmosféry říjnových událostí roku 1918 v Českém Dubu, tak, jak ji zachytila původní městská kronika sepsaná významným českodubským občanem a kronikářem Václavem Havlem. 
Pietní akt u příležitosti 95. výročí dne vzniku samostatného československého státu probíhal za velmi příjemné atmosféry a navíc byl podpořen i netradičně krásným říjnovým počasím. Po státní hymně v podání folklórního souboru Horačky zazněl slavnostní proslov starosty města, PhDr. Jiřího Milera, Ph. D., příspěvek k historii Mgr. Heleny Gollové a modlitba římskokatolického faráře R. D. Miroslava Maňáska, vše za symbolické čestné stráže zástupců českodubského Sokola. Po slavnostním položení květin vázaných v barvách československé trikolory následovalo hudebně taneční vystoupení folklórního souboru Horačky.  
Děkujeme všem, kteří přišli společně s námi oslavit Den vzniku samostatného československého státu a připomenout si význam této události, která by rozhodně neměla zůstat zapomenuta.
  
                                                          

 

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.  
 

*********************************************************************
 

KONCERT HISTORICKÉ HUDBY SKUPINY ZANYKA A KŘEST KNIHY SPISOVATELE JAROSLAVA ČEJKY

 
Zanyka V sobotu 26. října 2013 proběhl v Podještědském muzeu literárně hudební podvečer vrcholící slavnostním křtem nejnovější knihy významného českého básníka a spisovatele Jaroslava Čejky, „Odcizená krajina“. V hudební části podvečera si diváci vyslechli několik krásných historických skladeb, zahraných na neobvyklé historické nástroje (šalmaj, niněra, flétny aj.), v podání hudebního tria Zanyka (Roman Klimt, Gabriela Fatková a Jakub Čejka j. h.). Následoval slavnostní křest uvedené knihy, které přišel popřát, kromě tří sudiček, také jeden z nejvýznamnějších českých soudobých básníků, Jiří Žáček. Závěrem podvečera proběhlo autorské čtení a autogramiáda Jaroslava Čejky. Program byl krásný, atmosféra příjemná. Děkujeme všem, kteří se na vydařené sobotní akci svojí přítomností podíleli.    

                                                        
Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.  
 

*********************************************************************
 

BESEDA SE SPISOVATELEM M. KRATOCHVÍLEM

 

Beseda s Milošem Kratochvílem
V pátek 25. října 2013 propůjčilo Podještědské muzeum své prostory společnosti Literapoint, která zde organizovala besedu se spisovatelem dětské literatury Milošem Kratochvílem. Beseda byla určena školní mládeži a v doprovodu učitelů se jí účastnilo několik ročníků Základní školy v Českém v Dubu.      

                                                           
 

*********************************************************************

SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT 2013
 

Svatováclavský koncert 2013 v Českém DubuV sobotu 28. září 2013 se v kostele sv. Ducha v Českém Dubu konal další z tradičních Svatováclavských koncertů, které jsou v našem městě pořádány s velkým ohlasem již více než deset let. S myšlenkou zavedení této krásné českodubské kulturní tradice kdysi přišel někdejší ředitel Podještědského muzea, které bylo i tentokráte pořadatelem koncertu, PhDr. Tomáš Edel. 
Pozvání k vystoupení v letošním roce přijal významný liberecký smíšený pěvecký sbor Ještěd, vedený sbormistry paní Silvií Pálkovou a panem Ondřejem Útratou. Varhanní doprovod pěveckému sboru zajistila českodubská rodačka, varhanice a regenschori zdejšího kostela, paní Marie Červová. Kromě dvou prastarých sborových skladeb, tematicky věnovaných svátku sv. Václava (gregoriánský „Svatováclavský chorál“ a staročeský chorál „Radujme se vždy společně“), a varhanního sóla barokní skladby Ciaccona F-moll Johanna Pachelbela si posluchači koncertu vyslechli jednu z nejkrásnějších skladeb vážné hudby, Dvořákovu Mši D-Dur, zv. Lužanská. Koncert byl krásný, účast posluchačů vysoká. Všem zúčastněným velice děkujeme.     


Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.  
 

*********************************************************************
 
KULTURNÍ BALÍČEK PODJEŠTĚDSKÉHO MUZEA
PRO LIBERECKÉ STUDENTY

 

Studenti gymnázia F. X. Šaldy v Liberci v Českém DubuV sobotu 28. září 2013 navštívili Český Dub studenti Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci, pro které Podještědské muzeum připravilo exkluzivní kulturní balíček. Studenti sestupovali za doprovodu pana průvodce do hlubin českodubské minulosti. Nahlédli do každodennosti textilních podnikatelů 2. poloviny 19. století (Franz von Schmitt a Konrád Blaschka), seznámili se s vlivem regionu na tvůrčí i osobní život spisovatelky Karolíny Světlé (mobiliář a písemné dokumenty Karolíny Světlé), „nasáli“ klima podještědské vesnice (rekonstrukce podještědské světnice a světelské rychty) a snažili se porozumět rituálům židovské kultury (vybavení modlitebny z 18. století). V půdních prostorách pak zhlédli expozici nábytku vrcholící pozdně gotickou skříní (cca z r. 1490) vyzdobenou šablonovou technikou. Poté, co se rozloučili s neorenesanční, secesně upravenou vilou muzea, se přesunuli do nedaleké johanitské komendy, kde vkročili do prostředí středověkého rytířsko-špitálního řádu a dozvěděli se mnohé nejen o samotných johanitech, ale též o manželském páru z přemyslovských časů krále Václava I.,  Havlovi z Lemberka a sv. Zdislavě, zakladatelích zdejší komendy, či o dobovém stavitelství (mj. románsko-gotický sál klenutý křížovými klenbami a románská polygonální kaple sv. Jana Křtitele). Českodubskou výpravu završili liberečtí studenti prohlídkou kostela sv. Ducha a účastí na Svatováclavském koncertu pěveckého sboru Ještěd, vedeného sbormistry Ondřejem Útratou a Silvií Pálkovou, doprovázeného hrou na varhany v podání Marie Červové. Studenti Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci tak ve spolupráci s Podještědským muzeem v Českém Dubu důstojně oslavili svátek sv. Václava - Den české státnosti.


Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

*********************************************************************

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2013 V ČESKÉM DUBU

Schmittův zámek Český Dub - DED 2013
V sobotu 14. září 2013 v Českém Dubu úspěšně proběhl další z ročníků Dnů evropského dědictví, jejichž cílem je popularizace uměleckohistoricky cenných objektů, zejm. takových, které nebývají veřejnosti běžně přístupné. Pro letošní rok přichystalo Podještědské muzeum ve spolupráci s občanským sdružením Dubáci a za laskavé podpory vedení Domova Důchodců Český Dub a Římskokatolické farnosti–děkanství Český Dub několik komentovaných prohlídek vybraných historických objektů. Návštěvníci měli možnost, jako již tradičně, navštívit Podještědské muzeum včetně některých jeho běžně nepřístupných prostor, johanitskou komendu či kostel sv. Ducha a jeho turisticky velmi atraktivní věž, umožňující shlédnout na Český Dub z neobvyklé ptačí perspektivy. Novinkou pro letošní rok se stalo otevření objektu tzv. Schmittova zámku, dnešního Domova důchodců, jehož zpřístupnění návštěvníkům v rámci uvedené akce se setkalo s velice kladným ohlasem. Tematicky zaměřené prohlídky další z významných památek Českodubska, kostela sv. Jakuba v Letařovicích, završené podvečerním koncertem vážné hudby, se stejně jako v předchozích letech ujalo občanské sdružení Dubáci.
Podještědské muzeum, které je tradičním pořadatelem Dnů evropského dědictví v Českém Dubu, děkuje všem, kteří využili sobotního dne k malé historické procházce památkami města, které má po uměleckohistorické stránce rozhodně co nabídnout. Děkujeme a těšíme se na nějakou z dalších společně prožitých akcí.

 
Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.


*********************************************************************

ARCHIVNÍ ZPRÁVY Z ČINNOSTI MUZEA
Autor zpráv: Bc. Hana Spěšná, ředitelka PMaK


Vážení občané a příznivci Podještědského muzea a knihovny,

máme za sebou I. Podještědskou muzejní noc. S potěšením musím konstatovat, že se akce mimořádně povedla. Přišlo přibližně 250 návštěvníků, kteří měli možnost vrátit se s námi do minulosti a osobně se setkat s Hermannem Blaschkou (Martin Hess), který je nejprve provedl po svém domě a v oživlé expozici Podještědského muzea návštěvníky seznámil např. s Karolinou Světlou (Dagmar Čemusová), tetou „horačkou“ (Jiří Šrýtr), nepřekonatelným panem ševcem (Miloslav Dvorský), Helenou Schmittovou (Karolína Kracíková) a přísnou paní učitelkou (Jana Koštejnová). Celý večer nás doprovázela hrou na klavír Marie Červová a plynulý průběh akce zajišťovali Alena Tvrzníková a Pavel Kydlíček. V muzeu byla také otevřena nová sezónní výstava „Čertova zeď“, kterou můžete v Podještědském muzeu shlédnout až do konce září 2012. Uvidíte Čertovu zeď na dobových fotografiích z konce 19. a počátku 20. století, dozvíte se zajímavé informace o záchraně této unikátní přírodní památky a o O. Fendrychovi, který se na záchraně jedinečného útvaru výrazně podílel. Mimořádně také vystavujeme unikátní část pokladu lužických brakteátů od Čertovy zdi (z přelomu 13. a 14. stol.). Z muzea odvedl návštěvníky kašpárek (Tomáš Porš a Václav Řídký) do johanitské komendy, kde čekal Divadelní soubor Vojan Český Dub. Najednou se návštěvníci ocitli v dávném středověku, v komendě je přivítal kníže Vladislav I. se svou chotí (Pavel Pechanec a Jana Pechancová) a Havel z Lemberka se svou chotí (Pavel Porš a Věra Dufková), kteří dokonce i zatančili za hudebního doprovodu žáků ZUŠ Český Dub (Zuzana Valešová, Lenka Moravcová, Kateřina Svobodová a Pavla Tichá) a pana Václava Zelenky. Všem zúčastněným tímto ještě jednou mnohokrát děkuji a už se těším opět za rok na II. Podještědskou muzejní noc.

Velký ohlas měl také Dětský den, který jsme pořádali společně s TJ Sokolem Český Dub. Přestože celý den opravdu vydatně pršelo, kolem 16. hodiny se najednou vyjasnilo a naše obavy byly pryč. Na děti čekal bohatý program: soutěže v nejrůznějších disciplínách, malování na obličej, které mělo opět velký úspěch, loutkové divadlo (pohádka „O Koblížkovi“, Loutkový soubor Ještěd), skákací hrad, diskotéka a občerstvení spojené s opékáním špekáčků. Opět děkuji všem zúčastněným v čele s panem Liborem Škodou, bez kterých by nebylo možné Dětský den pořádat. Odkaz na fotografie z obou akcí najdete na našich internetových stránkách www.muzeumceskydub.cz nebo www.knihovna.cdub.cz. Nakonec bych ráda poděkovala všem návštěvníkům, kteří se přišli podívat na I. Podještědskou muzejní noc a všem dětem, které přišly oslavit svůj den k nám do muzea. Taková návštěvnost a zájem o námi pořádané akce nás velice těší a dává nám elán do budoucna. Proto nás čeká další akce již 29. září 2012, tentokrát k výročí „500 let od udělení privilegií městu Dubu“. O programu Vás budeme brzy informovat. Přeji všem krásné léto a budu se těšit opět v muzeu nebo v knihovně nashledanou.

 
Užitečné odkazy: VIA SACRA | MaxiArt Plus s.r.o.